Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Projekcja inflacji wspiera neutralne nastawienie RPP. Doniesienia Bloomberga sugerują obniżenie projekcji EBC.

7 mar 2019

Dzisiaj poznamy decyzję EBC. Agencja Bloomberga powołując się na nieoficjalne źródła (najprawdopodobniej na zasadzie kontrolowanego przecieku) wskazała, że zespół ekonomistów banku opracował rekomendacje dotyczące dalszych losów programu TLTRO. Artykuł sugeruje publikację wyników prac na bieżącym posiedzeniu bądź w kwietniu.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Agencja Bloomberga sugeruje zmiany w programie TLTRO EBC

 • Dzisiaj poznamy decyzję EBC. Agencja Bloomberga powołując się na nieoficjalne źródła (najprawdopodobniej na zasadzie kontrolowanego przecieku) wskazała, że zespół ekonomistów banku opracował rekomendacje dotyczące dalszych losów programu TLTRO. Artykuł sugeruje publikację wyników prac na bieżącym posiedzeniu bądź w kwietniu.
 • Drugą rozważaną zmianą według Bloomberga jest wydłużenie deklaracji braku zmian stóp do końca 2019. Agencja nie precyzuje jednak, czy taka decyzja zostanie podjęta. Uważamy, że Rada Prezesów nie zmieni swojego nastawienia, co oznacza że nadal sugerować będzie brak zmian stóp do lata tego roku.
 • Według agencji Bloomberga uzasadnieniem dla decyzji będą duże rewizje prognoz makroekonomicznych Uważamy, że dynamika wzrostu PKB w marcowej projekcji najprawdopodobniej zostanie obniża w 2019 z 1,7% do 1,4% (tj. bieżącego rynkowego konsensusu prognoz). Agencji wskazuje, także że obniżone zostaną prognozy na kolejne lata. Według artykułu Bloomberga prognozy inflacji HICP również zostaną obniżone w pełnym horyzoncie projekcji (2019-2021).

USA: Stabilny wzrost zatrudnienia w lutym według ADP.

 • Raport ADP wskazał, że liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła w lutym o 183tys. (zgodnie z oczekiwaniami). Dane sugerują zbliżony wzrost w oficjalnym piątkowym raporcie. Większe zainteresowanie towarzyszyć będzie jednak dynamice wynagrodzeń – spodziewamy się wzrostu z 3,3% do 3,5%r/r (powyżej rynkowych prognoz).

Wiadomości krajowe

RPP: Retoryka bez zmian, niższa ścieżka CPI w projekcji.

 • RPP nie zmieniła stóp procentowych i utrzymała neutralne nastawienie. Prezesa Glapińskiego wskazał, że impuls fiskalny nie zwiększa szans na podwyżki stóp procentowych. Potwierdził też, że przygotowanie niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej nie oznacza, że Rada widzi obecnie potrzebę ich wykorzystania. Komunikat po posiedzeniu zmienił się w niewielkim stopniu w porównaniu do lutego.
 • NBP przedstawił nową projekcję inflacji, która uwzględnia zamrożenie cen energii elektrycznej i propozycje impulsu fiskalnego. W porównaniu z poprzednią rundą prognoz centralna ścieżka wzrostu PKB na lata 2019-20 podniesiona została o 0,2 i 0,4pp do odpowiednio 4,0 i 3,7%r/r. Wzrost w 2021 szacowany jest na 3,4%. Ścieżka PKB jest niższa niż sugerowały to wcześniejsze komentarze z NBP, co może oznaczać, że Bank albo założył stosunkowo słaby wpływ impulsu fiskalnego na gospodarkę lub pogorszyła się ocena wzrostu w otoczeniu zewnętrznym – szczegóły zostaną przedstawione w poniedziałek.
 • Ścieżka CPI obniżyła się, głównie w związku z ustawowym zahamowaniem wzrostu detalicznych cen energii elektrycznej i ew. zaskoczeniem niską inflacją bazową w 4kw18. W latach 2019-20 została obniżona o 1,6 i 0,2pp do odpowiednio 1,7 i 2,7%r/r. W 2021 ma wynieść 2,1%r/r. Ścieżka CPI jest bliska naszym prognozom i potwierdza, że wzrost cen nie będzie argumentem za zmianami stóp procentowych do końca 2020.
 • W naszej ocenie zarówno retoryka RPP, jak i projekcja NBP potwierdzają, że stopy procentowe w Polsce pozostaną stabilne co najmniej do końca 2020.

Komentarz rynkowy

 • Uwagę inwestorów skupiły wczoraj doniesienia Bloomberga sugerujące m.in. znaczące złagodzenie retoryki EBC podczas dzisiejszego posiedzenia. Efektem był spadek rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji o 3-6pb. POLGBs zyskały, ale w mniejszej skali (2-3pb). Na rynku walutowym zmiany były niewielkie – kurs €/US$ utrzymał się blisko 1,13, a €/PLN 4,30. Zarówno retoryka RPP, jak i projekcje NBP potwierdziły wyceniany przez rynek scenariusz płaskich stóp w Polsce i miały niewielki wpływ na rynki.

Inwestorzy silnie spozycjonowanie na łagodny przekaz z EBC

 • Ograniczona reakcja na wczorajsze doniesienia Bloomberga sugeruje, że inwestorzy powszechnie spodziewają się dziś obniżenia projekcji EBC.  Potwierdzenie się tych przypuszczeń będzie mieć mały wpływ na wyceny. Jutro spodziewamy się natomiast wysokiego wzrostu wynagrodzeń w danych o payrolls. W naszej ocenie efektem będzie stabilizacja rentowności niemieckich i amerykańskich obligacji na przełomie tygodnia. Brak reakcji €/US$ na wczorajsze doniesienia sugeruje większy potencjał na wzrost pary na przełomie tygodnia. Naszym zdaniem wzrost kursu nie przekroczy jednak 1,14-1450.
 • Perspektywy zmian kursu €/US$ i rentowności Bundów w kolejnych miesiącach zależą przede wszystkim od sytuacji gospodarczej w strefie euro. Dotychczas pojawiły się sygnały stabilizacji popytu wewnętrznego (np. wzrost indeksów PMI w usługach), spadło też ryzyko związane z polityką handlową USA. Jest więc szansa, że indeksy koniunktury dla strefy euro w najbliższych miesiącach poprawią się. W naszej ocenie oznacza to ograniczony wzrost rentowności obligacji na rynkach bazowych i kursu €/US$ w 2poł19.

W piątek aukcja sprzedaży SPW, możliwy niewielki wzrost asset swapów

 • W piątek odbędzie się aukcja sprzedaży SPW o wielkości PLN3-5mld. Podaż prawdopodobnie skutkować będzie niewielkim wzrostem asset swapów i spreadów wobec Bunda. W drugiej połowie marca zachowanie POLGBs zależeć będzie głównie od sytuacji na rynkach bazowych. Nie widzimy perspektyw, aby bieżące dane zmieniły nastawienia RPP do polityki pieniężnej. Także planowane poluzowanie fiskalne w kraju jest już w cenach.
 • W naszej ocenie szanse na spadek €/PLN poniżej wsparcia na 4,30 na przełomie tygodnia pozostają istotne, ale ruch nie przekroczy 4,27. Liczymy na domykanie pozycji na wzrost HUF/PLN (liczne rekomendacje skłaniające do ich otwierania widzieliśmy od początku miesiąca) – oczekiwania na obniżki stóp RPP już wygasły, ale HUF/PLN pozostaje na podwyższonym poziomie. €/PLN prawdopodobnie utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-35) co najmniej do końca kwartału. W kolejnych miesiącach oczekujmy wyższej zmienności €/PLN, która podążać będzie za prognozowanym przez nas wzrostem €/US$ w 2poł19. Para prawdopodobnie utrzyma się jednak stosunkowo blisko 4,30.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej