Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

MFW pesymistycznie o światowym PKB i polskim deficycie budżetowym. Dziś szczyt UE dot. Brexit.

10 kwi 2019

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zrewidował w dół prognozy światowego wzrostu PKB. Szacunek na 2019 obniżono aż o 0,4pp do 3,3%r/r, w 2020 o 0,1pp do 3,6%r/r. Niższa dynamika wzrostu w 2019 prognozowana jest w USA (z 2,5% do 2,3%r/r).

Wiadomości zagraniczne

MFW: Kolejna rewizja w dół prognoz światowego wzrostu.

 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zrewidował w dół prognozy światowego wzrostu PKB. Szacunek na 2019 obniżono aż o 0,4pp do 3,3%r/r, w 2020 o 0,1pp do 3,6%r/r. Niższa dynamika wzrostu w 2019 prognozowana jest w USA (z 2,5% do 2,3%r/r). W ślad za amerykańską gospodarką obniżono też szacunki regionu LATAM. Analitycy MFW pozostają stosunkowo optymistyczni względem chińskiej gospodarki – prognozę na 2019 podwyższono o 0,1pp do 6,3%r/r.
 • W przypadku strefy euro szacunki na 2019 obniżono z 1,6% do 1,3%r/r oraz z 1,7% do 1,5%r/r w 2020. Największe rewizje dotyczyły Niemiec – MFW prognozuje, że w 2019 wzrost PKB wyniesie w nich 0,8%r/r, o 0,5pp mniej niż prognozował w styczniu. Szacunek na 2020 obniżono o 0,2pp do 1,4%r/r. MFW prognozuje także niższy wzrost we Włoszech – obecnie dynamika PKB w 2019 szacowana jest blisko 0%r/r. W kolejnych latach gospodarka rosnąć ma w tempie niższym niż 1%r/r. Dodatkowo Włochy trwale przekraczać będą próg deficytu wymagany przy europejskich procedurach (3%PKB).

EBC: Brak nowych decyzji na kwietniowym posiedzeniu.

 • Dziś zakończy się posiedzenie EBC. Po ostatnich minutes i komentarzach prezesa M.Draghiego wśród uczestników rynku pojawiają się oczekiwania na dalsze szczegóły dotyczące wprowadzenia mechanizmu różnicowania wysokości stóp procentowych dla płynności lokowanej w bankach centralnych strefy euro. Taka decyzja de facto wiązałaby się z efektywną podwyżką stóp procentowych (i np. wzrostem stawek Euribor), ale ma ona na celu poprawę podaży kredytu. Zmiana motywowana jest obawami o pogorszenie wyników sektora bankowego w przypadku spowolnienia gospodarczego, które mogłoby ograniczyć podaż kredytu. W naszej ocenie dyskusja w tym zakresie jest na wczesnym etapie i na dzisiejszym posiedzeniu nie należy spodziewać się decyzji w tej sprawie.

Strefa euro: Silniejsze dane o produkcji we Francji.

 • Dynamika produkcji w przetwórstwie we Francji wzrosła w lutym z 0,8% do 2,8%r/r, istotnie powyżej rynkowych prognoz (1%). Zaskoczenie spowodowała jednak głownie produkcja pojazdów transportowych – może to odzwierciedlać np. pojedyncze duże zamówienia Airbusa.

USA: Wzrost inflacji CPI oraz minutes FOMC nie zmienią nastawienia rynków.

 • Dziś poznamy dane  o inflacji – spodziewamy się wzrostu CPI z 1,5% do 1,8%r/r. Zmiana uwarunkowana będzie jednak głównie przez cen energii, a w szczególności benzyny. Inflacja bazowa najprawdopodobniej pozostanie stabilna na poziomie 2,1%r/r.
 • Rezerwa Federalna opublikuje również minutes z marcowego posiedzenia. Treść dokumentu najprawdopodobniej będzie miała niewielkie przełożenie na rynkowe oczekiwania – po ogłoszeniu przez FOMC rezygnacji z kolejnych podwyżek kontrakty terminowe implikują przejście do trybu luzowania polityki. Dotychczas nawet komentarze najbardziej gołębich członków, które wykluczały ciecia, nie były w stanie zmienić tych oczekiwań.

USA: Badania sektora MSP sugerują spadek dynamiki płac.

 • Indeks NFIB (nastrojów małych przedsiębiorstw) wzrósł nieznacznie w marcu o 0,1pp do 101,8pkt. Badanie dalej wskazuje na wzrost nowych miejsc pracy, spadły jednak wskaźniki opisujące plany zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń w kolejnych miesiącach.

UK. Na szczycie UE podjęta zostanie decyzja o opóźnieniu Brexitu.

 • Dziś rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej, podczas którego podjęta zostanie decyzja o kolejnym terminie Brexitu. Wielka Brytania chce aby był to 30 czerwca tego roku. Wtedy nie musiałaby organizować wyborów do Europarlamentu. Przedstawiciele UE (m.in. D.Tusk i A.Merkel) chcą, aby opóźnienie Brexitu potrwało co najmniej do końca 2019. Wielka Brytania musiałaby wtedy zorganizować wspomniane wybory. Sama decyzja o opóźnieniu Brexitu (niezależnie od tego jaki termin zostanie ostatecznie wybrany) jest spodziewana przez inwestorów i nie powinna spowodować silniejszej reakcji rynków finansowych.

Wiadomości krajowe

MFW: Polska przekroczy próg procedury nadmiernego deficytu w 2020.

 • MFW zrewidował w górę prognozy wzrostu PKB Polski w dwóch kolejnych latach. W 2019 szacunek podniesiono z 3,5% do 3,8%r/r. Zmiana w 2020 była nieznaczna – o 0,1pp do 3,1%r/r. W naszej ocenie prognozy instytucji są niższe od konsensusu i nieznacznie bardziej pesymistyczne od naszych oczekiwań. Dynamika wzrostu w trakcie bieżącego roku najprawdopodobniej przekroczy 4%r/r.
 • Według Funduszu wysokiej dynamice wzrostu nie powinna towarzyszyć presja inflacyjna – MFW prognozuje CPI na poziomie 2%r/r w 2019 oraz 1,9%r/r w 2020. Uważamy jednak, że przyszłoroczna prognoza jest zbyt niska. MFW najprawdopodobniej przyjmuje stosunkowo niskie założenia względem wzrostu cen prądu oraz inflacji bazowej.
 • Fundusz zmienił również prognozy fiskalne, obejmując efekty nowych programów rządowych. Według nowych szacunków deficyt osiągnie 2,2%PKB w 2019, a w kolejnych latach nieznacznie przekroczy próg 3%. Te szacunki są bardziej pesymistyczne od naszych oczekiwań. Przy obecnym poziomie wydatków deficyt może zbliżyć się do poziomu 3%PKB, ale nie powinien przekroczyć tego poziomu. Ryzykiem dla takiego scenariusza jest ew. uruchomienie nowych wydatków.

Komentarz rynkowy

 • Zmiany na rynkach były wczoraj małe. Kurs €/US$ po wzroście w poniedziałek utrzymał się 1,1270. Niemieckie i amerykańskie obligacje zanotowały kosmetyczne umocnienie (1-2pb na długim końcu). Widać, że obawy o globalny wzrost są na tyle mocne (co wczorajsze prognozy MFW potwierdzają), iż rentowności 10 letnich papierów nie były w stanie się wybić powyżej technicznego poziomu 2,55%. Krajowe aktywa także nie zanotowały większych zmian, para €/PLN utrzymała się w okolicach 4,28, rentowności POLGBs zakończyły handel praktycznie bez zmian. Inwestorzy zignorowali prognozy MFW sugerujące, że po 2019 roku deficyt sektora finansów publicznych w Polsce może przekroczyć 3%PKB.

Niewielki spadek €/US$ i rentowności na rynkach bazowych

 • Dziś kluczowymi wydarzeniami dla rynków będą decyzja EBC i minutes Fed. W naszej ocenie dyskusja o ewentualnym zróżnicowaniu stawek po jakich banki lokują środki w EBC jest na wczesnym etapie. Zachowanie €/US$ może natomiast sugerować, że część inwestorów spodziewa się bardziej zdecydowanego stanowiska Banku. Minutes Fed z kolei prawdopodobnie potwierdzą łagodny przekaz z ostatniego posiedzenia. W takim otoczeniu spodziewamy się stabilizacji pary €/US$ lub jej niewielkiego spadku. Zmienność funta powinna pozostać niska pomimo odbywającego się dziś szczytu UE dot. Brexitu. Łagodny przekaz z obydwu banków centralnych powinien przełożyć się dziś na dalszy, ale niewielki spadek rentowności niemieckich i amerykańskich obligacji (2-3pb na długim końcu).

Umocnienie złotego, POLGBs będą śledzić zachowanie Bunda

 • W ciągu tygodnia-dwóch spodziewamy się zejścia pary €/PLN do dolnej granicy obecnej konsolidacji, tj. 4,27. Wsparciem dla krajowej waluty jest lekkie zaostrzenie tonu RPP, wobec spadku oczekiwań na zacieśnienie polityk EBC, jak i banków centralnych w regionie. W naszej ocenie kurs utrzyma się w ramach obecnej konsolidacji (4,27-35) do końca kwartału. Szanse na podwyżki stóp w Polsce mimo zaostrzenia tonu RPP pozostają bowiem bardzo małe. Ew. zaostrzenie konfliktu handlowego między USA a UE powinno sprzyjać umocnieniu złotego do walut regionu. Ekspozycja handlowa Węgier czy Czech na USA jest istotnie większa niż w przypadku Polski.
 • Zachowanie POLGBs ze środka i długiego końca krzywej w najbliższych dniach powinno odzwierciedlać głównie zmiany na rynkach bazowych. Inwestorzy nie przejęli się ostatnimi prognozami budżetowymi MFW, a istotnych danych i wydarzeń z kraju na razie nie ma. Komentarze S&P z zeszłego tygodnia sugerują, że piątkowa aktualizacja oceny tej agencji nie powinna mieć wpływu na wyceny. Neutralne nastawienie RPP (poparcie dla podwyżek stóp w Radzie jest nawet mniejsze niż zakładaliśmy) potwierdza, że zmiany rentowności POLGBs z krótkiego końca w tym tygodniu będą niewielkie.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej