Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Dziś poznamy szczegóły nowego TLTRO. KE grozi Włochom procedurą nadmiernego deficytu.

6 cze 2019

Dzisiaj Rada Prezesów EBC zaprezentuje schemat działania nowych operacji TLTRO – długoterminowych pożyczek wspierających akcję kredytową banków strefy euro. Poznamy również nowe projekcje makroekonomiczne banku. Z jednej strony, dane o PKB w strefie euro za 1kw19 były lepsze od oczekiwań.

Wiadomości zagraniczne

EBC: Poznamy szczegóły nowego TLTRO i nowe projekcje makroekonomiczne.

 • Dzisiaj Rada Prezesów EBC zaprezentuje schemat działania nowych operacji TLTRO – długoterminowych pożyczek wspierających akcję kredytową banków strefy euro. Poznamy również nowe projekcje makroekonomiczne banku. Z jednej strony, dane o PKB w strefie euro za 1kw19 były lepsze od oczekiwań. Z drugiej strony, wskaźniki sentymentu (PMI) zaskoczyły negatywnie. Negatywnie zaskakiwała również dynamika inflacji HICP oraz jej części bazowej. Dlatego też spodziewamy się niewielkich zmian w projekcjach PKB oraz obniżenia prognoz HICP. Skala rewizji prognoz zasygnalizuje, czy należy spodziewać się dalszego luzowania polityki pieniężnej EBC oraz jakie środki zostaną zastosowane.
 • Oceniamy iż są większe szanse na zaskoczenie bardziej proaktywną postawą ECB, np. zarząd może zaprezentować atrakcyjne warunki TLTRO. Może też zasygnalizować iż pracuje nad zróżnicowaniem stawek po jakich banki lokują nadwyżkę ponad rezerwą obowiązkową, co de facto oznacza kolejną obniżkę stóp procentowych.

Włochy: KE zagroziła Włochom nałożeniem procedury nadmiernego deficytu

 • Komisja Europejska opublikowała raport o sytuacji fiskalnej Włoch. Stwierdza w nim, że  uzasadnione jest nałożenie na ten kraj procedury nadmiernego deficytu. To pierwszy krok w kierunku takiej decyzji. Premier Włoch G.Conte odpowiedział, że rząd nie cofnie się przed polityką poluzowania fiskalnego, ale będzie dążył do zmiany unijnych reguł dot. długu i deficytu. Eskalacja konfliktu w tej sprawie między Włochami a Unią Europejską jest prawdopodobna. 

USA: Mieszane wydźwięk danych. Niska reakcja rynków.

 • Raport ADP wskazał, że zatrudnienie w amerykańskiej gospodarce wzrosło w maju o 27tys. etatów. Dane kształtują negatywne ryzyko dla piątkowego raportu biura statystycznego, choć jego tendencje mogą być rozbieżne. Badanie ADP wskazuje, że spore spadki zatrudnienia (o 52tys. miejsc pracy) natapiały w sektorze małych o średnich przedsiębiorstw, szczególnie w budownictwie. Badania w tego typu przedsiębiorstwach mogą zawierać zaburzenia związane z doborem ankietowanej próby.
 • Dobrą kondycję sektora usług w USA potwierdził natomiast indeks ISM.  Główny wskaźnik wzrósł z 55,5 do 56,9pkt. Poprawa widoczna była wśród prawie wszystkich komponentów. Osłabienie nastąpiło jedynie w przypadku komponentów związanych z wymianą handlową (zamówienia eksportowe, import).

Niemcy: Brak wyraźnych zmian w dynamice zamówień przemysłowych.

 • Dynamika zamówień przemysłowych w niemieckim przemyśle wzrosła w kwietniu z -5,9% do -5,3%r/r (blisko rynkowych oczekiwań). Struktura wskazuje drobną poprawę popytu na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne w Niemczech oraz pozostałych gospodarkach strefy euro. Poza granicami obszaru dalej widzimy bardzo słaby popyt na towary inwestycyjne i kapitałowe oraz stosunkowo wysoką dynamikę dóbr konsumpcyjnych.
 • Dane o zamówieniach wskazują na stagnację w niemieckim przemyśle. Prognozy analityków dalej sugerują mizerny wzrost PKB rzędu 0,5%r/r w 2kw. Pewnym optymistycznym sygnałem jest jednak wzrost rejestracji nowych samochodów (9,1%r/r w maju).

Wiadomości krajowe

RPP: Brak potrzeb zmian stóp. Możliwy wzrost CPI do 3% pod koniec 2019.

 • RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu utrzymana została ocena, że perspektywy gospodarcze są korzystne, a inflacja pozostanie umiarkowana. Prezes NBP powtórzył, że nie ma potrzeby podwyższania stóp procentowych.
 • Dyskusja skoncentrowana była na temacie perspektyw inflacji na koniec 2019 oraz w 2020. Prezes Glapiński oraz E.Gatnar wskazali, że oczekują tymczasowego wzrostu CPI do ok. 3%r/r na koniec roku. R.Sura stwierdził, że wynik będzie bliższy 2,5%. W naszej ocenie wskaźnik przekroczy poziom 3% w 1kw20 z uwagi na podwyżki cen energii elektrycznej oraz efekty statystyczne, jednak powróci bliżej celu NBP kwartał później.
 • Członkowie RPP unikali komentarzy odnośnie skutków uwolnienia cen energii w drugiej połowie roku oraz ewentualnych decyzji URE. Uważamy, że presja kosztowa związana z wyższymi cenami prądu dla firm będzie narastać w 2020, co będzie skutkować stosunkowo trwałym wzrostem CPI powyżej 3% w drugiej połowie przyszłego roku.

Komentarz rynkowy

 • Wczoraj miały miejsce dalsze spadki rentowności, szczególnie w przypadku Bunda (3pb). POLGBs zyskały w jeszcze większej skali (6pb na długim końcu). Inwestorzy liczą na łagodny przekaz z EBC oraz obniżki stóp Fed. Po nieudanej próbie przełamania 1,13 €/US$ zbliżył się do 1,12. Wahania €/PLN odbyły były niewielkie, para utrzymała się poniżej 4,28.

Dalsze umocnienie na rynkach długu.

 • Dziś poznamy decyzje EBC i  szczegóły nowego TLTRO. Bank prawdopodobnie zasugeruje też, że w razie potrzeby gotów jest wprowadzić kolejne instrumenty służące pobudzeniu wzrostu. Powinno to sprzyjać dalszemu umocnieniu obligacji na rynkach bazowych. Ostatnie komentarze z Fed sprzyjają też spadkowi rentowności Treasuries.
 • Decyzja EBC powinna sprzyjać spadkom €/US$. Rynek wycenił już jednak bardzo łagodny przekaz EBC, inwestorzy mocno liczą też na obniżki stóp Fed. Dlatego para może nie być w stanie przełamać wsparcia na poziomie 1,12. W kolejnych dniach liczymy na ponowny wzrost €/US$ do 1,13 – dalej widzimy szanse na pogłębianie się oczekiwań na obniżki stóp ze strony Feds.

€/PLN pogłębi spadek, bardzo mocne POLGBs.

 • Otoczenie międzynarodowe pozostaje korzystne dla POLGBs. Próby korekty / realizacji zysków skończyły się po 2 dniach. Struktura podaży SPW (tylko aukcje zamiany w czerwcu, niższa podaż w 2poł19) sugerują dalsze spadki rentowności POLGBs w najbliższych tygodniach. Na rynek mogą wrócić też inwestorzy zagraniczni, silnie niedoważeni w POLGBs. Sugeruje to dalsze zawężenie asset swapów na długim końcu (3-5bp w ciągu tygodnia-dwóch).
 • Złagodzenie retoryki przez EBC oraz oczekiwania, że Fed będzie obniżać stopy procentowe powinny sprzyjać dalszemu umocnieniu złotego. W naszej ocenie €/PLN może przetestować wsparcie na 4,27 nawet w tym tygodniu. Z uwagi na małe powiązania handlowe Polski z USA na tle gospodarek regionu

Tygodnik

30
maj
2019

Tygodnik ING 29-04.05.2019

Wybory europejskie zmniejszają szanse na kolejny impuls fiskalny w Polsce. Ich wynik jest lekko pozytywny dla polskich obligacji.

Więcej
14
maj
2019

Tygodnik ING 14-19.05.2019

USA rozpoczynają kolejny etap wojny handlowej z Chinami.

Więcej
9
kwi
2019

Tygodnik ING 09-14.04.2019

Odbicie chińskiego PMI nie gwarantuje globalnego ożywienia. Spodziewamy się kolejnego opóźnienia Brexit.

Więcej
2
kwi
2019

Tygodnik ING 02-07.04.2019

Złagodzenie tonu Fed i ECB, a także banków centralnych w regionie powinno utrzymać łagodne nastawienie RPP.

Więcej
27
mar
2019

Tygodnik ING 26-31.03.2019

Pogorszenie sytuacji fiskalnej Polski. PMI z Eurolandu pokazują, że spowolnienie to nie tylko wpływ czynników jednorazowych.

Więcej
19
mar
2019

Tygodnik ING 19-24.03.2019

Fed zrewiduje prognozy stóp procentowych. Trwały wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej
12
mar
2019

Tygodnik ING 12-17.03.2019

Zmiana nastawienia EBC pokazuje duże obawy o stan koniunktury w Eurolandzie.

Więcej
5
mar
2019

Tygodnik ING 05-10.03.2019

Posiedzenie EBC kluczowe dla rynków. NBP obniży projekcję inflacji, nastawienie zmieni się z łagodnego na neutralne.

Więcej
27
lut
2019

Tygodnik ING 26.02-3.03.2019

Skok wydatków wyborczych to przedłużenie boomu konsumpcyjnego z ostatnich lat, inwestycje zostaną słabe.

Więcej
19
lut
2019

Tygodnik ING 19-24.02.2019

Pogorszenie koniunktury w USA na przełomie roku. Silny wzrost inflacji bazowej w Polsce.

Więcej

MonitorING

28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej