Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Prezydent USA odwołał szczyt handlowy z przywódcą Chin. W 2018 nie nastąpiło przyspieszenie zwrotów VAT.

8 lut 2019

Prezydent USA D.Trump ogłosił, że spotkanie z przywódcą Chin X.Jinpingiem w sprawie bilateralnych relacji handlowych nie nastąpi przed wygaśnięciem bieżącego zawieszenia wzrostu barier celnych (do 1 marca).

Wiadomości zagraniczne

USA: Prezydent D.Trump odwołał spotkanie z przywódcą Chin.

 • Prezydent USA D.Trump ogłosił, że spotkanie z przywódcą Chin X.Jinpingiem w sprawie bilateralnych relacji handlowych nie nastąpi przed wygaśnięciem bieżącego zawieszenia wzrostu barier celnych (do 1 marca). Wiadomość wywołała pogorszenie nastrojów dla ryzykownych aktywów – odmowa spotkania podnosi ryzyko podwyższenia barier celnych. Finalne decyzje wciąż nie zostały podjęte - w weekend odbędzie się kolejna runda negocjacji między delegacją prowadzoną przez sekretarza skarbu S.Mnuchina, a zespołem wicepremiera Chin L.He. Wciąż możliwe jest kolejne odroczenie terminu wprowadzenia ceł. Ewentualne postępy zdeterminują zachowanie rynków długu w przyszłym tygodniu.

USA: Kongres optymistycznie o szansach na uchwalenie budżetu.

 • Przedstawiciele komisji budżetowej Senatu poinformowali, że prace nad projektem budżetu zbliżają się ku końcowi. Finalny projekt zostanie ogłoszony dziś, bądź w poniedziałek. Kompromis odsuwa ryzyko ponownego zawieszenia sektora rządowego, co powinno sprzyjać amerykańskiemu dolarowi.

KE: Duże rewizje w dół prognoz PKB w Niemczech i we Włoszech.

 • Komisja Europejska zaktualizowała prognozy wzrostu PKB dla gospodarek strefy euro. Największe rewizje nastąpiły we Włoszech i w Niemczech. Według nowych prognoz dynamika włoskiego wzrostu spadnie z 1.0% w 2018 roku do 0,2%r/r w 2019 (jeszcze w listopadzie prognozowano wzrost na ten rok na poziomie 1,2%). W 2020 Komisja prognozuje odbicie do 0,8%, co stanowi rewizje w dół o 0,5pp względem poprzedniej prognozy. W Niemczech szacunek na 2019 został obniżony z 1,8% do 1,1%r/r. Prognozę na rok 2020 utrzymano na poprzednim poziomie (1,7%r/r). Rewizje w pozostałych dużych gospodarkach (Francja i Hiszpania) również były negatywne, jednak skala zmian była znacznie mniejsza w porównaniu do Niemiec. Pesymistyczne prognozy KE wywołały umocnienie na europejskich rynkach długu.

Niemcy: Niejednoznaczny obraz popytu zagranicznego.               

 • Niemieckie dane o handlu zagranicznym w grudniu zaskoczyły pozytywnie. Miesięczna dynamika eksportu wyniosła 1,5%m/m, a oczekiwano wyniku słabszego o 1pp. W ujęciu rocznym oznacza to odbicie z -0,1% do 1,3%r/r. Dane stoją w sprzeczności do informacji raportowanych przez niemieckie firmy o zamówieniach i bieżącej produkcji. Wbrew intuicji rośnie udział i wartość eksportu do Chin (pomimo spowolnienia) oraz USA. Widocznym trendem jest natomiast osłabienie wymiany handlowej z Wielką Brytanią z uwagi na Brexit oraz regionem CEE.

Wiadomości krajowe

Budżet: Deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 0,7-0,8% PKB.

 • Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w całym 2018. Wielkość deficytu (PLN10,4mld) była znana już wcześniej. Zaskoczeniem były wpływy z VAT, które w samym grudniu wyniosły PLN17mld. To 84% więcej niż w grudniu 2017. Świadczy to o tym, że Ministerstwo Finansów nie przyspieszało zwrotów VAT przed końcem roku (jak w 2016 i 2017). Grudniowe dochody z tego podatku były nawet większe o 18% niż średnio w innych miesiącach 2018. Sugeruje to, że Ministerstwo Finansów mogło nawet nieznacznie opóźniać zwroty VAT.
 • Bardzo solidną dynamiką w 2018 cechowały się dochody z CIT i PIT (odpowiednio 17 i 14%). Było to zasługą lepszej od oczekiwań koniunktury gospodarczej i wysokiego poziomu zatrudnienia, także pracowników z Ukrainy. Całkowite dochody budżetu były o 7% większe niż założone w budżecie. Wydatki wyniosły PLN390mld i były o niespełna 2% niższe niż założone w pierwotnej wersji ustawy. To wynik zgodny z oczekiwaniami, chociaż złożyły się na niego rekordowo wysokie wydatki w samym grudniu (PLN58mld, o 16% więcej niż w gru-17).
 • Brak przyspieszenia zwrotów VAT sprawi, że deficyt całego sektora finansów publicznych będzie nieco wyższy (spodziewamy się 0,7-0,8% PKB) niż zakładany przez Ministerstwo Finansów – 0,5% PKB. Oprócz PLN10mld (0,5% PKB) deficytu w budżecie centralnym zostanie do niego doliczony deficyt sektora samorządów (spodziewamy się 0,2%PKB) oraz deficyt wynikający z przesunięć VAT (przyspieszenie w 2017 i jego brak w 2018).

KE: Małe rewizje prognoz wzrostu PKB.

 • Komisja Europejska nieznacznie obniżyła prognozy gospodarcze dla Polski – według nowych szacunków dynamika PKB w 2019 ukształtuje się na poziomie 3,5%r/r (wcześniej 3,7%), a w 2020 3,2%(wobec 3,3% w listopadowej rundzie). Podobne prognozy zaprezentował również MFW w raporcie z misji Article IV – według funduszu wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2019 i 3% w 2020. Oznacza to brak istotnych zmian względem październikowej edycji WEO.

Komentarz rynkowy

 • Informacje o odwołaniu spotkania dot. rozmów handlowych D.Trumpa i X.Jinponga oraz kolejne słabe dane z Niemiec wpłynęły wczoraj na wzrost obaw inwestorów o perspektywy głównych gospodarek. Efektem było umocnienie na niemieckim i amerykańskim rynku długu (3-5pb) oraz dalszy spadek €/US$ (blisko 1,13). Osłabiło to również popyt na aktywa rynków wschodzących – np. €/PLN dotarł do 4,31. POLGBs zakończyły handel bez większych zmian – podaż nowych papierów (PLN5mld, czyli maksymalna przewidziana na przetarg) uniemożliwiła umocnienie mimo spadku rentowności na rynkach bazowych.

Umocnienie dolara i obligacji na rynkach bazowych

 • Odwołanie szczytu z Chinami w momencie gdy do końca obecnego „zawieszenia broni” pozostały mniej niż 3 tygodnie prawdopodobnie będzie wzmacniać obawy o perspektywy globalnego wzrostu. W przyszłym tygodniu nałożą się na to kolejne, najprawdopodobniej słabe dane o produkcji ze strefy euro w grudniu 2018. Uważamy że w takim otoczeniu rentowności zarówno niemieckich, jak i amerykańskich papierów pozostaną na niskim poziomie. Komentarze z Kongresu USA sugerują natomiast, że doszło do postępów w opracowaniu trwałego porozumienia budżetowego. W efekcie spodziewamy się, że para €/US$ na przełomie tygodnia utrzyma się blisko lokalnego wsparcia na 1,13, lub obniży dalej. Niskie prawdopodobnie pozostaną również rentowności na rynkach bazowych.
 • Postępy w rozmowach handlowych USA z Chinami i UE najprawdopodobniej będą kluczowe dla rynków także w kolejnych tygodniach. W naszej ocenie rynek wycenił pesymistyczny przebieg negocjacji, dlatego liczymy raczej na zaskoczenia na plus i wzrost rentowności oraz €/US$. Uważamy ponadto, że od początku roku wygasły czynniki przejściowe (np. niska żeglowność Renu, uderzająca w transport), które osłabiły gospodarki strefy euro pod koniec 2018.

Otoczenie międzynarodowe niekorzystne dla złotego, udana aukcja SPW

 • W obliczu wysokiej podaży krajowych papierów na wczorajszej aukcji i niekorzystnym sentymentem dla gospodarek wschodzących, spodziewamy się dalszego niewielkiego wzrostu spreadu POLGBs wobec krzywej niemieckiej na środku i długim końcu. 21 lutego odbędzie się ponadto aukcja zamiany, co oznacza solidną podaż papierów z długiego końca drugi miesiąc z rzędu.
 • Co prawda po wczorajszej aukcji MinFin pokrył już 46% tegorocznych potrzeb a w analogicznym okresie ub. roku było to 40%, co oznaczałoby bliski koniec rozszerzania się spreadu do krzywej niemieckiej, ale wciąż czekamy na ogłoszenie pakietu wydatków przedwyborczych. Niektóre źródła mówią nawet o rozwiązaniu na miarę drugiego „500+”. Prawdopodobnie większe koszty budżetowe dotkną 2020, niemniej jednak bardzo pozytywny obraz strony fiskalnej może się odwrócić. W efekcie uważamy, że wzrost spreadów wobec krzywej niemieckiej utrzyma się do końca miesiąca, zwłaszcza na długim końcu.
 • Zachowanie złotego w najbliższych dniach będzie prawdopodobnie zależne od zmian €/US$ - dalsze umocnienie dolara będzie – prawdopodobnie skutkować osłabieniem PLN. W naszej ocenie €/PLN utrzyma się jednak w ramach obecnej konsolidacji (4,27-4,35) co najmniej do końca miesiąca. Z uwagi na relatywnie mniejszy udział obrotu sektora motoryzacji w krajowym przemyśle, czy niskie powiazania handlowe z USA złoty powinien radzić sobie lepiej niż inne waluty regionu w drugiej połowie lutego. Sentyment w regionie będzie w naszej ocenie negatywny z uwagi na istotne ryzyko obłożenia wyższymi cłami importu aut z UE do USA.

Tygodnik

9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej
5
lut
2019

Tygodnik ING 4-10.02.2019

Fed w trybie wait and see. Słaba koniunktura w strefie euro pod koniec 2018.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej