Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Postęp w rozmowach handlowych USA-Chiny. Słabe dane o produkcji w Niemczech.

8 sty 2019

Główne agencje informacyjne (Bloomberg, Reuters) wskazują, że następuje postęp w rozmowach handlowych między USA i Chinami.

Wiadomości zagraniczne

USA: Optymizm odnośnie rozmów handlowych z Chinami.

 • Główne agencje informacyjne (Bloomberg, Reuters) wskazują, że następuje postęp w rozmowach handlowych między USA i Chinami. Optymizm potwierdził także sekretarz handlu USA W.Ross. Według chińskiego dziennika SMCP rozmowy głównych polityków gospodarczych obydwu państw odbędą się podczas tegorocznego forum ekonomicznego w Davos (22-25 stycznia).
 • Spodziewamy się, że bieżące rozmowy zakończą się przedłużeniem statusu quo przynajmniej o kolejny kwartał. W tym czasie negocjowane będzie długoterminowe rozwiązanie. Argumentem przemawiającym za kompromisem są coraz bardziej wyraźne sygnały wytracania tempa przez USA więc prezydent Trump nie może twierdzić, że jego polityka handlowa jest pozytywna dla USA.

Niemcy: Słaba produkcja przemysłowa. Perspektywa technicznej recesji.

 • Dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech obniżyła się w listopadzie z 0,5% (po rewizji październikowych danych w dół o 1pp) do -4,7%r/r, tj. istotnie poniżej oczekiwań (-0,8%). Po raz kolejny bardzo słabe wyniki zanotował sektor motoryzacyjny, gdzie dynamika produkcji spadła z -3,5% do –11,6%r/r po wyłączeniu czynników sezonowych. Niemniej jednak głębokie spadki widoczne były także pośród wszystkich pozostałych głównych kategorii, łącznie z konsumpcją dóbr nietrwałych (obrazującą popyt lokalny).
 • Dane sugerują, że Niemcy po raz kolejny osiągną negatywną kwartalną dynamikę wzrostu w 4kw, co oznacza tzw. techniczną recesję.

USA: Drobne spadki indeksów koniunktury w usługach.

 • Indeks ISM dla sektora usług obniżył się z 60,9pkt do 57,6pkt (konsensus 58,5pkt). Dane z amerykańskiej gospodarki dalej utrzymują się na znacznie wyższym poziomie niż w Europie czy Chinach m.in. z uwagi na popyt wewnętrzny. Wyższe wydatki gospodarstw domowych wspierają silna dynamika płac oraz spadek cen ropy naftowej.

Wiadomości krajowe

Brak istotnych wiadomości.

Komentarz rynkowy

 • Tydzień rozpoczął się wzrostami rentowności obligacji na rynkach bazowych -  to prawdopodobnie realizacja zysków po udanym zeszłym tygodniu. Kurs €/US$  wzrósł  w pobliże 1,15 – amerykańskiej walucie ciąży spadek oczekiwań na podwyżki stóp Fed. POLGBs nieznacznie osłabiły się w ślad za niemieckimi papierami, głównie na krótkim końcu. To dalszy ciąg realizacji zysków po grudniu. Kurs €/PLN pozostał stabilny.

€/US$ wróci do 1,15, Bundy i Treasuries powinny zyskać

 • W tym tygodniu spodziewamy się umocnienia na głównych rynkach długu. Popyt na obligacje powinny wspierać m.in. ostatnie wypowiedzi z Fed, czy kolejne słabe dane ze strefy euro (tym razem o produkcji przemysłowej z Niemiec). Skala ruchu prawdopodobnie będzie niewielka – rynki wyceniły już pesymistyczny scenariusz dla głównych gospodarek, występujący licznie w tym tygodniu członkowie FOMC powtórzą też, że należy spodziewać się kolejnych podwyżek stóp. Dlatego w naszej ocenie, w kolejnych tygodniach rentowności na rynkach bazowych nieznacznie wzrosną. Przemawiają za tym zmiany w polityce pieniężnej EBC (z uwagi na zakończenie QE istotnie wzrośnie podaż obligacji skarbowych dostępnych dla prywatnych inwestorów).
 • W naszej ocenie kurs  €/US$ do końca tygodnia utrzyma się relatywnie blisko 1,15. Dolarowi szkodzi spadek oczekiwań na podwyżki Fed. Większy wzrost €/US$ w najbliższych dniach jest jednak mało prawdopodobny – dane ze strefy euro zaskakują po niższej stronie, a członkowie Fed prawdopodobnie zapowiedzą dalsze podwyżki stóp. Uważamy, że przez większą część stycznia €/US$ utrzyma się ponad 1,13.

€/PLN w trendzie bocznym, na POLGBs dalsza korekta

 • W najbliższych 2-3 tygodniach spodziewamy się wzrostu spreadu POLGBs wobec krzywej niemieckiej. Oczekujemy realizacji zysków po bardzo udanym grudniu. Na rynek trafi też dość dużo nowych papierów – w czwartek odbędzie się aukcja sprzedaży (planowana podaż PLN3-6mld) i niedługo potem kolejna. Według deklaracji Ministerstwa łącznie w styczniu uplasowanych zostanie PLN8-14mld. Posiedzenie RPP powinno mieć znikomy wpływ na rynek – inwestorzy spodziewają się, że Rada będzie śledzić politykę EBC. W drugiej połowie miesiąca spodziewamy się niewielkiego wzrostu złotowych stawek IRS dzięki danym z krajowej sfery realnej (np. mocniejszego od tego co wskazuje PMI produkcji przemysłowej).
 • W naszej ocenie para €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-4,35) nawet do końca kwartału. W ciągu tygodnia-dwóch kurs powinien zbliżyć się do jej dolnej granicy – uważamy, że dane z krajowej sfery realnej za grudzień pokażą wciąż znacznie lepszą koniunkturę w Polsce niż sugerowały to PMI, czy słabe wyniki gospodarek strefy euro.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej