Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Dziś konferencja RPP i minutes FOMC.

9 sty 2019

Dziś opublikowane zostaną minutes FOMC, wystąpienia prezentujące ocenę ekonomiczną gospodarki USA wygłosi również 3 prezesów regionalnych oddziałów Fed.

Wiadomości zagraniczne

USA: Komentarze z Fed zmniejszą obawy o zmianę kursu polityki.

 • Dziś opublikowane zostaną minutes FOMC, wystąpienia prezentujące ocenę ekonomiczną gospodarki USA wygłosi również 3 prezesów regionalnych oddziałów Fed. W naszej ocenie zarówno dokument oraz komunikaty członków komitetu wskazywać będą, że rynkowe obawy o spowolnienie gospodarcze są nadmierne, a kierunek polityki pieniężnej nie zmienił się. Członkowie najprawdopodobniej potwierdzą przerwę w cyklu podwyżek stóp w 1kw19 (co sygnalizował J.Powell). W naszej ocenie do kolejnej podwyżki stóp dojdzie w czerwcu, rynek obecnie wycenia płaskie stopy do 2020.

USA: Optymizm prezydenta USA odnośnie rozmów handlowych z Chinami.

 • Rozmowy handlowe między USA i Chinami zostały przedłużone o kolejny dzień, jednak obydwie strony poinformowały o zawężeniu listy tematów dla których nie ma obopólnej zgody. Przebieg negocjacji pochwalił na Twitterze prezydent D.Trump, co poprawiło apetyt na ryzykowne aktywa. W naszej ocenie prawdopodobieństwo nawiązania długoterminowej umowy jest istotne, chociaż wymagać będzie dodatkowych rozmów i może wiązać się z przedłużeniem obecnego status quo na kolejny kwartał.

Niemcy: Bez zaskoczeń w eksporcie pomimo spadku dynamiki produkcji.

 • Bilans handlowy w Niemczech zamknął się wyższą nadwyżką od rynkowych oczekiwań (€20,5mld wobec prognoz €18,6mld). Pomimo głębokiego spadku dynamiki produkcji, eksport utrzymał się na poziomie zbliżonym do oczekiwań (spadek obrotów o 0,4%m/m), a negatywnie zaskoczył import (spadek dynamiki o 1,6%m/m).
 • Dane z sektora przemysłowego dają niejednoznaczny obraz – zamówienia wskazują na głęboki spadek popytu zewnętrznego, eksport dalej zachowuje dodatnią dynamikę. Niemniej jednak wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje tzw. techniczna recesja w Niemczech, w 4kw – drugi z rzędu spadek kwartalnej dynamiki wzrostu PKB (oraz związany z nim spadek rocznej dynamiki istotnie poniżej 1%).

Wiadomości krajowe

RPP: Brak zmian w nastawieniu względem poprzedniego posiedzenia.

 • Dziś odbędzie się konferencja RPP. Spodziewamy się utrzymania dotychczasowej retoryki. Bieżące dane makroekonomiczne tj. kolejny spadek inflacji CPI i PMI na krytycznie niskim poziomie 47,6pkt. będą argumentami za utrzymaniem nastawienia wait-and-see. Wśród tematów gospodarczych dyskusja najprawdopodobniej skoncentrowana będzie wokół perspektyw wzrostu, mogą pojawić się komentarze dotyczące instrumentów jakich RPP może użyć aby przeciwdziałać ewentualnemu spowolnieniu.

Bank Światowy podwyższył prognozę wzrostu Polski w 2019 z 3,9 na 4,0%r/r

 • Bank Światowy wskazał, że wzrost PKB w Polsce wyniesie w 2019 4,0%r/r, zaś w 2020 i 2021 spowolni do odpowiednio 3,6 i 3,3%r/r. Oznacza to podwyższenie prognozy wzrostu w bieżącym roku o 0,1pp względem październikowego raportu i o 0,8pp wobec prognoz z czerwca 2018. Prognoza na 2020 pozostała bez zmian. Nasze prognozy są niższe od oczekiwań Banku Światowego. Uważamy, że dynamika PKB w 2019 r. wyniesie 3,6% i w 2020 spadnie do 2,7%.

Polska prefinansowała 34% potrzeb pożyczkowych na 2019 r.

 • Poziom prefinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi 34% - wynika z miesięcznej informacji Ministerstwa Finansów. To więcej niż przedstawiciele tego urzędu szacowali w grudniu – mówiono o 27%. Podwyższenie tego szacunku wynika naszym zdaniem z lepszych od oczekiwań wyników budżetu w grudniu oraz zaliczenia w poczet prefinansowania wysokiej kwoty tzw. środków przechodzących. Na koniec roku rezerwy gotówkowe Ministerstwa Finansów wyniosły ok. PLN36mld to o PLN9mld więcej niż na koniec ubiegłego roku.

Komentarz rynkowy

 • Rentowości Treasuries zwiększyły się wczoraj o 2-3pb. W przypadku papierów niemieckich zmiany były kosmetyczne – wzrostowi przeciwdziałały kolejne słabe dane. POLGBs kontynuowały osłabienie, tym razem głównie na długim końcu (rentowności 10latek wzrosły o 2pb). Na rynku walutowym bez większych zmian – kurs €/US$ wahał się poniżej 1,15, a €/PLN wokół 4,30.

€/US$ utrzyma się blisko 1,15 mimo obaw o koniunkturę w strefie euro

 • W naszej ocenie zarówno minutes Fed (które poznamy dziś wieczorem), jak i wypowiedzi członków FOMC powinny wpisać się w dotychczasową retorykę Fed (czyli po przerwie w 1kw19 należy spodziewać się kolejnych podwyżek stóp). Z drugiej strony ostatnie dane z Niemiec wpisują się w scenariusz hamowania wzrostu w strefie euro (co rynek już wycenia). Rozkład ryzyka wskazuje, że najbliższych dniach para €/US$ utrzyma się blisko 1,15. Uważamy także, że przez większą część stycznia €/US$ będzie wahać się ponad 1,13.
 • W naszej ocenie do końca stycznia dojdzie do dalszego wzrostu rentowności na rynkach bazowych szczególnie w USA. Rynek wycenia obecnie płaskie stopy w USA do 2020, komentarze członków Fed powinny natomiast potwierdzać, że bardziej prawdopodobne są jednak podwyżki. Pole do osłabienia Bundów jest niewielkie, gdyż obawy o koniunkturę w strefie euro pozostają wysokie. W naszej ocenie rentowności niemieckich papierów będą kontynuować wzrost przez większą część 1poł19 z uwagi na zmiany w polityce pieniężnej EBC – po zakończeniu QE istotnie wzrośnie podaż obligacji skarbowych dostępnych dla prywatnych inwestorów.

Niewielki spadek €/PLN, na POLGBs dalsza korekta

 • W najbliższych 2-3 tygodniach spodziewamy się wzrostu spreadu POLGBs wobec krzywej niemieckiej. Oczekujemy realizacji zysków po bardzo udanym grudniu. W styczniu na rynek trafi dość dużo nowych papierów (PLN8-14mld), z czego PLN3-6mld na jutrzejszej aukcji. Dzisiejsza decyzja RPP powinna mieć znikomy wpływ na rynek – inwestorzy spodziewają się, że Rada będzie śledzić politykę EBC. W drugiej połowie miesiąca spodziewamy się niewielkiego wzrostu złotowych stawek IRS dzięki danym z krajowej sfery realnej (np. mocnej produkcji przemysłowej – wbrew wskazaniom PMI).
 • W naszej ocenie para €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-4,35) nawet do końca kwartału. W ciągu tygodnia-dwóch kurs powinien zbliżyć się do jej dolnej granicy – uważamy, że dane z krajowej sfery realnej za grudzień pokażą znacznie lepszą koniunkturę w Polsce niż sugerowały to PMI oraz słabe wyniki gospodarek strefy euro.

Tygodnik

16
sty
2019

Tygodnik ING 15-21.01.2019

Brak optymizmu w globalnej gospodarce, niewielki postęp w negocjacjach USA-Chiny. W Polsce rynek nadintepretował słowa RPP. Mocna produkcja przyniesie korektę stawek IRS.

Więcej
8
sty
2019

Tygodnik ING 08-14.01.2019

Nadmierny pesymizm rynków bazowych. Ostatni odczyt CPI podtrzyma łagodne nastawienie RPP.

Więcej
18
gru
2018

Tygodnik ING 18-31.12.2018

W środę kolejna podwyżka stóp Fed. FOMC nakreśli scenariusz swojej polityki w przyszłym roku.

Więcej
11
gru
2018

Tygodnik ING 11.12-17.12.2018

Koniec europejskiego QE. Obniżamy prognozę CPI na 2019.

Więcej
7
gru
2018

Tygodnik ING 02-11.12.2018

USA odsuwają podniesienie ceł na chińskie towary. Duży spadek oczekiwań na podwyżki stóp NBP po danych o inflacji.

Więcej
26
lis
2018

Tygodnik ING 26.11-01.12.2018

Polska gospodarka na razie odporna na osłabienie w Eurolandzie, ale załamanie zamówień zagranicznych sugeruje spowolnienie.

Więcej
21
lis
2018

Tygodnik ING 20-25.11.2018

Dalsze spowolnienie koniunktury w strefie euro.

Więcej
13
lis
2018

Tygodnik ING 13-18.11.2018

Założenie NBP dot. cen energii – politycznie neutralne ale nierealistyczne. Hamowanie PKB w Polsce. €/US$ najniżej od 1poł17.

Więcej
30
paź
2018

Tygodnik ING 30.10-4.11.2018

Koniunktura w Europie słabnie. Zyskuje dolar i bezpieczne aktywa.

Więcej
24
paź
2018

Tygodnik ING 24-30.10.2018

Moody’s obniża rating Włoch. W Polsce PKB w 3kw18 blisko 5%r/r.

Więcej

MonitorING

16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej