Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Następna podwyżka w USA w czerwcu. RPP niechętna zmianom stóp.

10 sty 2019

Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC zostało odebrane jako gołębie. W dokumencie wskazano, że perspektywy dla polityki pieniężnej pozostają niepewne, a FOMC w obliczu niskiej inflacji może pozwolić sobie na chwilowe zawieszenie podwyżek.

Wiadomości zagraniczne

USA: Gołębi odbiór minutes FOMC, dzisiaj komentarze prezesów Fed.

 • Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC zostało odebrane jako gołębie. W dokumencie wskazano, że perspektywy dla polityki pieniężnej pozostają niepewne, a FOMC w obliczu niskiej inflacji może pozwolić sobie na chwilowe zawieszenie podwyżek. Treść komunikatu sugeruje większą wrażliwość na napływające dane z rynku pracy oraz o aktywności gospodarczej (np. sprzedaż detaliczna). Komentarze rynkowe sugerują, że inwestorzy uznali treść dokumentu za potwierdzenie braku podwyżki w 1kw19. Drugim aspektem poruszonym w minutes jest możliwość wykonania operacji odwrotnej niż tzw. „operational twist”, a więc skrócenia zapadalności obligacji rządowych posiadanych w portfelach przez Fed. To przyczyniło się do wystromienia krzywej dochodowości w dolarze wczoraj.
 • Dziś prezesi Fed J.Powell oraz R.Clarida przedstawią swoją ocenę ekonomiczną podczas wystąpień. Poznamy także wypowiedzi niektórych przedstawicieli regionalnych oddziałów. W naszej ocenie w znacznej mierze powtórzą oni dotychczasowe komentarze. Dalej uważamy, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje wzrost stóp procentowych Fed o 50pb w 2019. Podwyżki realizowane będą w naszej ocenie co pół roku (w czerwcu i grudniu).

EBC: Minutes EBC bez zmian retoryki.

 • Dzisiaj poznamy minutes z posiedzenia EBC. Uważamy, Rada Prezesów powtórzy dotychczasową retorykę i sygnalizować będzie chęć podwyższania stóp procentowych w drugiej połowie roku.
 • Stanowisko to będzie kontestowane w kolejnych miesiącach – uważamy, że Rada Prezesów zrewiduje swoje zamierzenia pod wpływem kolejnych informacji o spadku dynamiki PKB. Uważamy, że główna stopa procentowa EBC (0%) pozostanie stabilna w kolejnych latach.

USA: Przedłuża się okres przestoju sektora rządowego.

 • Kolejna tura rozmów w sprawie finansowania sektora federalnego zakończyła się fiaskiem. Stosunkowo długi okres przestoju prac administracji (obecnie 19 dni) powoduje obawy o silniejszy spadek aktywności gospodarczej w 1kw, co również przekłada się na osłabienie USD.

USA: Do końca rozmów handlowych USA i Chin ciągle daleko

 • Przedstawiciel ds. handlu międzynarodowego USA przedstawił komentarz po zakończeniu rozmów handlowych z Chinami. Dotychczasowe doniesienia sugerują istotny postęp w negocjacjach. Wśród tematów spornych dalej pozostają m.in. wymuszanie transferu technologii, ochrona praw intelektualnych czy bariery regulacyjne. Uważamy, że pomimo cząstkowych sukcesów, zakończenie negocjacji potrwa przynajmniej kwartał – w tym okresie utrzymany zostanie status quo.

Wiadomości krajowe

RPP: Łagodne nastawienie i dłuższa deklaracja o braku zmian stóp

 • RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami. Prezes NBP A.Glapiński wskazał, że w obecnych warunkach nie ma podstaw do zmian parametrów polityki pieniężnej w kolejnych latach. W jego ocenie pozostaną one niezmienione nawet do końca kadencji RPP, czyli do 2023 (na poprzednim posiedzeniu wskazywał na stabilne stopy do końca tego roku).
 • Według wypowiedzi prezesa nowe projekcje NBP pokażą wyższe niż w listopadzie tempo wzrostu PKB i niższą dynamikę CPI. Rada odnotowuje gwałtowne pogorszenie koniunktury u głównych partnerów handlowych, ale pozostaje optymistyczna odnośnie sytuacji w Polsce (wg prezesa wzrost PKB utrzyma się powyżej 4%r/r w 2019). NBP zauważa, że indeks PMI przeszacowuje możliwe tempo spowolnienia w Polsce.
 • Rada wskazuje również na niskie ryzyko wzrostu inflacji. Brak większego odbicia inflacji bazowej, niższe ceny ropy naftowej oraz interwencja rządu na rynku energii powodują że CPI nie osiągnie celu NBP w 2019 oraz prawdopodobnie w horyzoncie projekcji.
 • RPP wskazała również, że dyskutowano o niestandardowych instrumentach polityki pieniężnej. Rada zapowiedziała, że przedstawi ich dostępną listę na  dodatkowej konferencji. W naszej ocenie wśród dostępnych instrumentów znajdują się: skup obligacji skarbowych, obniżanie stopy rezerwy obowiązkowej (wskaźnik ten w Polsce jest wyższy niż strefie euro czy krajach regionu). Realne wykorzystanie takich instrumentów jest jednak mało prawdopodobne z uwagi na nadpłynność sektora bankowego.

Wydźwięk dzisiejszej konferencji pozostaje spójny z naszymi prognozami – spodziewamy się braku zmian stóp procentowych do końca 2020.

Budżet: Na koniec roku deficyt budżetowy był znacznie niższy niż PLN15mld

 • Na koniec 2018 w budżecie państwa odnotowano deficyt, ale był on znacznie niższy niż PLN15mld – stwierdziła Minister Finansów T.Czerwińska. Deficyt całego sektora finansów publicznych wyniósł jej zdaniem 0,5%PKB. Nie jesteśmy aż tak optymistyczni, gdyż spodziewamy się stosunkowo wysokiego deficytu samorządów (0,2%PKB), ale i tak cały sektor finansów publicznych zakończy naszym zdaniem rok deficytem w wysokości ok. 0,7%PKB, czyli znacznie niższym niż założonym w ustawie budżetowej (2,4%PKB) oraz w naszej prognozie sprzed roku (1,3%PKB).
 • Minister T.Czerwińska wspomniała też, że rząd pracuje nad uruchomieniem stymulacji fiskalnej w tym roku. Szczegóły ma przedstawić premier M.Morawiecki w lutym. Sądzimy, że rząd może zdecydować się na jednorazowe świadczenia dla emerytów, do których przygotowuje się MRPiPS lub na zmiany w podatku dochodowym. Spodziewamy się, że dodatkowy impuls fiskalny będzie kosztował PLN15-22mld, ale dobra sytuacja w budżecie stwarza przestrzeń na taki wydatek bez przekraczania założonego na 2019 deficytu (PLN28,5mld). Dlatego podtrzymujemy naszą opinię, że deficyt finansów publicznych w przyszłym roku wyniesie 1,5%PKB.

Komentarz rynkowy

 • Jeszcze przed minutes Fed inwestorzy wycenili łagodny przekaz – umocniły się obligacje, osłabił dolar. Treść dokumentu potwierdziła te przypuszczenia. Efektem był dalszy wzrost €/USA, para przełamała opór na 1,15 i zbliżyła się do 1,16. Umocniły się także Treasuries. Krajowe aktywa znów słabo zareagowały na wydarzenia zagraniczne - €/PLN utrzymał się blisko 4,30, a POLGBs były stabilne. RPP złagodziła swoją retorykę, co przełożyło się na niewielki dalszy spadek wycenianej przez rynek ścieżki stóp NBP.

Wzrost €/US$ powinien wyhamować

 • Po wyłamaniu się ponad 1,15 para €/US$ prawdopodobnie przetestuje kolejny opór na 1,16, ale go nie przełamie. W zasadzie ostatnie istotne w tym tygodniu dane to inflacja z USA, która zostanie opublikowana jutro. Spodziewamy się zbliżonego do oczekiwań odczytu, co nie wskazuje na duże zmiany na rynku. Z kolei minutes EBC (które poznamy dziś) prawdopodobnie wpiszą się w dotychczasową retorykę Banku. Powyżej 1,15 prawdopodobnie jest też relatywnie mało pozycji stop loss, których wykonanie mogłoby napędzić większy ruch. Uważamy także, że najprawdopodobniej do końca stycznia €/US$ będzie wahać się ponad 1,13.
 • W naszej ocenie umocnienie Treasuries okaże się krótkoterminowe. Rynek wycenia obecnie płaskie stopy w USA do 2020, komentarze występujących w tym tygodniu członków Fed powinny przypomnieć, że bardziej prawdopodobne są jednak podwyżki. Wzmianka o tzw. „reverse operation twist” (czyli skracaniu zapadalności papierów w portfelu Fed) w minutes FOMC oznacza też dodatkowe ryzyko dla wycen amerykańskich obligacji z długiego końca. Pole do osłabienia Bundów jest ale niewielkie, gdyż obawy o koniunkturę w strefie euro pozostają wysokie. Argumentem za wzrostem rentowności niemieckich papierów w 1poł19 są zmiany w polityce pieniężnej EBC – po zakończeniu QE istotnie wzrośnie podaż obligacji skarbowych dostępnych dla prywatnych inwestorów.

PLN nadal w trendzie bocznym, dziś regularna aukcja MF

 • Spodziewamy się, ze para €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-4,35) nawet do końca kwartału. W ciągu tygodnia-dwóch kurs powinien zbliżyć się do jej dolnej granicy – uważamy, że dane z krajowej sfery realnej (szczególnie produkcja przemysłowa) za grudzień pokażą znacznie lepszą koniunkturę w Polsce niż sugerowały to PMI oraz słabe wyniki gospodarek strefy euro.
 • Oczekujemy wzrostu spreadu POLGBs wobec krzywej niemieckiej. Wycenom na rynku wtórnym będzie prawdopodobnie ciążyć dzisiejszy przetarg – spodziewamy się podaży w okolicach górnego przedziału wskazywanego przez MF (PLN3-6mld). W całym styczniu na rynek trafi też dość dużo nowych papierów (PLN8-14mld). W drugiej połowie miesiąca spodziewamy się niewielkiego wzrostu złotowych stawek IRS dzięki danym z krajowej sfery realnej (np. mocnej produkcji przemysłowej – wbrew wskazaniom PMI).

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej