Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

EBC uruchamia kolejny program TLTRO. Spodziewamy się wysokiego wzrostu płac w USA.

8 mar 2019

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC ogłosiła wprowadzenie nowych dwuletnich operacji typu TLTRO od września 2019 do marca 2021. Program najprawdopodobniej wspomoże sektor bankowy w gospodarkach peryferyjny (w szczególności w borykających się z problemami Włoszech i Portugalii).

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: EBC wprowadza TLTRO, wydłuża okres bez zmiany stóp.

 • Na wczorajszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC ogłosiła wprowadzenie nowych dwuletnich operacji typu TLTRO od września 2019 do marca 2021. Program najprawdopodobniej wspomoże sektor bankowy w gospodarkach peryferyjny (w szczególności w borykających się z problemami Włoszech i Portugalii).
 • W przypadku stóp procentowych deklaracja braku zmian została wydłużona do końca 2019 (dotychczas deklarowano płaskie stopy do lata br.). W komentarzu po posiedzeniu znalazło się stwierdzenie, że ryzyko dla prognoz jest skierowane w dół, co według prezesa M.Draghiego potwierdza możliwość dalszego łagodzenia polityki w przyszłości. Prezes EBC wskazywał, że zmiana nastawienia była jednomyślna wśród członków Rady Prezesów.
 • Posiedzeniu towarzyszyła publikacja projekcji makroekonomicznych. Prognoza wzrostu PKB została w 2019 obniżona z 1,9% do 1,1%r/r, istotnie poniżej rynkowego konsensusu (1,4%). Rewizje w kolejnych latach były niewielkie – w 2020 prognoza została obniżona z 1,7% do 1,6%r/r, w 2021 utrzymana na poziomie 1,5%r/r. Prognozy inflacji HICP zostały obniżone w pełnym horyzoncie projekcji. W 2019 bank prognozuje 1,2%r/r, co oznacza rewizję o 0,4pp w dół. W kolejnych latach ścieżka została przesunięta niżej równolegle o 0,2pp do kolejno 1,5%r/r w 2020 oraz 1,6% w 2021.

USA: Silny wzrost wynagrodzeń w lutym.

 • Dzisiaj poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy w lutym. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia o 170tys. etatów wobec 304tys. w styczniu (konsensus 185tys). Dotychczas prezentowane dane np. raport ADP są zbieżne z naszą prognozą. Uważamy, że taki wzrost zatrudnienia będzie równoznaczny ze spadkiem stopy bezrobocia z 4% od 3,9%, nawet przy dalszym wzroście odsetka osób  aktywnych zawodowo. Równolegle spodziewamy się dalszego wzrostu dynamiki wynagrodzeń z 3,2% do 3,5%r/r (powyżej konsensusu 3,3%). Wyższa dynamika płac powinna zapewnić wsparcie amerykańskiemu dolarowi.

Niemcy: Odbicie zamówień. Duże rewizje słabych grudniowych danych.

 • Dynamika zamówień przemysłowych w styczniu wzrosła z -4,5% od -3,9%r/r. Grudniowe dane zrewidowano o 2,5pp w górę, wcześniej dynamikę szacowano na -7%. Struktura danych po rewizjach dalej wskazuje na głębokie spadki krajowych zamówień i popytu wewnętrznego. Istotnie lepszy obraz widoczny jest jednak wśród zamówień z pozostałych krajów strefy euro. W przypadku gospodarek spoza strefy euro odbiły zamówienia na dobra konsumpcyjne, dalej jednak widoczne jest osłabienie produktów pośrednich oraz inwestycyjnych.

Chiny: Anomalie w danych o bilansie handlowym.

 • Bilans handlowy w Chinach w lutym zamknął się niewielką nadwyżką rzędu US$4.1mld, podczas gdy rynkowe prognozy wskazywały standardowy poziom zbliżony do ok. US$26mld. Dynamika eksportu spadła w ujęciu rocznym o 20,7%r/r. Dane w znacznym stopniu zaburzone są przez obchody chińskiego nowego roku (5-15lutego). Bilans najprawdopodobniej zanotuje silne odbicie w marcu. Niemniej jednak dane z niemieckiej gospodarki sugerują spowolnienie po wyłączeniu efektów związanych z zaburzeniami. 

Wiadomości krajowe

 • Brak istotnych wiadomości.

Komentarz rynkowy

 • EBC zaskoczył wczoraj inwestorów, nie tylko uruchamiając kolejne TLTRO (jak sugerowały wcześniejsze przecieki Bloomberga), ale też m.in. łagodząc swoją retorykę. W efekcie €/US$ przełamał wsparcia na 1,1250-13 i spadł do 1,12, - najniższego poziomu od 2016. Umocnienie dolara skłoniło także inwestorów do wyprzedaży złotego – kurs €/PLN wzrósł do 4,3150. Niemieckie obligacje umocniły się o 4-7pb (najmocniej na długim końcu), Treasuries i POLGBs w skali mniejszej o 1-2pb.

Payrolls zatrzymają umocnienie Treasuries i ew. Bunda

 • Dziś poznamy dane z rynku pracy w USA. Spodziewamy się wysokiego wzrostu płac. Z uwagi na pesymistyczne nastroje na azjatyckich rynkach. akcji, silne dane będą w naszej ocenie korzystne dla dolara. Spodziewamy się, że kurs €/US$ przetestuje wsparcie na 1,1150. Powinien to być jednak dołek w tym miesiącu. Ew. dalszego umocnienia dolara spodziewamy się raczej w 3kw19, w przypadku gdy Fed podwyższy stopy procentowe. Dane z rynku pracy w USA powinny przełożyć się także na niewielką korektę po wczorajszym spadku rentowności Treasuries i ew. również Bunda.
 • EBC w zasadzie dokonał już wszystkich zmian, jakich można było spodziewać się w najbliższych miesiącach. Uwaga rynków powinna teraz skupić się raczej na USA, tj. szansach na kolejną (i prawdopodobnie ostatnią w tym cyklu) podwyżkę stóp Fed. Tym niemniej pojawiły się sygnały stabilizacji popytu wewnętrznego (np. wzrost indeksów PMI w usługach), spadło też ryzyko związane z polityką handlową USA. Pole do spadku €/US$ w najbliższych miesiącach jest małe.

Dziś aukcja SPW, spodziewamy się podaży bliskiej maksimum

 • Dziś odbędzie się aukcja sprzedaży POLGBs o wielkości PLN3-5mld. Pozytywne otoczenie sugeruje podaż zbliżoną do górnego pułapu. W efekcie spodziewamy się rozszerzenie się asset swapów o ok. 3pb. W drugiej połowie marca zachowanie POLGBs zależeć będzie od sytuacji na rynkach bazowych.- bieżące dane będą neutralne dla RPP, a planowane poluzowanie fiskalne jest już w cenach.
 • Silne dane z rynku pracy w USA będą neutralne da złotego - para €/PLN prawdopodobnie utrzyma się dziś w okolicach 4,3150. Wzrost kursu jest jednak naszym zdaniem krótkotrwały i zakończy się wraz ze stabilizacją €/US$ (czyli prawdopodobnie w przyszłym tygodniu). Złagodzenie retoryki EBC i brak perspektyw do zmian nastawienia RPP w naszej ocenie sugeruje spadek pary €/PLN – w ciągu najbliższego tygodnia spodziewamy się kolejnych prób przełamania się przez 4,30. Jednocześnie z uwagi na stabilną politykę RPP rosną szanse, że kurs €/PLN utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-35) także w 2kw19. Wzrostu zmienności oczekujemy w 3kw19 z uwagi na ryzyko zmiany polityki Fed.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej