Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
  • Dziennik

  • Tygodnik

  • MonitorING

Dziennik

19
mar
2019

Brexit może opóźnić się o więcej niż 3 miesiące. Powtórnego głosowania nad porozumieniem z UE najpewniej nie będzie.

Wczoraj J.Bercow – marszałek brytyjskiej Izby Gmin - zadeklarował, że nie zgodzi się powtórnie poddać pod głosowanie porozumienia z Unią Europejską, gdyż ta sama ustawa nie może być dwukrotnie debatowana przez ten sam skład parlamentu. Dotychczas brytyjscy politycy obchodzi to ograniczenie wprowadzając nieistotne zmiany do forsowanych przez siebie ustaw.

Więcej
18
mar
2019

UK opóźni Brexit. FOMC obniży prognozy stóp procentowych.

W tym tygodniu T.May podejmie trzecią próbę przeforsowania porozumienia z UE w parlamencie. Głosowanie teoretycznie zaplanowane jest na wtorek, jednak należy liczyć się z ryzykiem jego opóźnienia bądź anulowania.

Więcej
15
mar
2019

Parlament UK za opóźnieniem Brexit. Odbicie krajowej CPI efektem wyższych cen żywności i inflacji bazowej.

Brytyjski parlament poparł przedłużenie terminu Brexitu, dużą większością głosów (413 do 202). Bieżący stan prawny nie pozwala określić terminu opuszczenia UE. Głosowanie ujawniło głębokie podziały wewnątrz gabinetu T.May – ośmiu ministrów głosowało przeciw wnioskowi.

Więcej
14
mar
2019

Parlament UK przeciwny no-deal Brexit. Dziś decyzja o opóźnieniu Brexitu.

Wczoraj w brytyjskim parlamencie odbyło się głosowanie nad opuszczeniem UE przez UK bez umowy (tzw. no-deal Brexit). Rząd T.May był temu przeciwny, ale tylko odnośnie pierwotnej daty Brexitu (29 marca 2019). Natomiast taka opcja byłby wciąż możliwa, gdyby do 22 maja 2019 nie udało się ratyfikować jakiejś formy porozumienia z UE.

Więcej
13
mar
2019

Kolejna klęska porozumienia dot. Brexit. Poprawa aktywności w przemyśle strefy euro.

Brytyjski parlament odrzucił porozumienie z Unią Europejską stosunkiem głosów 391 do 242. Tak duża przewaga głosów praktycznie uniemożliwia ponowne poddanie pod głosowanie tego porozumienia w najbliższym czasie (wcześniej spekulowano o takim scenariuszu). Wzrosły także szanse na odwołanie rządu T.May i przedterminowe wybory.

Więcej
12
mar
2019

Parlament UK odrzuci porozumienie dot. Brexit. NBP już nie bagatelizuje wojen handlowych w swoich projekcjach.

Wczoraj premier T.May przedstawiła szczegóły renegocjowanego porozumienia z Unią Europejską. Od dotychczasowej jego wersji różni się ono nieznacznie. Deklaracja polityczna towarzysząca porozumieniu (tzw. joint statement) w większym stopniu podkreśla tymczasowy charakter okresu przejściowego po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Irish Backstop).

Więcej
11
mar
2019

Brexit w centrum uwagi. Słaby przemysł w Niemczech, lepiej w Eurolandzie. Nowe projekcje NBP bliskie naszym prognozom.

We wtorek odbędzie się ponowne głosowanie nad porozumieniem Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Premier. T.May nie udało się wynegocjować lepszych warunków tej umowy, więc z dużym prawdopodobieństwem nie zyska ona poparcia parlamentu. W takiej sytuacji, w środę posłowie zagłosują, czy Wielka Brytania ma opuścić Unię bez umowy (tzw. no-deal Brexit).

Więcej
8
mar
2019

EBC uruchamia kolejny program TLTRO. Spodziewamy się wysokiego wzrostu płac w USA.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC ogłosiła wprowadzenie nowych dwuletnich operacji typu TLTRO od września 2019 do marca 2021. Program najprawdopodobniej wspomoże sektor bankowy w gospodarkach peryferyjny (w szczególności w borykających się z problemami Włoszech i Portugalii).

Więcej
7
mar
2019

Projekcja inflacji wspiera neutralne nastawienie RPP. Doniesienia Bloomberga sugerują obniżenie projekcji EBC.

Dzisiaj poznamy decyzję EBC. Agencja Bloomberga powołując się na nieoficjalne źródła (najprawdopodobniej na zasadzie kontrolowanego przecieku) wskazała, że zespół ekonomistów banku opracował rekomendacje dotyczące dalszych losów programu TLTRO. Artykuł sugeruje publikację wyników prac na bieżącym posiedzeniu bądź w kwietniu.

Więcej
6
mar
2019

Bardzo dobra kondycja branż usługowych w USA. Istotnie niższa ścieżka CPI w nowej projekcji NBP.

Indeks ISM dla sektora usług wzrósł z 56,7 do 59,7pkt, istotnie powyżej rynkowych prognoz (57,4pkt). Był to efekt poprawy komponentów opisujących bieżącą aktywność (z 59,7 do 64,7pkt) oraz nowe zamówienia (z 57,7pkt do 65,2pkt).

Więcej

Tygodnik

Tygodnik ING 11.12-17.12.2018

11 gru 2018

Koniec europejskiego QE. Obniżamy prognozę CPI na 2019.

  • Spadek oczekiwań na podwyżki stóp w USA i obawy o koniunkturę w strefie euro w ubiegłym tygodniu przełożyły się na umocnienie na bazowych rynkach długu. Obyło się to jednak bez wpływu na POLGBs – krajowe papiery były przez cały tydzień stabilne. Para €/US$ zbliżyła się do 1,1450 – dolarowi zaszkodziło rozczarowanie piątkowymi danymi z rynku pracy w USA. Kurs €/PLN utrzymał się w trendzie bocznym, blisko 4,30.
  • W tym tygodniu kluczowym wydarzeniem dla rynków będzie prawdopodobnie decyzja EBC. Komentarze rynkowe sugerują, że inwestorzy spodziewają się wprowadzenia środków służących złagodzeniu wygaszenia QE na rynek (lub chociaż zapowiedzi takich środków). Ostatnie doniesienia agencji Reutera sugerują jednak, że EBC może zdecydować się jedynie na kosmetyczne zmiany. Rozkład ryzyka sugeruje wzrost rentowności obligacji na rynkach bazowych oraz €/US$ w najbliższych dniach. Spodziewamy się jednak umiarkowanej skali ruchu (np. wzrost €/US$ powinien wyhamować w okolicach 1,15). Publikowane w najbliższych dniach dane z USA i strefy euro będą naszym zdaniem zaskakiwać raczej in minus. Wyceny długu i dolara wspiera także niepewna sytuacja polityczna, m.in. groźba upadku brytyjskiego gabinetu czy ryzyko podniesienia ceł na import aut z UE do USA.
  • W naszej ocenie w tym tygodniu (i najprawdopodobniej także na przełomie roku) dojdzie do zawężenia się spreadów POLGBs wobec krzywej niemieckiej. Krajowy dług wspierają oczekiwania na wzrost popytu z sektora bankowego, jeżeli Ministerstwo Finansów ponownie ulokuje na rynku środki na zapadające w przyszłym roku kupony. Wycenom pomaga także korzystna sytuacja budżetowa wspierając oczekiwania na niską podaż SPW w 1kw19. Spodziewamy się także, ze para €/PLN utrzyma się w trendzie bocznym w granicach 4,27-35 do końca roku. Wpływ odbywającego się w tym tygodniu posiedzenia EBC na złotego powinien być ograniczony. Inwestorzy zakładają, że RPP będzie utrzymywać stały dysparytet stóp do strefy euro.

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej