Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Wzrost PKB Polski w 2kw zbliżony do 1kw. W weekend wybory do europarlamentu.

24 maj 2019

Główny indeks PMI w strefie euro wzrósł w maju z 51,5 do 51,6pkt, niżej od rynkowych prognoz (51,8pkt). Oceny w głównych sektorach (przemysł i usługi) zanotowały drobne spadki. Dane sygnalizują utrzymanie dynamiki PKB w 2kw w okolicach 1,2%r/r. Dodatkowo najprawdopodobniej zwiększy się geograficzne zróżnicowanie struktury wzrostu.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Niewielkie odbicie PMI. Słabe przemysł i usługi.

 • Główny indeks PMI w strefie euro wzrósł w maju z 51,5 do 51,6pkt, niżej od rynkowych prognoz (51,8pkt). Oceny w głównych sektorach (przemysł i usługi) zanotowały drobne spadki. Dane sygnalizują utrzymanie dynamiki PKB w 2kw w okolicach 1,2%r/r. Dodatkowo najprawdopodobniej zwiększy się geograficzne zróżnicowanie struktury wzrostu.
 • Optymistyczne informacje napłynęły z Francji. Indeks PMI wzrósł z 50,1 do 51,3pkt przy jednoczesnej poprawie ocen w usługach (do 51,7pkt) oraz przemyśle (do 50,6pkt). Podobne tendencje potwierdziło również badanie urzędu statystycznego INSEE- indeks przemysłowy zanotował poprawę z 103,4 do 106pkt. W obu przypadkach są to poziomy widoczne sprzed protestów Żółtych Kamizelek. W bieżącym kwartale gospodarka Francji najprawdopodobniej nie będzie odczuwać negatywnych skutków strajków, dodatkowo zaczną pojawiać się efekty programów fiskalnych. Dane sugerują wzrost dynamiki PKB z 1,1% do 1,3%r/r w 2kw.
 • Bardziej niepokojący obraz przedstawiają natomiast wyniki badań w Niemczech. Indeks PMI wzrósł nieznacznie z 52,2 do 52,4pkt. Oceny przemysłowe oraz w usługach pogorszyły się w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Podobna tendencja widoczna była także w badaniu Ifo – główny indeks zanotował nieoczekiwany spadek z 99,2 do 97,9pkt (konsensus 99,1pkt), związany z pogorszeniem oceny bieżącej aktywności w obydwu sektorach. Taki obraz w naszej ocenie sugeruje stabilizacje dynamiki wzrostu w 2kw na niskim poziomie (0,7%r/r).

USA: Rozbieżne tendencje w badaniach koniunktury.

 • Główny indeks PMI w amerykańskiej gospodarce spadł z 53 do 50,9pkt, słabe wyniki zanotowały zarówno sektor przemysłowy oraz usługi. Badanie sugeruje, że wojna handlowa z Chinami wywiera negatywny wpływ na amerykańskie przedsiębiorstwa. Do wyników należy podchodzić z ostrożnością – badanie prowadzone np. przez Philadelphia Fed wskazują zdecydowanie odmienną tendencje. W efekcie należy spodziewać się silniejszej rynkowej reakcji na wyniki badań prowadzonych przez instytut ISM publikowanych na początku czerwca.

USA: Program dopłaty dla farmerów zwiększony o US$16mld.

 • D.Trump ogłosił, że rząd federalny o US$16mld (do US$27mld) zwiększy program dopłaty dla amerykańskich farmerów, którzy ponoszą straty w handlu z Chinami wskutek nałożonych przez nie ceł. To skutek eskalacji wojen handlowych między USA a Chinami. Sądzimy, że perspektywa porozumienia pomiędzy nimi jest odległa.

Wiadomości krajowe

Sprzedaż: Mocny wynik w kwietniu. Silne wzrost sprzedaży dóbr trwałych. 

 • Dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym wzrosła z 1,8% do 11,9%r/r, istotnie powyżej prognoz konsensusu (8,5%). Był to efekt stosunkowo wysokich wydatków związanych ze Świętami Wielkanocnymi – sprzedaż żywności oraz w sklepach niewyspecjalizowanych wzrosła o 21%, sprzedaż paliw o 10%. Równie wysoka była dynamika sprzedaży dóbr trwałych, RTV i AGD (20,3%) oraz samochodów (9,1%).
 • W kolejnych miesiącach wydatki na dobra trwałe i półtrwałe pozostaną wysokie na skutek wprowadzenia programów społecznych rządu: 13-emerytury (w maju) oraz rozszerzenia programu 500+ (lipiec). Silne wyniki badań konsumenckich i trend wzrostowy sprzedaży dóbr trwałych, sugerują wzrost dynamiki konsumpcji prywatnej w 2kw z 4,2% do ok. 4,4% (wcześniej zakładaliśmy stabilizację). W efekcie prognozujemy, że spadek dynamiki PKB w 2kw będzie niewielki (z 4,6% do 4,4-4,5%r/r). Szacujemy, że najwyższy wzrost wydatków konsumpcyjnych polska gospodarka osiągnie w 3kw, kiedy dynamika przekroczy 5%r/r.

Produkcja budowlana: Silny wzrost inwestycji infrastrukturalnych w kwietniu.

 • Z kolei dynamika produkcji budowlano montażowej wzrosła w kwietniu z 10,8% do 17,4%r/r (zgodnie z rynkowymi prognozami). Był to głównie efekt wysokich nakładów na projekty infrastrukturalne – wzrost w kategorii budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej osiągnął 32,7%. Stosunkowo niska była natomiast kontrybucja wznoszenia budynków (3,9%), która odzwierciedla m.in. niższą aktywność na rynku nieruchomości mieszkaniowych.
 • W kolejnych kwartałach dynamika nakładów na projekty infrastrukturalne będzie się obniżać m.in. z uwagi na efekty statystyczne. Kontrybucja budownictwa mieszkaniowego dalej powinna pozostać niska. W efekcie prognozujemy, że wzrost inwestycji spowolni z 7%r/r w pierwszym półroczu do ok 5% w drugim.

Inwestycje firm: Zaskakująco wysoki wzrost w 1kw.

 • Dynamika nakładów inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw (powyżej 50 pracowników) wzrosła w 1wk19 o 21%r/r. Dużo wyższe nakłady widoczne były w sektorze energetycznym i wśród dostawców pozostałych mediów (nominalny wzrost 45,8%r/r), sektorze informatycznym (38,2%) oraz transporcie (30%). Istotnie wzrosły również nakłady sektora przemysłowego (18,9%r/r).
 • Bieżące dane nie pozwalają wnioskować na temat trwałości odbicia m.in. mogło być ono wynikiem spiętrzenia prac prowadzonych przez PKP PLK oraz prac inwestycyjnych przy głównych nowych blokach energetycznych (Opole i Jaworzno) bądź modernizacją obiektów dla wypełniania bardziej rygorystycznych norm środowiskowych. Inwestycji w przemyśle w kolejnych kwartałach może ograniczać również duża niepewność co do stanu koniunktury w gospodarkach UE.

RPP: 95% szans na brak zmian stóp proc. do 2022 r. wg G.Ancyparowicz.

 • G.Ancyparowicz, uznawana za centrową w Radzie Polityki Pieniężnej stwierdziła, że ostatnie wzrosty inflacji są przejściowe i do końca 2022 nie należy się spodziewać, że wzrost cen przekroczy 3,5%r/r i na 95% jakichkolwiek zmian stóp do końca kadencji obecnej RPP (2022). Zgadzamy się, że co najmniej do końca 2020 stopy pozostaną na obecnym poziomie. W kolejnym roku możliwa jest ich obniżka, jeśli koniunktura w Polsce ulegnie wyraźnemu osłabieniu.

Budżet: aktywność inwestycyjna i tempo zadłużania się samorządów spadają.

 • Na koniec 1kw19 samorządy odnotowały nadwyżkę w wysokości PLN11mld. To o PLN900mln mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W ujęciu rocznym (4 kwartały do 1kw2019) deficyt samorządów wzrósł do PLN8,2mld. Oznacza to, że samorządy wyraźnie ograniczyły tempo zadłużania się, które w ubiegłym roku wynosiło PLN3-4mld na kwartał. W zbliżonym tempie spowolniła ich aktywność inwestycyjna. Oznacza to, że w 2019 wkład samorządów do deficytu sektora finansów publicznych w Polsce będzie prawdopodobnie mniejszy niż w 2018 (wyniósł wtedy PLN7,3mld).

Komentarz rynkowy

 • Nastroje m.in. na rynkach akcji pozostały wczoraj słabe wobec obaw o eskalację konfliktu handlowego między USA i Chinami. Przełożyło się to na umocnienie na niemieckim i amerykańskim rynku długu (3-6pb na długim końcu). O 3pb umocniły się też krajowe 10latki. Podaż na aukcji zamiany była umiarkowana (PLN4mld) i nie wpłynęła na rynek wtórny. €/US$ po nieudanej próbie przełamania dołków z tego miesiąca odbił się do 1,12. Nie miało to jednak większego wpływu na złotego - €/PLN utrzymał się blisko 4,30.

Dolar powinien umocnić się pod koniec tygodnia.

 • Niepewność związana z wynikami wyborów do Europarlamentu, czy obawy przed spowolnieniem w strefie euro sugerują, że na przełomie tygodnia kurs €/US$ wróci do spadków. Uważamy, że kurs w czerwcu zbliży się do 1,10. W naszej ocenie dolara wspierać będzie zmiana oczekiwań odnośnie polityki pieniężnej Fed. Uważamy, że w czerwcu bank centralny USA potwierdzi, że utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca roku, podczas gdy rynek ciągle wycenia prawie pełną obniżkę.
 • Z rana widoczna jest lekka korekta po wczorajszym umocnieniu na rynkach długu. To efekt komentarzy D.Trumpa sugerujących szanse na porozumienie handlowe z Chinami. Podobne deklaracje inwestorzy słyszeli już wielokrotnie, więc nie powinno to wywołać dużej reakcji na rynku. Trudno oczekiwać też większych wzrostów rentowności w USA i Niemczech przed wynikami wyborów w Europie.

Wybory do europarlamentu kluczowe dla POLGBs.

 • Do końca tygodnia kurs €/PLN powinien utrzymać się blisko 4,30. Inwestorzy najwyraźniej nie chcą dokonywać zmian pozycji przed wynikami wyborów. Reakcja złotego na wyniki będzie naszym zdaniem umiarkowana (zdecydowanie słabsza niż w przypadku POLGBs). Jeżeli pojawią się oczekiwania na kolejne poluzowanie fiskalne ich wpływ na PLN w dużym stopniu skompensuje wzrost wycenianej przez rynek ścieżki stóp NBP. W efekcie €/PLN prawdopodobnie nie dotrze nawet do górnej granicy obecnej konsolidacji (4,35).
 • Wyniki wyborów do Europarlamentu są kluczowe dla POLGBs. Ew. słabszy wynik PiS (poniżej 30%) oznacza ryzyko kolejnego pakietu fiskalnego (kwota rzędu PLN10mld spokojnie zmieściłaby się w budżecie), jak i wzrost oczekiwań na podwyżki stóp w Polsce. Sugeruje to pole do wzrostu SPW co rzędu 10pb na długim końcu. Wyniki zbliżone do średniej z aktualnych sondaży (zbliżony wynik PiS i KO) powinny mieć małe przełożenie na wyceny.

Tygodnik

12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej
4
cze
2019

Tygodnik ING 4-10.06.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej