Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
  • Dziennik

  • Tygodnik

  • MonitorING

Dziennik

18
lis
2019

Koniunktura w USA w 4kw ciągle silna. Spowolnienie w polskim przetwórstwie.

Dane o sprzedaży detalicznej w USA miały niejednoznaczny wydźwięk. Dynamika głównego indeksu (0,3%m/m) była nieco wyższa od rynkowych prognoz (0,2%). Jednak wbrew naszym oczekiwaniom była to głównie zasługa sprzedaży samochodów oraz paliw – w tzw. grupie kontrolnej, która najlepiej obrazuje długotrwały trend we wzorcach konsumpcji, nastąpił wzrost o 0,3%m/m.

Więcej
15
lis
2019

Rynki pod wpływem spekulacji o problemach w negocjacjach USA i Chin. Dynamika PKB w Polsce poniżej 4% w 3kw.

Dziś poznamy dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej w październiku. Rynkowe prognozy wskazują na niski wzrost rzędu 0,2%m/m, nasze szacunki są nieco niższe (0,1%). Na wynikach ciążyć będzie sprzedaż samochodów. W przypadku części bazowej (wyłączającą sprzedaż aut i paliw) prognozujemy silniejszy wzrost o 0,3%m/m (konsensus 0,4%).

Więcej
14
lis
2019

Lekka poprawa koniunktury w przemyśle strefy euro. Spadek tempa wzrostu PKB w Polsce.

Dynamika produkcji przemysłowej w strefie euro odbiła we wrześniu z -2,8% do -1,7%r/r, powyżej rynkowych prognoz (-2,3%). Zaskoczenie związane jest z silniejszą aktywnością w Hiszpanii i Holandii, gdzie odnotowano wzrosty (kolejno o 0,4% i 0,7%r/r).

Więcej
13
lis
2019

Projekcje NBP zbliżone do naszych prognoz, bank centralny wskazuje na negatywy wpływ szybkich podwyżek pensji minimalnej i efekty inflacyjne transferów socjalnych.

W najbliższych dniach spodziewamy się stabilizacji rentowności na rynkach bazowych. Ostatnie doniesienia pozwalają na umiarkowany optymizm co do przebiegu rozmów handlowych USA zarówno z Chinami, jak i UE. Najważniejsze z punktu widzenia rynków dane, czyli wyniki sfery realnej w USA, poznamy dopiero w piątek.

Więcej
12
lis
2019

USA studzą oczekiwania na porozumienie handlowe z Chinami. Spowolnienie dynamiki krajowego PKB w 3kw.

W piątek prezydent USA stwierdził, że nie zgodził się na obniżenie ceł dla Chin, dementując komentarz chińskiego ministerstwa. W sobotę wskazał niezadowolenie z tempa przebiegu negocjacji. Komentarze wyhamowały wzrost rentowności na rynkach bazowych.

Więcej
8
lis
2019

Rynki skupione na rozmowach handlowych USA i Chin.

Chiński Minister ds. handlu zadeklarował, że wstępne porozumienie handlowe z administracją USA zawierać będzie postanowienie o obustronnym obniżeniu ceł. Komunikat nie zawierał jednak informacji precyzujących których towarów ma to dotyczyć. Oczekiwania na duże zmiany studziła także cześć doradców prezydenta USA D.Trumpa m.in. P.Navarro.

Więcej
7
lis
2019

Porozumienie handlowe USA i Chin coraz bliżej. Brak istotnej poprawy w niemieckim przemyśle.

Dynamika produkcji w Niemczech spadła we wrześniu z -3,9% do -4,3%r/r, zgodnie z rynkowymi prognozami (-4,4%). Sierpniowe dane zrewidowano o 0,1pp w górę. Struktura danych dalej wskazuje na bardzo niskie wyniki producentów energii (we wrześniu -8,3%r/r), dóbr konsumpcyjnych (-8%) oraz pośrednich (-2,1%). Dalej negatywna pozostaje dynamika produkcji w branży motoryzacyjnej.

Więcej
6
lis
2019

Poprawa koniunktury w amerykańskim sektorze usług. Dziś decyzja RPP.

Indeks ISM w sektorze usług wzrósł w październiku z 52,6 do 54,7pt, istotnie powyżej rynkowych prognoz (53,5pkt). Badanie wskazuje istotną poprawę dla każdego z głównych subkomponentów. Jedyną kategorią gdzie widoczny był spadek są zamówienia eksportowe, jednak ich wpływ na amerykańską gospodarkę jest niewielki.

Więcej
5
lis
2019

Silny spadek polskiego PMI nie oznacza załamania produkcji.

Dzisiaj poznamy wyniki badania ISM dla sektora usług. Rynkowe prognozy wskazują na wzrost wskaźnika z 52,6 do 53,4pkt. Nasz szacunek jest niższy (53pkt). Sektor usług najprawdopodobniej będzie notował niższe wzrosty aktywności niż w ubiegłych kwartałach z uwagi na coraz słabsze tempo wzrostu zatrudnienia. Dlatego też spodziewamy się spowolnienia dynamiki wzrostu PKB w 4kw oraz przyszłym roku.

Więcej
4
lis
2019

Rynki obawiają się dekoniunktury w USA mimo mocnych bieżących danych.

Dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły pozytywnie – w październiku przybyło 128tys. nowych miejsc pracy, dodatkowo o 95tys. w górę zrewidowano dane za poprzednie dwa miesiące. Mediana rynkowych prognoz wskazywała wzrost rzędu 85tys. Na październikowym wyniku negatywnie ciążył strajk w General Motors – jego następstwem było obniżenie zatrudnienia o 46tys. etatów.

Więcej

Tygodnik

5
lis
2019

Tygodnik ING 4-10.11.2019

Inflacja wróciła do celu NBP. Silny wzrost na początku przyszłego roku.

Więcej
29
paź
2019

Tygodnik ING 28.10-3.11.2019

W środę Fed obniży stopy po raz trzeci w tym roku.

Więcej
21
paź
2019

Tygodnik ING 21-27.10.2019

Porozumienie w sprawie Brexitu blisko, ale optymizm na rynkach nie utrzyma się do końca roku.

Więcej
14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej

MonitorING

MonitorING.PL 19.06.2019

19 cze 2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

  • Konflikt USA-Chiny r ozgorzał na nowo, protekcjonistyczna polityka USA wyszła poza obszar handlu, co Chińczycy uznali za zbyt duże ryzyko dla ich planów modernizacji gospodarki i przyjęli bardziej konfrontacyjne podejś cie. Widzimy duże ryzyko dalszej eskalacji napięć oraz otwarcia nowego frontu USA z UE. Efektem jest kontynuacja spowolnienia światowego handlu i przemysłu. Dotychczas uderzyło ono w gospodarki azjatyckie i Eurolandu, ale wzrost w USA także zaczyna hamować. Spodziewamy się, że tempo globalnego PKB może s paść poniżej potencjału w najbliższych kwartałach. Ankiety wśród globalnych funduszy inwestycyjnych pokazują gwałtown y wzrost oczekiwań na spowolnienie. Rynki akcji nie pokazują tego pesymizmu z uwagi na zapowiedź proaktywnego podejścia Fed i ECB.
  • Spowolnienie w strefie euro w 2019 będzie stosunkowo silne z uwagi na duży udział handlu zagranicznego w gospodarce – dynamika PKB spadnie w tym roku z 1,9 do 1,0%r/r. Problemem jest też trudna sytuacja fiskalna gospodarek peryferyjnych. Uniemożliwia to wprowadzenie impulsu fiskalnego w większej skali. Tym niemniej wydatki budżetowe i mocny rynek pracy podtrzymają popyt wewnętrzny na wysokim poziomie w niektórych gospodarkach, np. Niemczech.
  • Gospodarka USA była mało wrażliwa na efekty globalnej dekoniunktury i wojen handlowych. Wzrost podtrzymywał m.in. zeszłoroczny impuls fiskalny. Jednak ostatnio pojawiły się s ygnały spowolnienia, np. w przemyśle. Wkrót ce wyczerpie się wpływ obniżek podatków, a przed wyborami w 2020 Demokraci nie poprą kolejnego dużego impulsu fiskalnego.
  • Dlatego spodziewamy się prewencyjnego poluzowania polityki Fed, a może także EBC. Fed obniży stopy o 50pb już w tym roku, to mniejsza skala niż wycenia rynek, ale niepewność co do skutków wojen handlowych jest tak duża, że rynki finansowe pozostaną w wyczekiwaniu. W przypadku EBC możliwy jest wachlarz paru narzędzi, np. obniżki stopy depozytowej (i różnicowanie stawek po jakich banki lokują środki w EBC), wznowienie QE czy bezpośrednie wsparcie akcji kredytowej.
  • W przeciągu najbliższego roku spodziewamy się umocnienia EUR wobec USD i GBP (o odpowiednio 1,8 i 1,1%). Z uwagi na silne uzależnienie od eksportu gospodarka strefy euro pierwsza odczuła globalne spowolnienie. W kolejnych miesiącach efekt ten będzie roz przestrzeniać się w innych krajach, wspierając oczekiwania na poluzowanie polityki pieniężnej w USA, czy Japonii. Ryzykiem dla naszego scenariusza jest naginanie unijnych reguł wydatkowych przez Włochy oraz istotne pogorszenie światowego handlu. Są to jednak czynniki inwestorom już znane i ich wpływ na wyceny powinien być umiarkowany.
  • W naszej ocenie przestrzeń do dalszego umocnienia Bundów jest ograniczona. Zarówn o perspektywa kolejnej obniżki stóp procentowych EBC, jak i ewentualnego uruchomienia QE jest już częściowo w cenach. Jeżeli Bank zdecyduje się na operacje bezpośrednio wspierające akcję kredytową, to nie to powinno prowadzić do umocnienia na rynkach długu.
  • W przypadku amerykańskich Treasuries pole do spadku dochodowości jest bardzo duże. W odpowiedzi na z agrażające gospodarce USA spowolnienie oczekujemy obniżek st óp procentowych Fed. Jest to scenariusz już wyceniany przez instrumenty rynku pieniężnego, mniej przez obligacje. Obniżenie się koszt ów finansowania pozycji w US$ naszym zdaniem sprowadzi rentowność amerykańskiej 10latki do 1,6% pod koniec roku.