Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Bardzo pesymistyczny odczyt PMI. Wyborcza polityka energetyczna zapobiega wzrostowi cen.

2 sty 2019

Amerykański sektor federalny wciąż znajduje się w częściowym zawieszeniu w związku z nieuchwaleniem budżetu.

Wiadomości zagraniczne

USA: Trwa częściowe zawieszenie sektora rządowego

 • Amerykański sektor federalny wciąż znajduje się w częściowym zawieszeniu w związku z nieuchwaleniem budżetu. Nie pracują m.in. instytucje związane z kulturą. Partia Demokratów zaproponuje dzisiaj przejściowe rozwiązanie (tzw. continuing resolution), regulujące budżet na kolejny miesiąc (do 8 lutego) – wynika z informacji New York Times. Ewentualny brak porozumienia oznaczać będzie przejściowe osłabienie wzrostu PKB. Tydzień braku pracy sektora federalnego historycznie odejmuje ok 0,1-0,2pp z łącznej dynamiki w kwartale.

USA: Niższy wzrost nowych etatów, ale solidne płace

 • W piątek poznamy dane z rynku pracy. Liczba nowych etatów utworzonych w grudniu okaże się znacznie niższa niż miało to miejsce w poprzednich miesiącach. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia o 165tys. miejsc pracy (konsensus 180tys.). Jednak dynamika wzrostu płac będzie w naszej ocenie wyższa od mediany rynkowych prognoz (3,1%r/r wobec konsensusu 3%). Dane będą miały w naszej ocenie umiarkowany wydźwięk rynkowy.

Strefa euro: Słabsze dane o inflacji.

 • W piątek poznamy wstępny szacunek inflacji HICP dla strefy euro w grudniu. Rynkowe oczekiwania wskazują na spadek głównego wskaźnika z 2 do 1,8%r/r przy stabilizacji jego części bazowej (1%r/r). Dotychczasowe dane z Niemiec i Hiszpanii jednoznacznie sugerują na negatywne zaskoczenia. Niemiecki indeks obniżył się z 2,2% do 1,7% (konsensus 1,9%), hiszpański z 1,7% do 1,2%r/r (konsensus 1,6%). Zaskoczenia po części są efektami spadku cen ropy. Z uwagi na skalę rozczarowań słabsze będą również wyniki w części bazowej.

Chiny: Indeks PMI poniżej bariery 50pkt

 • Indeks PMI sporządzany przez Caixin spadł z 50,2 do 49,7pkt (konsensus 50,2pkt). Rozczarowanie związane było z komponentem przemysłowym, który obniżył się z 50 do 49,4pkt. Dane odzwierciedlają obawy o skutki wojen handlowych. Słabsza aktywność firm przemysłowych coraz mocniej widoczna jest w bilansach przedsiębiorstw. Według listopadowych informacji dynamika wyników finansowych obniżyła się z 3,6% do 1,8%r/r. W efekcie spodziewamy się spadku dynamiki PKB w 2019 do 6,3%r/r.

Wiadomości krajowe

PMI: Indeks dalej poniżej granicy 50pkt.

 • Indeks PMI spadł z 49,5 do 47,6pkt, istotnie poniżej rynkowych oczekiwań. Komentarz Markit wskazuje, że osłabienie związane jest z pogorszeniem ocen dotyczących bieżącej produkcji oraz nowych zamówień. Spadł również indeks obrazujący aktywność zakupową, a jedynym komponentem, który utrzymał wcześniejszy poziom były oceny zatrudnienia. Po kwartałach ciągłych spadków poprawiły się też długoterminowe prognozy przedsiębiorstw, jednak ich poziom jest wciąż bardzo niski. W naszej ocenie słabsze wyniki badań nastrojów będą miały umiarkowany wpływ na obroty przemysłowe w grudniu – spodziewamy się odbicia dynamiki produkcji z 4,7% do 7,3%r/r. Pozytywną role odegrają jednak głównie efekty statystyczne. Jak na razie silna korekta PMI z ostatnich miesięcy ma niewielkie przełożenie na dane o aktywności gospodarczej za 4kw18. Jednak skala spadków indeksów nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych wskazuje że gospodarki naszych głównych partnerów handlowych mocno hamują, co z opóźnieniem przełoży się również na tempo PKB w Polsce.

CPI: Spadek inflacji na skutek niższych cen paliw.

 • W piątek poznamy wstępny szacunek inflacji CPI w grudniu. Spodziewamy się kolejnego spadku dynamiki o 0,1pp do 1,1%r/r. Będzie to efekt niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Inflacja bazowa wzrośnie w naszej ocenie o 0,1pp do 0,8%r/r.

Polityka energetyczna: dodatkowy koszt dla budżetu państwa to ok. PLN4mld

 • Sejm przyjął ustawę zapobiegającą szokowemu wzrostowi cen energii w 2019. Zakłada ona obniżenie akcyzy za prąd z 20 do 5 zł/MWh oraz zmniejszenie tzw. opłaty przejściowej o 95% dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców i samorządów. W efekcie ceny energii elektrycznej dla odbiorców finalnych w 2019 mają pozostać niezmienione w stosunku do 2018.
 • Łączne koszty wprowadzanych zmian dla budżetu państwa mają wynieść ok. PLN9mld, ale PLN5mld ma pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, które dotąd nie były ujmowane w budżecie. Oceniamy to posunięcie jako element przedwyborczej walki o głosy, kosztem koniecznej restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. System praw do emisji z definicji penalizuje wysokoemisyjne źródła energii oraz daję rządowi środki na wspieranie odnawialnych źródeł energii. Rządzący wykorzystali środki ze sprzedaży praw do emisji na zapobieżenie skokowemu wzrostowi cen energii, zamiast użyć wpływów ze sprzedaży praw do emisji do wspierania OZE i koniecznej zmiany mixu energetycznego w Polsce. Kolejny raz strategiczne cele polskiej polityki energetycznej przegrały z krótkoterminowymi kalkulacjami politycznymi.
 • Z fiskalnego punktu widzenia dodatkowe obciążenia dla budżetu będą niewielkie bo wyniosą tylko PLN4mld, czyli 0,2%PKB. Podtrzymujemy bez zmian naszą prognozę deficytu na 2019 w wysokości 1,5%PKB, gdyż ostatnie wyniki budżetowe (za listopad) były lepsze od naszych oczekiwań, co stwarza przestrzeń do sfinansowania dodatkowych wydatków na sektor energetyczny w przyszłym roku. 

Komentarz rynkowy

 • 2019 rozpoczyna się pesymistycznie, solidnym spadkiem PMI z Chin. Jak dotychczas miało on jednak małe przełożenie na zachowanie inwestorów – na rynki nie wróciła jeszcze normalna płynność. W poniedziałek MF opublikowało plan podaży SPW na 1kw19 – zaledwie PLN20-30mld (wobec PLN31mld w 1kw18). Za zgodną z oczekiwaniami można natomiast uznać podaż w styczniu – PLN8-14mld.

Wzrost €/US$ wyhamuje na 1,15.

 • Naszym zdaniem wzrost pary €/US$ wyhamuje w okolicach 1,15. Uważamy, że publikowane w najbliższych dniach dane z USA (payrolls, ISM) potwierdzą solidną koniunkturę w amerykańskiej gospodarce na przełomie roku. W kolejnych tygodniach spodziewamy się umocnienia dolara ze względu na wyraźne oznaki spowolnienia w strefie euro. Pole do spadku pary prawdopodobnie nie będzie jednak duże (do wsparcia na 1,13). Śledzone przez nas indeksy zaskoczeń danymi ze strefy euro są już bardzo nisko, sugerując, że pesymizm inwestorów wobec wspólnej gospodarki nie będzie już głębszy.
 • W naszej ocenie wraz z początkiem 2019 umocnienie na głównych rynkach długu wyhamuje. Uważamy, że inwestorzy są nadmiernie pesymistyczni w ocenie perspektyw głównych gospodarek. Jednocześnie z uwagi na zakończenie QE przez EBC istotnie wzrośnie podaż obligacji skarbowych dostępnych dla prywatnych inwestorów.

Mała korekta na POLGBs, €/PLN blisko 4,30.

 • W naszej ocenie w najbliższych tygodniach para €/PLN utrzyma się blisko 4,30 (w granicach dotychczasowej konsolidacji 4.27-4.35). Inwestorzy uwierzyli w zapowiedzi RPP odnośnie jej polityki i bieżące dane najprawdopodobniej nie zmienią wycenianej przez nich ścieżki stóp (szczególnie, że np. opublikowany dziś PMI wpisuje się w scenariusz stabilnych stóp). Złoty powinien pozostać także mało wrażliwy na wydarzenia międzynarodowe m.in. z uwagi na małe powiązania handlowe z USA.
 • Solidna podaż SPW w styczniu i spodziewane przez nas osłabienie na rynkach bazowych powinny przełożyć się na korektę po silnym umocnieniu POLGBs w grudniu. Jej skala prawdopodobnie okaże się jednak mała. Zachętą do utrzymywania papierów jest perspektywa niskiej podaży w całym kwartale oraz ryzyko wyraźnego spowolnienia koniunktury na początku 2019.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej