Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Rozbieżne poglądy na inflację w RPP, ale szanse na wzrost stóp są małe. Lekka poprawa globalnego PMI, relacji US-Chiny i sygnały techniczne dają odbicie rentowności na rynkach bazowych.

4 kwi 2019

Dynamika zamówień w niemieckim przemyśle spadła w lutym z -3,6% do -8,4%r/r (konsensus -3,1%). Słabość tego sektora ma kilka przyczyn. Głęboki spadek odnotowały zamówienia dóbr nietrwałych na rynek wewnętrzny, pomimo silnych dotąd danych o sprzedaży.

Wiadomości zagraniczne

Niemcy: Słabe dane o zamówieniach sugerują dalsze spowolnienie przemysłu.

 • Dynamika zamówień w niemieckim przemyśle spadła w lutym z -3,6% do -8,4%r/r (konsensus -3,1%). Słabość tego sektora ma kilka przyczyn. Głęboki spadek odnotowały zamówienia dóbr nietrwałych na rynek wewnętrzny, pomimo silnych dotąd danych o sprzedaży. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku zamówień dla gospodarek strefy euro. Na pozostałych rynkach zagranicznych systematycznie spadają zamówienia na dobra inwestycyjne. Po dwóch miesiącach poprawy ponownie rozczarował sektor motoryzacyjny.
 • Wydźwięk danych jest jednoznacznie negatywny – głęboka skala spadku zamówień sugeruje dalsze pogarszanie się dynamiki niemieckiej produkcji w najbliższych miesiącach, pomimo sprzyjających efektów statystycznych.
 • Dzisiejsze dane z Niemiec pokazują, że niemiecki ale także globalny sektor przemysłowy wciąż spowalnia. Pojawiły się jednak nadzieje na stabilizację ponieważ w globalnym PMI widać sygnały odbicie sektora usług, a także lepsze odczyty w Chinach i niektórych krajach wschodzących. Są postępy w rozmowach USA-Chiny, widać też pierwsze pozytywy stymulacji fiskalnej w Chinach, a odbicie koniunktury w tym kraju zwykle daje pozytywny odzew w globalnym PKB i produkcji. Takie nadzieje obserwowaliśmy już parę razy w ostatnich miesiącach, wciąż obawiamy się iż słabość przemysłu w wielu krajach jest zagrożeniem. Niemniej jednak nawet przy tych obawach lekka poprawa globalnego PMI, relacji US-Chiny w połączeniu z mocnymi sygnałami technicznymi dały wczoraj odbicie rentowności na rynkach bazowych.

USA: Dane z amerykańskiej gospodarki nieco słabsze od oczekiwań.

 • Według szacunków agencji ADP zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło w marcu o 129tys. etatów. Dodatkowo liczba miejsc pracy utworzona w lutym została zrewidowana o 14tys. w górę (do 197tys.), zwiększając dysproporcję względem oficjalnych danych. Równie zaskakująca pozostaje struktura zmian – dalej stosunkowo słabe wzrosty notowały budownictwo i sektor rozrywkowy. Dane sugerują niewielkie ryzyko słabszego wzrostu zatrudnienia w piątkowym oficjalnym raporcie (chociaż ADP jest słabym indeksem wyprzedzającym). Rynek oczekuje wzrostu liczby nowych etatów o 180tys. My spodziewamy się, że liczba ta wyniesie 160tys.
 • Indeks ISM dla sektora usług obniżył się z 59,7pkt do 56,1pkt, poniżej rynkowych prognoz (56,1pkt), wciąż jednak jego poziom jest bardzo wysoki. Osłabienie związane było z pogorszeniem ocen bieżącej aktywności. Równocześnie pozostałe wskaźniki np. zamówień i zatrudnienia utrzymały się na wysokich poziomach. Tym samym wymowa odczytu dalej jest pozytywna. Wciąż uważamy, że dynamika wzrostu gospodarczego w 1kw będzie wysoka (ok 2%kw/kw po zannualizowaniu).

UK: Izba Gmin za długim opóźnieniem Brexitu w razie braku porozumienia z UE

 • Izba Gmin przegłosowała ustawę, w której poinstruowała rząd, żeby zawnioskował o długotrwałe opóźnienie Brexitu (wymagające organizacji wyborów do Europarlamentu) w przypadku braku porozumienia z UE gwarantującego uporządkowany Brexit. Ustawa została przyjęta większością jednego głosu, przy sprzeciwie rządu T.May. Tym samym, prawdo-podobieństwo twardego Brexitu 12 kwietnia znacznie się zmniejszyło.

Wiadomości krajowe

RPP: Stopy bez zmian, rozbieżne poglądy na inflację.

 • Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła stopy procentowe bez zmian.
 • Zmiany w komunikacie po posiedzeniu były kosmetyczne. Prezes A.Glapiński powtórzył, że zdaniem RPP stopy pozostaną bez zmian w 2019, możliwe iż także w 2020, a jego osobistym zdaniem nawet do końca kadencji Rady. W jego ocenie planowany impuls fiskalny będzie mieć niewielki wpływ na inflację, którą dodatkowo gasi globalne spowolnienie. Dodał iż jego zdaniem większe obawy wiążą się z ryzykiem spowolnienia PKB zagranicą i w Polsce. Jest to zgodne z naszymi przewidywaniami (i dotyczy raczej roku 2020 niż najbliższej perspektywy) .
 • Kamil Zubelewicz potwierdził, że część członków RPP obawia się wzrostu inflacji spowodowanego impulsem fiskalnym oraz niepewności związanej z cenami energii. Przed posiedzeniem obawy komunikowało 5 z nich (w tym J.Osiatyński i G.Ancyparowicz). K.Zubelewicz miał jednak łagodniejsze podejście niż wynikało to z jego wcześniejszych komentarzy. Powiedział, że wpływ podwyżki stop byłby zbyt późny przy wzroście CPI spowodowanym wydatkami budżetowymi, więc nie ma sensu zmieniać stóp. Oznacza to mniejsze poparcie dla podwyżek niż wynikało z komentarzy przed posiedzeniem.
 • Szacunki przedstawione przez K.Zubelewicza wskazują, że impuls fiskalny podniesie CPI o 1pp, ale inflacja sięgnie zaledwie 2,5% r/r  w skali roku (m.in. za sprawą wyższych cen usług – 3%). Nie do końca rozumiemy co miał na myśli - jego prognoza CPI na 2020 jest zbyt niska, jeżeli impuls fiskalny miałby dodać aż 1pp do inflacji. Dodatkowo zwraca on uwagę na inne czynniki inflacyjne, jak wzrost cen energii (szacowany na 5%) i cen administrowanych (ponad 6%). 
 • Naszym zdaniem wpływ wydatków budżetowych będzie znacznie mniejszy i doda około 0,1-0,2pp do CPI w 2020, co daje średnią inflacje w 2020 na poziomie 2,6%r/r.
 • W naszej ocenie RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych co najmniej do końca 2020 roku. Do podwyżek zniechęca globalne spowolnienie oraz złagodzenie nastawienia zarówno Fed i EBC oraz banków centralnych w regionie. W dalszym horyzoncie, gdy wygasną inwestycje współ-finansowane ze środków UE oraz impuls fiskalny oraz przy utrzymujących się zagrożeniach dla wzrostu globalnego, bardziej prawdopodobna jest obniżka stóp.

Komentarz rynkowy

 • Środa rozpoczęła się od wzrostów dochodowości na rynkach bazowych i POLGBs (1-2pb) za sprawą kolejnych lepszych od oczekiwań danych o PMI z Chin i Eurostrefy oraz doniesień sugerujących postęp w rozmowach handlowych USA i Chin. W dalszej części dnia działo się już niewiele. Słabsze od oczekiwań dane z USA zahamowały wzrost rentowności. Na rynku walutowym także bez dużych zmian – kurs €/US$ utrzymał się blisko 1,12, a €/PLN 4,30.

Rynki czekają na minutes EBC

 • Dzisiejszy dzień rozpoczyna się od słabych danych z Niemiec potwierdzając, że poprawy koniunktury w strefie euro ciągle nie widać. W dalszej części dnia poznamy także minutes EBC z posiedzenia w marcu. Dla inwestorów kluczowe będzie, na ile realna jest zmiana stopy po jakiej banki lokują środki w EBC z depozytowej na refinansową (co de facto równać się będzie podwyżce stóp, ale jednocześnie da poprawę wyników finansowych banków, co ma wspierać podaż kredytu). Na takie deklaracje prawdopodobnie jest jeszcze za wcześnie (szczególnie że na marcowym posiedzeniu EBC ogłosił nowe TLTRO). W takim otoczeniu spodziewamy się stabilizacji rentowności na rynkach bazowych oraz €/US$ w okolicach 1,1230.

Prawdopodobnie duża podaż POLGBs na aukcji zamiany, wzrost asset swapów

 • Zgodnie oczekiwaniami RPP utrzymała wczoraj neutralne nastawienie, poparcie dla podwyżek stóp w Radzie jest nawet mniejsze niż zakładaliśmy. Scenariusz płaskich stóp jest wyceniany przez rynek, co sugeruje małe zmiany IRS i krótkich POLGBs na przełomie tygodnia. Dziś odbędzie się aukcja zamiany. Podaż papierów na ostatnich przetargach była dość duża i podobnie będzie także dziś (szacujemy PLN10mld). Powinno to przełożyć się na wzrost asset swapów na długim końcu krzywej o 2-3pb na przełomie tygodnia. Inwestorzy zagraniczni są niedoważeni w krajowych obligacjach, co w naszej ocenie ogranicza pole do większego wzrostu rentowności długich POLGBs w dalszej części 2kw19. W kolejnych tygodniach kluczowa będzie publikacja nowego programu konwergencji, a także skala podaży długu i prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2020 roku.
 • Spodziewamy się, że na przełomie tygodnia para €/PLN utrzyma się blisko 4,30. W ciągu dwóch tygodni oczekujemy jednak spadku pary do dolnego ograniczenia obecnej konsolidacji (4,27). Złotego wspierać powinna dobra koniunktura w kraju (szczególnie na tle sąsiadów) i brak perspektyw na poluzowanie polityki pieniężnej, a także odbicie sentymentu na rynkach ryzykownych aktywów. Nie spodziewamy się również podwyżek stóp. Dlatego w naszej ocenie para utrzyma się w ramach bieżącej konsolidacji (4,27-35) do końca 2kw19.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej