Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Niewielki wzrost inflacji w maju. Retoryka RPP bez zmian.

5 cze 2019

Prezes Fed J.Powell wskazał, że Rezerwa Federalna będzie prowadzić adekwatne działania do pobudzenia aktywności gospodarczej w przypadku spowolnienia wywołanego wojną handlową z Chinami. Wypowiedź została odebrana jako otwarcie drogi do obniżek stóp procentowych w momencie kiedy aktywność gospodarcza widoczna w danych makroekonomicznych pogorszy się.

Wiadomości zagraniczne

USA: Prezes Fed wskazuje możliwość obniżek w przyszłości.

 • Prezes Fed J.Powell wskazał, że Rezerwa Federalna będzie prowadzić adekwatne działania do pobudzenia aktywności gospodarczej w przypadku spowolnienia wywołanego wojną handlową z Chinami. Wypowiedź została odebrana jako otwarcie drogi do obniżek stóp procentowych w momencie kiedy aktywność gospodarcza widoczna w danych makroekonomicznych pogorszy się. Wymowa jednak nie zmieniła istotnie rynkowych oczekiwań. Wcześniej gołębie komentarze prezentowali m.in. R.Clarida oraz prezes St.Louis Fed J.Bullard. Drugi ze wspomnianych członków postulował błyskawiczne obniżenie stóp procentowych.

USA: Wysoki wzrost zatrudnienia w raporcie ADP. Stabilne oceny w usługach.

 • Dzisiaj poznamy raport ADP dotyczący zatrudnienia w sektorze prywatnym. Spodziewamy się wzrostu liczby miejsc pracy w maju o 200tys. etatów, nieco niżej kształtuje się mediana rynkowych szacunków (185tys). Dane w naszej ocenie będą przedstawiać wyższy wzrost niż piątkowe informacje sporządzane przez biuro statystyczne.
 • Dziś poznamy także indeks ISM dla sektora usług. Spodziewamy się braku istotnych zmian – wskaźnik powinien ustabilizować się na poziomie 55,5pkt. Dotychczasowe dane nie wskazują na wysoki popyt wewnętrzny, problemy najprawdopodobniej raportować będą jedynie branże technologiczne.
 • Wymowa amerykańskich danych sugeruje niewielkie ryzyko natychmiastowego spowolnienia. Niemniej uważamy, ze rynkowe oczekiwania będą w większym stopniu reagować na wiadomości o negocjacjach handlowych oraz decyzje banków centralnych (i ich projekcje makroekonomiczne).

Wiadomości krajowe

RPP: Dyskusja skoncentrowana na temacie cen energii w 2020.

 • Dziś odbędzie się konferencja po posiedzeniu RPP. Spodziewamy się utrzymania dotychczasowej retoryki. Rada będzie musiała odpowiedzieć na pytanie jak zmienia się jej podejście w warunkach kiedy globalne spowolnienie staje się coraz bardziej realne, ale jednocześnie lokalny impuls fiskalny oznacza przedłużenie boomu konsumpcyjnego, co nieco podniesie inflację ale naszym zdaniem wciąż w granicach celu. Ważnym wątkiem dyskusji będzie także kwestia wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych w przyszłym roku oraz skutki deklaracji Ministerstwo Energii o urynkowieniu cen dla przedsiębiorstw w drugiej połowie roku. Zmiana w naszej ocenie przyniesie presję kosztową, która podwyższy inflacje bazową i w mniejszym stopniu ceny żywności w 2020.
 • Uważamy jednak, iż RPP najprawdopodobniej nie zmieni istotnie retoryki. Nasza prognoza CPI w 2020 (2,8%r/r) jest zbliżona od szacunków zawartych w ostatniej projekcji, a założenia NBP traktujemy jako realistyczne. Uważamy, że w przyszłym roku mechanizm rekompensat zostanie częściowo utrzymany, a ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosną o 8%r/r.

CPI: Niewielki wzrost w maju.

 • Według wstępnego szacunku dynamika inflacji w maju wzrosła nieznacznie z 2,2 do 2,3%r/r (konsensus 2,4%). Zmianie uległa natomiast jej struktura -  dynamika cen żywności wzrosła z 3,3% do 5%r/r, spadek dynamiki widoczny był w przypadku cen paliw (z 8,6% do 4,1%r/r) oraz inflacji bazowej.
 • Szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się z 1,7% do 1,6%r/r tj. istotnie poniżej rynkowego konsensusu (1,9%) i zgodnie z naszą prognozą. Był to efekt powrotu cen biletów lotniczych na standardowe poziomy. W kwietniu kategoria podwyższyła CPI o 0,25pp z uwagi na podwyżki przed świętami wielkanocnymi. Teraz ta zmiana cofnęła się. Dodatkowo głębszy spadek dynamiki wstrzymywała podwyżka cen pakietów telefonicznych u głównego operatora telefonii mobilnej oraz podwyżki cen śmieci w niektórych samorządach. Presja w kategoriach związanych z popytem (np. rekreacja i kultura) była w naszej ocenie umiarkowana
 • W nadchodzących miesiącach spodziewamy się zbliżonych poziomów CPI – w czerwcu i lipcu dynamika najprawdopodobniej utrzyma się nieznacznie poniżej celu NBP (2,5%r/r). Drobny wzrost będzie efektem nieco wyższej inflacji bazowej. Prognozujemy, że w drugiej połowie roku CPI oscylować będzie w przedziale 2-2,5%r/r. Dynamika ceny żywności i paliw będzie w naszej ocenie spadać, a inflacja bazowa rosnąć.

Ministrem finansów został M.Banaś – wiceminister odpowiedzialny za administrację skarbową.

 • Minister finansów T.Czerwińska została odwołana z rządu i przeszła do zarządu NBP. Jej stanowisko objął M.Banaś - dotychczasowy wiceminister odpowiedzialny za Krajową Administrację Skarbową. Sugeruje to kontynuację dotychczasowej polityki fiskalnej, zwłaszcza w zakresie poprawy ściągalności podatków. Ponadto, zgodnie z doniesieniami medialnymi należy się też spodziewać rozszerzenia obniżki podatku PIT (obniżki podstawowej stawki 18 na 17%, zamiast wprowadzenia nowego progu 17%), co podwyższy deficyt w przyszłym roku o ok. 0,1% PKB.

Komentarz rynkowy

 • Spadki dochodowości na rynkach bazowych wczoraj wyhamowały. Ustabilizowały się również długie POLGBs, Na krótkim końcu polskiej krzywej miała miejsce realizacja zysków - rentowność dwulatek wzrosła  o 2pb. €/US$ i €/PLN znalazły się w trendach bocznych.

Łagodny EBC wsparciem dla rynków długu.

 • EBC jutro prawdopodobnie zaprezentuje łagodne nastawienie. Poznamy szczegóły nowego TLTRO. Bank prawdopodobnie zasugeruje też, że w razie potrzeby gotów jest wprowadzić kolejne instrumenty służące pobudzeniu wzrostu. Powinno to sprzyjać dalszemu umocnieniu obligacji na rynkach bazowych. Ostatnie komentarze z Fed sprzyjają też spadkowi rentowności Treasuries.
 • Z punktu widzenia €/US$ obraz jest niejednoznaczny. Wojny handlowe są zdecydowanie bardziej niebezpieczne dla strefy euro. Inwestorzy mocno wierzą jednak, że to w USA dojdzie do dużych obniżek stóp, co osłabia dolara. Efektywnie oba czynniki powinny się równoważyć. Tym samym spodziewamy się, że kurs €/US$ utrzyma się blisko obecnych poziomów.

Umocnienie POLGBs i PLN.

 • Pesymizm odnośnie globalnego wzrostu i korzystna struktura podaży SPW (tylko aukcje zamiany w czerwcu, niższa podaż w 2poł19) sugerują dalsze spadki rentowności POLGBs w najbliższych tygodniach. Na rynek mogą wrócić też inwestorzy zagraniczni, silnie niedoważeni w POLGBs. Sugeruje to dalsze zawężenie asset swapów na długim końcu (5-8bp w ciągu tygodnia-dwóch).
 • Złagodzenie retoryki przez EBC oraz oczekiwania, że Fed będzie obniżać stopy procentowe powinny sprzyjać dalszemu umocnieniu złotego. W naszej ocenie €/PLN może przetestować wsparcie na 4,27 nawet w tym tygodniu. Z uwagi na małe powiązania handlowe Polski z USA na tle gospodarek regionu złoty powinien również umacniać się wobec walut CEE, szczególnie HUF.

Tygodnik

12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej
4
cze
2019

Tygodnik ING 4-10.06.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej