Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Kolejna podwyżka stóp dopiero w VI zdaniem szefa Fed. W środę decyzja RPP.

7 sty 2019

USA: Pozytywny wydźwięk danych z rynku pracy.

Wiadomości zagraniczne

USA: Pozytywny wydźwięk danych z rynku pracy.

 • Według raportu BLS zatrudnienie w grudniu wzrosło o 312tys. etatów. Dodatkowo liczbę miejsc pracy w poprzednich dwóch miesiącach zrewidowano o 58tys. w górę. Łącznie oznacza to prawie dwukrotnie wyższy wzrost od konsensusu (184tys). Badanie ankietowe prowadzone wśród gospodarstw domowych przedstawiło również poprawę odsetka aktywnych zawodowo (z 62,9 do 63,1%), które przełożyło się na wyższy szacunek stopy bezrobocia (3,9% wobec 3,7% miesiąc temu).  Pozytywnie zaskoczyła także dynamika wynagrodzeń – główny indeks wzrósł z 3,1% do 3,2%r/r (konsensus 3%).

USA: Indeks ISM w usługach pozostanie na wysokich poziomach.

 • Dzisiaj poznamy indeks ISM dla sektora usług – rynkowe oczekiwania wskazują na spadek z 60,7 do 59pkt, istotnie mniejszy niż w sektorze przemysłowym (gdzie indeks obniżył się z 59,3 do 54,1pkt). Amerykański sektor usług jest mniej wyeksponowany na konflikty handlowe, a wyższą aktywność wspiera dobra sytuacja na rynku pracy.

USA: Komentarze z Fed zmniejszą obawy o zmianę kursu polityki.

 • W środę opublikowane zostanie minutes FOMC. Dodatkowo 9 członków komitetu (w tym prezes J.Powell i wiceprezes R.Clarida) ma zaplanowane wystąpienia dotyczące oceny ekonomicznej (środa-czwartek).
 • Po grudniowej serii spadków na amerykańskich giełdach, kontrakty terminowe Fed fund futures nie wyceniają podwyżek stóp procentowych w 2019, co więcej wskazują większe prawdopodobieństwo luzowania polityki w 2020 (40% wobec 6% szans na zacieśnienie). Członkowie FOMC obniżyli prognozy zmian stóp w grudniu (mediana dot-plot wskazuje zacieśnienie o 50pb w 2019), dalej jednak komunikują chęć zacieśniania polityki.
 • W ubiegły piątek prezes Fed J.Powell wskazał, że konieczne jest dalsze podwyższanie stóp procentowych, chociaż prawdopodobna jest przerwa w 1kw – kolejna  podwyżka nastąpiłaby dopiero w czerwcu. Takie stanowisko najprawdopodobniej odzwierciedla konsensus w FOMC. Gospodarka amerykańska nieco spowalnia, ale silne dane z rynku pracy są argumentem za kontynuacją podwyżek.

USA: Inflacja bazowa stabilna w grudniu.

 • W piątek poznamy grudniowe dane o inflacji CPI. Spodziewamy się spadku głównego wskaźnika z 2,2% do 1,9%r/r z uwagi na niższe ceny benzyny. Nasza prognoza kształtuje się zgodnie z rynkowym konsensusem, oczekujemy jednak odrębnej struktury. Uważamy, że inflacja bazowa utrzyma się na poziomie 2,2%r/r (konsensus 2,1%).

Niemcy: Słabe dane o zamówieniach.

 • Dynamika nowych zamówień przemysłowych w Niemczech obniżyła się ponownie w listopadzie z -3% do -4,2%r/r. Osłabienie spowodowane jest głównie przez niższy popyt spoza strefy euro np. dynamika zamówień eksportowanych dóbr pośrednich spadła do poziomu -12%r/r. Jutro poznamy dane o produkcji przemysłowej. Rynkowe oczekiwania wskazują na ponowny spadek dynamiki na negatywne poziomy (z 1,6% do -0,8%r/r).

Strefa euro: Spadek dynamiki inflacji. Minutes EBC bez wpływu na rynek.

 • Dynamika inflacji HICP w grudniu obniżyła się z 2% do 1,6%r/r (konsensus 1.7%), co wskazywały słabsze wyniki z głównych gospodarek. Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 1%r/r. Słabsze perspektywy wzrostu oraz inflacji będą w naszej ocenie argumentem za brakiem zmian w polityce pieniężnej. Niemniej minutes z grudniowego posiedzenia (publikacja w czwartego) najprawdopodobniej dalej sugerować będzie chęć zacieśnienia polityki.

Wiadomości krajowe

RPP: Brak zmian w nastawieniu względem poprzedniego posiedzenia.

 • W środę odbędzie się konferencja RPP. Spodziewamy się utrzymania dotychczasowej retoryki. Bieżące dane makroekonomiczne tj. kolejny spadek inflacji CPI, PMI na krytycznie niskim poziomie 47,6pkt. będą argumentami za utrzymaniem nastawienia wait-and-see. Dyskusja najprawdopodobniej skoncentrowana będzie wokół perspektyw gospodarczych, mogą pojawić się komentarze dotyczące przyszłych instrumentów jakich RPP może użyć aby przeciwdziałać spowolnieniu.

CPI: Spadek głównego indeksu w gru-18. Niska inflacja bazowa.

 • Dynamika inflacji CPI obniżyła się w grudniu z 1,3% do 1,1%r/r. Był to głównie efekt niższej dynamiki cen paliw (spadek ich rocznego tempa z 10,6% do 7,7%r/r), który obniżył główny wskaźnik o ok. 0,15pp. Rozczarowała inflacja bazowa – szacujemy, że nastąpił jej spadek z 0,7% do 0,6%r/r.
 • Szacujemy, że w styczniu 2019 inflacja pozostanie na zbliżonym poziomie do grudnia (ok 1-1.1%r/r), chociaż będzie to efekt wprowadzenia dodatkowej opłaty środowiskowej dla cen paliw. Z uwagi na słabość inflacji bazowej nie można jednak wykluczyć dalszego, niewielkiego spadku.
 • Oczekujemy odbicia w kolejnych miesiącach (luty, marzec) i ponownego powrotu w granice dolnego ograniczenia celu NBP (powyżej 1,5%r/r) na koniec 1kw. Słabsze dane o inflacji w strefie euro i związany z nim import niskiej inflacji do Polski sugerują ryzyko niskich odczytów CPI w 2019. Duża niepewność związana jest jednak z rządową interwencją na rynku energii, szczególnie w zakresie wpływania na nieregulowane hurtowe ceny prądu. Istnieje ryzyko wystąpienia efektów inflacyjnych w przypadku odrzucenia przez KE niektórych rozwiązań (np. powołanie funduszu dla rekompensat). W takim przypadku przełożenie wyższych kosztów energii dla przedsiębiorstw na ceny produktów przemysłowych dla gospodarstw domowych powinno wystąpić w połowie roku albo później.
 • Szacujemy, że średnia inflacja CPI w 2019 będzie zbliżona do 2%r/r. Uważamy, jednak że ryzyko, przekroczenia poziomu 2,5%r/r (cel NBP) w miesiącach maj-lipiec istotnie maleje – nasz dotychczasowy bazowy scenariusz zakłada maksymalny poziom 2,3%r/r. W drugiej połowie roku spodziewamy się drobnych spadków dynamiki (do 2%r/r na koniec roku).

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu na rynkach dominował pesymizm, napędzany m.in. słabszymi od oczekiwań wskaźnikami wyprzedzającymi z USA i Chin. Efektem był dalszy spadek rentowności na rynkach bazowych oraz ścieżki stóp Fed wycenianej przez kontrakty terminowe. €/PLN i €/US$ pozostały w trendach bocznych (wokół odpowiednio 1,14 i 4,30). Krótkie POLGBs osłabiły się natomiast (o 10pb), co traktujemy jako realizację zysków po silnym umocnieniu w grudniu.

Dalsze umocnienie obligacji na rynkach bazowych

 • Piątkowy komentarz szefa Fed, złagodzenie polityki banku centralnego Chin, czy kolejne pesymistyczne dane z niemieckiego przemysłu sugerują umocnienie na głównych rynkach długu przynajmniej na początku tego tygodnia. Tym niemniej w naszej ocenie inwestorzy są nadmiernie pesymistyczni w ocenie perspektyw głównych gospodarek. Za wzrostem rentowności w dłuższym terminie przemawiają także zmiany w polityce pieniężnej EBC (z uwagi na zakończenie QE istotnie wzrośnie podaż obligacji skarbowych dostępnych dla prywatnych inwestorów).
 • Sugerowana przez szefa Fed przerwa w podwyżkach stóp w 1kw19 sugeruje powrót €/US$ do oporu na 1,15 w tym tygodniu. Nie spodziewamy się większego ruchu, gdyż dane ze strefy euro nie budzą optymizmu. Uważamy, że przez większą część stycznia €/US$ utrzyma się ponad 1,13.

Wzrost spreadu POLGBs do Bunda

 • W tym tygodniu spodziewamy się wzrostu spreadu POLGBs wobec krzywej niemieckiej. To korekta po umocnieniu papierów w grudniu, powinna jej sprzyjać m.in. odbywająca się w czwartek regularna aukcja (PLN3-6mld) i niedługo potem kolejna (łącznie w styczniu uplasowanych zostanie PLN8-14mld). Posiedzenie RPP powinno mieć znikomy wpływ na rynek – inwestorzy spodziewają się, że Rada będzie śledzić politykę EBC. W drugiej połowie miesiąca spodziewamy się niewielkiego wzrostu złotowych stawek IRS dzięki danym z krajowej sfery realnej (np. mocniejszego od tego co wskazuje PMI produkcji przemysłowej).
 • Na początku stycznia €/PLN powinien zbliżyć się do dolnej granicy obecnej konsolidacji (4,27-4,35), ale się z niej nie wyłamie. Umocnieniu złotego sprzyjają ostatnie wypowiedzi z Fed, czy polityka banku centralnego Chin. Naszym zdaniem kurs utrzyma się w trendzie bocznym co najmniej do końca stycznia, stabilizacji sprzyja m.in. zachowawcza polityka RPP.

Tygodnik

16
sty
2019

Tygodnik ING 15-21.01.2019

Brak optymizmu w globalnej gospodarce, niewielki postęp w negocjacjach USA-Chiny. W Polsce rynek nadintepretował słowa RPP. Mocna produkcja przyniesie korektę stawek IRS.

Więcej
8
sty
2019

Tygodnik ING 08-14.01.2019

Nadmierny pesymizm rynków bazowych. Ostatni odczyt CPI podtrzyma łagodne nastawienie RPP.

Więcej
18
gru
2018

Tygodnik ING 18-31.12.2018

W środę kolejna podwyżka stóp Fed. FOMC nakreśli scenariusz swojej polityki w przyszłym roku.

Więcej
11
gru
2018

Tygodnik ING 11.12-17.12.2018

Koniec europejskiego QE. Obniżamy prognozę CPI na 2019.

Więcej
7
gru
2018

Tygodnik ING 02-11.12.2018

USA odsuwają podniesienie ceł na chińskie towary. Duży spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP po danych o inflacji.

Więcej
26
lis
2018

Tygodnik ING 26.11-01.12.2018

Polska gospodarka na razie odporna na osłabienie w Eurolandzie, ale załamanie zamówień zagranicznych sugeruje spowolnienie.

Więcej
21
lis
2018

Tygodnik ING 20-25.11.2018

Dalsze spowolnienie koniunktury w strefie euro.

Więcej
13
lis
2018

Tygodnik ING 13-18.11.2018

Założenie NBP dot. cen energii – politycznie neutralne ale nierealistyczne. Hamowanie PKB w Polsce. €/US$ najniżej od 1poł17.

Więcej
30
paź
2018

Tygodnik ING 30.10-4.11.2018

Koniunktura w Europie słabnie. Zyskuje dolar i bezpieczne aktywa.

Więcej
24
paź
2018

Tygodnik ING 24-30.10.2018

Moody’s obniża rating Włoch. W Polsce PKB w 3kw18 blisko 5%r/r.

Więcej

MonitorING

16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej