Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Wzrost PKB Polski w 2kw zbliżony do 1kw. W weekend wybory do europarlamentu.

24 maj 2019

Główny indeks PMI w strefie euro wzrósł w maju z 51,5 do 51,6pkt, niżej od rynkowych prognoz (51,8pkt). Oceny w głównych sektorach (przemysł i usługi) zanotowały drobne spadki. Dane sygnalizują utrzymanie dynamiki PKB w 2kw w okolicach 1,2%r/r. Dodatkowo najprawdopodobniej zwiększy się geograficzne zróżnicowanie struktury wzrostu.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Niewielkie odbicie PMI. Słabe przemysł i usługi.

 • Główny indeks PMI w strefie euro wzrósł w maju z 51,5 do 51,6pkt, niżej od rynkowych prognoz (51,8pkt). Oceny w głównych sektorach (przemysł i usługi) zanotowały drobne spadki. Dane sygnalizują utrzymanie dynamiki PKB w 2kw w okolicach 1,2%r/r. Dodatkowo najprawdopodobniej zwiększy się geograficzne zróżnicowanie struktury wzrostu.
 • Optymistyczne informacje napłynęły z Francji. Indeks PMI wzrósł z 50,1 do 51,3pkt przy jednoczesnej poprawie ocen w usługach (do 51,7pkt) oraz przemyśle (do 50,6pkt). Podobne tendencje potwierdziło również badanie urzędu statystycznego INSEE- indeks przemysłowy zanotował poprawę z 103,4 do 106pkt. W obu przypadkach są to poziomy widoczne sprzed protestów Żółtych Kamizelek. W bieżącym kwartale gospodarka Francji najprawdopodobniej nie będzie odczuwać negatywnych skutków strajków, dodatkowo zaczną pojawiać się efekty programów fiskalnych. Dane sugerują wzrost dynamiki PKB z 1,1% do 1,3%r/r w 2kw.
 • Bardziej niepokojący obraz przedstawiają natomiast wyniki badań w Niemczech. Indeks PMI wzrósł nieznacznie z 52,2 do 52,4pkt. Oceny przemysłowe oraz w usługach pogorszyły się w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Podobna tendencja widoczna była także w badaniu Ifo – główny indeks zanotował nieoczekiwany spadek z 99,2 do 97,9pkt (konsensus 99,1pkt), związany z pogorszeniem oceny bieżącej aktywności w obydwu sektorach. Taki obraz w naszej ocenie sugeruje stabilizacje dynamiki wzrostu w 2kw na niskim poziomie (0,7%r/r).

USA: Rozbieżne tendencje w badaniach koniunktury.

 • Główny indeks PMI w amerykańskiej gospodarce spadł z 53 do 50,9pkt, słabe wyniki zanotowały zarówno sektor przemysłowy oraz usługi. Badanie sugeruje, że wojna handlowa z Chinami wywiera negatywny wpływ na amerykańskie przedsiębiorstwa. Do wyników należy podchodzić z ostrożnością – badanie prowadzone np. przez Philadelphia Fed wskazują zdecydowanie odmienną tendencje. W efekcie należy spodziewać się silniejszej rynkowej reakcji na wyniki badań prowadzonych przez instytut ISM publikowanych na początku czerwca.

USA: Program dopłaty dla farmerów zwiększony o US$16mld.

 • D.Trump ogłosił, że rząd federalny o US$16mld (do US$27mld) zwiększy program dopłaty dla amerykańskich farmerów, którzy ponoszą straty w handlu z Chinami wskutek nałożonych przez nie ceł. To skutek eskalacji wojen handlowych między USA a Chinami. Sądzimy, że perspektywa porozumienia pomiędzy nimi jest odległa.

Wiadomości krajowe

Sprzedaż: Mocny wynik w kwietniu. Silne wzrost sprzedaży dóbr trwałych. 

 • Dynamika sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym wzrosła z 1,8% do 11,9%r/r, istotnie powyżej prognoz konsensusu (8,5%). Był to efekt stosunkowo wysokich wydatków związanych ze Świętami Wielkanocnymi – sprzedaż żywności oraz w sklepach niewyspecjalizowanych wzrosła o 21%, sprzedaż paliw o 10%. Równie wysoka była dynamika sprzedaży dóbr trwałych, RTV i AGD (20,3%) oraz samochodów (9,1%).
 • W kolejnych miesiącach wydatki na dobra trwałe i półtrwałe pozostaną wysokie na skutek wprowadzenia programów społecznych rządu: 13-emerytury (w maju) oraz rozszerzenia programu 500+ (lipiec). Silne wyniki badań konsumenckich i trend wzrostowy sprzedaży dóbr trwałych, sugerują wzrost dynamiki konsumpcji prywatnej w 2kw z 4,2% do ok. 4,4% (wcześniej zakładaliśmy stabilizację). W efekcie prognozujemy, że spadek dynamiki PKB w 2kw będzie niewielki (z 4,6% do 4,4-4,5%r/r). Szacujemy, że najwyższy wzrost wydatków konsumpcyjnych polska gospodarka osiągnie w 3kw, kiedy dynamika przekroczy 5%r/r.

Produkcja budowlana: Silny wzrost inwestycji infrastrukturalnych w kwietniu.

 • Z kolei dynamika produkcji budowlano montażowej wzrosła w kwietniu z 10,8% do 17,4%r/r (zgodnie z rynkowymi prognozami). Był to głównie efekt wysokich nakładów na projekty infrastrukturalne – wzrost w kategorii budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej osiągnął 32,7%. Stosunkowo niska była natomiast kontrybucja wznoszenia budynków (3,9%), która odzwierciedla m.in. niższą aktywność na rynku nieruchomości mieszkaniowych.
 • W kolejnych kwartałach dynamika nakładów na projekty infrastrukturalne będzie się obniżać m.in. z uwagi na efekty statystyczne. Kontrybucja budownictwa mieszkaniowego dalej powinna pozostać niska. W efekcie prognozujemy, że wzrost inwestycji spowolni z 7%r/r w pierwszym półroczu do ok 5% w drugim.

Inwestycje firm: Zaskakująco wysoki wzrost w 1kw.

 • Dynamika nakładów inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw (powyżej 50 pracowników) wzrosła w 1wk19 o 21%r/r. Dużo wyższe nakłady widoczne były w sektorze energetycznym i wśród dostawców pozostałych mediów (nominalny wzrost 45,8%r/r), sektorze informatycznym (38,2%) oraz transporcie (30%). Istotnie wzrosły również nakłady sektora przemysłowego (18,9%r/r).
 • Bieżące dane nie pozwalają wnioskować na temat trwałości odbicia m.in. mogło być ono wynikiem spiętrzenia prac prowadzonych przez PKP PLK oraz prac inwestycyjnych przy głównych nowych blokach energetycznych (Opole i Jaworzno) bądź modernizacją obiektów dla wypełniania bardziej rygorystycznych norm środowiskowych. Inwestycji w przemyśle w kolejnych kwartałach może ograniczać również duża niepewność co do stanu koniunktury w gospodarkach UE.

RPP: 95% szans na brak zmian stóp proc. do 2022 r. wg G.Ancyparowicz.

 • G.Ancyparowicz, uznawana za centrową w Radzie Polityki Pieniężnej stwierdziła, że ostatnie wzrosty inflacji są przejściowe i do końca 2022 nie należy się spodziewać, że wzrost cen przekroczy 3,5%r/r i na 95% jakichkolwiek zmian stóp do końca kadencji obecnej RPP (2022). Zgadzamy się, że co najmniej do końca 2020 stopy pozostaną na obecnym poziomie. W kolejnym roku możliwa jest ich obniżka, jeśli koniunktura w Polsce ulegnie wyraźnemu osłabieniu.

Budżet: aktywność inwestycyjna i tempo zadłużania się samorządów spadają.

 • Na koniec 1kw19 samorządy odnotowały nadwyżkę w wysokości PLN11mld. To o PLN900mln mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W ujęciu rocznym (4 kwartały do 1kw2019) deficyt samorządów wzrósł do PLN8,2mld. Oznacza to, że samorządy wyraźnie ograniczyły tempo zadłużania się, które w ubiegłym roku wynosiło PLN3-4mld na kwartał. W zbliżonym tempie spowolniła ich aktywność inwestycyjna. Oznacza to, że w 2019 wkład samorządów do deficytu sektora finansów publicznych w Polsce będzie prawdopodobnie mniejszy niż w 2018 (wyniósł wtedy PLN7,3mld).

Komentarz rynkowy

 • Nastroje m.in. na rynkach akcji pozostały wczoraj słabe wobec obaw o eskalację konfliktu handlowego między USA i Chinami. Przełożyło się to na umocnienie na niemieckim i amerykańskim rynku długu (3-6pb na długim końcu). O 3pb umocniły się też krajowe 10latki. Podaż na aukcji zamiany była umiarkowana (PLN4mld) i nie wpłynęła na rynek wtórny. €/US$ po nieudanej próbie przełamania dołków z tego miesiąca odbił się do 1,12. Nie miało to jednak większego wpływu na złotego - €/PLN utrzymał się blisko 4,30.

Dolar powinien umocnić się pod koniec tygodnia.

 • Niepewność związana z wynikami wyborów do Europarlamentu, czy obawy przed spowolnieniem w strefie euro sugerują, że na przełomie tygodnia kurs €/US$ wróci do spadków. Uważamy, że kurs w czerwcu zbliży się do 1,10. W naszej ocenie dolara wspierać będzie zmiana oczekiwań odnośnie polityki pieniężnej Fed. Uważamy, że w czerwcu bank centralny USA potwierdzi, że utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca roku, podczas gdy rynek ciągle wycenia prawie pełną obniżkę.
 • Z rana widoczna jest lekka korekta po wczorajszym umocnieniu na rynkach długu. To efekt komentarzy D.Trumpa sugerujących szanse na porozumienie handlowe z Chinami. Podobne deklaracje inwestorzy słyszeli już wielokrotnie, więc nie powinno to wywołać dużej reakcji na rynku. Trudno oczekiwać też większych wzrostów rentowności w USA i Niemczech przed wynikami wyborów w Europie.

Wybory do europarlamentu kluczowe dla POLGBs.

 • Do końca tygodnia kurs €/PLN powinien utrzymać się blisko 4,30. Inwestorzy najwyraźniej nie chcą dokonywać zmian pozycji przed wynikami wyborów. Reakcja złotego na wyniki będzie naszym zdaniem umiarkowana (zdecydowanie słabsza niż w przypadku POLGBs). Jeżeli pojawią się oczekiwania na kolejne poluzowanie fiskalne ich wpływ na PLN w dużym stopniu skompensuje wzrost wycenianej przez rynek ścieżki stóp NBP. W efekcie €/PLN prawdopodobnie nie dotrze nawet do górnej granicy obecnej konsolidacji (4,35).
 • Wyniki wyborów do Europarlamentu są kluczowe dla POLGBs. Ew. słabszy wynik PiS (poniżej 30%) oznacza ryzyko kolejnego pakietu fiskalnego (kwota rzędu PLN10mld spokojnie zmieściłaby się w budżecie), jak i wzrost oczekiwań na podwyżki stóp w Polsce. Sugeruje to pole do wzrostu SPW co rzędu 10pb na długim końcu. Wyniki zbliżone do średniej z aktualnych sondaży (zbliżony wynik PiS i KO) powinny mieć małe przełożenie na wyceny.

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej