Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Silny wzrost etatów w USA mimo przestoju sektora rządowego. W środę decyzja RPP.

4 lut 2019

Według wstępnych danych liczba etatów w amerykańskiej gospodarce wzrosła w styczniu o 304 tys.

Wiadomości zagraniczne

USA: Silny wzrost zatrudnienia w styczniu.

 • Według wstępnych danych liczba etatów w amerykańskiej gospodarce wzrosła w styczniu o 304 tys. Po części jest to efekt rewizji w dół grudniowych szacunków o 90tys. Niemniej jednak nawet po uwzględnieniu tego czynnika, poprawa była bardzo silna w obliczu przestoju sektora rządowego.
 • Badanie prowadzone wśród gospodarstw domowych wskazało kolejny wzrost odsetka osób aktywnych zawodowo (o 0,1pp do 63,2%). Według ankiet liczba osób krótkotrwale bezrobotnych na skutek zawieszenia administracji federalnej wzrosła o 175tys., co podwyższyło poziom stopy bezrobocia o 0,1pp do 4%.
 • Dynamika wynagrodzeń obniżyła się z 3,3% (po rewizji o 0,1pp w górę) do 3,2%. Niższy wzrost najprawdopodobniej podyktowany był efektami statystycznymi – wraz z aktywizacją zawodową na rynku pojawia się większa liczba osób o niższych dochodach, zaniżając średnią. Dynamika wynagrodzeń liczona wśród stałej grupy pracowników przez Atlanta Fed rośnie stabilnie - z 3,3% w lipcu do 3,9% w listopadzie (a oficjalne dane w wymienionym okresie wskazały niewielkie zmiany).
 • Silniejsze dane z amerykańskiej gospodarki potwierdzają, że podwyżki stóp Fed są dalej prawdopodobne. Ewentualne działania FOMC nastąpią jednak najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie roku. 

USA: Optymizm wśród przedsiębiorstw przemysłowych.

 • Indeks ISM dla sektora przemysłowego wzrósł w styczniu z 54,1 do 56,6pkt Poprawę napędzał komponent opisujący portfel nowych zamówień –podniósł się z 51,3 do 58,2pkt. Poprawę odnotował także wskaźnik opisujący bieżącą produkcję (z 54,1 do 60,5pkt). Spadły jednak oceny dotyczące eksportu (z 52,8 do 51,9pkt) oraz zatrudnienia.

USA:. Niewielkie oczekiwania wobec corocznej mowy prezydenta D.Trumpa.

 • Jutro odbędzie się coroczne wystąpienie prezydenta USA D.Trumpa przed Kongresem (State of the Union speech). Z perspektywy rynków finansowych istotne będą trzy aspekty: 1) kierunek w polityce handlowej wobec Chin oraz UE, 2) ryzyko ponownego zamknięcia sektora rządowego w związku z brakiem konsensusu ws. muru granicznego. 3) debata na temat rozwoju infrastruktury.
 • W kontekście relacji handlowych spodziewamy się braku nowych informacji – finalne decyzje przedstawi raport Departamentu Handlu dotyczący sektora motoryzacyjny (publikacja 18 lutego) oraz szczyt D.Trumpa i X.Jinpinga (26-27 luty). Ewentualnym wsparciem dla USD będą deklaracje działań infrastrukturalnych.

Niemcy: Kolejne słabe dane z przemysłu.

 • W Niemczech poznamy dane z sektora przemysłowego w grudniu. Spodziewamy się dalszego spadku dynamiki nowych zamówień z -4,3 do –6,1%r/r (konsensus -6,8%), obrazującego problemy z popytem zewnętrznym z azjatyckich gospodarek i pozostałych krajów członkowskich ze strefy euro. Prognozujemy, że dynamika produkcji przemysłowej odbije z -4,7% do -2,8%r/r, podobnie kształtuje się mediana rynkowych oczekiwań. Dalej jednak będzie to słaby wynik.

Wiadomości krajowe

RPP: Nastawienie bez zmian podczas lutowego posiedzenia.

 • W środę odbędzie się konferencja po posiedzeniu RPP. Spodziewamy się braku zmian w nastawieniu Rady – prezes NBP A.Glapiński najprawdopodobniej powtórzy, że przy bieżących uwarunkowaniach makroekonomicznych nie będzie potrzeby podnoszenia stóp procentowych w kolejnych latach. Dane z krajowej gospodarki nie zwiastują silnego spowolnienia aktywności w kolejnych kwartałach, aktywność wesprze dodatkowo bardziej ekspansywna polityka rządu. Również dotychczasowe informacje wskazują na niskie ryzyko nawet drobnego przekroczenia celu inflacyjnego NBP (2,5%r/r).

Rynek pracy: Spowolnienie napływu cudzoziemców na polski rynek pracy

 • 825 tys. oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca zarejestrowano w Polsce w 2poł18. To o 9% więcej niż zarejestrowano ich w 1poł18. Zmniejszyła się natomiast liczba zezwoleń na pracę sezonową (o 4,5%, z 62 do 59 tys.). Oba typy dokumentów zostały wprowadzone dopiero w ubiegłym roku i dlatego nie ma dłuższej historii ich wydawania. Tym niemniej, dane sugerują, że napływ cudzoziemców (zwłaszcza Ukraińców) na polski rynek pracy w ubiegłym roku wyhamował. Podobny wniosek można wysnuć z danych ZUS o obcokrajowcach odprowadzających składki na ubezpieczenia społeczne. Będzie to sprzyjać nieco wyższej presji płacowej w Polsce, spowolnieniu konsumpcji oraz brakowi poprawy sytuacji fiskalnej.   

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego umocnienia na głównych rynkach długu, w ślad za którymi zyskały również POLGBs. To przede wszystkim efekt zmiany retoryki FOMC – Komitet Otwartego Rynku przestał jednoznacznie sugerować dalsze podwyżki stóp (sugerując, że kolejne posunięcia będą uzależnione od bieżących danych). Równolegle osłabił się dolar, kurs €/US$ wzrósł przejściowo z dołka na 1,13 do 1,15. Obecnie para oscyluje wokół poziomu 1,14. Wydarzenia na rynkach bazowych wywołały sporą jak na ostatnie miesiące zmienność €/PLN – kurs dotarł do 4,26, ale na przełomie tygodnia wrócił do 4,29.

Oczekujemy wzrostu €/US$ i stabilizacji na głównych rynkach długu

 • W tym tygodniu spodziewamy się wzrostu €/US$ do 1,15, a w horyzoncie miesiąca do 1,16. Amerykańskiej walucie ciążyć będzie zmiana retoryki Fed. Publikowane w tym tygodniu dane z Niemiec prawdopodobnie będą słabe, ale taki scenariusz uwzględnia już rynkowy konsensus. Z uwagi na święta w Chinach w najbliższych dniach trudno spodziewać się nowych doniesień dotyczących rozmów handlowych.
 • W tym tygodniu spodziewamy się stabilizacji lub lekkiego wzrostu na amerykańskim rynku długu. Uwagę inwestorów powinno skupić coroczne wystąpienie Prezydenta USA (jutro). Prawdopodobne są wzmianki dotyczące polityki handlowej, czy planów inwestycji infrastrukturalnych. Bundy prawdopodobnie zakończą tydzień stabilizacją. Na wzrost rentowności naszym zdaniem nie pozwolą słabsze dane z niemieckiego przemysłu.
 • Perspektywy dla głównych rynków długu w tym kwartale zależą przede wszystkim od postępów w rozmowach handlowych USA i Chin. Prezydent Trump zapowiedział, że termin zakończenia rozmów w marcu jest ostateczny, co sugeruje szybkie rozwiązanie sporu. Rynek wycenił dotychczas raczej pesymistyczny przebieg negocjacji, dlatego liczymy raczej na zaskoczenia na plus i wzrost rentowności. Uważamy ponadto, że od początku roku wygasły czynniki przejściowe (np. niska żeglowność Renu, uderzająca w transport), które osłabiły gospodarki strefy euro pod koniec 2018.

Spora podaż SPW sugeruje osłabienie POLGBs, €/PLN blisko 4,28

 • W lutym odbędą się dwie aukcje – sprzedaży (PLN3-6mld) i zamiany. Oznacza to dużą podaż długich POLGBs drugi miesiąc z rzędu. Nakłada się na to perspektywa poluzowania fiskalnego w Polsce, której szczegóły poznamy w tym miesiącu. W efekcie spodziewamy się wzrostu spreadów POLGBs wobec krzywej niemieckiej, ale nie więcej niż o 5pb na długim końcu. Większego wzrostu rentowności krajowego długu spodziewamy się jednak w dalszej części kwartału wraz z osłabieniem papierów na rynkach bazowych.
 • Uważamy, że w tym tygodniu €/PLN będzie wahać się wokół 4,28. Para zanegowała wybicie z dotychczasowej konsolidacji, a w najbliższych dniach nie spodziewamy się wydarzeń mogących skutkować ponownym wzrostem zmienności. Np. neutralne nastawienie NBP powinien potwierdzić komentarz po przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP.

Tygodnik

9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej
5
lut
2019

Tygodnik ING 4-10.02.2019

Fed w trybie wait and see. Słaba koniunktura w strefie euro pod koniec 2018.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej