Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Stopy procentowe w USA nie zmienią się w tym roku. Silny wzrost CPI w Polsce efektem cen żywności i prawdopodobnie zmian metodologicznych.

2 maj 2019

Na wczorajszym posiedzeniu Fed zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy bez zmian. W komunikacie FOMC podkreślił, że będzie „cierpliwy” odnośnie kolejnych zmian stóp procentowych. Podczas konferencji prezes J.Powell stwierdził, że nie widzi powodów dla zmiany stóp procentowych w żadną ze stron.

Wiadomości zagraniczne

USA: Fed w tym roku nie zmieni stóp procentowych.

 • Na wczorajszym posiedzeniu Fed zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy bez zmian. W komunikacie FOMC podkreślił, że będzie „cierpliwy” odnośnie kolejnych zmian stóp procentowych. Podczas konferencji prezes J.Powell stwierdził, że nie widzi powodów dla zmiany stóp procentowych w żadną ze stron. Dodał, ze niska inflacja w USA wydaje się przejściowa. Członkowie FOMC podtrzymali optymistyczną ocenę gospodarki, a J.Powell spodziewa się poprawy dynamik wydatków gospodarstw domowych i inwestycji. To nieco bardziej optymistyczna ocena niż na poprzednim posiedzeniu.
 • W naszej ocenie retoryka Fed potwierdza, ze do końca roku nie należy spodziewać się zmian polityki pieniężnej w USA. Wyceniana przez rynki ścieżka stóp zmieniła się jednak w niewielkim stopniu – prawdopodobieństwo obniżki do końca roku to nadał ponad 50%. Większej reakcji spodziewamy się po posiedzeniu Fed w czerwcu, gdy opublikowane zostaną nowe projekcje.

Strefa euro: Stabilizacja dynamiki PKB. Lepsza aktywność na peryferiach.

 • Według wstępnego szacunku dynamika wzrostu PKB w strefie euro utrzymała się w 1kw na poziomie 1,2%r/r (konsensus 1,1%). Dane za 4kw 2018 zrewidowano o 0,1pp w górę. Stabilizacja była głownie efektem poprawy aktywności w gospodarkach peryferyjnych – w Hiszpanii podniosła się o 0,1pp do 2,4%r/r. Na ścieżkę wzrostu powróciły też Włochy, odnotowując skromny wynik 0,1%r/r (konsensus -0,1%r/r). W przypadku Niemiec urząd statystycznych nie publikuje wstępnych danych, jednak struktura wzrostu dla strefy euro jako całości sugeruje utrzymanie się dynamiki PKB na słabym poziomie (0.6%r/r).

Niemcy: Inflacja HICP powyżej celu ECB.

 • Dynamika CPI w Niemczech wzrosła o 0,5pp do 2%r/r (konsensus 1,5%). W przypadku europejskiej metodologii HICP nastąpił jeszcze silniejszy wzrost z 1,4% do 2,1%r/r, co oznacza przekroczenie celu EBC (2%). Szczegółowe dane z poszczególnych landów wskazują, że zaskoczenie związane jest z cenami turystyki zorganizowanej oraz energii elektrycznej. Pierwszy z komponentów najprawdopodobniej ma charakter przejściowy, wzrost cen energii będzie jednak trwały.
 • Podobnie wysoki wzrost dynamiki cen nie znalazł odzwierciedlenia w pozostałych gospodarkach strefy euro – w przypadku Francji i Włoch indeks HICP dalej oscyluje poniżej 1,5%r/r. Dlatego też nie spodziewamy się zmian w retoryce EBC.

Wiadomości krajowe

CPI: Zaskakująco wysoki wzrost dynamiki w kwietniu.

 • Według wstępnego szacunku dynamika inflacji CPI wzrosła z 1,7% do 2,2%r/r, istotnie powyżej rynkowego konsensusu (1,8%). Zaskoczenie związane jest m.in. z wyższą dynamiką cen żywności - wzrost z 2,6% do 3,3%r/r podniósł indeks o 0,2pp. Najprawdopodobniej jest to efekt silniejszego wzrostu cen warzyw np. nowalijek. Szybsze przełożenie na ceny konsumenckie od naszych założeń miał również wzrost cen wieprzowiny na giełdach rolnych.
 • Istotnie powyżej oczekiwań wzrosła również inflacja bazowa – szacujemy, że dynamika podniosła się z 1,4% do 1,7%r/r. Podobnie jak w poprzednim miesiącu część zmian wyjaśniać może wzrost cen odzieży – jest on efektem zmian metodologicznych wprowadzonych w ubiegłym roku przez GUS. Drugą potencjalną przyczyną jest wzrost opłat za wywóz śmieci w niektórych samorządach. Zmiany te mają charakter podażowy, jednak najprawdopodobniej trwale podniosą dynamikę CPI w bieżącym roku.
 • W efekcie prognozujemy, że w okres czerwiec-lipiec dynamika CPI w 2019. osiągnie cel inflacyjny NBP (2,5%r/r). Niemniej jednak w drugiej połowie roku oczekujemy spadków związanych z niższą kontrybucją cen energii oraz żywności. Szacujemy, że w październiku oraz listopadzie CPI ponownie obniży się do ok. 2%r/r. W tym okresie dynamika inflacji bazowej będzie jednak stale rosnąć – na koniec roku najprawdopodobniej osiągnie poziom 2,5%r/r.

RPP: Brak potrzeby zmian stóp pomimo wyższej dynamiki inflacji.

 • Po publikacji danych o CPI potrzebę podnoszenia stóp procentowych wykluczyło dwóch członków RPP: J.Żyżyński (gołąb) oraz R.Sura (centrum). W naszej ocenie determinacja do zmiany polityki nawet wśród jastrzębich członków komitetu jest niewielka – podczas ostatniej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP K.Zubelewicz wskazał, że taka decyzja przyniesie efekty w momencie kiedy wygaśnie proinflacyjny wpływ programów fiskalnych.

NBP: Bez zysku za 2018 z uwagi na utworzenie rezerwy na zmiany kursu.

 • Wynik finansowy NBP na 2018 wyniósł zero. Bank wprawdzie wypracował pozytywny wynik z różnić kursowych i zarządzania rezerwami (PLN6,6mld). Ale skonsumował go m.in. z uwagi na stworzenie rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego (PLN3,9mld). Wg komentarza banku tworzenie rezerw kontynuowane będzie w kolejnych latach do kwoty niepokrytej straty z lat ubiegłych (PLN11,9mld). Oznacza to małe szanse na zysk NBP także w przyszłym roku.

Komentarz rynkowy

 • Od ponad tygodnia dolar tracił do euro – z 1,1130 dotarł do 1,1250. Para zanotowała jednak sporą korektę wczoraj po istotnie lepszych od oczekiwań danych ADP z rynku pracy USA. Kurs €/PLN waha się natomiast poniżej 4,30 i prawie nie zareagował wczoraj na umocnienie dolara. W ciągu ostatnich dwóch dni rentowność Bunda podniosła się o 3pb. POLGBs straciły w istotnie większej skali (9pb na długim końcu) po zaskoczeniu danymi o inflacji z kraju.

Dalsze umocnienie dolara po payrolls.

 • Jutro spodziewamy się solidnych danych z amerykańskiego rynku pracy, szczególnie jeżeli chodzi o dynamikę wynagrodzeń (wzrost z 3,2 do 3,4%r/r). W naszej ocenie przełoży się to na pogłębienie spadku €/US$ w okolice ostatnich dołków 1,1130. Oczekujemy również wzrostu rentowności na niemieckim i amerykańskim rynku długu po 2-3pb na długim końcu.

Umocnienie PLN od nowego tygodnia

 • Złoty dobrze zniósł wczoraj spadek €/US$. Jest więc spora szansa, że jutro również utrzyma się poniżej 4,30 nawet w razie umocnienia dolara. Od przyszłego tygodnia złoty powinien znów umacniać się wobec euro i do połowy miesiąca przetestować wsparcie na 4,27. Krajowej walucie pomagają oczekiwania na podwyżki stóp NBP wobec rosnącej inflacji i silnego momentum w gospodarce. Nie widzimy perspektyw do zmian  polityki NBP w kolejnych kwartałach. Rynek prawdopodobnie nie zmieni jednak swojego nastawienia w najbliższych tygodniach mimo generalnie łagodnej retoryki RPP.
 • Z uwagi na niską płynność na krajowym rynku długu i małą reakcję Treasuries na Fed dziś nie spodziewamy się większych zmian POLGBs. Brak zysku NBP za ubiegły rok oznacza wyższe potrzeby pożyczkowe w tym roku o około PLN6mld (w ujęciu netto PLN34mld). W połączeniu z oczekiwaniami na zacieśnienie polityki NBP oznacza to ryzyko dalszego wzrostu rentowności krajowych obligacji w przyszłym tygodniu. Biorąc pod uwagę spodziewane osłabienie obligacji w USA i Niemczech widzimy pole do wzrostu polskich 10latek o około 3-5pb w skali tygodnia.

Tygodnik

11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej