Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Silne dane z rynku pracy w USA. Inwestorzy czekają na wystąpienia członków FOMC.

8 lip 2019

Liczba miejsc pracy w amerykańskiej gospodarce wzrosła w czerwcu o 224tys., dane za ubiegłe dwa miesiące zrewidowano nieznacznie w dół o 11tys etatów. Wynik był znacznie silniejszy od rynkowych prognoz (160tys.).

Wiadomości zagraniczne

USA: Silny wzrost zatrudnienia w czerwcu

 • Liczba miejsc pracy w amerykańskiej gospodarce wzrosła w czerwcu o 224tys., dane za ubiegłe dwa miesiące zrewidowano nieznacznie w dół o 11tys etatów. Wynik był znacznie silniejszy od rynkowych prognoz (160tys.). Struktura wzrostu zatrudnienia była zrównoważona – silniejsze wyniki odnotowano zarówno w przemyśle, usługach oraz administracji federalnej.
 • Według badania ankietowego prowadzonego wśród gospodarstw domowych, odsetek osób aktywnych zawodowo wzrósł o 0,1pp do 62,9%. Zmiana spowodowała analogiczny wzrost stopy bezrobocia do 3,7% oraz tzw. miary U6 obejmujących ludzi przymusowo zatrudnionych na niepełny etat (7,2%).
 • Dynamika wynagrodzeń pozostała stabilna na poziomie 3,1%r/r, poniżej rynkowych prognoz (3,2%). To efekt spowolnienia w handlu hurtowym, pozostałe branże dalej odnotowały tendencję wzrostową.
 • Dane wywołały istotną korektę na amerykańskim rynku długu – krzywa dochodowości obligacji podniosła się o ok. 10pb. Kontrakty terminowe dalej implikują obniżki stóp procentowych podczas lipcowego posiedzenia z 95% prawdopodobieństwem.

Fed: Wystąpienie prezesa / minutes ważne w kontekście lipcowej decyzji.

 • Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia będzie półroczne sprawozdanie prezesa Fed w Kongresie. Ważniejsze będzie przesłuchanie w Izbie Reprezentantów (środa), zazwyczaj mniejsza uwaga towarzyszy wystąpieniu w Senacie (czwartek). Uczestnicy rynków finansowych oczekiwać będą informacji dotyczących perspektyw działania Fed podczas lipcowego posiedzenia. W naszej ocenie bezpośredni komunikat jest mało prawdopodobny – uważamy, że prezes Fed powtórzy stanowisko mówiące, że komitet rozważa prewencyjne luzowanie polityki, bez podawania szczegółów co do konkretnych decyzji.
 • W środę poznamy również minutes z czerwcowego posiedzenia Fed. Dokument  przedstawi kolektywne stanowisko komitetu FOMC  oraz pomoże określić jak duża grupa członków wspiera luzowanie polityki pieniężnej. Podczas czerwcowego posiedzenia większość dalej wskazywała na brak zmian stóp procentowych w 2019.

USA: Dane o inflacji nie wesprą luzowania polityki Fed.

 • W czwartek poznamy szacunek inflacji CPI w czerwcu. Zarówno rynkowe jak i nasze prognozy wskazują na spadek głównego indeksu z 1,8% do 1,6%r/r oraz brak zmian w inflacji bazowej (2%). Materializacja takiego scenariusza kontrastować będzie z dotychczasowymi wycenami działań Fed. Spodziewamy się jednak znacznie słabszej reakcji niż miało to miejsce w przypadku piątkowego raportu z rynku pracy.

Niemcy: Dane o produkcji zbliżone do oczekiwań.

 • Dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech spadła w maju z -2,3% (po rewizji o 0,5pp w dół) do -3,7%r/r. Wynik ukształtował się w pobliżu rynkowych prognoz (-3,2%). Bieżące dane potwierdzają zastój w przypadku produkcji dóbr kapitałowych oraz pośrednich, co bezpośrednio wiążemy ze spowolnieniem w gospodarkach azjatyckich. Produkcja dóbr trwałych dalej oscyluje na pozytywnych poziomach. Majowe dane potwierdzają, że dynamika wzrostu PKB w Niemczech w 2kw spadnie poniżej 0,5%r/r.

Wiadomości krajowe

NBP: Optymistyczne prognozy inwestycji w kolejnych latach.

 • NBP opublikował raport o inflacji. Prognoza CPI na 2019 została podniesiona z 1,7% do 2%r/r. Zmiana odzwierciedla znacznie wyższe szacunki dynamiki cen żywności, które podniesiono z 2,2% do 3,8%r/r. Obniżona została natomiast prognoza cen energii. W przypadku roku 2020 główny wskaźnik podwyższono z 2,7% do 2,9%r/r – rewizjom towarzyszyła stosunkowo niewielka zmiana struktury. NBP zakłada wzrost inflacji bazowej rzędu 2,4%r/r.
 • W przypadku prognoz wzrostu PKB dynamikę w 2019 zrewidowano z 4,0 do 4,5%r/r. Zmiany szacunków dynamiki wydatków konsumpcyjnych były niewielkie, znacznej podwyższono natomiast prognozy nakładów inwestycyjnych. W tym przypadku NBP podniósł prognozę z 5,4% do 8,6%r/r. W przypadku roku 2020 prognozę PKB podniesiono z 3,7% do 4%r/r. Był to efekt wyższych prognoz konsumpcji publicznej oraz inwestycji.

Komentarz rynkowy

 • Najważniejszym wydarzeniem na rynkach podczas ubiegłego tygodnia były dane z rynku pracy w USA. Lepszy od oczekiwań odczyt i niska płynność wywołały spadek €/US$ blisko 1,12 oraz wzrost rentowności obligacji. Dziś rano Bundy odrobiły straty prawie w całości, ale 10-letnie Treasuries są słabsze o 6pb w porównaniu ze środą (dzień przed publikacją nie odbywał się handel). POLGBs osłabiły się o 1-2pb, a €/PLN wzrósł ponad 4,25.

Silny popyt na rynkach długu, €/US$ w trendzie bocznym.

 • W tym tygodniu inwestorzy będą śledzić wystąpienia członków Fed, szczególnie sprawozdanie prezesa J.Powella w środę. Inwestorzy w dalszym ciągu wyceniają agresywny scenariusz obniżek stóp w USA. W połączeniu ze słabymi danymi ze strefy euro sugeruje to utrzymanie się rentowności na rynkach bazowych na niskim poziomie lub dalsze spadki.
 • Do końca tygodnia kurs €/US$ powinien utrzymać się ponad 1,12. Odbywające się w tym tygodniu wystąpienia członków Fed najprawdopodobniej nie dostarczą konkretnych wskazówek co do kolejnych posunięć komitetu, wiec inwestorzy nadal wyceniać będą szybkie obniżki stóp. Słabe dane makro ze strefy euro nie dają jednak perspektyw na korektę i wzrost kursu.

Kompresja asset swapów, €/PLN w trendzie bocznym.

 • Niska podaż POLGBs w połączeniu z popytem ze strony krajowych banków sugeruje dalsze zawężenie asset swapów. Do końca miesiąca oczekujemy kompresji spreadów o kolejne 5pb na długim końcu. Złotowe stawki IRS są już obecnie na bardzo niskim poziomie, dalszy spadek wymagałby oczekiwań na szybkie obniżki stóp RPP. Wobec poluzowania fiskalnego jest to jednak mało prawdopodobny scenariusz.
 • W naszej ocenie w tym tygodniu kurs €/PLN utrzyma się blisko 4,24. Oczekiwania na obniżki stóp Fed spadły, co powinno ograniczyć popyt na waluty rynków wschodzących. W najbliższych dniach para prawdopodobnie znajdzie się w trendzie bocznym w zakresie 4,2350-28.

Tygodnik

18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej