Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Brexit w centrum uwagi. Słaby przemysł w Niemczech, lepiej w Eurolandzie. Nowe projekcje NBP bliskie naszym prognozom.

11 mar 2019

We wtorek odbędzie się ponowne głosowanie nad porozumieniem Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Premier. T.May nie udało się wynegocjować lepszych warunków tej umowy, więc z dużym prawdopodobieństwem nie zyska ona poparcia parlamentu. W takiej sytuacji, w środę posłowie zagłosują, czy Wielka Brytania ma opuścić Unię bez umowy (tzw. no-deal Brexit).

Wiadomości zagraniczne

UK. W tym tygodniu parlament podejmie kluczowe decyzje w sprawie Brexitu.

 • We wtorek odbędzie się ponowne głosowanie nad porozumieniem Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Premier. T.May nie udało się wynegocjować lepszych warunków tej umowy, więc z dużym prawdopodobieństwem nie zyska ona poparcia parlamentu. W takiej sytuacji, w środę posłowie zagłosują, czy Wielka Brytania ma opuścić Unię bez umowy (tzw. no-deal Brexit). Ta opcja również zostanie najprawdopodobniej odrzucona. Jeśli tak się stanie, to dzień później (w czwartek) posłowie zdecydują, czy zawnioskować o opóźnienie Brexitu.
 • Spodziewamy się, że wspomniane głosowania doprowadzą do opóźnienia Brexitu o nie dłużej niż 3 miesiące (w lipcu powinien zawiązać się nowy Parlament UE, bez Wielkiej Brytanii). Sądzimy że w jego trakcie albo przegłosowane zostanie dotychczasowe porozumienie z UE (gdyż zwolennicy Brexitu będą woleć takie porozumienie niż brak Brexitu), albo wynegocjowane zostanie nowe porozumienie (prawdopodobnie z uwzględnieniem unii celnej), które zyska poparcie części opozycji.

Strefa euro: Słabe wyniki przemysłu w Niemczech. Lepsze na peryferiach.

 • Dane o produkcji przemysłowej w Niemczech były zbliżone do oczekiwań. Dynamika w styczniu spadła z -2,7% do -3,3%r/r, jednak grudniowe dane zrewidowane zostały o 1,2pp w górę. Struktura danych jest niekorzystna – wynik mocno podwyższyła produkcja energii, podczas gdy aktywność przetwórstwa była słaba. Niska dynamika produkcji dóbr kapitałowych potwierdza problem eksporterów, niemiecki przemysł motoryzacyjny także dalej pozostaje w stagnacji.
 • Bardziej optymistyczny obraz widoczny był w przypadku pozostałych gospodarek strefy euro – we Francji dynamika produkcji przemysłowej odbiła w styczniu z -2,5% do 1,7%r/r, w Hiszpanii z -1,2% do 3,4%r/r. We Włoszech dalej znajduje się ona na ujemnych poziomach jednak skala spadków zmniejszyła się z -5,5% do -0,8%r/r. W każdym z tych państw widoczne jest odbicie branż eksportowych oraz sektora motoryzacyjnego.
 • W efekcie środowe dane o produkcji przemysłowej w strefie euro prawdopodobnie zaskoczą pozytywnie – obecna mediana prognoz sugeruje niewielkie wzrost z -4,2% do -2,1%%r/r.

USA: Brak zmian zatrudnienia w lutym.

 • Dane z amerykańskiego rynku pracy przedstawiły niejednoznaczny obraz. Zatrudnienie wzrosło jedynie o 20tys. etatów (wg ankiet z przedsiębiorstw), a wyniki za ostatnie dwa miesiące zrewidowano o 12tys. w górę. Prognozy mówiły o 180tys. nowych miejsc pracy.
 • Równolegle stopa bezrobocia spadła z 4% do 3,8%. Badania wśród gospodarstw domowych z kolei nie potwierdzają słabych danych o zatrudnieniu. Sugerują one, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 300tys. a wskaźnik aktywności zawodowej pozostaje stabilny (62,3% populacji w wieku 16+).
 • Wyższa od oczekiwań była również dynamika wynagrodzeń – główny indeks wzrósł w lutym z 3,1% (po rewizji o 0,1pp w dół) do 3,4%r/r. Rynkowe prognozy wskazywały niższy wzrost (3,3%), nawet bez rewizji.

USA: W tym tygodniu silne dane o aktywności.

 • Dzisiaj poznamy dane o sprzedaży detalicznej w USA. Po głębokim rozczarowaniu w grudniu, w styczniu oczekujemy odbicia i wzrostu indeksu o 1%m/m (konsensus 0,6%). W ujęciu rocznym taki wynik będzie równoznaczny odbiciu z 2,1 do 3,7%r/r. Z uwagi na zawieszenie prac biura statystycznego w styczniu możliwe są znaczne rewizje grudniowych danych.
 • Jutro opublikowane zostaną dane o amerykańskiej inflacji. Spodziewamy się drobnego spadku CPI z 1,6% do 1,5%r/r. Inflacja bazowa utrzyma się na wyższym poziomie (2,2%r/r). Nasze prognozy w obydwu przypadkach są zbieżne z rynkowym.
 • W piątek Fed opublikuje dane o produkcji przemysłowej w lutym. Również te dane powinny wskazać odbicie aktywności – spodziewamy się wzrostu o 0,7%m/m (konsensus 0,6%), po silnym spadku w styczniu (-0,9%). Styczniowe dane były słabsze z uwagi na atak mrozu w północnych stanach np. Illinois oraz zawieszenie realizacji niektórych kontraktów rządowych np. z NASA w związku z przestojem sektora rządowego.

Wiadomości krajowe

NBP: Umiarkowany wzrost konsumpcji w odpowiedzi na impuls fiskalny.

 • NBP przedstawił marcowy raport o inflacji. Prognozy dynamiki PKB zostały podwyższone z 3,6% do 4%r/r w 2019 oraz z 3,4% do 3,7%r/r w 2020. W górę zrewidowano prognozy prywatnych wydatków konsumpcyjnych o 0,6pp w 2019 (do 4,4%r/r) oraz 0,9pp w 2020 (do 4,3%). Wartości te są zgodne z naszymi prognozami i w naszej ocenie odpowiadają efektom tzw. piątki Kaczyńskiego. Wyższe wydatki konsumpcyjne po części równoważy słabsza prognoza dynamiki inwestycji. W 2020 została zrewidowana w dół z 4,5% do 3,7%r/r – to wciąż nieco wyżej od naszych oczekiwań.
 • NBP utrzymuje również stosunkowo optymistyczne założenia dotyczące eksportu netto w przyszłym roku – według banku centralnego kontrybucja będzie zbliżona do 0. O ile wzrost wydatków konsumpcyjnych ma stosunkowo słabe przełożenie na import, to jednak spowolnienie w strefie euro w naszej ocenie będzie miało bardziej negatywny wpływ na eksport. Spodziewamy się, że eksport netto będzie obniżał dynamikę PKB prawie o 0,5pp. W efekcie prognozy NBP dotyczące  tempa PKB są zbliżone do naszych prognozy wzrostu PKB w 2019 (4,1%), nasza prognoza na 2020 jest wyraźnie niższa (3,2%r/r).
 • Prognoza inflacji CPI w 2019 została zrewidowana w dół z 3,2% do 1,7%, w 2020 szacunek obniżono z 2,9% do 2,7%r/r. Jest to efekt zmiany założeń dotyczących cen energii w 2019 (rewizja prognozy w dół o 6pp) oraz rozczarowań związanych z inflacją bazową w 4kw. Ścieżka prognoz w tej grupie została równolegle obniżona o 0,5pp kolejno do 1,6% oraz 2,2%r/r. Prognozy NBP pozostają zbieżne z naszymi szacunkami.

CPI: Odbicie wskaźnika z uwagi na ceny żywności. Drobny wzrost inf. bazowej.

 • W piątek poznamy dane o inflacji CPI w lutym. Spodziewamy się wzrostu indeksu z 0,9% do 1,3%r/r, powyżej rynkowych prognoz (1,2%). Wyższa dynamika odzwierciedlać będzie odbicie cen żywności. Szacujemy, że w przypadku tej grupy nastąpi wzrost dynamiki z ok. 1% do 2,3%r/r, który podniesie łączny indeks o 0,3pp.
 • Dynamika inflacji bazowej wzrośnie kolejny miesiąc – na podstawie niepełnych informacji szacujemy podniesienie się wskaźnika o 0,1pp do 1%r/r, z ryzykiem po wyższej stroie. Wysoki wzrost indeksu w styczniu traktujemy jako trwały, jednak z racji braku publikacji dokładnej struktury w ubiegłym miesiącu, możliwe są zaskoczenia.
 • Wraz z publikacją lutowych danych GUS rewidować będzie koszyk wag na podstawie których szacowany jest wskaźnik. Większy udział produktów z części bazowej będzie obniżać wartość indeksu. Uważamy, jednak że efekt ten będzie stosunkowo mały i nie wpłynie na rewizję styczniowych danych.

Komentarz rynkowy

 • Zachowanie rynków w ubiegłym tygodniu zdominowało posiedzenie EBC. Bank nie tylko istotnie obniżył prognozy na ten rok i złagodził forward guidance, lecz także uruchomił nową serię operacji TLTRO. Efektem był spory spadek rentowności niemieckich oraz amerykańskich papierów (12pb w przypadku 10latek) oraz €/US$ (do 1,12, od tamtej pory miała miejsce mała korekta do 1,1250). Reakcja krajowych aktywów była mniejsza – 10letnie POLGBs zyskały 10pb, a para €/PLN po tymczasowym wzroście wróciła do 4,30.

€/US$ w tym tygodniu blisko 1,1250.

 • W tym tygodniu uwagę rynków prawdopodobnie skupią dane z USA (np. dzisiejsze o sprzedaży detalicznej) i seria głosowań dot. Brexit w UK. Spodziewamy się solidnych odczytów z amerykańskiej gospodarki, co naszym zdaniem utrzyma kurs €/US$ blisko (ale powyżej) 1,12. Głosowania w sprawie Brexitu w brytyjskim parlamencie prawdopodobnie doprowadzą do jego opóźnienia. Z punktu widzenia głównych rynków długu taki scenariusz w najbliższych dniach oznacza stabilizację rentowności po zeszłotygodniowym spadku lub niewielką korektę.

Wzrost złotowych asset swapów na długim końcu.

 • Podaż na zeszłotygodniowej aukcji sprzedaży (PLN5mld, w znaczniej większości obligacji stałokuponowych) sugeruje wzrost zarówno asset swapów jak i spreadu wobec krzywej niemieckiej na długim końcu krajowej krzywej (nie mniej niż 3pb). Krótkie papiery powinny być w tym tygodniu stabilne. W drugiej połowie marca zachowanie POLGBs zależeć będzie od sytuacji na rynkach bazowych - bieżące dane będą neutralne dla RPP, a planowane poluzowanie fiskalne jest już w cenach.
 • W naszej ocenie szanse na przełamanie się €/PLN poniżej 4,30 są w najbliższym tygodniu-dwóch istotne. Złoty dobrze zniósł spadek €/US$, co może zachęcać do zajmowania krótkoterminowych pozycji na umocnienie PLN, szczególnie w razie korekty na €/US$. W naszej ocenie kurs utrzyma się jednak powyżej 4,27, czyli dolnego zakresu obecnej konsolidacji. Z uwagi na stabilną politykę RPP para €/PLN prawdopodobnie utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-35) także w 2kw19. Wzrostu zmienności oczekujemy w 3kw19 z uwagi na ryzyko zmiany polityki Fed.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej