Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Spadek oczekiwań na szybkie obniżki stóp Fed osłabia Treasuries. Mimo to POLGBs zyskują.

10 lip 2019

Dziś odbędzie półroczne sprawozdanie prezesa Fed w Izbie Reprezentantów Kongresu. Inwestorzy oczekiwać będą informacji dotyczących perspektyw działania Fed podczas lipcowego posiedzenia.

Wiadomości zagraniczne

Fed: Wystąpienie prezesa / minutes ważne w kontekście lipcowej decyzji.

 • Dziś odbędzie półroczne sprawozdanie prezesa Fed w Izbie Reprezentantów Kongresu. Inwestorzy oczekiwać będą informacji dotyczących perspektyw działania Fed podczas lipcowego posiedzenia. W naszej ocenie bezpośredni komunikat jest mało prawdopodobny – uważamy, że prezes Fed powtórzy stanowisko mówiące, że komitet rozważa prewencyjne luzowanie polityki, bez podawania szczegółów co do konkretnych decyzji.
 • Wieczorem poznamy również minutes z czerwcowego posiedzenia Fed. Dokument  przedstawi kolektywne stanowisko komitetu FOMC oraz pomoże określić jak duża grupa członków wspiera luzowanie polityki pieniężnej. Podczas czerwcowego posiedzenia większość dalej wskazywała na brak zmian stóp procentowych w 2019.
 • Wczoraj poznaliśmy komentarze regionalnych prezesów Fed. Brak potrzeby obniżki stóp procentowych podkreślił prezes Fed w Filadelfii P.Harker (z prawem głosu w 2020). Najbardziej gołębi członek J.Bullard (St. Louis) wskazał, że będzie głosował za obniżeniem stóp o 25pb w lipcu. Zadeklarował jednak, że nie widzi potrzeby silniejszych cięć (np. o 50pb) podczas tego posiedzenia.
 • W naszej ocenie wydźwięk sprawozdania czy minutes z dużym prawdopodobieństwem zostanie odczytany jako niedostatecznie gołębi. Taki scenariusz będzie sprzyjał osłabieniu obligacji. Od piątkowej publikacji raportu z rynku pracy słabną oczekiwania na obniżki stóp – obecnie kontrakty implikują ok. 85-90% prawdopodobieństwo cięcia o 25pb, trzy dni wcześniej wyceniana była pełna obniżka oraz 15-20% prawdopodobieństwo obniżki o 50pb.

USA: Brak istotnych zaskoczeń wśród wczorajszymi danymi.

 • Publikowane wczoraj dane z USA były zgodne z oczekiwaniami. Indeks NFIB spadł z 105 do 103,3pkt (konsensus 103,1). Spadek związany był z niższymi oczekiwaniami odnośnie sprzedaży. Subkomponenty opisujące bieżące zatrudnienie dalej utrzymały się na wysokich poziomach. Po dwóch słabszych odczytach odbiły także indeksy opisujące plany podwyżek wynagrodzeń oraz zwiększania zatrudnienia w dłuższym horyzoncie.
 • W przypadku raportu JOLTS liczba otwieranych miejsc pracy była niższa od oczekiwań, jednak był to efekt rewizji poprzednich danych. Niemniej jednak dane odzwierciedlające przepływy pracowników między firmami czy zwolnienia nie sugerują pogorszenia sytuacji.

Wiadomości krajowe

 • Brak istotnych wiadomości.

Komentarz rynkowy

 • Przekonanie inwestorów co do szybkich obniżek stóp w USA słabnie, w ciągu 3 dni wyceniana na koniec tego roku ścieżka podniosła się o 5pb. Wczoraj ruch ten wsparły wypowiedzi P.Harkera z FOMC. Efektem jest mała korekta na bazowych rynkach długu, którą jednak nie przekłada się na zmiany rentowności POLGBs. Krajowy dług kontynuował wczoraj umocnienie, 10latki zyskały kolejne 4pb. Na rynku walutowym kurs €/US$ od 3 dni waha się blisko 1,12. Pod presją znalazły się natomiast waluty CEE, w tym złoty. Kurs €/PLN wzrósł do 4,27, najwyżej od pierwszej polowy lipca.

Oczekiwania rynków na obniżki stóp w USA słabną.

 • Dzisiaj uwaga inwestorów skupi się dziś na sprawozdaniu prezesa Fed J.Powella przed Kongresem. Ostatnie komentarze członków FOMC rozczarowały inwestorów liczących na szybkie i głębokie obniżki w USA. Dalej jednak wyceniana jest obniżka na posiedzeniu w lipcu. W naszej ocenie skala ew. dalszej korekty na rynkach długu jest umiarkowana (3-5pb w przypadku 10latek). Powell prawdopodobnie nie wskaże jednoznacznie na obniżkę w lipcu, nie wykluczy natomiast możliwości poluzowania. Wzrost rentowności ograniczają słabe dane ze strefy euro, które budują oczekiwania na luzowanie polityki przez EBC.
 • Spodziewamy się, że do końca tygodnia kurs €/US$ utrzyma się blisko 1,12. Dane ze strefy euro budzą obawy o koniunkturę, ale równoważą je oczekiwania na szybkie i głębokie obniżki stóp Fed (75pb w tym roku). Presji na wzrost pary spodziewamy się od przyszłego tygodnia. Przed lipcowym posiedzeniem Fed kurs powinien znów zbliżyć się do 1,15.

Dalsze umocnienie POLGBs. Presja na wzrost €/PLBN powinna wyhamować.

 • W naszej ocenie do końca miesiąca złotowe asset swapy na długim końcu zawężą się o kolejne 5pb i nawet 15pb do końca roku. Popyt na POLGBs to zasługa krajowych banków, zasilonych wysokim tempem wzrostu depozytów. Ich dynamika pozostanie wysoka także w 2poł19, a w 4kw19 nawet się nasili. Według naszego badania ankietowego konsumenci zaoszczędzą nawet 50% wypłacanych środków w ramach rozszerzonego 500+. Silny popyt kontrastować będzie z niska podaż SPW względem analogicznego okresu 2018. Złotowe stawki IRS są już obecnie na bardzo niskim poziomie, dalszy spadek wymagałby pojawienia się oczekiwań na szybkie obniżki stóp RPP. Wobec poluzowania fiskalnego jest to jednak mało prawdopodobny scenariusz.
 • Skala przeceny złotego oraz walut CEE zaskoczyła nas. Fundamentalnie nie widzimy jednak przesłanek do powrotu €/PLN ponad 4,30. Złotego stabilizować powinna stabilna polityka NBP, czy relatywnie wysoki poziom stóp w kraju. Najbliższy poziom wsparcia to (4,2750-28) powinien zatrzymać wzrost €/PLN o ile szef Fed nie zaskoczy dziś rynków podczas swojego wystąpienia.

Tygodnik

18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej