Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Dzisiaj CPI za sierpień i komponenty PKB za 2kw19. Dane pokażą mocno opóźnione odbicie inwestycji w Polsce. Niska inflacja wsparciem dla łagodnej polityki EBC.

30 sie 2019

Prezes Banku Holandii K.Knot (jastrząb) stwierdził, że nie poprze kolejnego luzowania polityki. Stwierdził również, że oczekiwania na wprowadzenie nowego skupu aktywów we wrześniu są nadmierne. Jest to drugi po prezesie Bundesbanku J.Weidmannie (ultra jastrząb) członek Rady Prezesów, który sprzeciwia się zmianom nastawienia.

Wiadomości zagraniczne

EBC: Jastrzębie skrzydło Rady Prezesów przeciw luzowaniu.

 • Prezes Banku Holandii K.Knot (jastrząb) stwierdził, że nie poprze kolejnego luzowania polityki. Stwierdził również, że oczekiwania na wprowadzenie nowego skupu aktywów we wrześniu są nadmierne. Jest to drugi po prezesie Bundesbanku J.Weidmannie (ultra jastrząb) członek Rady Prezesów, który sprzeciwia się zmianom nastawienia. Dalej jednak ich stanowisko jest niszowe, w naszej ocenie zdecydowana większość komitetu podzielać będzie sugestie O.Rehna. Informacja wywołała jednak osłabienie niemieckich obligacji – rentowności Budna wzrosły o ok 4pb.
 • Dziś pojawił się podobny komentarz S.Lautenschlaeger – ta członkini Rady Prezesów przeciwstawiła się wprowadzaniu nowego programu skupu aktywów, natomiast nie przedstawiała zastrzeżeń do obniżki stóp procentowych.  W jej opinii wciąż istnieją przesłanki dla odbicia wzrostu m.in. przez dobry popyt wewnętrzny.

Strefa euro: Niska inflacja w sierpniu.

 • Dzisiaj poznamy dane  o inflacji ze strefy euro. Rynkowe prognozy wskazują na spadek HICP z 1,1% do 1%r/r oraz wzrost inflacji bazowej z 0,9% do 1%r/r. Dane napływające z poszczególnych gospodarek wskazują raczej na stabilizację inflacji bazowej na poziomie 0,9%r/r. W Niemczech indeks HICP spadł z 1,1% do 1%r/r, wobec mediany prognoz rzędu 1,2%. Informacje z poszczególnych landów wskazują, że przyczyną osłabienia był m.in. niższy wzrost cen komunikacji oraz przemysłowych dóbr trwałych. Wyższe były jedynie dynamika ceny żywności z uwagi na efekty podażowe oraz elektryczności i gazu w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2. Spadek dynamiki inflacji widoczny był też w Hiszpanii – główny indeks spadł z 0,6% do 0,4%r/r, przy prognozach wskazujących brak zmian.
 • Dane będą wspierały retoryką centrum i gołębie skrzydło w Radzie Prezesów EBC. W naszej ocenie niska dynamika inflacji sprawi, że trójka jastrzębi będzie tworzyć odizolowane stronnictwo przeciwników luzowania.

USA: Niewielka rewizja dynamiki wzrostu PKB

 • Wzrost PKB w 2kw2019 wyniósł 2,0%kw/kw po zannualizowaniu – wg drugiego szacunku. To wynik zgodny z oczekiwaniami, chociaż pierwszy odczyt był nieznacznie wyższy (2,1%). Drugi odczyt pokazał większą rolę konsumpcji prywatnej (4,7% wobec 4,3% pierwotnie). Dane nie miały wpływu na oczekiwania odnośnie polityki Fed.

Wiadomości krajowe

PKB: Wzrost w 2kw oparty na konsumpcji. Mocno opóźnione odbicie inwestycji.

 • Dziś poznamy drugi szacunek dynamiki PKB w 2kw – zapewne potwierdzi on wstępny wynik 4,4%r/r. Uważamy, że struktura bazować będzie głównie na konsumpcji prywatnej (wzrost 4,6%r/r). Dynamika inwestycji nieco spowolni z 12,9% do ok. 8%r/r, co oznacza iż w 1kw19 nastąpiło mocno opóźnione odbicie inwestycji. Wynik najprawdopodobniej obniżać będzie natomiast kontrybucja eksportu netto.
 • W bieżącym kwartale spodziewamy się zbliżonego lub nieco niższego tempa wzrostu (4,1-4,3%r/r). Rozszerzenie programu 500+, wysoka liczba wyjazdów turystycznych stymulować powinny konsumpcję – prognozujemy, że dynamika wydatków prywatnych może być zbliżona do 5%r/r. Osłabienie w sektorze budowlanym widoczne w miesięcznych danych skutkować będzie spadkiem tempa wzrostu inwestycji (do ok. 5,2%r/r). Pozytywnie zaskakiwać może eksport netto – wprawdzie przemysł jako całość spowalnia,  ale zmiany te są dużo łagodniejsze niż w strefie euro.

CPI: W sierpniu najprawdopodobniej drobny spadek dynamiki wzrostu.

 • Równolegle z danymi o PKB opublikowany zostanie wstępny szacunek CPI w sierpniu. Spodziewamy się spadku dynamiki z 2,9% do 2,7%r/r, poniżej rynkowego konsensusu (2,8%). Będzie to efekt spadku cen paliw oraz chwilowego spadku inflacji bazowej (z 2,2% do 2%r/r). Niższa dynamika inflacji bazowej odzwierciedlać będzie w naszej ocenie spadek cen lekarstw po przejściowym szoku w lipcu. Wciąż uważamy, że bazowa będzie kontynuować wzrost w kolejnych miesiącach z uwagi na presją kosztów pracy, mocnego popytu a ostatnio także słabego złotego.

Budżet: solidne wykonanie budżetu w lipcu 2019. Deficyt utrzymał się na poziomie z czerwca.

 • Dochody z VAT, CIT i PIT wzrosły w lipcu w bardzo wysokim tempie odpowiednio: 27, 29 i 23%r/r. Częściowo było to spowodowane efektami bazy – w lipcu ubiegłego roku dochody podatkowe były niskie na tle pozostałych miesięcy. Tym niemniej, obecny wynik należy ocenić jako bardzo dobry – uzasadniający optymistyczny plan wykonania budżetu za cały 2019, jaki przedstawił rząd w projekcie budżetu na 2020 r, wciąż jednak pozostają wątpliwości co do dochodów zaplanowanych na 2020.
 • Wydatki budżetowe były w lipcu o PLN4,2mld (10%) niższe niż w lipcu ubiegłego roku, ale znowu było to spowodowane efektem wysokiej bazy. W lipcu 2018 rząd zdecydował się na prefinansowanie kosztów obsługi długu publicznego na kwotę ok. PLN8mld. Ścieżka wydatków publicznych w 2019 r. cały czas pozostaje wysoka. W pierwszych 7 miesiącach 2019 wydatki budżetowej były o PLN20mld (10%) wyższe niż rok temu. Deficyt na koniec lipca wyniósł PLN4,8mld pozostając praktycznie na niezmienionym poziomie jak miesiąc wcześniej.

Komentarz rynkowy

 • W czwartek miały miejsce niewielkie wzrosty rentowności na rynkach bazowych. Traktujemy je jako korektę i realizację zysków wywołaną m.in. komentarzami z EBC. Otoczenie międzynarodowe pozostaje sprzyjające dla długu, czy to z uwagi na rosnące ryzyko twardego Brexit oraz eskalację wojen handlowych. Kurs €/US$ przesunął się poniżej 1,1050. W ślad za rynkami bazowymi osłabiły się również POLGBs. Pod presją pozostał także złoty – kurs €/PLN wzrósł ponad 4,39.

Umocnienie US$ oraz papierów na rynkach bazowych.

 • Obecnie ma miejsce techniczna korekta i lekki wzrost rentowności obligacji. W naszej ocenie faktyczna polityka banków centralnych nie będzie tak agresywna jak zakłada to rynek, ale będzie mieć wpływ na wyceny w drugiej połowie przyszłego miesiąca. Uważamy jednak że obecna korekta ma charakter przejściowy. Korzystna dla papierów jest perspektywa dalszego zaognienia wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami, czy rosnące ryzyko twardego Brexitu.
 • W kolejnych dniach spodziewamy się dalszego spadku kursu €/US$ do 1,10. Generalnie słabe momentum w europejskich gospodarkach i zaskakująco dobre w USA sugeruje bardziej zdecydowane poluzowanie polityki EBC niż Fed. Dolarowi pomaga też rosnące ryzyko twardego Brexitu.

PLN pod presją, umocnienie POLGBs.

 • Próby przełamania oporu na 4,40 przez kurs €/PLN nastąpią najwyraźniej szybciej niż zakładaliśmy, tj. jeszcze w tym tygodniu. Opinia Biura Analiz Sądu Najwyższego oznacza, że został tylko jeszcze jeden element tj wyrok TSUE aby banki mogły rozpocząć zawiązywanie rezerw na portfelu hipotecznych kredytów i domykania pozycji walutowej. Zachowanie np. wycen giełdowych banków pokazuje, że inwestorzy są świadomi takiego ryzyka.
 • Na początku września oczekujemy umocnienia POLGBs w ślad za rynkami bazowymi, chociaż spread wobec Bunda prawdopodobnie będzie się rozszerzał. Spodziewamy się utrzymania silnego popytu na SPW ze strony krajowych banków, wspieranego optymistycznymi założeniami przyszłorocznego budżetu. Do zakupów zmusza je wysoka dynamika depozytów, przewyższająca wzrost akcji kredytowej. Zaangażowanie w SPW powinna natomiast reedukować zagranica – zachęcają do tego niskie rentowności, relatywnie słaby złoty oraz stosunkowo wysoka inflacja.

Tygodnik

11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej