Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Dane z Niemiec i Chin potwierdzają słabą kondycję globalnego przemysłu.

8 maj 2019

Dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech spadła w marcu z +0,2% do -0,9%r/r. Była jednak lepsza od rynkowych oczekiwań (-2,6%). Dane za luty zrewidowano o 0,6pp w górę. Wzrost oparty był jednak głównie o aktywność sektora budowlanego (9,8%r/r), podczas gdy przetwórstwo przemysłowe osiągnęło słabe wyniki (-2,2%).

Wiadomości zagraniczne

Niemcy: Słabe wyniki przetwórstwa, dobre sektora budowlanego.

 • Dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech spadła w marcu z +0,2% do -0,9%r/r. Była jednak lepsza od rynkowych oczekiwań (-2,6%). Dane za luty zrewidowano o 0,6pp w górę. Wzrost oparty był jednak głównie o aktywność sektora budowlanego (9,8%r/r), podczas gdy przetwórstwo przemysłowe osiągnęło słabe wyniki (-2,2%). W rozbiciu na branże powolna odbudowa aktywności widoczna jest w przypadku producentów dóbr inwestycyjnych i pośrednich. Wpływ mają jednak bardziej efekty statystyczne niż zmiana sentymentu. Stosunkowo dobre wyniki osiągnęli również producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych, jednak kluczowy dla gospodarki sektor motoryzacyjny dalej znajduje się w recesji.
 • Głębokie spadki dynamiki zamówień sektora przemysłowego widoczne we wczorajszych danych nie pozwalają na optymizm odnośnie kolejnych miesięcy – ewentualne odbicie dynamiki dalej najprawdopodobniej będzie skromne i związane tylko z niską bazą statystyczną. Dynamika wzrostu PKB w 1kw19 w naszej ocenie będzie dalej zbliżona do słabych poziomów z 4kw (0,6-0,7%r/r). Szanse na wyraźne odbicie w 2kw dalej są umiarkowane.

Chiny: Głęboki spadek nadwyżki w bilansie handlowym.

 • Chiński bilans handlowy w kwietniu zamknął się nadwyżką (US$13,8mld) dużo niższą od rynkowych oczekiwań (34,6mld). Dynamika eksportu obniżyła się z 13,8% do -2,7% (konsensus +3%). Spadek na ujemne poziomy odzwierciedla osłabienie globalnego popytu na elektronikę  oraz produkty dla sektora motoryzacyjnego. Odzwierciedleniem wspomnianych problemów jest także niższy import podzespołów związanych z wymienionymi branżami. Dynamika importu przekroczyła oczekiwania – nastąpił wzrost z -7,9% do +4% (konsensus -2,1%), jednak zaskoczenie związane jest głównie z powiększaniem zapasów ropy naftowej.
 • W obliczu eskalacji konfliktu z USA oraz spadku popytu globalnego administracja Chin najprawdopodobniej dalej będzie prowadzić działania stymulujące gospodarkę np. redukcje stopy rezerwy obowiązkowej, zmniejszanie wymogów regulacyjnych. Szacujemy, że pozwoliło to utrzymać wzrost PKB w 1kw19 w okolicach 6,4%r/r. Jednak w kolejnych kwartałach dalej najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje spowolnienie do 6,2%r/r.

UK: Wielka Brytania zorganizuje wybory do Europarlamentu.

 • Rozmowy premier T.May z Laburzystami nie przyniosły przełomu w sprawie Brexitu. Minister D.Lidington zapowiedział w związku z tym, że Wielka Brytania zorganizuje wybory do Parlamentu Europejskiego 23 maja. Wyraził również nadzieję, że porozumienie z Unią Europejską zostanie ratyfikowane zanim nowo wybrani posłowie rozpoczną kadencję (30 czerwca 2019).

Wiadomości krajowe

KE podwyższyła prognozę PKB oraz deficytu. Obniżyła prognozę HICP.

 • Komisja Europejska zrewidowała w górę swoją prognozę dynamiki PKB w Polsce, z 3,5 na 4,2% PKB w 2019 oraz z 3,2 na 3,6%PKB w 2020 r. Głównym czynnikiem szybszego wzrostu jest impuls fiskalny planowany przez rząd (m.in. 13 emerytury oraz rozszerzenie programu 500+). Czynnik ten nie wpłynie natomiast zdaniem Komisji na wzrost cen. Obniżyła ona prognozę inflacji HICP w Polsce z 2,3 na 1,8% w 2019 oraz z 2,7 na 2,5% w 2020.
 • KE podwyższyła również prognozę deficytu budżetowego do 1,6%PKB w 2019 r. oraz 1,4%PKB w 2020 (z odpowiednio 0,9% i 1,0% w jesiennej rundzie prognoz). Prognoza ta uwzględnia obietnice przedwyborcze rządu oraz wpływy z opłaty przekształceniowej OFE. Nie uwzględnia ona natomiast innych źródeł finansowania zaplanowanych w programie konwergencji, np. zniesienia limitu składek na FUS (30-krotność). Dlatego KE zaznaczyła, że bilans ryzyka jest przechylony w kierunku niższego deficytu.

Komentarz rynkowy

 • Na rynkach widać było wczoraj wzrost niepewności związanej z polityką handlową USA. Spadły główne giełdy, rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji obniżyły się o 2-3pb na długim końcu. POLGBs umocniły się w podobnej skali. Reakcja na rynku walutowym była jeszcze mniejsza - €/US$ wahał się blisko 1,12, a €/PLN wzrósł do z 4,28 do 4,2940.

Napięcie związane z polityką handlową rośnie, ale nie ma paniki.

 • Zachowanie rynku walutowego i obligacji potwierdza, że inwestorzy wierzą w porozumienie handlowe między USA i Chinami albo rynek wycenił już scenariusz słabego wzrostu globalnego. Kolejna tura rozmów rozpocznie się we czwartek, dlatego też do tego czasu najprawdopodobniej nie usłyszymy informacji, które mogłoby wywołać spadek rentowności, czy umocnienie dolara. Niepokój na rynkach wzmocni się, jeżeli do końca tygodnia nie poznamy informacji o perspektywach dla porozumienia handlowego. W takim przypadku spodziewamy się spadku rentowności Bunda o kolejne 3pb, natomiast 10-letnich Treasuries do 6pb. W przypadku €/US$ spodziewamy się spadku do 1,11 do końca tygodnia. Wpływ toczących się w UK rozmów dot. Brexit na rynki pozostaje znikomy.

Złoty w trendzie bocznym w tym tygodniu. Jutro aukcja zamiany.

 • Do końca tygodnia oczekujemy wzrostu spreadu POLGBs wobec krzywej niemieckiej o 2-4pb w segmencie 10lat. Oczekiwania na dalszy wzrost CPI w kraju skłaniają inwestorów zagranicznych do ograniczania zaangażowania w SPW. Podaży papierów dostarczy jutrzejszy przetarg zamiany. Spodziewamy się, że wobec obaw o wzrost CPI MF uplasuje prawdopodobnie głównie papiery zmiennokuponowe i ew. ze środka krzywej. Co więcej brak przekazania zysku NBP za ubiegły rok do budżetu oznacza wyższe potrzeby pożyczkowe w tym roku o około PLN6mld (w ujęciu netto wyniosą PLN34mld) niż można było zakładać dotychczas. 
 • Spodziewamy się, że w tym tygodniu para €/PLN będzie wahać się blisko 4,29. Złoty powinien zyskiwać na tle innych walut regionu, szczególnie czeskiej korony i forinta. Gospodarki Czech i Węgier prawdopodobnie silniej odczują skutki spadku wymiany handlowej z Azją. W przyszłym tygodniu prawdopodobny jest spadek €/PLN do dolnej granicy obecnej konsolidacji, tj. 4,26-27. Spodziewamy się wówczas silnych danych z krajowej sfery realnej.

Tygodnik

16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej
4
cze
2019

Tygodnik ING 4-10.06.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej