Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Lepsze PKB za 4kw w USA. Słaby polski PMI z fatalną strukturą.

1 mar 2019

Dynamika PKB w 4kw obniżyła się z 3,3% do 2,6%kw/kw po zannualizowaniu. Wzrost ten był silniejszy zarówno względem mediany rynkowych prognoz (2,2%) oraz modelu Atlanta Fed GDPNow (1,8%). Zaskoczenie związane jest z wysokimi nakładami inwestycyjnymi przedsiębiorstw (wzrost o 6,2%).

Wiadomości zagraniczne

USA: Wzrost w 4kw silniejszy od oczekiwań. Niewielki spadek w 1kw. 

 • Dynamika PKB w 4kw obniżyła się z 3,3% do 2,6%kw/kw po zannualizowaniu. Wzrost ten był silniejszy zarówno względem mediany rynkowych prognoz (2,2%) oraz modelu Atlanta Fed GDPNow (1,8%). Zaskoczenie związane jest z wysokimi nakładami inwestycyjnymi przedsiębiorstw (wzrost o 6,2%). Struktura danych sugeruje, niewielki wpływ konfliktu handlowego z Chinami na ogólną aktywność amerykańskich firm.
 • W kolejnym kwartale dynamika wzrostu będzie niższa z uwagi na przestój sektora rządowego. Patrząc na dane o zamówieniach mocne inwestycje nie powtórzą się w 1kw19. Dynamika w 1kw dalej powinna być zbliżona do ok 2%kw/kw po zannualizowaniu. Taki scenariusz oznacza poprawą aktywności po wyłączeniu zaburzeń związanych z przestojem – tym samym dalej będziemy obserwować rozbieżne trajektorie miedzy USA, a strefą euro czy Chinami (gdzie oczekujemy słabych wyników w 1kw).
 • Dziś opublikowany zostanie indeks ISM dla sektora przemysłowego. Uważamy, że zmiany będą niewielkie – w naszej ocenie indeks spadnie z  56,6 do 56,4pkt (konsensus 56pkt). W odróżnieniu od europejskich gospodarek wzrost barier na importowane dobra do USA najprawdopodobniej będzie miał w krótkim okresie pozytywne przełożenie na aktywność w przemyśle.

Strefa euro: Wyższa dynamika inflacji z uwagi na ceny energii.

 • Dzisiaj poznamy wstępny szacunek inflacji HICP w strefie euro. Mediana rynkowych prognoz wskazuje na wzrost z 1,4% do 1,5%r/r. Dane z poszczególnych gospodarek sugerują jednak większe prawdopodobieństwo wyższego odczytu. Będzie to głównie efekt zmian cen energii np. w Niemczech utrzymanie wysokiej dynamiki 1,7%r/r możliwe było głównie ze względu na wyższe koszty ogrzewania (wzrost o 15%r/r).
 • Inflacja bazowa najprawdopodobniej pozostanie słaba – uważamy, że utrzyma się na poziomie 1,1%r/r zgodnie z rynkowym konsensusem. Taki kształt pozostaje neutralny z perspektywy Rady Prezesów EBC – większe znaczenie przypisujemy obecnie obawom o aktywność gospodarczą.
 • Napływające sygnały z europejskich gospodarek pozostają negatywne - w lutym po raz kolejny spadły wskaźniki Banku Włoch €-coin oraz ita-coin, które obrazują kwartalne tempo wzrostu PKB. W przypadku strefy euro kształtuje się on obecnie na słabym poziomie 0,24%, we Włoszech bardzo prawdopodobne jest kontynuowanie recesji (wskaźnik osiągnął -0,25%).

Chiny: Rozbieżne sygnały indeksów PMI . 

 • Indeks PMI dla sektora przemysłowego sporządzany przez Markit i Caixin wzrósł z 48,3 do 49,9pkt, pomimo spadku wskaźnika sporządzanego przez administrację publiczną. Rozbieżne pozostały także konkluzje dotyczące bieżącej aktywności – badanie Markit wskazuje na wzrost produkcji oraz nowych zamówień, podczas gdy te same komponenty obniżyły wskaźnik rządowy. Nawet w przypadku odbicia w przemyśle oraz załagodzenia konfliktu handlowego z USA dynamika PKB Chin w pierwszej połowie roku dalej będzie spadać z 6,4% w 4kw do ok. 6,2%.

Wiadomości krajowe

PKB: Kwartalny wzrost najniższy od 2kw16. Programy fiskalne podtrzymają dynamikę PKB w okolicach 4% w 2019.

 • Drugi szacunek GUS potwierdził, że dynamika wzrostu PKB nieco obniżyła się w 4kw z 5,1% do 4,9%r/r. Gorzej wyglądają dane kwartalne, tempo wzrostu mocno spadło z 1,6%kw/kw do 0,5%kw/kw – najniżej od 3kw 2016 roku. Słabsza aktywność ekonomiczna to efekt zarówno osłabienia popytu krajowego, oraz spowolnienia w strefie euro. Dynamika konsumpcji prywatnej spadła z 4,5%r/r do 4,3%r/r, inwestycji z 9,9% do 6,7%r/r.
 • Co zaskakujące wkład eksportu netto był dodatni – komponent podwyższył dynamikę PKB w 4kw o 0,2pp, a kwartał wcześniej odejmował 0,9pp. Podchodzimy z rezerwą do tych danych. Warto zwrócić uwagę że jednocześnie kontrybucja zapasów bardzo mocno spadła w 4kw z 1pp do 0pp. Możliwe iż kolejny szacunek spowoduje przesunięcie wkładu zidentyfikowanego jako zapasy do eksportu netto.

 • Nie mamy danych dotyczących struktury inwestycji w 4kw18, zwracamy jednak uwagę, że do 3kw18 (podobnie w 4kw18 wg naszych szacunków) inwestycje prywatne rosły wolniej od PKB. Pierwszy raz od wielu lat. Wg naszych szacunków w całym 2018 roku nakłady prywatne wzrosły o ok. 3,5% a publiczne 24%. Odzwierciedla rygorystyczną politykę podatkową oraz załamanie koniunktury w Eurolandzie. Zważywszy jak fatalne są oczekiwania firm (patrz dzisiejszy PMI), trudno oczekiwać większego odbicia tempa inwestycji prywatnych.
 • Spowolnienie PKB które zarysowało się pod koniec 2018 roku, będzie kontynuowane na początku roku, ale od 2poł19 gospodarka poczuje impuls wydatków wyborczych. Naszym zdaniem doda on do wzrostu gospodarczego maksymalnie do 0,6pp w 2019 i 0,8pp w 2020. Tak silny skok wydatków socjalnych oznacza także przedłużenie boomu konsumpcyjnego o kolejne dwa lata, do łącznie 4 lat. Naszym zdaniem konsumpcja będzie rosła w kolejnych dwóch latach nawet w okolicach 5%. To najdłuższa seria od okresu 1996-99. To oznacza podtrzymanie tempa PKB w latach 2019-20 w okolicach 4%, pomimo naszych pesymistycznych prognoz dotyczących zagranicy.
 • Jednak ostateczny wpływ wydatków wyborczych na PKB zależy też od polityki budżetowej. Jeżeli MinFin będzie „dociskał śrubę podatkową” a dodatkowo eksporterzy będą widzieli że w strefie euro jest słaba koniunktura (patrz dzisiejszy PMI), inwestycje będą wciąż słabe a wpływ impulsu budżetowego mniejszy. Rozbujanie koniunktury przez mocna konsumpcję to słaby prognostyk na przyszłość.

PMI: Spadek indeksu w lutym, fatalna struktura. Wzrost zapasów niepokojącym sygnałem dla przemysłu w 2kw.  

 • Indeks PMI obniżył się w lutym z 48,2 do 47,6pkt, poniżej mediany rynkowych prognoz (48,3). Osłabienie związane jest z gorszymi ocenami bieżącej produkcji przemysłowej. Większa uwagę zwracamy na zachowanie innych subkomponentów, spadek zamówień i skok zapasów (najwyższy od 20 lat). W naszej ocenie taki obraz sugeruje duże ryzyko silniejszego spowolnienia w 2kw. Komentarz Markit jednoznacznie wskazuje, że przyczyną słabych wyników jest niewielki popyt w niemieckiej gospodarce – niemieckie dane o zamówieniach sugerują niewielkie szanse poprawy w najbliższych miesiącach. Uważamy jednak, że po 2kw impuls wzrostowy przyniesie silniejszy wzrost produkcji sektora motoryzacyjnego w Niemczech oraz wysoki popyt wewnętrzny w Polsce (wspierany działaniami fiskalnymi). W efekcie osłabienie przemysłu może mieć charakter przejściowy.

Budżet: na koniec stycznia nadwyżka w budżecie wyniosła PLN6,5mld.

 • Nadwyżka ta była o PLN2mld niższa niż na koniec stycznia 2018. Dochody podatkowe wzrosły o PLN2,6mld (8%r/r), a wydatki o PLN5,5mld (20%r/r) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dane o wykonaniu budżetu w pierwszych miesiącach roku cechują się jednak dużą zmiennością i rzadko są miarodajne dla całego roku. Podtrzymujemy w związku z tym prognozę, że deficyt finansów publicznych wyniesie 1,6% PKB, uwzględniając impuls fiskalny zaplanowany przez rząd (rozszerzenie 500+ oraz 13-stka dla emerytów).

Komentarz rynkowy

 • Rentowności obligacji na rynkach bazowych kontynuowały wczoraj wzrost o 4pb., m.in. za sprawą wyższych od oczekiwań danych o PKB USA. W podobnej skali osłabiły się polskie obligacje (POLGBs). Kurs €/US$ był stabilny. Umocnienie kontynuował natomiast złoty, np. para €/PLN cofnęła się poniżej 4,3030.

Możliwy dalszy wzrost rentowności papierów amerykańskich.

 • Oczekujemy, że para €/US$ utrzyma się blisko 1,13-14 na przełomie tygodnia. Mogą być kontynuowane wzrosty rentowności na amerykańskim rynku długu, w mniejszym stopniu Bundów. PO długim okresie umocnienie papierów dominuje pozycjonowanie w długich pozycjach ich odwracanie może przedłużyć wzrosty rentowności. Najbliższe dane będą neutralne, jednak nocne doniesienie podtrzymują pozytywne rokowania dotyczące porozumienia USA z Chinami. W ciągu dnia spodziewamy się bliskich konsensusowi wyników ISM dla amerykańskiego przemysłu, czy inflacji w strefie euro. Dane nie powinny więc mieć dużego znaczenia dla wycen.
 • Perspektywy zmian kursu €/US$ i rentowności Bundów w kolejnych miesiącach zależą przede wszystkim od sytuacji gospodarczej w strefie euro. W Eurostrefie pojawiły się sygnały stabilizacji popytu wewnętrznego (np. wzrost indeksów PMI w usługach), spadło też ryzyko związane z polityką handlową USA. Jest więc szansa, że indeksy koniunktury dla strefy euro w najbliższych miesiącach poprawia się. W naszej ocenie oznacza to wzrost rentowności obligacji na rynkach bazowych i kursu €/US$ w 2poł19.

€/PLN w konsolidacji, stabilizacja spreadów POLGBs wobec Bundów

 • Uważamy, że para €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-35) co najmniej do końca kwartału. Wygaszenie rynkowych oczekiwań na obniżki stóp w Polsce sprzyja stabilizacji złotego, szczególnie na tle walut regionu (gdzie wyceniane są podwyżki stóp). Taki scenariusz powinien potwierdzić m.in. przekaz z przyszłotygodniowego posiedzenia RPP. W kolejnych miesiącach zmienność €/PLN może jednak się zwiększyć z uwagi na prognozowany przez nas wzrost €/US$ w 2poł19.
 • Wzrost rentowności POLGBs związany z planami wydatkowymi rządu zatrzymał się, wczoraj rentowności krajowych papierów podążały dokładnie w ślad za Bundami. Złotowe stawki IRS nie wyceniają już obniżek stóp, więc mogą podnieść się tylko jeżeli w cenach pojawią się podwyżki (co przy nastawieniu RPP jest mało prawdopodobne). Obawiamy się jednak wpływu większych podaży na asset swapy. Wczorajsza informacja o podażach na marzec (3-5 mld vs 5 mld na aukcji w lutym, plus aukcja zamiany) sugeruje, że wielkość emisji może nie zostać istotnie ograniczona, pomimo dużego stopnia sfinansowania tegorocznego deficytu.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej