Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Kolejna klęska porozumienia dot. Brexit. Poprawa aktywności w przemyśle strefy euro.

13 mar 2019

Brytyjski parlament odrzucił porozumienie z Unią Europejską stosunkiem głosów 391 do 242. Tak duża przewaga głosów praktycznie uniemożliwia ponowne poddanie pod głosowanie tego porozumienia w najbliższym czasie (wcześniej spekulowano o takim scenariuszu). Wzrosły także szanse na odwołanie rządu T.May i przedterminowe wybory.

Wiadomości zagraniczne

UK. Parlament odrzucił nowe porozumienie z UE. Dziś odrzuci no-deal Brexit.

 • Brytyjski parlament odrzucił porozumienie z Unią Europejską stosunkiem głosów 391 do 242. Tak duża przewaga głosów praktycznie uniemożliwia ponowne poddanie pod głosowanie tego porozumienia w najbliższym czasie (wcześniej spekulowano o takim scenariuszu). Wzrosły także szanse na odwołanie rządu T.May i przedterminowe wybory. Dziś odbędzie się głosowanie nad tym, czy Wielka Brytania ma wyjść z Unii Europejskiej bezumownie (tzw. no-deal Brexit). Spodziewamy się dużej przewagi głosów przeciwko takiej decyzji.
 • Jeśli tak się stanie, to jutro posłowie zdecydują, czy Wielka Brytania ma wnioskować o opóźnienie Brexitu i na jak długo. Opóźnienie jest bardzo prawdopodobne, jednak nie dłuższe niż do 25 maja 2019 (późniejszy termin wymagałby zorganizowania przez Wielką Brytanie wyborów do Parlamentu Europejskiego). Zgoda Unii Europejskiej na opóźnienie Brexitu będzie jednak wymagać uzasadnienia, np. deklaracji nowej strategii po stronie Wielkiej Brytanii. Aby wyjść z impasu brytyjski parlament może zdecydować się na rozpisanie przedterminowych wyborów. 

USA: Niższa dynamika inflacji bazowej, słabe wyniki sektora MSP.

 • Dane o inflacji w lutym były niższe od oczekiwań – indeks CPI spadł z 1,6% do 1,5%r/r, a inflacja bazowa obniżyła się o 0,1pp do 2,1%r/r. Zaskoczenie spowodowane było głębokim spadkiem cen związanych z wystrojem mieszkania, równice w pozostałych grupach produktów były niewielkie. Tym samym dane w naszej ocenie nie sygnalizują zmiany trendu – inflacja bazowa w kolejnych miesiącach dalej utrzymywać się będzie powyżej poziomu 2%.
 • Indeks NFIB obrazujący nastroje przedsiębiorstw z sektora MSP wzrósł w lutym z 101,2pkt do 102,5pkt. Poprawa związana była z wyższymi ocenami ogólnego otoczenia ekonomicznego, na co wpływ miało ponowne otwarcie prac sektora federalnego. Niemniej jednak komponenty opisujące oczekiwania odnośnie sprzedaży oraz zmian na rynku pracy (płace, wynagrodzenia) pozostały na istotnie niższym poziomie względem 4kw18.
 • Wyniki badań nastrojów oraz danych o sprzedaży detalicznej pozostawiają niejednoznaczny obraz amerykańskiej gospodarki, który dodatkowo komplikuje wpływ przestoju prac sektora rządowego. Mediana prognoz tzw. Blue chip Consensus wskazuje na spadek dynamiki PKB w 1kw z 2,6% do ok. 1,5%kw/kw po zannualizowaniu. Modele Fed sugerują jednak ryzyko jeszcze niższego odczytu.

Strefa euro: Odbicie dynamiki produkcji przemysłowej w styczniu.

 • Dzisiaj poznamy dane o produkcji przemysłowej w strefie euro w styczniu – rynkowe prognozy wskazują na wzrost dynamiki z -4,2% do -2,1%r/r. Dane napływające z gospodarek peryferyjnych i Francji sugerują, jednak znacznie wyższy wynik. W styczniu stosunkowo słabo radził sobie natomiast niemiecki przemysł.
 • Odbicie dynamiki w styczniu najprawdopodobniej nie będzie sygnałem odwrócenia trendu. Główne wskaźniki nastrojów (PMI, indeksy KE) dalej pozostają w trendzie spadkowym wśród szerokiego przekroju europejskich gospodarek. Dynamika wzrostu PKB w 1kw najprawdopodobniej będzie kształtować się wokół 1,1%, tj. na zbliżonym poziomie względem 4kw.

Wiadomości krajowe

Handel zagraniczny: Niska dynamika eksportu w styczniu.

 • GUS opublikował informacje o obrotach handlu zagranicznego w styczniu. Bilans handlowy zamknął się niewielkim deficytem (€0,1mld), istotnie niższym niż w grudniu (€2mld). Dynamika eksportu odbiła z ok. -2% do 2,5%r/r, dalej jednak oscyluje na niskim poziomie względem wielkości 4kw. Słabe dane wpisują się w obraz płynący z europejskiego przemysłu. Niższa aktywność eksporterów powinna znaleźć przełożenie w polskich danych o produkcji w 2kw.

Komentarz rynkowy

 • Po wysokim otwarciu rentowności obligacji na rynkach bazowych wczoraj spadły, niemieckie do poziomów z poniedziałku (2pb na długim końcu), amerykańskie najniżej od stycznia (4pb). Kurs €/US$ zbliżył się natomiast do 1,13. Umocnieniu na rynkach długu i osłabieniu dolara sprzyjały niższe od oczekiwań dane o inflacji z USA. Krajowe aktywa nie zanotowały większych zmian – POLGBs zakończyły handel blisko otwarcia na całej krzywej, a €/PLN utrzymał się w okolicach 4,30. Zmienność brytyjskiego funta jest od kliku dni  podwyższona, ale np. para €/GBP utrzymuje się w trendzie bocznym, prawdopodobnie w oczekiwaniu na kolejne głosowania w sprawie Brexitu.

Umocnienie bazowych rynków obligacji powinno wyhamować

 • Dziś odbędzie się kolejne głosowanie dot. Brexit, Parlament UK odpowie czy chce opuścić UE bez umowy. Szanse na takie rozwiązanie są jednak znikome - ważniejsza będzie jutrzejsza decyzja dot. przedłużenia okresu przejściowego. Jest to scenariusz wyceniany przez rynek, dlatego spodziewamy się małej reakcji na wyniki. Publikowane w najbliższych dniach dane z USA będą naszym zdaniem zbliżone do konsensusu. Lepsze od oczekiwań mogą być natomiast dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej w strefie euro. Reakcja rynku będzie niewielka, gdyż znane już są wyniki z poszczególnych krajów strefy. W naszej ocenie do końca tygodnia para €/US$ utrzyma się blisko 1,1250-13. Nie spodziewamy również pogłębienia spadków rentowności – z jednej strony widać stabilizację koniunktury w strefie euro, z drugiej OPEC rozważa dalsze obniżenie produkcji ropy.

€/PLN poniżej 4,30 w ciągu tygodnia-dwóch

 • Projekcja NBP i ostatnie komentarze z RPP potwierdzają nasz scenariusz płaskich stóp w Polsce co najmniej do końca 2020. Sądzimy w związku z tym, że stawki rynku pieniężnego, IRS i POLGBs z krótkiego końca będą mało wrażliwe na bieżące dane i w najbliższym tygodniu-dwóch (a prawdopodobnie także dłużej) będą stabilne. Umiarkowanego osłabienia spodziewamy się na środku i długim końcu krzywej – w postaci wzrostu spreadów wobec Bunda i asset swapów o kolejne 3pb. Wynika to ze sporej podaży na ubiegłotygodniowej aukcji (PLN5mld), szczególnie że podaż skoncentrowała się na instrumentach stałokuponowych.
 • W naszej ocenie szanse na spadek kursu €/PLN poniżej 4,30 są w najbliższym tygodniu-dwóch istotne. Złoty dobrze zniósł spadek €/US$, co może zachęcać do zajmowania krótkoterminowych pozycji na umocnienie PLN, szczególnie w razie głębszej korekty na €/US$. Kurs prawdopodobnie utrzyma się jednak powyżej 4,27, czyli dolnego zakresu obecnej konsolidacji. Z uwagi na stabilną politykę RPP para €/PLN powinna utrzymać się trendzie bocznym (zakres 4,27-35) także w 2kw19. Wzrostu zmienności oczekujemy w 3kw19 z uwagi na ryzyko zmiany polityki Fed oraz ewentualną ekspansję fiskalną przed wyborami prezydenckimi w 2020.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej