Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Stopy procentowe w USA nie zmienią się w tym roku. Silny wzrost CPI w Polsce efektem cen żywności i prawdopodobnie zmian metodologicznych.

2 maj 2019

Na wczorajszym posiedzeniu Fed zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy bez zmian. W komunikacie FOMC podkreślił, że będzie „cierpliwy” odnośnie kolejnych zmian stóp procentowych. Podczas konferencji prezes J.Powell stwierdził, że nie widzi powodów dla zmiany stóp procentowych w żadną ze stron.

Wiadomości zagraniczne

USA: Fed w tym roku nie zmieni stóp procentowych.

 • Na wczorajszym posiedzeniu Fed zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy bez zmian. W komunikacie FOMC podkreślił, że będzie „cierpliwy” odnośnie kolejnych zmian stóp procentowych. Podczas konferencji prezes J.Powell stwierdził, że nie widzi powodów dla zmiany stóp procentowych w żadną ze stron. Dodał, ze niska inflacja w USA wydaje się przejściowa. Członkowie FOMC podtrzymali optymistyczną ocenę gospodarki, a J.Powell spodziewa się poprawy dynamik wydatków gospodarstw domowych i inwestycji. To nieco bardziej optymistyczna ocena niż na poprzednim posiedzeniu.
 • W naszej ocenie retoryka Fed potwierdza, ze do końca roku nie należy spodziewać się zmian polityki pieniężnej w USA. Wyceniana przez rynki ścieżka stóp zmieniła się jednak w niewielkim stopniu – prawdopodobieństwo obniżki do końca roku to nadał ponad 50%. Większej reakcji spodziewamy się po posiedzeniu Fed w czerwcu, gdy opublikowane zostaną nowe projekcje.

Strefa euro: Stabilizacja dynamiki PKB. Lepsza aktywność na peryferiach.

 • Według wstępnego szacunku dynamika wzrostu PKB w strefie euro utrzymała się w 1kw na poziomie 1,2%r/r (konsensus 1,1%). Dane za 4kw 2018 zrewidowano o 0,1pp w górę. Stabilizacja była głownie efektem poprawy aktywności w gospodarkach peryferyjnych – w Hiszpanii podniosła się o 0,1pp do 2,4%r/r. Na ścieżkę wzrostu powróciły też Włochy, odnotowując skromny wynik 0,1%r/r (konsensus -0,1%r/r). W przypadku Niemiec urząd statystycznych nie publikuje wstępnych danych, jednak struktura wzrostu dla strefy euro jako całości sugeruje utrzymanie się dynamiki PKB na słabym poziomie (0.6%r/r).

Niemcy: Inflacja HICP powyżej celu ECB.

 • Dynamika CPI w Niemczech wzrosła o 0,5pp do 2%r/r (konsensus 1,5%). W przypadku europejskiej metodologii HICP nastąpił jeszcze silniejszy wzrost z 1,4% do 2,1%r/r, co oznacza przekroczenie celu EBC (2%). Szczegółowe dane z poszczególnych landów wskazują, że zaskoczenie związane jest z cenami turystyki zorganizowanej oraz energii elektrycznej. Pierwszy z komponentów najprawdopodobniej ma charakter przejściowy, wzrost cen energii będzie jednak trwały.
 • Podobnie wysoki wzrost dynamiki cen nie znalazł odzwierciedlenia w pozostałych gospodarkach strefy euro – w przypadku Francji i Włoch indeks HICP dalej oscyluje poniżej 1,5%r/r. Dlatego też nie spodziewamy się zmian w retoryce EBC.

Wiadomości krajowe

CPI: Zaskakująco wysoki wzrost dynamiki w kwietniu.

 • Według wstępnego szacunku dynamika inflacji CPI wzrosła z 1,7% do 2,2%r/r, istotnie powyżej rynkowego konsensusu (1,8%). Zaskoczenie związane jest m.in. z wyższą dynamiką cen żywności - wzrost z 2,6% do 3,3%r/r podniósł indeks o 0,2pp. Najprawdopodobniej jest to efekt silniejszego wzrostu cen warzyw np. nowalijek. Szybsze przełożenie na ceny konsumenckie od naszych założeń miał również wzrost cen wieprzowiny na giełdach rolnych.
 • Istotnie powyżej oczekiwań wzrosła również inflacja bazowa – szacujemy, że dynamika podniosła się z 1,4% do 1,7%r/r. Podobnie jak w poprzednim miesiącu część zmian wyjaśniać może wzrost cen odzieży – jest on efektem zmian metodologicznych wprowadzonych w ubiegłym roku przez GUS. Drugą potencjalną przyczyną jest wzrost opłat za wywóz śmieci w niektórych samorządach. Zmiany te mają charakter podażowy, jednak najprawdopodobniej trwale podniosą dynamikę CPI w bieżącym roku.
 • W efekcie prognozujemy, że w okres czerwiec-lipiec dynamika CPI w 2019. osiągnie cel inflacyjny NBP (2,5%r/r). Niemniej jednak w drugiej połowie roku oczekujemy spadków związanych z niższą kontrybucją cen energii oraz żywności. Szacujemy, że w październiku oraz listopadzie CPI ponownie obniży się do ok. 2%r/r. W tym okresie dynamika inflacji bazowej będzie jednak stale rosnąć – na koniec roku najprawdopodobniej osiągnie poziom 2,5%r/r.

RPP: Brak potrzeby zmian stóp pomimo wyższej dynamiki inflacji.

 • Po publikacji danych o CPI potrzebę podnoszenia stóp procentowych wykluczyło dwóch członków RPP: J.Żyżyński (gołąb) oraz R.Sura (centrum). W naszej ocenie determinacja do zmiany polityki nawet wśród jastrzębich członków komitetu jest niewielka – podczas ostatniej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP K.Zubelewicz wskazał, że taka decyzja przyniesie efekty w momencie kiedy wygaśnie proinflacyjny wpływ programów fiskalnych.

NBP: Bez zysku za 2018 z uwagi na utworzenie rezerwy na zmiany kursu.

 • Wynik finansowy NBP na 2018 wyniósł zero. Bank wprawdzie wypracował pozytywny wynik z różnić kursowych i zarządzania rezerwami (PLN6,6mld). Ale skonsumował go m.in. z uwagi na stworzenie rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego (PLN3,9mld). Wg komentarza banku tworzenie rezerw kontynuowane będzie w kolejnych latach do kwoty niepokrytej straty z lat ubiegłych (PLN11,9mld). Oznacza to małe szanse na zysk NBP także w przyszłym roku.

Komentarz rynkowy

 • Od ponad tygodnia dolar tracił do euro – z 1,1130 dotarł do 1,1250. Para zanotowała jednak sporą korektę wczoraj po istotnie lepszych od oczekiwań danych ADP z rynku pracy USA. Kurs €/PLN waha się natomiast poniżej 4,30 i prawie nie zareagował wczoraj na umocnienie dolara. W ciągu ostatnich dwóch dni rentowność Bunda podniosła się o 3pb. POLGBs straciły w istotnie większej skali (9pb na długim końcu) po zaskoczeniu danymi o inflacji z kraju.

Dalsze umocnienie dolara po payrolls.

 • Jutro spodziewamy się solidnych danych z amerykańskiego rynku pracy, szczególnie jeżeli chodzi o dynamikę wynagrodzeń (wzrost z 3,2 do 3,4%r/r). W naszej ocenie przełoży się to na pogłębienie spadku €/US$ w okolice ostatnich dołków 1,1130. Oczekujemy również wzrostu rentowności na niemieckim i amerykańskim rynku długu po 2-3pb na długim końcu.

Umocnienie PLN od nowego tygodnia

 • Złoty dobrze zniósł wczoraj spadek €/US$. Jest więc spora szansa, że jutro również utrzyma się poniżej 4,30 nawet w razie umocnienia dolara. Od przyszłego tygodnia złoty powinien znów umacniać się wobec euro i do połowy miesiąca przetestować wsparcie na 4,27. Krajowej walucie pomagają oczekiwania na podwyżki stóp NBP wobec rosnącej inflacji i silnego momentum w gospodarce. Nie widzimy perspektyw do zmian  polityki NBP w kolejnych kwartałach. Rynek prawdopodobnie nie zmieni jednak swojego nastawienia w najbliższych tygodniach mimo generalnie łagodnej retoryki RPP.
 • Z uwagi na niską płynność na krajowym rynku długu i małą reakcję Treasuries na Fed dziś nie spodziewamy się większych zmian POLGBs. Brak zysku NBP za ubiegły rok oznacza wyższe potrzeby pożyczkowe w tym roku o około PLN6mld (w ujęciu netto PLN34mld). W połączeniu z oczekiwaniami na zacieśnienie polityki NBP oznacza to ryzyko dalszego wzrostu rentowności krajowych obligacji w przyszłym tygodniu. Biorąc pod uwagę spodziewane osłabienie obligacji w USA i Niemczech widzimy pole do wzrostu polskich 10latek o około 3-5pb w skali tygodnia.

Tygodnik

14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
lut
2019

Tygodnik ING 12-18.02.2019

Rynki długu na rozstajach, wciąż jednak nie widać poprawy w globalnej gospodarce

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej