Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

UK ciągle niezdecydowana co do strategii wyjścia z UE.

2 kwi 2019

Wymowa danych o sprzedaży detalicznej z USA zdominowana została przez rewizję szacunku z ubiegłych miesięcy. Dynamika głównego wskaźnika w lutym wyniosła jedynie 0,2%m/m, jednak styczniowy szacunek zrewidowano o 0,5pp w górę (do 0,7%m/m). W ujęciu rocznym oznacza to spadek z 2,6% do 2,1%r/r w lutym.

Wiadomości zagraniczne

USA: Dane o aktywności sugerują solidny wzrost w 1kw19.

 • Wymowa danych o sprzedaży detalicznej z USA zdominowana została przez rewizję szacunku z ubiegłych miesięcy. Dynamika głównego wskaźnika w lutym wyniosła jedynie 0,2%m/m, jednak styczniowy szacunek zrewidowano o 0,5pp w górę (do 0,7%m/m). W ujęciu rocznym oznacza to spadek z 2,6% do 2,1%r/r w lutym. Osłabienie widoczne było również w przypadku miary bazowej oraz tzw. grupie kontrolnej (mierzącej trend zakupów dóbr trwałych). Niższa dynamika wydatków może być związana z przestojem sektora rządowego, gdyż doszło do opóźnień w rozliczaniu zwrotu podatków dochodowych. Dlatego też spadek ma raczej charakter przejściowy – wydatki konsumpcyjne dalej napędzać będzie m.in. silniejszy wzrost wynagrodzeń.
 • Indeks ISM dla sektora przemysłowego wzrósł z 54,2 do 55,3pkt, powyżej rynkowych prognoz (54,2%). Wzrost widoczny był zarówno w kategoriach opisujących bieżącą aktywność (produkcja, portfel zamówień), jak i wskaźnikach długoterminowych (zatrudnienie). Dodatkowo lepsze oceny widoczne były wśród stosunkowo szerokiego przekroju branż (16/18 sektorów).
 • Po publikacji wspomnianego zestawu danych model Atlanta Fed GDPNow podwyższył szacunek wzrostu w 1kw19 do 2,1%kw/kw po zannualizownaiu. W naszej ocenie taka prognoza jest uzasadniona.

Strefa euro: Głębszy spadek inflacji HICP.

 • Dynamika inflacji HICP w marcu spadła z 1,5% do 1,4%r/r. Także spadek inflacji bazowej był silniejszy niż sugerowały informacje z poszczególnych gospodarek – indeks obniżył się o 0,2pp do 0,8%r/r. Przyczyną zaskoczeń najprawdopodobniej są zaburzenia spowodowane przez turystykę zorganizowaną – kategoria ta często powoduje nieoczekiwane zmiany indeksu w marcu i kwietniu. Niemniej jednak także wzrost cen towarów przemysłowych dalej jest niski.

UK. Większości w Izbie Gmin nie zyskała żadna strategia Brexitu.

 • Wczoraj odbyła się druga runda głosowań w Izbie Gmin w sprawie alternatywnych strategii Brexitu, po trzykrotnym odrzuceniu porozumienia T.May z UE. Ponownie żadna z opcji nie zdobyła większości i wciąż relatywnie największym poparciem cieszył się scenariusz unii celnej (273 głosy za i 276 przeciw) oraz ponowne referendum (280 głosy poparcia do 292 głosów sprzeciwu). Kolejne głosowania w tej sprawie odbędą się w środę. Premier T.May będzie zaś dążyć do kolejnego (czwartego) głosowania porozumienia z UE. O ile w Izbie Gmin nie wyłoni się większość za którąś ze strategii, to 12 kwietnia Wielka Brytania wyjdzie z UE bezumownie. Po wczorajszych głosowaniach prawdopodobieństwo takiego scenariusza wzrosło.

Rumunia: Polityka pieniężna bez zmian. Brak perspektyw dla zacieśnienia.

 • W regionie CEE dziś decyzje podejmie bank Rumunii – rynkowe oczekiwania wskazują na brak zmian w polityce pieniężnej (stopa główna na poziomie 2,5%). Uważamy, że władze banku komunikować będą funkcjonowanie w trybie wait-and-see oraz podkreślą małe szanse na dalsze podwyżki.

Wiadomości krajowe

Budżet. Deficyt sektora general government w 2018 wyniósł 0,4% PKB.

 • Wg wstępnego szacunku GUS deficytu sektora general government za 2018, wyniósł on 0,4% PKB. To mniej niż się spodziewaliśmy (0,7% PKB). Nie odzwierciedla to realnej poprawy sytuacji fiskalnej Polski a jedynie trudne do przewidzenia różnice między krajową a unijną (ESA2010) metodologią liczenia deficytu i długu publicznego. W ujęciu kasowym sektor finansów publicznych miał ok. PLN18mld (0,9% PKB) deficytu na koniec ubiegłego roku (PLN10,5mld w budżecie centralnym i PLN7,5mld zł w budżetach samorządów).

Komentarz rynkowy

 • Lepszy od oczekiwań wzrost indeksów PMI z Chin przełożył się wczoraj na poprawę sentymentu na giełdach i odpływ kapitałów z rynków długu. W efekcie rentowności niemieckich, amerykańskich i polskich obligacji wzrosły o 2-5pb. Na rynku walutowym bez dużych zmian – para €/US$ utrzymała się ponad 1,12, a €/PLN 4,30.

€/US$ utrzyma się ponad 1,12

 • W kalendarium nie ma dziś istotnych wydarzeń z głównych gospodarek, dlatego w ciągu dnia spodziewamy się małych zmian na rynkach obligacji i €/US$. W takim otoczeniu prawdopodobnie nie dojdzie do pogłębienia spadków rentowności na rynkach bazowych, ew. możliwy jest mały wzrost rentowności. Z kolei kurs €/US$ powinien utrzymać się ponad poziomem wsparcia na 1,12.

Umocnienie złotego, osłabienie POLGBs

 • Spodziewamy się, że w najbliższych dniach para €/PLN wróci poniżej poziomu 4,30, a w ciągu dwóch tygodni zbliży się do 4,27. Złotemu sprzyjają m.in. ostatnie wypowiedzi z RPP o zaostrzeniu polityki pieniężnej w 2020. Także bieżąca koniunktura w Polsce pozostaje silna. Tym niemniej szanse na zmianę polityki Rady w najbliższych miesiącach są małe. Dlatego w naszej ocenie para utrzyma się w ramach bieżącej konsolidacji (4,27-35) do końca 2kw19.
 • Z uwagi na odbywającą się w tym tygodniu aukcję zamiany spodziewamy się, że w najbliższych dniach asset swapy i ew. spread do krzywej niemieckiej na długim końcu rozszerzą się o 3-4pb. Odbywające się w środę posiedzenie RPP w naszej ocenie potwierdzi brak szans na zmiany stóp w tym roku, stabilizując rentowności obligacji z krótkiego końca. Inwestorzy zagraniczni są silnie niedoważeni w krajowych obligacjach, co w naszej ocenie ogranicza pole do wzrostu rentowności długich POLGBs w dalszej części 2kw19. W kolejnych tygodniach kluczowa będzie prawdopodobnie publikacja nowego programu konwergencji w kwietniu, a także skala podaży długu w kolejnych miesiącach i prefinansowania 2020 roku.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej