Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Głęboki spadek indeksu ISM w USA. Niższa dynamika inflacji w Europie.

4 sty 2019

Indeks ISM dla sektora przemysłowego spadł z 59,3pkt do 54,1pkt istotnie poniżej rynkowych oczekiwań (57,5pkt).

Wiadomości zagraniczne

USA: Silny spadek indeksu ISM dla sektora przemysłowego.

 • Indeks ISM dla sektora przemysłowego spadł z 59,3pkt do 54,1pkt istotnie poniżej rynkowych oczekiwań (57,5pkt). Osłabienie związane było z niższą oceną większości komponentów, najmocniej w przypadku nowych zamówień (spadek o 11pkt do 51,1pkt). Mniejszy optymizm w znacznej mierze odzwierciedla obawy o globalne spowolnienie, w związku m.in. z dotychczasowym osłabieniem w strefie euro i Chinach.
 • Pomimo gorszych ocen grudniowe dane napływające z amerykańskiej gospodarki dalej są stosunkowo silne m.in wczoraj pozytywnie zaskoczyły informacje o sprzedaży samochodów, co sugeruje dobre wyniki sprzedaży detalicznej. Dodatkowo spadek cen ropy naftowej poprawi popyt ze strony gospodarstw domowych. Dlatego oczekujemy silnego wzrostu amerykańskiej gospodarki w 4kw oraz 1poł19. Podobny scenariusz wskazuje model Atlanta Fed GDPNow - po publikacji wczorajszych danych jedynie nieznacznie obniżył bieżący szacunek wzrostu w 4kw (z 2,7% do 2,6% kw/kw SAAR).

USA: Mniejszy wzrost nowych etatów, solidne płace

 • Dzisiaj poznamy urzędowe dane z rynku pracy. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia w grudniu o 165tys. miejsc pracy (konsensus 180tys.). Raport sporządzany przez prywatną agencje ADP sugeruje ryzyko pozytywnego zaskoczenia – według jej szacunków liczba nowych miejsc pracy osiągnęła 271tys., głównie z uwagi na duże wzrostu w sektorach usługowych (edukacja, usługi profesjonalne, zdrowie) wśród małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Dynamika wzrostu płac będzie w naszej ocenie wyższa od mediany rynkowych prognoz (3,1%r/r wobec konsensusu 3%). Dane będą miały w naszej ocenie umiarkowany wydźwięk rynkowy z uwagi na obawy o spowolnienie gospodarcze.

Strefa euro: Słabsze dane o inflacji.

 • Dziś poznamy także wstępny szacunek inflacji HICP dla strefy euro w grudniu. Rynkowe oczekiwania wskazują na spadek głównego wskaźnika z 2 do 1,8%r/r przy stabilizacji jego części bazowej (1%r/r). Dotychczasowe dane z Niemiec, Francji i Hiszpanii jednoznacznie sugerują na negatywne zaskoczenia. Niemiecki indeks obniżył się z 2,2% do 1,7% (konsensus 1,9%), hiszpański z 1,7% do 1,2%r/r (konsensus 1,6%), francuski z 2,2% do 1,9% (konsensus 2%). Zaskoczenia po części są efektami spadku cen ropy. Z uwagi na skalę rozczarowań słabsze będą również wyniki w części bazowej.

Wiadomości krajowe

CPI: Spadek inflacji z uwagi na niższe ceny paliw.

 • Dzisiaj poznamy wstępny szacunek inflacji CPI w grudniu. Spodziewamy się kolejnego spadku dynamiki o 0,1pp do 1,1%r/r. Będzie to efekt niższych cen paliw na stacjach benzynowych. Inflacja bazowa wzrośnie w naszej ocenie o 0,1pp do 0,8%r/r.
 • Szacujemy, że w styczniu inflacja pozostanie na zbliżonym poziomie do grudnia, chociaż możliwe są niewielkie spadki. Należy zauważyć, że wynik podwyższy m.in. wprowadzenie dodatkowej opłaty środowiskowej dla cen paliw. Oczekujemy odbicia w kolejnych miesiącach (luty, marzec) i ponownego powrotu w granice celu NBP (powyżej 1,5%r/r).

Komentarz rynkowy

 • Znacznie gorszy od oczekiwań wynik badania przedsiębiorstw ISM wzmocnił wczoraj obawy przed spowolnieniem w gospodarce USA. Efektem było umocnienie na głównych rynkach długu (ok 5pb w przypadku długich Treasuries) i wzrost €/US$ do 1,14. Reakcja krajowych aktywów była niewielka - €/PLN utrzymał się blisko 4,30. Krzywa POLGBs spłaszczyła się – rentowności krótkich papierów wzrosły (korekta po umocnieniu w grudniu), a długich nieznacznie spadły w ślad za rynkami bazowymi.

Wzrost €/US$ na przełomie tygodnia wyhamuje

 • Uważamy, że publikowane dziś dane z rynku pracy w USA zahamują wzrost €/US$ (spodziewamy się m.in. solidnej dynamiki płac) i kurs utrzyma się blisko 1,14 na przełomie tygodnia. Prawdopodobny jest także niższy od oczekiwań odczyt danych o inflacji ze strefy euro. Spodziewamy się, że przez większą część stycznia €/US$ utrzyma się ponad 1,13. Umocnieniu dolara będzie przeciwdziałać wzrost obaw o spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w USA.
 • Dane z amerykańskiego rynku pracy powinny przełożyć się również na niewielki wzrost rentowności Treasuries. Niższe od oczekiwań dane o inflacji ze strefy euro sugerują natomiast stabilizację dochodowości Bundów. W naszej ocenie po umocnieniu obligacji  pod koniec 2018 początek 2019 przyniesie ich osłabienie. Inwestorzy są nadmiernie pesymistyczni w ocenie perspektyw głównych gospodarek. Za wzrostem rentowności przemawiają także zmiany w polityce pieniężnej EBC. Z uwagi na zakończenie QE istotnie wzrośnie podaż obligacji skarbowych dostępnych dla prywatnych inwestorów.

Znikoma reakcja złotego na dane z USA

 • Oczekujemy, że kurs €/PLN pozostanie w ramach obecnie konsolidacji (4,27-4,35) co najmniej do końca stycznia. Publikowane dziś CPI powinny mieć niewielki wpływ na złotego i POLGBs. Ostatnie dane z kraju wpisują się w wyceniany już przez rynek scenariusz polityki RPP (stąd umiarkowana reakcja kursu np. na słabszy wynik indeksu PMI). Co więcej złoty powinien pozostać także mało wrażliwy na wydarzenia międzynarodowe m.in. z uwagi na niewielkie powiązania handlowe z USA.
 • Uważamy, że umocnienie POLGBs na początku roku okaże się krótkotrwałe. Naszym zdaniem śledzone przez inwestorów wyniki PMI prezentują nadmiernie pesymistyczny obraz krajowej gospodarki. Publikowane w tym miesiącu dane z krajowej sfery realnej (np. produkcja przemysłowa) powinny przełożyć się na niewielki wzrost złotowych stawek IRS po gwałtownym spadku w 4kw18. Na wzrost rentowności wskazuje także solidna podaż SPW w styczniu (PLN8-14mld) i  prawdopodobne osłabienie na rynkach bazowych. 

Tygodnik

16
sty
2019

Tygodnik ING 15-21.01.2019

Brak optymizmu w globalnej gospodarce, niewielki postęp w negocjacjach USA-Chiny. W Polsce rynek nadintepretował słowa RPP. Mocna produkcja przyniesie korektę stawek IRS.

Więcej
8
sty
2019

Tygodnik ING 08-14.01.2019

Nadmierny pesymizm rynków bazowych. Ostatni odczyt CPI podtrzyma łagodne nastawienie RPP.

Więcej
18
gru
2018

Tygodnik ING 18-31.12.2018

W środę kolejna podwyżka stóp Fed. FOMC nakreśli scenariusz swojej polityki w przyszłym roku.

Więcej
11
gru
2018

Tygodnik ING 11.12-17.12.2018

Koniec europejskiego QE. Obniżamy prognozę CPI na 2019.

Więcej
7
gru
2018

Tygodnik ING 02-11.12.2018

USA odsuwają podniesienie ceł na chińskie towary. Duży spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP po danych o inflacji.

Więcej
26
lis
2018

Tygodnik ING 26.11-01.12.2018

Polska gospodarka na razie odporna na osłabienie w Eurolandzie, ale załamanie zamówień zagranicznych sugeruje spowolnienie.

Więcej
21
lis
2018

Tygodnik ING 20-25.11.2018

Dalsze spowolnienie koniunktury w strefie euro.

Więcej
13
lis
2018

Tygodnik ING 13-18.11.2018

Założenie NBP dot. cen energii – politycznie neutralne ale nierealistyczne. Hamowanie PKB w Polsce. €/US$ najniżej od 1poł17.

Więcej
30
paź
2018

Tygodnik ING 30.10-4.11.2018

Koniunktura w Europie słabnie. Zyskuje dolar i bezpieczne aktywa.

Więcej
24
paź
2018

Tygodnik ING 24-30.10.2018

Moody’s obniża rating Włoch. W Polsce PKB w 3kw18 blisko 5%r/r.

Więcej

MonitorING

16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej