Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Złoty pod presją. W UK rośnie ryzyko twardego Brexitu.

29 sie 2019

Premier B.Johnson zdecydował się zawiesić parlament w okresie od 9 września do 14 października. Okres zawieszenia kończy się dwa tygodnie przed terminem wyjścia UK ze wspólnoty.

Wiadomości zagraniczne

UK: Premier zawiesza parlament do 2 tygodnie przed Brexitem.

 • Premier B.Johnson zdecydował się zawiesić parlament w okresie od 9 września do 14 października. Okres zawieszenia kończy się dwa tygodnie przed terminem wyjścia UK ze wspólnoty. Operacja ma na celu utrudnienie odwołania premiera, daje B.Johnsonowi możliwość negocjowania z UE nowych warunków wyjścia ale pozostawia Parlamentowi tylko 2 tygodnie na ich zaakceptowanie (po okresie zawieszenia), więc presja czasu działa na korzyść Johnsona. W obecnych warunkach rosną szanse na jeszcze inny scenariusz tj. Parlament po  prostu przegłosuje kolejne odłożenie terminu wyjścia gdy wróci do prac 14 października, a więc na dwa tygodnie przed terminem wyjścia. 
 • Kursy zakładów bukmacherskich firmy Oddschecker wskazują zbliżone prawdopodobieństwo wyjścia bez umowy w 2019 (50%) do pozostałych scenariuszy. Paradoksalnie reakcja funta szterlinga na wydarzenia była stosunkowo niewielka.

Włochy: Powrót rządu G.Conte.

 • Kryzys rządowy we Włoszech został zakończony powrotem gabinetu G.Conte przy wsparciu Ruchu 5 Gwiazd oraz Partii Demokratycznej. W krótkim okresie takie rozwiązanie rozwiąże obawy o ewentualną niestabilność finansów publicznych związanych z forsowaniem programu Ligii Północnej. Należy jednak zauważyć, że gabinetowi przyjdzie się mierzyć z problemem potencjalnej recesji w gospodarce. Tarcia w przyszłości są dość prawdopodobne zważywszy, że obydwa ugrupowania są dość odległe programowo.

Niemcy: Wciąż niska dynamika inflacji.

 • Dziś poznamy wstępne dane o inflacji CPI w sierpniu. Rynkowe oczekiwania wskazują na spadek głównego wskaźnika z 1,7% do 1,5%r/r. Stosunkowo duże rozbieżności występują w przypadku indeksu HICP, gdzie prognozowany jest wzrost z 1,1% do 1,2%r/r (wskaźniki różnią się metodologią budowy koszyka). Perspektywy dla niemieckiej i europejskiej inflacji pozostają negatywne – badania oczekiwań przedsiębiorstw Ifo, czy analityków ZEW wskazują, że dalej należy oczekiwać obniżania się indeksów.
 • Spadek dynamiki inflacji i oczekiwań na przyszłość będzie argumentem wspierającym silne luzowanie polityki EBC podczas posiedzenia 12 września. W naszej ocenie bardzo prawdopodobne jest uruchomienie programu skupu aktywów w skali €30mld miesięcznie, obniżenie stopy depozytowej o 20pb, oraz wprowadzenie systemu różnicowania stóp procentowych dla europejskich banków

USA: Drugi szacunek PKB bez większych rewizji.

 • Dziś poznamy również drugi szacunek amerykańskiego PKB w 2kw – rynkowe prognozy wskazują na brak efektywnych zmian względem pierwszej publikacji tj. spadek z 2,1% do 2%kw/kw po zannualizowaniu, który odpowiada zmianie o 0,025pp według europejskich metodologii.
 • Model GDP Now analizujący bieżące dane oraz konsensus analityków Bloomberga sugerują niewielkie zmiany tempa wzrostu w bieżącym kwartale. Taki obraz kontrastuje z wyceną rynkową działań Fed – kontrakty terminowe od dłuższego czasu implikują ok 50-75pb cięć, nie widzimy istotniejszych reakcji na napływające dane. Sami prognozujemy jedną obniżkę we wrześniu. Nie spodziewamy się jednak zmian po dzisiejszej publikacji – w nadchodzących tygodniach impulsem mogą być wiadomości odnośnie kształtu relacji handlowych z Chinami.

Wiadomości krajowe

Budżet: deficyt finansów publicznych w 2020 wyniesie 0,5% PKB, jeśli limit składek na ZUS zostanie zniesiony i nie będzie wypłaty 13-stych emerytur.

 • Wczoraj rząd przedstawił szczegóły projektu ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem. Dokumenty te potwierdzają, że rząd planuje zniesienie limitu składek emerytalnych (30-krotność przeciętnego wynagrodzenia) oraz nie planuje wypłaty 13-stych emerytur w 2020. Dzięki temu dotacja budżetowa do ZUS ma spaść z ponad PLN40mld w 2019 do PLN26mld. Jeśli tak się stanie to deficyt finansów publicznych w metodologii ESA2020 wyniesie 0,5% PKB, taki scenariusz przybliżałby nas do realizacji nadmiernie optymistycznej prognozy zerowego deficytu centralnego.
 • Wciąż jednak jesteśmy trochę bardziej ostrożni od rządu, zakładamy deficyt sektora na poziomie 0,5% PKB a rząd 0,3%PKB – różnice wyjaśnia nasze ostrożniejsze podejście do prognoz dochodów budżetowych i dalszej poprawy ściągalności podatków.
 • W naszej dotychczasowej prognozie deficytu na przyszły rok (1,3%PKB) zakładaliśmy wypłatę 13-stych emerytur oraz pozostawienie limitu składek na ZUS.
 • Mimo zbilansowania budżetu centralnego rząd założył, że potrzeby pożyczkowe netto wyniosą aż PLN20mld. Głównym tego powodem ma być deficyt budżetu środków europejskich (zwykle wynikający z przejściowo wyższych płatności środków unijnych ponad transfery z UE, ale nie wpływa na deficyt sektora finansów publicznych wg ESA2010). Naszym zdaniem faktyczne potrzeby netto z tego tytułu będą o ok. PLN10mld niższe niż zakłada rząd, podobnie jak to miało miejsce w minionych latach. Łączne potrzeby pożyczkowe brutto wyniosą ok. PLN122mld w 2020, o PLN28mld mniej niż w 2019.

Komentarz rynkowy

 • Do tematu wojen handlowych w tym tygodniu dołącza rosnące ryzyko twardego Brexitu. Stopniowo spycha to rentowności na rynkach bazowych w dół. Podobnie spada też €/US$. Zmiany krajowych aktywów są jednak silniejsze. Do mediów przebiła się informacja o opinii Biura Analiz Sądu Najwyższego w sprawie hipotecznych kredytów walutowych, która sugeruje że banki będą zmuszone odwalutować istotną część portfela kredytów walutowych w CHF. Wymusi to na sektorze bankowym sprzedaż złotego za CHF . Efektem jest dalsza presja na wzrost kursu €/PLN do 4,39.

Umocnienie obligacji na rynkach bazowych oraz dolara.

 • Otoczenie międzynarodowe pozostaje korzystne dla rynków długu. Perspektywa dalszego zaognienia wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami sugeruje umocnienie obligacji na rynkach bazowych w tym tygodniu – spodziewamy się spadku rentowności o 5-7pb w przypadku Bunda. Oczekiwaniom na agresywne poluzowanie polityki EBC sprzyjają też generalnie mizerne dane ze strefy euro, np. ostatnie Ifo z Niemiec. W naszej ocenie faktyczna polityka banków centralnych nie będzie tak agresywna jak zakłada to rynek, ale będzie to mieć wpływ na wyceny w drugiej połowie przyszłego miesiąca.
 • W kolejnych dniach spodziewamy się dalszego spadku kursu €/US$ do 1,10. Generalnie słabe momentum w europejskich gospodarkach i zaskakująco dobre w USA sugeruje bardziej zdecydowane poluzowanie polityki EBC niż Fed. Dolarowi pomaga też rosnące ryzyko twardego Brexitu.

PLN pod presją, umocnienie POLGBs.

 • Próby przełamania oporu na 4,40 przez kurs €/PLN nastąpią najwyraźniej szybciej niż zakładaliśmy, tj. jeszcze w tym tygodniu. Opinia Biura Analiz Sądu Najwyższego oznacza, że banki mogą rozpocząć zawiązywanie rezerw na portfelu hipotecznych kredytów i domykania pozycji walutowej nawet zanim swoją opinię wyda TSUE. Zachowanie np. wycen giełdowych banków pokazuje, że inwestorzy są świadomi takiego ryzyka.
 • W najbliższych dniach oczekujemy natomiast umocnienia POLGBs w ślad za rynkami bazowymi, chociaż spread wobec Bunda prawdopodobnie będzie się rozszerzał. Spodziewamy się utrzymania silnego popytu na SPW ze strony krajowych banków, wspieranego optymistycznymi założeniami przyszłorocznego budżetu. Do zakupów zmusza banki wysoka dynamika depozytów, przewyższająca wzrost akcji kredytowej. Zaangażowanie w SPW powinna natomiast reedukować zagranica – zachęcają do tego niskie rentowności, relatywnie słaby złoty, czy stosunkowo wysoka inflacja.

 

Tygodnik

11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej