Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

EBC obawia się skutków ujemnych stóp procentowych. Niemiecki przemysł przetwórczy ciągle słaby.

5 kwi 2019

Dynamika produkcji w niemieckiej gospodarce wzrosła w lutym z -2,7% do -0,4%r/r, powyżej rynkowych prognoz (-1,4%). Styczniowe dane dodatkowo zrewidowano w górę o 0,6pp. Wzrost w dużej mierze napędzała jednak produkcja budowlana, podczas gdy aktywność w przetwórstwie przemysłowym dalej pozostała na niskim poziomie.

Wiadomości zagraniczne

Niemcy: Dobre wyniki budownictwa, słabe przetwórstwa.

 • Dynamika produkcji w niemieckiej gospodarce wzrosła w lutym z -2,7% do -0,4%r/r, powyżej rynkowych prognoz (-1,4%). Styczniowe dane dodatkowo zrewidowano w górę o 0,6pp. Wzrost w dużej mierze napędzała jednak produkcja budowlana, podczas gdy aktywność w przetwórstwie przemysłowym dalej pozostała na niskim poziomie. Trend spadkowy dalej widoczny jest zarówno w przypadku produkcji dóbr konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych. Dodatkowo wcześniejsze dane o zamówieniach sugerują pogorszenie aktywności w kolejnych miesiącach .

EBC: Gołębi wydźwięk minutes. Debata nad zmianą stopy depozytowej.

 • Minutes z posiedzenia EBC potwierdziło łagodne nastawienie Rady Prezesów – większość członków negatywnie określa zarówno perspektywy wzrostu gospodarczego, bieżący trend zmian cen oraz długoterminowe oczekiwania inflacyjne. Dodatkowo akcentowano ryzyko pogorszenia warunków  dla eksportu do USA z państw strefy euro
 • Rada Prezesów debatowała na temat kondycji sektora bankowego w poszczególnych państwach członkowskich. Podkreślone zostały obawy o negatywne skutki polityki ujemnych stóp procentowych, co wcześniej sygnalizowali m.in. prezes M.Draghi oraz główny ekonomista P.Praet. Komentarz otwiera drogę do wprowadzenia kilkupoziomowego systemu stóp procentowych dla aktywów deponowanych w EBC. W naszej ocenie ewentualne decyzje podjęte będą najwcześniej podczas czerwcowego posiedzenia, kiedy opublikowana zostanie m.in. nowa projekcja inflacji.

USA: Pozytywny wydźwięk danych z rynku pracy nie wywoła reakcji rynków.

 • Dzisiaj w USA opublikowane zostaną informacje z rynku pracy w marcu. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia o 160tys etatów (konsensus 177tys.), po tym jak poprzednie dwa miesiące przyniosły rozchwiane wyniki, możliwe iż z powodu zawieszenia działania wielu instytucji publicznych (kolejno 311tys i 20tys etatów). Podobny scenariusz wspiera m.in. środowy raport ADP. Marcowy przyrost zatrudnienia będzie równoznaczny z utrzymaniem się stopy bezrobocia na poziomie 3,8%. Pozytywnym sygnałem będzie również wzrost dynamiki wynagrodzeń – spodziewamy się, że osiągnie ona poziom 3,5%r/r, tj. wynik o 0,1pp wyższy niż w lutym, podobnie kształtują się rynkowe prognozy.
 • Pomimo pozytywnego wydźwięku spodziewamy się stosunkowo niewielkiej reakcji rynków na dane. Większe reakcje będą wywoływać w naszej ocenie informacje dotyczące polityki handlowej. Wczoraj usłyszeliśmy pozytywne komentarze ze strony prezydenta USA D.Trumpa oraz przywódcy Chin X.Jinpinga dotyczące trwającej rundy negocjacji. Istotnym sygnałem dla rynków będzie ogłoszenie spotkania między obydwoma przywódcami.

Brexit: UE proponuje elastyczne wydłużenie okresu rozmów w rok

 • BBC wskazało, że Przewodniczący Rady Europejskiej D.Tusk chce zaproponować UK elastyczne przesunięcie terminu wyjścia z UE o rok. UK będzie mogła opuścić UE wcześniej, jeśli brytyjski parlament zatwierdzi porozumienie Brukselą. Zgodę na taki plan muszą wyrazić przywódcy krajów UE na szczycie 10 kwietnia. Po odrzuceniu przez Izbę Gmin rządowego projektu umowy wyjścia z UE UK ma czas do 12 kwietnia, by zdecydować się albo na Brexit bez umowy, albo na przedłużenie swego członkostwa w Unii. W naszej ocenie impas w brytyjskim parlamencie wymusi długotrwałe wydłużenie procesu Brexit, a UK zmuszona będzie przeprowadzić wybory do Europarlamentu w maju.

Wiadomości krajowe

S&P: Deficyt finansów publicznych zmieści się poniżej 3%PKB w 2020.

 • Analityk S&P Frank Gill wskazał, że Polska posiada dużą przestrzeń fiskalną, a realizacja pakietu fiskalnego nie spowoduje wzrostu deficytu do progu unijnej procedury EDP (3%PKB). Agencja wprawdzie ocenia działania rządu jako procykliczne, niemniej jednak nie spodziewamy się aby istotnie wpłynęło to na decyzje podczas najbliższego przeglądu (12 kwietnia).

Komentarz rynkowy

 • Na niemieckim i amerykańskim rynku długu, jak również parach €/US$ i €/PLN doszło wczoraj do niewielkich zmian. Dziś rano rentowności jednak rosną (1-2pb na długim końcu) po lepszych do oczekiwań danych z niemieckiego przemysłu i doniesieniach o postępach w rozmowach handlowych USA i Chin. Dochodowości POLGBs wzrosły wczoraj o około 2pb na długim końcu. Papiery zaczęły osłabiać się jeszcze przed przetargiem zamiany. Popyt na aukcji był prawdopodobnie umiarkowany, Ministerstwo uplasowało mniej niż PLN5mld papierów.

Stabilizacja rynków długu i €/US$ na przełomie tygodnia

 • Uważamy, że publikowane w dalszej części dnia dane z rynku pracy w USA będą zbliżone do oczekiwań. To solidny wynik, ale prawdopodobnie zbyt mało aby pozwolić na dalszy wzrost rentowności niemieckich i amerykańskich obligacji w ciągu dnia. Spodziewamy się również, że kurs €/US$ utrzyma się w okolicach 1,1230 na przełomie tygodnia.

POLGBs prawdopodobnie stracą za rynkami bazowymi, €/PLN stabilnie

 • Wzrosty rentowności na rynkach bazowych sugerują osłabienie POLGBs na dzisiejszym otwarciu. Umiarkowany popyt na wczorajszej aukcji wskazuje także, że na przełomie tygodnia może dojść do dalszego wzrostu asset swapów na długim końcu krajowej krzywej. Pole do tego ruchu jest jednak niewielkie, około 2pb. Neutralne nastawienie RPP (poparcie dla podwyżek stóp w Radzie jest nawet mniejsze niż zakładaliśmy) potwierdza, że zmiany  IRS i POLGBs z krótkiego końca na przełomie tygodnia będą niewielkie.
 • Spodziewamy się, że na przełomie tygodnia €/PLN utrzyma się blisko 4,30. W ciągu dwóch tygodni oczekujemy jednak spadku pary do 4,27. Złotego wspierać powinna dobra koniunktura w kraju (szczególnie na tle sąsiadów) i brak perspektyw na poluzowanie polityki pieniężnej, a także odbicie sentymentu na rynkach ryzykownych aktywów. Nie spodziewamy się jednak podwyżek stóp. Dlatego w naszej ocenie para utrzyma się w ramach bieżącej konsolidacji (4,27-35) do końca 2kw19.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej