Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Silny wzrost polskiej produkcji w kwietniu. Dziś wyniki badań koniunktury w Europie.

23 maj 2019

Dzisiaj poznamy wyniki badań koniunktury Markit oraz Ifo. Rynkowe oczekiwania wskazują na wzrost indeksu PMI z 51,5 do 51,8pkt. Taki obraz wspierają subindeksy napływające z poszczególnych gospodarek. Dane z Francji zaskoczyły pozytywnie, natomiast w przypadku indeksów sporządzanych dla Niemiec zmiany były niewielkie.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Słabe wyniki badań koniunktury w przemyśle.

 • Dzisiaj poznamy wyniki badań koniunktury Markit oraz Ifo. Rynkowe oczekiwania wskazują na wzrost indeksu PMI z 51,5 do 51,8pkt. Taki obraz wspierają subindeksy napływające z poszczególnych gospodarek. Dane z Francji zaskoczyły pozytywnie, natomiast w przypadku indeksów sporządzanych dla Niemiec zmiany były niewielkie. 
 • Niemiecki indeks Ifo najprawdopodobniej odbije lekko z 99,2 do 99,7pkt. Będzie to jednak w naszej ocenie jedynie chwilowe – wydarzenia polityczne dotyczące handlu międzynarodowego (wojna USA i Chin, trwające negocjacje miedzy USA i UE) nie skłaniają do optymizmu. 

USA: Jastrzębi wydźwięk minutes Fed. Brak reakcji ze strony rynków.

 • Minutes z posiedzenia Fed wskazały, że członkowie komitetu są zgodni co do utrzymania bieżących parametrów polityki pieniężnej w najbliższych kwartałach. Członkowie należący do jastrzębiego skrzydła wskazali również, że w momencie materializacji scenariuszy zawartych w marcowych projekcjach zasadne będzie rozważanie kolejnych podwyżek stóp procentowych. Jastrzębi wydźwięk dokumentu został jednak zignorowany – impulsem do zmian oczekiwań dalej będą wiadomości odnośnie zmian w handlu zagranicznym.
 • W ocenie makroekonomicznej członkowie komitetu pozostali optymistyczni – podkreślano m.in. stabilny wzrost zatrudniania oraz stosunkowo dobrą aktywność. W dokumencie nie znalazły się odniesienia co do skutków konfliktu handlowego USA z Chinami. Oceniając otoczenie zewnętrzne członkowie Fed wskazali jedynie, że ryzyko dalszego spowolnienia w Europie i Chinach zmalało na skutek podjętych działań stymulujących gospodarki. Konsensus w FOMC sugeruje również, że niższa dynamika inflacji widoczna w ostatnich miesiącach ma charakter przejściowy. Uważamy, że taka ocena makroekonomiczna wyklucza możliwość luzowania polityki w tym roku.

Niemcy: Silna konsumpcja pozwoliła utrzymać tempo wzrostu w 1kw.

 • Drugi szacunek PKB z Niemiec potwierdził, że dynamika wzrostu w 1kw ustabilizowała się na poziomie 0,7%r/r po wyłączeniu efektów kalendarzowych. Był to głównie efekt silnego wzrostu wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Stosunkowo podobne tempo wzrostu do ubiegłego kwartału utrzymały też inwestycje. Wynik zaniżała negatywna kontrybucja zapasów, co stanowi korektę po 4kw.
 • Z perspektywy polskiego przemysłu struktura niemieckiego wzrostu jest pozytywna. Dalej jednak ciężko oczekiwać wyraźnego odbicia w Niemczech w nadchodzącym kwartale – bieżące dane z przemysłu / sprzedaży detalicznej sugerują raczej stabilizacje tempa wzrostu PKB.

Wiadomości krajowe

Produkcja: Bardzo silne wyniki przemysłu w kwietniu.

 • Dynamika produkcji przemysłowej wzrosła w kwietniu z 5,6% do 9,2%r/r (konsensus 8,7%). Według GUS po usunięciu czynników sezonowych oznacza to drobny spadek z 7,8% do 6,8%r/r. Struktura wzrostu nie odbiega istotnie od ubiegłego miesiąca – wysoką aktywność notują branże eksportowe np. producenci sprzętu elektrycznego oraz transportowego. Dobra koniunktura widoczna jest też w branżach powiązanych z budownictwem (produkcja metali i mineralnych surowców niemetalicznych). GUS wskazuje również na wyższy wzrost produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (10,7%) np. żywności i napojów, które w kwietniu związane są z ruchomych charakterem świąt Wielkanocnych.
 • Polska gospodarka pozostaje odporna na skutki spowolnienia w strefie euro - nawet w przypadku najbardziej pesymistycznego indeksu PMI widoczna jest obecnie poprawa. W efekcie szacujemy, że wzrost produkcji przemysłowej w całym 2kw powinien spowolnić nieznacznie z 6,9% do ok. 5,5-6%r/r.
 • Dobre wyniki przemysłowe oraz solidarna koniunktura konsumencka sugerują, ze spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w 2kw będzie stosunkowo niewielkie. Spodziewamy się spadku z 4,6% do 4,3%r/r związanego głównie ze spadkiem eksportu netto (w skutek spowolnienia w Niemczech).

Sprzedaż: Mocny wynik na skutek świąt Wielkanocnych

 • Dzisiaj poznamy dane o sprzedaży detalicznej. Spodziewamy się odbicia dynamiki w ujęciu realnym z 1,8% do 7,1%r/r (konsensus 8,5%). Wysokie wahania w tym i ubiegłym miesiącu związane są z ruchomym charakterem świąt Wielkanocnych. Ogólny stan koniunktury konsumenckiej pozostaje dobry, a dodatkowo w kolejnych miesiącach wydatki wzrosną na skutek programów społecznych rządu: 13-emerytury (w maju) oraz rozszerzenia programu 500+ (lipiec).

RPP: R.Sura nie wyklucza podwyżki stóp procentowych w 2020.

 • R.Sura, jeden z centrowych członków RPP stwierdził, że do końca 2019 nie będzie potrzeby zmiany stóp procentowych, gdyż relatywnie wysoki odczyt inflacji w kwietniu miał charakter przejściowy. Nie wykluczył natomiast, że do zmiany stóp procentowych dojdzie w 2020. jeśli lipcowa projekcja NBP będzie przewidywała silną presję inflacyjną. 

Komentarz rynkowy

 • Spadki na rynkach akcji i cen ropy naftowej przełożyły się wczoraj na umocnienie na bazowych rynkach obligacji. W ślad za tym zyskały również POLGBs. W efekcie mimo kolejnych dobrych danych z kraju złotowe stawki IRS utrzymały się bez większych zmian. Niewielkie zmiany zaszły również na rynku walutowym – kurs €/US$ wahał się wokół 1,1160, a €/PLN 4,3050.

Niepewność przed wyborami do PE ciąży euro.

 • Opublikowane do tej pory PMI z Francji i Niemiec okazały się lepsze od oczekiwań, sugerując nieco lepszy wynik także na poziomie całej strefy euro. Niepewność związana z wynikiem wyborów do europarlamentu prawdopodobnie utrzyma jednak rentowność Bunda i €/US$ na niskim poziomie do końca tygodnia. Z kolei neutralny przekaz z wczorajszych minutes Fed powinien przeciwdziałać umocnieniu Treasuries.
 • Uważamy, że para €/US$ pogłębi spadek do 1,10 w przyszłym miesiącu. W naszej ocenie dolara wspierać będzie zmiana oczekiwań odnośnie polityki pieniężnej. Uważamy, że w czerwcu Fed potwierdzi, że utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca roku, podczas gdy rynek ciągle wycenia obniżkę. Korekta oczekiwań umocni USD. W efekcie w ciągu miesiąca spodziewamy się spadku €/US$ nawet do 1,10.

€/PLN blisko 4,30, mały wzrost złotowych IRS.

 • Stosunkowo małe zmiany złotego wczoraj sugerują, że inwestorzy mogą nie zdecydować się na większe zmiany swoich pozycji przed wynikami wyborów do Europarlamentu. Do końca tygodnia kurs €/PLN powinien utrzymać się blisko 4,30. Reakcja PLN na wyniki będzie naszym zdaniem słabsza niż w przypadku POLGBs. Jeżeli pojawią się oczekiwania na kolejne poluzowanie fiskalne ich wpływ na PLN w dużym stopniu skompensuje wzrost wycenianej przez rynek ścieżki stóp NBP.
 • Dziś odbędzie się aukcja zamiany SPW. Spodziewamy się, że uplasowanych zostanie PLN4-6mld obligacji. Powinno to zatrzymać umocnienie POLGBs. Do końca tygodnia oczekujemy lekkiego wzrostu złotowych IRS (3pb na długim końcu). Wzrostowi stawek powinny sprzyjać mocne dane z kraju oraz obawy przed kolejnymi obietnicami wydatkowymi w Polsce.

Tygodnik

12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej
4
cze
2019

Tygodnik ING 4-10.06.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej