Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Rosną szanse na porozumienie ws. Brexit. RPP potwierdzi neutralne nastawienie.

3 kwi 2019

Wczoraj, na konferencji prasowej T.May wyraziła gotowość pójścia na kompromis w sprawie Brexitu z opozycyjną Partią Pracy. Warunkiem kompromisu jest poparcie przez laburzystów dotychczasowego porozumienia z Unią Europejską w zakresie 2-letniego okresu przejściowego po Brexit’cie.

Wiadomości zagraniczne

UK. Premier T.May zapowiedziała współpracę z Partią Pracy w sprawie Brexitu.

 • Wczoraj, na konferencji prasowej T.May wyraziła gotowość pójścia na kompromis w sprawie Brexitu z opozycyjną Partią Pracy. Warunkiem kompromisu jest poparcie przez laburzystów dotychczasowego porozumienia z Unią Europejską w zakresie 2-letniego okresu przejściowego po Brexit’cie. Jako pole do negocjacji wskazała deklarację polityczną towarzyszącą temu porozumieniu, określającą docelowe relacje między UK a UE. Rząd T.May zapisał w niej rezygnację z uczestnictwa we wspólnym rynku oraz unii celnej. Partia Pracy domagała się pozostania Wielkiej Brytanii w trwałej unii celnej z UE. Porozumienie się rządu z opozycją (do 10 kwietnia) będzie więc oznaczać stosunkowo łagodną wersję Brexitu.

USA: Optymistyczne informacje o rozmowach handlowych z Chinami

 • Financial Times wskazał, że delegacje USA i Chin rozwiązały większość spornych tematów związanych z porozumieniem handlowych. Według dziennika prawdopodobnym terminem zakończenia negocjacji będzie czerwiec tj. okres przypadający przed szczytem G20 w Japonii. Artykuł wskazuje, że strona amerykańska początkowo utrzyma 25% stawki celne przypadające na połowę importowanych towarów. Redukcja barier uzależniona będzie od wywiązywania się strony chińskiej ze złożonych obietnic. Wiadomość poprawiła sentyment dla azjatyckich aktywów oraz osłabiła amerykańskiego dolara.

USA: Silne dane z amerykańskiej gospodarki. 

 • W USA poznamy dzisiaj szacunek wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym prowadzony przez agencję pośrednictwa pracy ADP. Rynkowe oczekiwania wskazują na utworzenie 175tys nowych etatów, nasza prognoza jest nieznacznie niższa (170tys.). Badania przedsiębiorstw wskazują na stosunkowo duży udział sektora MSP w tworzeniu nowych miejsc pracy. Dodatkowo po słabym lutym najprawdopodobniej lepsze wyniki przedstawi sektor budowlany, restauracje oraz sektor rozrywkowy – dotychczasowe słabe wyniki były efektami warunków pogodowych.
 • Dziś poznamy również indeks ISM dla sektora usług – spodziewamy się, że spadnie on w marcu z 59,7 do 58,5pkt (konsensus 58pkt). Takie wyniki dalej wpisują się w bardzo wysoką dynamikę wzrostu PKB w 1kw19 rzędu 2%kw/kw, pomimo zawieszenia sektora rządowego.

USA: Gołębie w FOMC niechętni obniżkom stóp.

 • Najbardziej gołębi członek FOMC N.Kashkari wskazał, że obniżka stóp procentowych przy obecnych warunkach ekonomicznych jest przedwczesna. Pomimo jednoznacznych komentarzy retoryka Fed jest ignorowana przez rynki – kontrakty terminowe Fed fund futures implikują około 65% prawdopodobieństwo obniżki stóp w tym roku.

Chiny: Odbicie nastrojów w usługach.

 • Chiński indeks PMI dla sektora usług sporządzany przez Markit oraz Caixin odbił z 51,1 do 54,4pkt. Zmiany najprawdopodobniej odzwierciedlają oczekiwania wobec nowego kierunku w polityce fiskalnej np. obniżki podatków. Przełożenie zmian na globalny sentyment najprawdopodobniej będzie mniejsze – firmy eksportowe dalej sygnalizują pogarszanie się nastrojów.

Wiadomości krajowe

Rząd rozważa przeniesienie całości środków z OFE na prywatne rachunki

 • Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju P.Borys stwierdził, że rozważane jest przeniesienie całości środków w OFE (PLN162mld) na prywatne rachunki emerytalne. Wcześniej dyskutowano ulokowanie 25% aktywów funduszy (obejmujących instrumenty inne niż akcje polskich firm) w Funduszu Rezerwy Demograficznej zarządzanym przez ZUS. Borys oczekuje decyzji w tej sprawie w lipcu i wejścia regulacji w życie w przyszłym roku. W naszej ocenie zmiana będzie mieć umiarkowane przełożenie na POLGBs.
 • We wcześniejszej wersji która zakładała przeniesienie 25% aktywów OFE do FRD można było zakładać, że ten fundusz będzie kupował obligacje rządowe, co stanowiłoby istotne wsparcie strony popytowej polskiego rynku długu (należy dodać, że ESA środki z OFE nie mogą zostać zakwalifikowane jako źródło dochodów budżetowych a więc zmniejszyć deficytu). Ponieważ potrzeby netto w 2020 podwoją może to być ważne wsparcie strony popytowej polskiego rynku długu.
 • W wersji o jakiej obecnie mówi prezes PFR P.Borys fundusze w których zostaną ulokowane całe aktywa OFE, będą zapewne musiały zmienić strukturę aktywów z obecnie zdominowanej przez akcje, a więc efektywnie także będę musiały kupić obligacje rządowe, wspierając stronę popytową polskiego rynku długu.
 • Dodatkowo uruchamiane właśnie PPK, będą prowadzić tzw. fundusze cyklu życia a więc będą także inwestować część aktywów w krajowe obligacje rządowe, chociaż w 2020 popyt z ich strony będzie relatywnie niewielki w porównaniu do tego co może kupić FRD/fundusze które otrzymają aktywa z OFE.

RPP: Brak zmian retoryki.

 • Dzisiaj odbędzie się konferencja RPP. Od ostatniego posiedzenia RPP pojawiły się głosy pięciu członków Rady wskazujące iż podwyżka stóp wraca do listy potencjalnych decyzji z uwagi na silny impuls budżetowy. Jednocześnie cztery duże banki centralne w krajach rozwiniętych znacznie złagodziły swój ton, podobnie banki centralne w regionie. Zmiana nastawienia przez inne banki centralne i ich pesymistyczne postrzeganie sytuacji w globalnej gospodarce będą w naszej ocenie hamować deklaracje o ewentualnych podwyżkach. Dlatego spodziewamy się utrzymania bieżącego nastawienia i deklaracji o braku zmian stóp procentowych przez kolejne dwa lata.

Komentarz rynkowy

 • Na rynkach doszło wczoraj do stosunkowo niewielkich zmian. Dziś rano znów wzrosły jednak rentowności na rynkach bazowych (3pb w przypadku Bunda), a kurs €/US$ wzrósł z 1,12 do 1,1230. To zasługa kolejnych lepszych od oczekiwań danych o PMI z Chin (tym razem dla sektora usług) oraz doniesień prasowych sugerujących postęp w rozmowach handlowych USA i Chin. Reakcja krajowych aktywów była jak dotąd mała – kurs €/PLN utrzymuje się blisko (ale poniżej) 4,30, a handel POLGBs w zasadzie dopiero się zacznie.

€/US$ ponad 1,12 do końca tygodnia, niewielki wzrost rentowności Bundów

 • Spodziewamy się, że publikowane po południu dane z amerykańskiej gospodarki będą zbliżone do oczekiwań. Powinno to podtrzymać pozytywny sentyment na rynkach, wspierając lekki wzrost rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji. W naszej ocenie pozwoli to parze €/US$ utrzymać się ponad wsparciem na 1,12. W dalszej części tygodnia spodziewamy się stabilizacji na rynkach bazowych. Dane z głównych gospodarek jakie poznamy w najbliższych dniach (z amerykańskiego rynku pracy i niemieckiego przemysłu) najprawdopodobniej będą na tyle bliskie oczekiwaniom, że nie wpłyną istotnie na wyceny. 

RPP neutralna dla wycen, jutro aukcja zmiany

 • RPP najprawdopodobniej utrzyma dziś neutralne nastawienie, sugerując brak zmian stóp co najmniej do końca 2020. To scenariusz wyceniany już przez rynek, więc nie powinien mieć dużego przełożenia na wyceny. Po ponownym wyłamaniu się €/PLN poniżej 4,30 w ciągu dwóch tygodni spodziewamy się spadku pary do 4,27. Tym niemniej szanse na zmianę polityki Rady w najbliższych miesiącach są małe. Dlatego w naszej ocenie para utrzyma się w ramach bieżącej konsolidacji (4,27-35) do końca 2kw19.
 • Przekaz z konferencji RPP powinien utrzymać stawki IRS oraz rentowności krótkich POLGBs na poziomach bliskich obecnym. Jutro odbywa się jednak aukcja zamiany, która znów dostarczy papierów z długiego końca. Dlatego uważamy, że do końca tygodnia asset swapy w tym segmencie i ew. spread do krzywej niemieckiej rozszerzą się o 3-4pb. Inwestorzy zagraniczni są silnie niedoważeni w krajowych obligacjach, co w naszej ocenie ogranicza pole do większego wzrostu rentowności długich POLGBs w dalszej części 2kw19. W kolejnych tygodniach kluczowa będzie prawdopodobnie publikacja nowego programu konwergencji w kwietniu, a także skala podaży długu w kolejnych miesiącach i prefinansowania 2020 roku.

Tygodnik

16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej
4
cze
2019

Tygodnik ING 4-10.06.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej