Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Silna kondycja amerykańskiej gospodarki w 1kw19. Dziś poznamy projekt reformy OFE.

15 kwi 2019

W środę poznamy wysokość deficytu w bilansie handlowym USA w lutym. Spodziewamy się jego dalszego spadku z US$51,1mld do 50mld, poniżej rynkowych prognoz (53,8mld). Lepsza kontrybucja eksportu netto będzie wspierać silniejszy wzrost dynamiki PKB w 1kw.

Wiadomości zagraniczne

USA: Spadek deficytu handlowego. Silne dane o sprzedaży detalicznej.

 • W środę poznamy wysokość deficytu w bilansie handlowym USA w lutym. Spodziewamy się jego dalszego spadku z US$51,1mld do 50mld, poniżej rynkowych prognoz (53,8mld). Lepsza kontrybucja eksportu netto będzie wspierać silniejszy wzrost dynamiki PKB w 1kw.
 • W czwartek opublikowane zostaną informacje o sprzedaży detalicznej w marcu. Spodziewamy się wysokiego wzrostu zarówno głównego wskaźnika (o 1,1%m/m) oraz jego części bazowej (0,6%), nasze prognozy kształtują się nieznacznie powyżej rynkowych oczekiwań. Dotychczas opublikowane informacje wskazują na znacznie większą liczbę rejestracji samochodów w porównaniu do lutego. Dodatkowo mniejsze, ale bardziej zrównoważone dynamiki powinny pojawiać się wśród kategorii opisujących konsumpcję dóbr trwałych. Materializacja takiego scenariusza najprawdopodobniej podwyższy prognozę modelu Atlanta Fed do ok 2.5%PKB kw/kw w 1kw19.

Strefa euro: Przemysł dalej na minusie. W tym tygodniu badanie ZEW.

 • Dynamika produkcji przemysłowej w lutym wzrosła z -0,7% do -0,3%r/r, powyżej rynkowych prognoz (-0,9%). Styczniowe dane zrewidowano o 0,4pp w górę. Pogorszenie aktywności prawdopodobnie potrwa także w kolejnych miesiącach m.in. w związku z kurczeniem się portfeli zamówień.
 • Kalendarz europejskich danych w tym tygodniu jest stosunkowo pusty. We wtorek w Niemczech poznamy marcowe wyniki badania ZEW. Spodziewamy się silniejszych ocen bieżącej sytuacji gospodarczej – indeks wzrośnie z 11,1 do 15pkt (konsensus 8,5) z uwagi na zmianę nastawienia banków centralnych oraz perspektywy bardziej ekspansywnego budżetu w Niemczech. Należy jednak pamiętać, że indeks ten obrazuje głównie oczekiwania analityków – większe znaczenie będą miały indeksy sporządzane bezpośrednio przez przedstawicieli przedsiębiorstw (Ifo, PMI)

Wiadomości krajowe

CPI: Wzrost inflacji bazowej to zmiany podażowe.

 • Dzisiaj poznamy finalne dane o inflacji w marcu. Najprawdopodobniej potwierdzą one, że CPI wzrósł z 1,2% do 1,7%r/r. Publikacja wyjaśni również co było przyczyną zaskoczeń ze strony inflacji bazowej. Po wstępnych danych szacujemy, że indeks wzrósł z 1% do 1,3%r/r tj. wyżej niż kształtowały się rynkowe prognozy. Dalej uważamy jednak, że przyczyną są zmiany w takich kategoriach jak telekomunikacja, które nie odzwierciedlają one zmian popytowych.

Wynagrodzenia: Spadek dynamiki w marcu.

 • W środę poznamy dane o wynagrodzeniach z sektora przedsiębiorstw. Spodziewamy się spadku dynamiki w marcu z 7,6% do 6,8%r/r, poniżej rynkowych prognoz (7,1%). Niższej kontrybucji dostarczy m.in. sektor budowlany, gdzie obok słabszej koniunktury negatywnie oddziaływać będą też efekty statystyczne. Nieco słabszych wyników spodziewamy się również w przemyśle i usługach, chociaż trend w tych kategoriach jest w naszej ocenie stabilny.

Produkcja: Spowolnienie w sektorach eksportowych po silnym lutym.

 • W czwartek GUS opublikuje informacje o produkcji przemysłowej w marcu. Spodziewamy się spadku dynamiki z 6,9% do 3,5%r/r, również poniżej mediany rynkowych prognoz (4,5%). Różnica względem ubiegłego miesiąca będzie efektem mniejszej liczby dni roboczych (-2pp), słabszej kontrybucji górnictwa i energetyki. Najprawdopodobniej gorsze będą również wyniki sektorów eksportowych w przetwórstwie.

Rating: S&P utrzymała ocenę Polski na A-

 • Agencja S&P utrzymała ocenę A- z perspektywą stabilną. Analitycy przedstawili również nowe szacunki deficytu, obejmujący tzw. piątkę Kaczyńskiego. Według prognoz deficyt w 2019 osiągnie 1,5%PKB, a w 2020 wzrośnie do 2,6%PKB. W naszej ocenie oba szacunki pozostają adekwatne – spodziewamy się nieznacznie słabszych wyników (o 0,1pp w 2020). 

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu rentowności niemieckich i amerykańskich obligacji podniosły się o 5pb na długim końcu, a para €/US$ wzrosła z 1,12 do 1,13. To efekt m.in. lepszych od oczekiwań danych o produkcji przemysłowej w strefie euro. Decyzja o przedłużeniu okresu Brexit była oczekiwana przez rynki i słabo wpłynęła nawet na GBP. Zmiany krajowych aktywów były małe, rentowności POLGBs w zasadzie nie zmieniły się w ciągu tygodnia, a kurs €/PLN wyhamował spadek na wsparciu 4,28.

Korekta na €/US$, mniejsze zmiany cen obligacji

 • W tym tygodniu uwagę rynków najprawdopodobniej skupią dane ze sfery realnej USA i przygotowania do amerykańsko-europejskich rozmów handlowych. Nie spodziewamy się jednak większych zaskoczeń danymi, a wstęp do negocjacji może nie dostarczyć rynkowo istotnych rozstrzygnięć. Dlatego oczekujemy, że w tym tygodniu i niemiecki oraz amerykański rynek długu znajda się w trendach bocznych. Para €/US$ powinna natomiast zanotować korektę (do 1,1240) po zeszłotygodniowym wzroście. Przedłużanie się procesu Brexit (UK może nie zdążyć porozumieć się z UE nawet do października) najprawdopodobniej oznacza dalszą stabilizację €/GBP (blisko 0,86) w najbliższych tygodniach.

€/PLN w trendzie bocznym, szczegóły reformy OFE kluczowe dla SPW

 • W tym tygodniu poznamy liczne dane z krajowej sfery realnej (np. produkcję przemysłową). Spodziewamy się wyników zbliżonych lub nieco słabszych od konsensusu. Dlatego mimo generalnie pozytywnych nastrojów na rynkach oczekujemy utrzymania €/PLN w przedziale 4,28-30 w najbliższych dniach. Uważamy, że kurs €/PLN pozostanie w ramach obecnej konsolidacji (4,27-35) do końca kwartału. Szanse na podwyżki stóp w Polsce mimo zaostrzenia tonu RPP pozostają bowiem bardzo małe.
 • W tym tygodniu spodziewamy się stabilizacji lub lekkiego wzrostu rentowności POLGBs z długiego końca i środka krzywej. Wycenom ciąży podaż SPW, szczególnie na aukcjach zamiany. Wycenom nie pomaga tez piątkowe osłabienie na rynkach bazowych. Jeżeli rządowy projekt o zmianach w OFE zawierać będzie zapisy pozwalające na zaangażowania funduszy emerytalnych w obligacje skarbowe rentowości długich papierów powinny obniżyć się o około 5pb. Z kolei łagodne nastawienie RPP sugeruje, że zmiany rentowności POLGBs z krótkiego końca w tym tygodniu będą niewielkie.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej