Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

PMI potwierdzają słabą koniunkturę w strefie euro. Drobna poprawa w Polsce.

3 wrz 2019

Dziś wznawia prace Izba Gmin. Posłowie podejmą próbę przyjęcia porządku obrad parlamentu i uchwalenia ustawy zobowiązującej premiera B.Johnsona do zawnioskowania o trzymiesięczne opóźnienie Brexitu w razie braku porozumienia przed 31 października.

Wiadomości zagraniczne

UK: Posłowie będą starać się opóźnić wznowienie Brexitu.

 • Dziś wznawia prace Izba Gmin. Posłowie podejmą próbę przyjęcia porządku obrad parlamentu i uchwalenia ustawy zobowiązującej premiera B.Johnsona do zawnioskowania o trzymiesięczne opóźnienie Brexitu w razie braku porozumienia przed 31 października. Co najmniej 17 posłów Partii Konserwatywnej zadeklarowało, że ją poprze. B.Johnson ogłosił, że w razie przegłosowania ustawy złoży wniosek o skrócenie kadencji parlamentu i przedterminowe wybory 14 października 2019.

PMI: Potwierdzenie słabej koniunktury w gospodarkach strefy euro.

 • Wczoraj poznaliśmy finalne indeksy PMI opisujące sytuacje w przemyśle gospodarek strefy euro. Rewizje w przypadku Niemiec i Francji były stosunkowo niewielkie (o 0,1pkt). Oceny w niemieckim przetwórstwie dalej znajdują się na alarmująco niskim poziomie (43,5pkt). Nieco lepsza sytuacja widoczna była na peryferiach – we Włoszech indeks wzrósł marginalnie z 48,5 do 48,7pkt, w Hiszpanii mocniej – z 48,2 do 48,8pkt.
 • Badania ankietowe sugerują stagnację w europejskich gospodarkach. Dodatkowo, według wskaźnika €-coin sporządzanego przez Bank Włoch bieżące kwartalne tempo wzrostu PKB kształtuje się na poziomie 0,18%kw/kw po wyłączeniu czynników jednorazowych. Rośnie ryzyko, że dynamika PKB w strefie euro w 3kw19 spadnie poniżej poziomu 1%r/r (wobec 1,1% w 2kw).

ISM: Niewielkie zmiany indeksu, brak rynkowych implikacji.

 • Dzisiaj poznamy indeks ISM dla sektora przemysłowego – rynkowe prognozy sugerują stabilizację na poziomie 51,2pkt. Zbliżona jest też prognoza ING (51,0pkt). Dane odzwierciedlać będą m.in. reakcję sektora przemysłowego na konflikt celny z Chinami – ta najprawdopodobniej oznaczać będzie spadek komponentów opisujących bieżącą aktywność oraz wzrost presji cenowej. Uważamy jednak, że dane nie będą mieć istotnego wpływu na oczekiwania wobec polityki Fed.

Wiadomości krajowe

PMI: Odbicie w sierpniu, dalej niskie poziomy.

 • Indeks PMI wzrósł w sierpniu z 47,4 do 48,8pkt. Komentarz Markit wskazuje, że poprawa związana jest z lepszymi ocenami produkcji, nowych zamówień oraz zatrudnienia. Wciąż słabo wyglądają zamówienie eksportowe co oznacza, że ten powiew optymizmu ma związek z impulsem wygenerowanym przez wydatki wyborcze i wspierającym popyt wewnętrzny. Komentarz wskazuje również na rosnące oczekiwania inflacyjne względem cen produktów finalnych przy jednoczesnym spadku obaw o ceny surowców.
 • Badanie Markit pokrywa się z tendencjami widocznymi w ankietach sporządzanych przez GUS/KE. Polska wypada stosunkowo dobrze na tle regionu – spowolnienie w niemieckiej gospodarce znacznie mocniej uderza m.in. w Czechy.  Dlatego też prognozujemy, że dynamika produkcji w 3kw będzie zbliżona do tej z poprzedniego okresu (ok 4,6%r/r).

Komentarz rynkowy

 • Rentowności obligacji na rynku niemieckim ustabilizowały się po nieznacznym spadku w ubiegłym tygodniu. Dziesięcioletni Bund jest notowany na poziomie -0,73%. Poniedziałek był dniem wolnym w USA. Również notowania POLGBs odnotowały niewielkie zmiany. Wejście w życie kolejnych ceł w wojnie handlowej (od 1 września) i towarzyszące im oddalanie się stanowisk negocjacyjnym USA i Chin oraz rosnące ryzyko hard Brexitu dały spadek €/US$ do poziomu około 1,09. €/PLN obniżył się nieznacznie z 4,38 do 4,36.

Brak impulsów dla istotnych zmian wycen na rynkach globalnych.

 • Notowania na rynkach długu są obecnie stabilne. Taki stan najprawdopodobniej utrzyma się  do posiedzenia EBC (12 września). Wciąż dominują oczekiwania na bardzo silne luzowanie polityki pieniężnej w strefie euro – wprowadzenie nowego programu QE oraz obniżenie stopy depozytowej o 20pb połączone oraz rozpoczęcie różnicowania stóp (tiering system). W tym tygodniu swoje opinie będą prezentować gołębie m.in. P.Lane. – jeśli ich retoryka na rzecz poluzowania polityki fiskalnej będzie mało zdecydowana, to może to wywołać przejściowy wzrost rentowności. Same decyzje EBC będą prawdopodobnie rozczarowaniem dla rynku – tak sugerują  wypowiedzi jastrzębi z Rady Prezesów. Ewentualny wzrost rentowności obligacji będzie mały – ograniczać go będą m.in. obawy o Brexit oraz wejście w  życie nowych barier handlowych USA wymierzonych w Chiny.
 • Spodziewamy się, że wahania €/US$ w kolejnych dniach powinny być ograniczone do przedziału 1,08-1,10. Dziś odbędzie się internetowe głosowanie członków Ruchu 5 Gwiazd nad zawiązaniem koalicji z Partią Demokratyczną – ewentualne niepowodzenie może spychać kurs w dół zakresu. Prawdopodobieństwo takiego wyniku jest jednak małe. Silniejszych impulsów spodziewamy się w kolejnym tygodniu – ewentualne rozczarowanie decyzją EBC będzie wspierać wzrost tej pary walutowej.

Spodziewamy się, że €/PLN ponownie przetestuje 4,40 w związku z TSUE.  

 • Nie spodziewamy się w najbliższych tygodniach większych zmian rentowności POLGBs. Przestrzeń do ich dalszego umocnienia się jest bardzo niewielka. Krzywa dochodowości jest praktycznie płaska. Brak perspektyw zmian stóp procentowych oraz niska podaż (we wrześniu będą tylko przetargi zamiany) będzie sprzyjać stabilizacji obecnych wycen.
 • Na perspektywach złotego cały czas ciąży zbliżający się orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych. Obawy w tym zakresie wyraził wczoraj P.Borys (prezes PFR) stwierdzając że orzeczenie to może doprowadzić do kryzysu gospodarczego w Polsce. Niepewność z tym związana sprzyja osłabianiu się złotego. Dlatego spodziewamy się, że w horyzoncie najbliższych dni €/US$ niedługo ponownie przetestuje opór na 4,40.

Tygodnik

11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej