Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Słabsze nastroje w amerykańskim przemyśle. Kolejne rozmowy o wznowieniu pracy sektora federalnego w USA jutro.

3 sty 2019

Dzisiaj poznamy grudniowe wyniki badania nastrojów instytutu ISM dla sektora przemysłowego w USA.

Wiadomości zagraniczne

USA: Słabsze wyniki badania nastrojów firm przemysłowych.

 • Dzisiaj poznamy grudniowe wyniki badania nastrojów instytutu ISM dla sektora przemysłowego w USA. Rynkowe oczekiwania wskazują na spadek głównego wskaźnika z 59,3 do 57,5pkt, nasza prognoza kształtuje się powyżej mediany (58,4pkt). Niewielkie pogorszenie widoczne było w pozostałych badaniach m.in. indeksach Markit PMI (o 0,1 do 53,8pkt).
 • Pomimo prawdopodobnego spadku w grudniu indeksy koniunktury w USA dalej kształtują się na znacznie wyższych poziomach niż w strefie euro czy Chinach. Tym samym dane dalej sugerują wysoką dynamikę wzrostu w 4kw18. Model Atlanta Fed obecnie wskazuje poziom 2,7%kw/kw po zaannualizowaniu. Finalny wynik będzie najprawdopodobniej niższy z uwagi na wyłączenie części sektora rządowego.

USA: Niższy wzrost zatrudnienia jest wynikiem niedoboru pracowników.

 • Agencja ADP opublikuje miesięczny raport z rynku pracy przedstawiający szacowane zatrudnienie w sektorze prywatnym w grudniu. Rynkowe oczekiwania wskazują na utworzenie 180tys. nowych miejsc pracy, nasza prognoza jest bliska mediany (175tys.). Niższy wzrost zatrudnienia jest jednak w znacznej mierze wynikiem niedoboru pracowników – według wyników badań stowarzyszenia firm MSP NFIB problem z rekrutacją raportuje 36% ankietowanych managerów – w ostatnich miesiącach wskaźnik kształtował się na historycznie najwyższych poziomach.

USA: Porażka rozmów o wstrzymaniu zawieszenia sektora rządowego

 • Administracja federalna dalej funkcjonuje w ramach częściowego zawieszenia (government shutdown). Wczorajsze spotkanie przywódców Partii Demokratycznej, Republikańskiej oraz D.Trumpa nie przyniosło porozumienia. Rozmowy zostaną wznowione w piątek. Tydzień wstrzymania pracy przez sektor federalny odejmuje ok 0,1-0,2pp z łącznej dynamiki PKB w kwartale.

Wiadomości krajowe

PMI: Indeks dalej poniżej granicy 50pkt.

 • Indeks PMI spadł z 49,5 do 47,6pkt, istotnie poniżej rynkowych oczekiwań. Komentarz Markit wskazuje, że osłabienie związane jest z pogorszeniem ocen dotyczących bieżącej produkcji oraz nowych zamówień. Spadł również indeks obrazujący aktywność zakupową, a jedynym komponentem, który utrzymał wcześniejszy poziom były oceny zatrudnienia. Po kwartałach ciągłych spadków poprawiły się też długoterminowe prognozy przedsiębiorstw, jednak ich poziom jest wciąż bardzo niski.
 • W naszej ocenie słabsze wyniki badań nastrojów będą miały umiarkowany wpływ na obroty przemysłowe w grudniu – spodziewamy się odbicia dynamiki produkcji z 4,7% do 7,3%r/r. Pozytywną role odegrają jednak głównie efekty statystyczne. Jak na razie silna korekta PMI z ostatnich miesięcy ma niewielkie przełożenie na dane o aktywności gospodarczej za 4kw18. Jednak skala spadków indeksów nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych wskazuje że gospodarki naszych głównych partnerów handlowych mocno hamują, co z opóźnieniem przełoży się również na tempo PKB w Polsce.

Komentarz rynkowy

 • W środę na rynki powrócił pesymizm, m.in. za sprawą słabych danych z Chin. Rentowności niemieckich i amerykańskich obligacji spadły, sygnalizując obawy o globalną koniunkturę. Wyraźnie umocnił się natomiast dolar (kurs €/US$ zbliżył się do 1.13) mimo obaw o przestój sektora publicznego w USA.  Bardzo niski odczyt PMI z Polski miał małe przełożenie na złotego - €/PLN dalej oscylował w wąskim przedziale 4,29-4,30. POLGBs ustabilizowany się na krótkim końcu, a na długim kontynuowały umocnienie w ślad za spadkiem IRS.

Spadek €/US$ powinien zahamować

 • Dziś poznamy wyniki badań ISM i ADP w USA. Naszym zdaniem spadek €/US$ zatrzyma się ponad wsparciem na 1,13.W efekcie oczekujemy, że kurs znów znajdzie się powyżej 1,14 i utrzyma się w tych okolicach także na przełomie tygodnia. Śledzone przez nas indeksy zaskoczeń ze strefy euro osiągnęły bardzo niskie poziomy, sugerując, że pesymizm inwestorów wobec wspólnej gospodarki nie będzie już głębszy. Dlatego uważamy, że przez większa część stycznia €/US$ utrzyma się ponad 1,13.
 • W naszej ocenie pole do spadku rentowności na rynkach bazowych jest niewielkie. Publikowane dziś dane z USA powinny wspierać wyceny długu , ale wyższy wzrost wynagrodzeń w jutrzejszym raporcie  payrolls powinien przełożyć się na wzrost rentowności. Ponadto uważamy, że inwestorzy są nadmiernie pesymistyczni w ocenie perspektyw głównych gospodarek. Za wzrostem rentowności przemawiają także zmiany w polityce pienieżnej EBC. Z uwagi na zakończenie QE istotnie wzrośnie podaż obligacji skarbowych dostępnych dla prywatnych inwestorów.

Umocnienie POLGBs nie potrwa już długo, €/PLN w trendzie bocznym.

 • Spodziewamy się, że para €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4.27-4.35) co najmniej do końca stycznia. Dane z kraju wpisują się w wyceniany już przez rynek scenariusz polityki RPP (stąd umiarkowana reakcja kursu np. na słabszy wynik indeksu PMI). Co więcej złoty powinien pozostać także mało wrażliwy na wydarzenia międzynarodowe m.in. z uwagi na niewielkie powiązania handlowe z USA.
 • Uważamy, że umocnienie POLGBs na początku roku okaże się krótkotrwałe. Wyniki PMI prawdopodobnie rysują zbyt pesymistyczny obraz krajowej gospodarki (kontrastując z badaniami GUS i NBP). Na wzrost rentowności wskazuje także solidna podaż SPW w styczniu (PLN8-14mld) i spodziewane przez nas osłabienie na rynkach bazowych. Uważamy, że w kolejnych miesiącach pole do wzrostu rentowności będzie jednak małe – o ile w styczniu skala emisji na rynku pierwotnym będzie wyższa, to podaż SPW w kolejnych miesiącach powinna być już niższa niż w 1kw18.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej