Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
  • Dziennik

  • Tygodnik

  • MonitorING

Dziennik

17
wrz
2019

Napięcia na rynkach po atakach na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. RPP niewzruszona rosnącą inflacją.

Dziś poznamy wrześniowe wyniki badania ZEW wśród analityków oraz zarządzających portfelami. Spodziewamy się niewielkich zmian wśród głównych wskaźników. Rynkowe prognozy wskazują na pogorszenie oceny bieżącej (z -13,5 do -15pkt) oraz poprawę oczekiwań z -44,1 do -38pkt.

Więcej
16
wrz
2019

Fed ostrożnie obniży stopy. Mocny wzrost inflacji w Polsce, skok CPI do ok. 4%r/r w 1kw20 coraz bardziej realny.

W środę odbędzie się posiedzenie Fed, na którym - zgodnie z oczekiwaniami rynku i naszymi własnymi – FOMC podejmie decyzję o obniżce stóp procentowych o 25pb do 1,75-2,00%. Jej celem będzie przeciwdziałanie zacieśnieniu warunków finansowych oraz globalnemu spowolnieniu gospodarczemu (spowodowanemu przedłużającymi się wojnami handlowymi) które może uderzyć w USA.

Więcej
13
wrz
2019

EBC poluzował politykę pieniężną zgodnie z oczekiwaniami, ale sygnalizując brak konsensusu w Radzie Prezesów.

Rada Prezesów EBC obniżyła stopę depozytową o 10pb do -0,5% oraz ogłosiła skup aktywów w wysokości €20mld miesięcznie, od listopada na czas nieograniczony. Zniesiony został wymóg dodatnich stóp procentowych dla obligacji korporacyjnych. Komitet zapowiedział również, że nie podwyższy stóp procentowych i nie ograniczy polityki QE dopóki inflacja HICP trwale nie wróci do poziomu 2%r/r.

Więcej
12
wrz
2019

Dzisiaj decyzja EBC, kontrowersje wokół QE.

Dzisiaj poznamy pakiet instrumentów, które wprowadzi EBC. Konsensus zakłada cięcie stopy depozytowej o 10pb, możliwość wprowadzenia programu różnicowania stopy depozytowej w zależności od wysokości rezerw banków (tzw. tieringu), wydłużenie foward guidance o 6 miesięcy do końca 2020 (zapewnienie że stopy zostaną utrzymane albo obniżone do tego czasu)

Więcej
11
wrz
2019

Posiedzenie RPP zdominuje dyskusja wokół kredytów frankowych i podwyżek płacy minimalnej.

Chiński dziennik South Morning China Post poinformował, że administracja Państwo Środka jest gotowa kupować więcej produktów rolnych z USA oraz zwiększyć dostęp do rynku dla inwestorów zagranicznych a także wzmocnić ochronę własności intelektualnej.

Więcej
10
wrz
2019

Plany ekspansji fiskalnej w Niemczech. Brytyjski parlament zawiesza obrady.

Agencja Reutera poinformowała, że rząd federalny Niemiec rozważa powołanie tzw. shadow budget pozwalającego na finansowanie inwestycji z pominięciem krajowych reguł fiskalnych. Bieżące reguły nie pozwalają na deficyt nie większy niż 0,35%PKB – zbyt mało by wdrożyć plan ministra finansów O.Scholza (€50mld odpowiadających 1,4%PKB).

Więcej
9
wrz
2019

Duża szansa na rozczarowanie mniej gołębią polityką ECB. Kolejne wydatki w programach wyborczych.

W czwartek poznamy pakiet instrumentów, które wprowadzi EBC – agencja Reutera wskazała wcześniej, że decyzje na pewno obejmą obniżkę stóp procentowych - prognozujemy spadek stopy depozytowej o 20pb, konsensus jest niższy (10pb).

Więcej
6
wrz
2019

Dziś dane z amerykańskiego rynku pracy. Słabe wyniki produkcji w Niemczech.

Dzisiaj poznamy rządowy raport z rynku pracy w sierpniu. Rynkowe prognozy wskazują na wzrost zatrudnienia o 160tys. miejsc pracy. Opublikowane dotychczas informacje wskazują duże szanse, że wzrost będzie wyższy. Raport ADP wskazał, że zatrudnienie w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosło w sierpniu o 195tys. miejsc pracy (wobec oczekiwanych 150tys.).

Więcej
5
wrz
2019

Brexit opóźni się o 3 miesiące. Nowe wybory w UK. EBC może wstrzymać wprowadzenie QE we wrześniu.

Wczoraj Izba Gmin przegłosowała opóźnienie Brexitu o 3 miesiące (pod warunkiem zgody UE), o ile do 19 października nie uda się zawrzeć nowego porozumienia. W odpowiedzi Premier B.Johnson złożył wniosek o rozpisanie przedterminowych wyborów 15 października. Wniosek został odrzucony głosami opozycji, która chce późniejszego terminu nowych wyborów.

Więcej
4
wrz
2019

Rząd Wielkiej Brytanii utracił większość. Losy Brexitu rozstrzygną przedterminowe wybory.

Izba Gmin przegłosowała uchwałę o przejęciu dzisiejszego porządku obrad, tak aby wymusić na premierze opóźnienie Brexitu o 3 miesiące (w razie braku porozumienia z UE). Rządzących Torysów obowiązywała dyscyplina partyjna, ale 21 członków zagłosowało wraz z opozycją.

Więcej

Tygodnik

11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej

MonitorING

MonitorING.PL 19.06.2019

19 cze 2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

  • Konflikt USA-Chiny r ozgorzał na nowo, protekcjonistyczna polityka USA wyszła poza obszar handlu, co Chińczycy uznali za zbyt duże ryzyko dla ich planów modernizacji gospodarki i przyjęli bardziej konfrontacyjne podejś cie. Widzimy duże ryzyko dalszej eskalacji napięć oraz otwarcia nowego frontu USA z UE. Efektem jest kontynuacja spowolnienia światowego handlu i przemysłu. Dotychczas uderzyło ono w gospodarki azjatyckie i Eurolandu, ale wzrost w USA także zaczyna hamować. Spodziewamy się, że tempo globalnego PKB może s paść poniżej potencjału w najbliższych kwartałach. Ankiety wśród globalnych funduszy inwestycyjnych pokazują gwałtown y wzrost oczekiwań na spowolnienie. Rynki akcji nie pokazują tego pesymizmu z uwagi na zapowiedź proaktywnego podejścia Fed i ECB.
  • Spowolnienie w strefie euro w 2019 będzie stosunkowo silne z uwagi na duży udział handlu zagranicznego w gospodarce – dynamika PKB spadnie w tym roku z 1,9 do 1,0%r/r. Problemem jest też trudna sytuacja fiskalna gospodarek peryferyjnych. Uniemożliwia to wprowadzenie impulsu fiskalnego w większej skali. Tym niemniej wydatki budżetowe i mocny rynek pracy podtrzymają popyt wewnętrzny na wysokim poziomie w niektórych gospodarkach, np. Niemczech.
  • Gospodarka USA była mało wrażliwa na efekty globalnej dekoniunktury i wojen handlowych. Wzrost podtrzymywał m.in. zeszłoroczny impuls fiskalny. Jednak ostatnio pojawiły się s ygnały spowolnienia, np. w przemyśle. Wkrót ce wyczerpie się wpływ obniżek podatków, a przed wyborami w 2020 Demokraci nie poprą kolejnego dużego impulsu fiskalnego.
  • Dlatego spodziewamy się prewencyjnego poluzowania polityki Fed, a może także EBC. Fed obniży stopy o 50pb już w tym roku, to mniejsza skala niż wycenia rynek, ale niepewność co do skutków wojen handlowych jest tak duża, że rynki finansowe pozostaną w wyczekiwaniu. W przypadku EBC możliwy jest wachlarz paru narzędzi, np. obniżki stopy depozytowej (i różnicowanie stawek po jakich banki lokują środki w EBC), wznowienie QE czy bezpośrednie wsparcie akcji kredytowej.
  • W przeciągu najbliższego roku spodziewamy się umocnienia EUR wobec USD i GBP (o odpowiednio 1,8 i 1,1%). Z uwagi na silne uzależnienie od eksportu gospodarka strefy euro pierwsza odczuła globalne spowolnienie. W kolejnych miesiącach efekt ten będzie roz przestrzeniać się w innych krajach, wspierając oczekiwania na poluzowanie polityki pieniężnej w USA, czy Japonii. Ryzykiem dla naszego scenariusza jest naginanie unijnych reguł wydatkowych przez Włochy oraz istotne pogorszenie światowego handlu. Są to jednak czynniki inwestorom już znane i ich wpływ na wyceny powinien być umiarkowany.
  • W naszej ocenie przestrzeń do dalszego umocnienia Bundów jest ograniczona. Zarówn o perspektywa kolejnej obniżki stóp procentowych EBC, jak i ewentualnego uruchomienia QE jest już częściowo w cenach. Jeżeli Bank zdecyduje się na operacje bezpośrednio wspierające akcję kredytową, to nie to powinno prowadzić do umocnienia na rynkach długu.
  • W przypadku amerykańskich Treasuries pole do spadku dochodowości jest bardzo duże. W odpowiedzi na z agrażające gospodarce USA spowolnienie oczekujemy obniżek st óp procentowych Fed. Jest to scenariusz już wyceniany przez instrumenty rynku pieniężnego, mniej przez obligacje. Obniżenie się koszt ów finansowania pozycji w US$ naszym zdaniem sprowadzi rentowność amerykańskiej 10latki do 1,6% pod koniec roku.