Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Silny wzrost etatów w USA mimo przestoju sektora rządowego. W środę decyzja RPP.

4 lut 2019

Według wstępnych danych liczba etatów w amerykańskiej gospodarce wzrosła w styczniu o 304 tys.

Wiadomości zagraniczne

USA: Silny wzrost zatrudnienia w styczniu.

 • Według wstępnych danych liczba etatów w amerykańskiej gospodarce wzrosła w styczniu o 304 tys. Po części jest to efekt rewizji w dół grudniowych szacunków o 90tys. Niemniej jednak nawet po uwzględnieniu tego czynnika, poprawa była bardzo silna w obliczu przestoju sektora rządowego.
 • Badanie prowadzone wśród gospodarstw domowych wskazało kolejny wzrost odsetka osób aktywnych zawodowo (o 0,1pp do 63,2%). Według ankiet liczba osób krótkotrwale bezrobotnych na skutek zawieszenia administracji federalnej wzrosła o 175tys., co podwyższyło poziom stopy bezrobocia o 0,1pp do 4%.
 • Dynamika wynagrodzeń obniżyła się z 3,3% (po rewizji o 0,1pp w górę) do 3,2%. Niższy wzrost najprawdopodobniej podyktowany był efektami statystycznymi – wraz z aktywizacją zawodową na rynku pojawia się większa liczba osób o niższych dochodach, zaniżając średnią. Dynamika wynagrodzeń liczona wśród stałej grupy pracowników przez Atlanta Fed rośnie stabilnie - z 3,3% w lipcu do 3,9% w listopadzie (a oficjalne dane w wymienionym okresie wskazały niewielkie zmiany).
 • Silniejsze dane z amerykańskiej gospodarki potwierdzają, że podwyżki stóp Fed są dalej prawdopodobne. Ewentualne działania FOMC nastąpią jednak najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie roku. 

USA: Optymizm wśród przedsiębiorstw przemysłowych.

 • Indeks ISM dla sektora przemysłowego wzrósł w styczniu z 54,1 do 56,6pkt Poprawę napędzał komponent opisujący portfel nowych zamówień –podniósł się z 51,3 do 58,2pkt. Poprawę odnotował także wskaźnik opisujący bieżącą produkcję (z 54,1 do 60,5pkt). Spadły jednak oceny dotyczące eksportu (z 52,8 do 51,9pkt) oraz zatrudnienia.

USA:. Niewielkie oczekiwania wobec corocznej mowy prezydenta D.Trumpa.

 • Jutro odbędzie się coroczne wystąpienie prezydenta USA D.Trumpa przed Kongresem (State of the Union speech). Z perspektywy rynków finansowych istotne będą trzy aspekty: 1) kierunek w polityce handlowej wobec Chin oraz UE, 2) ryzyko ponownego zamknięcia sektora rządowego w związku z brakiem konsensusu ws. muru granicznego. 3) debata na temat rozwoju infrastruktury.
 • W kontekście relacji handlowych spodziewamy się braku nowych informacji – finalne decyzje przedstawi raport Departamentu Handlu dotyczący sektora motoryzacyjny (publikacja 18 lutego) oraz szczyt D.Trumpa i X.Jinpinga (26-27 luty). Ewentualnym wsparciem dla USD będą deklaracje działań infrastrukturalnych.

Niemcy: Kolejne słabe dane z przemysłu.

 • W Niemczech poznamy dane z sektora przemysłowego w grudniu. Spodziewamy się dalszego spadku dynamiki nowych zamówień z -4,3 do –6,1%r/r (konsensus -6,8%), obrazującego problemy z popytem zewnętrznym z azjatyckich gospodarek i pozostałych krajów członkowskich ze strefy euro. Prognozujemy, że dynamika produkcji przemysłowej odbije z -4,7% do -2,8%r/r, podobnie kształtuje się mediana rynkowych oczekiwań. Dalej jednak będzie to słaby wynik.

Wiadomości krajowe

RPP: Nastawienie bez zmian podczas lutowego posiedzenia.

 • W środę odbędzie się konferencja po posiedzeniu RPP. Spodziewamy się braku zmian w nastawieniu Rady – prezes NBP A.Glapiński najprawdopodobniej powtórzy, że przy bieżących uwarunkowaniach makroekonomicznych nie będzie potrzeby podnoszenia stóp procentowych w kolejnych latach. Dane z krajowej gospodarki nie zwiastują silnego spowolnienia aktywności w kolejnych kwartałach, aktywność wesprze dodatkowo bardziej ekspansywna polityka rządu. Również dotychczasowe informacje wskazują na niskie ryzyko nawet drobnego przekroczenia celu inflacyjnego NBP (2,5%r/r).

Rynek pracy: Spowolnienie napływu cudzoziemców na polski rynek pracy

 • 825 tys. oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca zarejestrowano w Polsce w 2poł18. To o 9% więcej niż zarejestrowano ich w 1poł18. Zmniejszyła się natomiast liczba zezwoleń na pracę sezonową (o 4,5%, z 62 do 59 tys.). Oba typy dokumentów zostały wprowadzone dopiero w ubiegłym roku i dlatego nie ma dłuższej historii ich wydawania. Tym niemniej, dane sugerują, że napływ cudzoziemców (zwłaszcza Ukraińców) na polski rynek pracy w ubiegłym roku wyhamował. Podobny wniosek można wysnuć z danych ZUS o obcokrajowcach odprowadzających składki na ubezpieczenia społeczne. Będzie to sprzyjać nieco wyższej presji płacowej w Polsce, spowolnieniu konsumpcji oraz brakowi poprawy sytuacji fiskalnej.   

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego umocnienia na głównych rynkach długu, w ślad za którymi zyskały również POLGBs. To przede wszystkim efekt zmiany retoryki FOMC – Komitet Otwartego Rynku przestał jednoznacznie sugerować dalsze podwyżki stóp (sugerując, że kolejne posunięcia będą uzależnione od bieżących danych). Równolegle osłabił się dolar, kurs €/US$ wzrósł przejściowo z dołka na 1,13 do 1,15. Obecnie para oscyluje wokół poziomu 1,14. Wydarzenia na rynkach bazowych wywołały sporą jak na ostatnie miesiące zmienność €/PLN – kurs dotarł do 4,26, ale na przełomie tygodnia wrócił do 4,29.

Oczekujemy wzrostu €/US$ i stabilizacji na głównych rynkach długu

 • W tym tygodniu spodziewamy się wzrostu €/US$ do 1,15, a w horyzoncie miesiąca do 1,16. Amerykańskiej walucie ciążyć będzie zmiana retoryki Fed. Publikowane w tym tygodniu dane z Niemiec prawdopodobnie będą słabe, ale taki scenariusz uwzględnia już rynkowy konsensus. Z uwagi na święta w Chinach w najbliższych dniach trudno spodziewać się nowych doniesień dotyczących rozmów handlowych.
 • W tym tygodniu spodziewamy się stabilizacji lub lekkiego wzrostu na amerykańskim rynku długu. Uwagę inwestorów powinno skupić coroczne wystąpienie Prezydenta USA (jutro). Prawdopodobne są wzmianki dotyczące polityki handlowej, czy planów inwestycji infrastrukturalnych. Bundy prawdopodobnie zakończą tydzień stabilizacją. Na wzrost rentowności naszym zdaniem nie pozwolą słabsze dane z niemieckiego przemysłu.
 • Perspektywy dla głównych rynków długu w tym kwartale zależą przede wszystkim od postępów w rozmowach handlowych USA i Chin. Prezydent Trump zapowiedział, że termin zakończenia rozmów w marcu jest ostateczny, co sugeruje szybkie rozwiązanie sporu. Rynek wycenił dotychczas raczej pesymistyczny przebieg negocjacji, dlatego liczymy raczej na zaskoczenia na plus i wzrost rentowności. Uważamy ponadto, że od początku roku wygasły czynniki przejściowe (np. niska żeglowność Renu, uderzająca w transport), które osłabiły gospodarki strefy euro pod koniec 2018.

Spora podaż SPW sugeruje osłabienie POLGBs, €/PLN blisko 4,28

 • W lutym odbędą się dwie aukcje – sprzedaży (PLN3-6mld) i zamiany. Oznacza to dużą podaż długich POLGBs drugi miesiąc z rzędu. Nakłada się na to perspektywa poluzowania fiskalnego w Polsce, której szczegóły poznamy w tym miesiącu. W efekcie spodziewamy się wzrostu spreadów POLGBs wobec krzywej niemieckiej, ale nie więcej niż o 5pb na długim końcu. Większego wzrostu rentowności krajowego długu spodziewamy się jednak w dalszej części kwartału wraz z osłabieniem papierów na rynkach bazowych.
 • Uważamy, że w tym tygodniu €/PLN będzie wahać się wokół 4,28. Para zanegowała wybicie z dotychczasowej konsolidacji, a w najbliższych dniach nie spodziewamy się wydarzeń mogących skutkować ponownym wzrostem zmienności. Np. neutralne nastawienie NBP powinien potwierdzić komentarz po przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP.

Tygodnik

12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej
4
cze
2019

Tygodnik ING 4-10.06.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej