Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Fed podwyższył stopy procentowe o 25pb. Wysoka produkcja z Polski sugeruje wzrost 5,1%r/r w 4kw18.

20 gru 2018

Bank Rezerwy Federalnej zdecydował się podnieść stopy procentowe o 25pb do poziomu 2,25-2,5%.

Wiadomości zagraniczne

USA: Czwarta podwyżka stóp w 2018.

 • Bank Rezerwy Federalnej zdecydował się podnieść stopy procentowe o 25pb do poziomu 2,25-2,5%. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami rynku i zarazem wbrew krytycznym komentarzom prezydenta USA D.Trumpa. Członkowie FOMC złagodzili zarazem swoje stanowisko co do przyszłej ścieżki zacieśniania polityki pieniężnej. Zgodnie z wykresem dot-plot, oczekują oni obecnie tylko dwóch kolejnych podwyżek stóp procentowych w 2019 r. w miejsce trzech, jakich spodziewali się jeszcze we wrześniu. W ich prognozach wciąż znajduje się jeszcze jedna podwyżka w 2020 roku (ostatnia w tym cyklu). Członkowie FOMC obniżyli jednak z 3,0 do 2,8% swoje oczekiwania co do długookresowego poziomu stóp procentowych w USA. 
 • W komunikacie po posiedzeniu pojawiły się gołębie akcenty. Pojawiło się na przykład zdanie, że Fed będzie kontynuował monitorowanie globalnej koniunktury gospodarczej i finansowej. Wskazuje to na to, że członkowie FOMC wykazują coraz większe obawy o konsekwencje spowolnienia wzrostu gospodarczego w USA w przyszłym roku.  

Wiadomości krajowe

Produkcja: Spowolnienie w strefie euro bez przełożenia na dane z przemysłu.

 • Dynamika produkcji przemysłowej spadła w listopadzie z 7,4 do 4,7%r/r, zgodnie z rynkowymi prognozami  (4,6%r/r). Zmiana odzwierciedla jednak głównie efekty kalendarzowe, po wyłączeniu czynników sezonowych tempo produkcji przyspieszyło wg GUS z 5% do 5,5%r/r. 
 • Dane sugerują, że popyt zewnętrzny jest silniejszy niż sygnalizowały to indeksy wyprzedzające koniunktury – Wskaźniki KE i PMI sugerowały dynamikę produkcji przemysłowej na poziomach pomiędzy 0-3%r/r, tymczasem wciąż utrzymuje się on w pobliżu 5%r/r.
 • Wśród branż eksportowych obserwujemy jednak dwie tendencje – dobre wyniki producentów dóbr inwestycyjnych (np. sektor maszynowy) oraz słabsze dla towarów konsumpcyjnych (np. motoryzacja, produkcja mebli). Taka struktura sugeruje niższy eksport w kolejnych miesiącach. Zagrożeniem dla producentów dóbr inwestycyjnych jest ryzyko redukcji planów inwestycyjnych firm w UE wraz z przedłużającym się spowolnieniem.

Budownictwo: Inwestycje publiczne słabsze w kolejnych kwartałach.

 • Dynamika produkcji budowalno-montażowej również ukształtowała się w pobliżu oczekiwań – tempo jej wzrostu obniżyło się z 22,4 do 17,1%r/r, głównie na skutek efektów kalendarzowych. Branże wspierają wciąż  inwestycje infrastrukturalne tj. inżynierii lądowej i wodnej (20,4%r/r) oraz roboty specjalistyczne (18,4%r/r). Wsparcie to będzie się jednak najprawdopodobniej w kolejnych kwartałach zmniejszać. Samorządy zredukowały swoje plany inwestycyjne na przyszły rok (względem 2018) a ponadto pojawiły się trudności w rozstrzyganiu przetargów kolejowych i drogowych  (ze względu na przekraczanie kosztorysów).

PKB: Silny 4kw. Pogorszenie koniunktury u partnerów handlowych obniży dynamikę w 2019.

 • Z uwagi na dobrą formę sektora przemysłowego w październiku i listopadzie spadek dynamiki PKB w 4kw18 najprawdopodobniej będzie niewielki. Po listopadowych danych spodziewamy się utrzymania dynamiki PKB w 4kw18 zbliżoną do 5,1% r/r zanotowanych w 3kw18 (wcześniej 4,6%r/r).
 • Niemniej przyszłoroczne dane najprawdopodobniej będą już wyraźne słabsze. Utrzymujemy prognozę wzrostu dla 2019 na poziomie 3,6%r/r z uwagi na konsekwencje spowolnienia w strefie euro, które z opóźnieniem przekłada się na wzrost w Polsce.

Komentarz rynkowy

 • Wczoraj dolar systematycznie osłabiał się (wzrost €/US$ z 1,136 na 1,142) w oczekiwaniu na bardziej gołębi komunikat po posiedzeniu Fed. Oczekiwania te okazały się nieco na wyrost co sprowadziło €/US$ z powrotem powyżej 1.14. Kurs €/PLN wahał się w stosunkowo wąskim przedziale 4,28-4,29. Po posiedzeniu Fed amerykańskie 10-latki umocniły się o ok. 5pb, podczas gdy  2-latki pozostały stabilne. Oznacza to dalsze wypłaszczenie krzywej dochodowości w USA, która jest już bliska odwrócenia w segmencie 2-10 lat. W ślad za Treasury’s umocniły się niemieckie Bundy oraz w nieco mniejszym stopniu (o 2pb) POLGBs.

Powrót do spadków €/US$ i na głównych rynkach długu po nowym roku.

 • Dziś rano €/US$ wrócił na wczorajsze szczyty w okolicach 1,142. Naszym zdaniem, jest to wynik korygowania ekspozycji dolarowych na przełomie roku. €/US$ będzie w tych warunkach utrzymywać się w najbliższych dniach powyżej 1.14, ale nie powinien przekroczyć 1.15. Na początku przyszłego roku spodziewamy się umocnienia dolara (nawet to 1.10) ze względu na wyraźne oznaki spowolnienia w strefie euro i relatywnie lepszą kondycję amerykańskiej gospodarki.
 • Umocnienie na rynku długu, jakie dokonało się po wczorajszej decyzji Fed, uległo już naszym zdaniem wyczerpaniu. Mimo łagodniejszych komentarzy co do polityki pieniężnej Fed kontynuuje politykę redukowania swojego bilansu a EBC zakończył już program luzowania ilościowego. Oba te czynniki będą sprzyjać wzrostowi dochodowości na głównych rynkach długu. Perspektywa spowolnienia gospodarczego została już zdyskontowana. 

Stabilizacja kursu złotego i wycen polskiego długu.

 • Do końca roku nie spodziewamy się większych wahań złotego. Lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne (wyższa produkcja i wzrost w 4kw18)  nie powinny mieć większego wpływu na rynek, gdyż nie zmienią oczekiwanej ścieżki polityki pieniężnej. Sądzimy, że na początku przyszłego roku €/PLN będzie wciąż wahał się w stosunkowo wąskim przedziale 4.27-4.35.
 • Brak istotnych nowych informacji z kraju oznacza, że wycena POLGBs będzie oscylować na obecnych poziomach do końca roku. Na początku 2019 spodziewamy się utrzymania ich wysokich wycen ze względu na niską podaż długu przez Ministerstwo Finansów i relatywnie wysoki popyt.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej