Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

W Polsce mocne PKB, przejściowy spadek bazowej. W tym tygodniu walka o uniknięcie hard Brexit oraz szansa dla gołębi z ECB.

2 wrz 2019

Jutro rozpoczyna się debata w sprawie Brexit, której towarzyszyć będzie silny konflikt. Opozycja będzie dążyć do zablokowania twardego Brexitu i podejmie próbę wotum nieufności wobec premiera. Będzie też starać się wymusić przedłużenia terminu wyjścia ze wspólnoty.

Wiadomości zagraniczne

UK: Debata na temat Brexit bez rozstrzygnięć w bieżącym tygodniu.

 • Jutro rozpoczyna się debata w sprawie Brexit, której towarzyszyć będzie silny konflikt. Opozycja będzie dążyć do zablokowania twardego Brexitu i podejmie próbę wotum nieufności wobec premiera. Będzie też starać się wymusić przedłużenia terminu wyjścia ze wspólnoty. Portal BuzzFed News oraz the Telegraph informują, że zwolennicy premiera B.Johnsona podejmować będą próby obstrukcji prac parlamentu.
 • Sądzimy, że debata nie przyniesie rozwiązań we wrześniu. Decyzja odnośnie finalnego kształtu najprawdopodobniej zostanie podjęta w październiku, w ostatnim możliwym terminie. W naszej ocenie wciąż bardziej prawdopodobne jest kolejne przesunięcie terminu wyjścia ze wspólnoty niż twardy Brexit. Prawdopodobieństwo pierwszego z tych scenariuszy oceniamy na 45%, zaś drugiego na 30%. Pozostałe 25% to prawdopodobieństwo bardziej pozytywnych rozwiązań tj. akceptację porozumienia z UE bądź ponowienie referendum.

USA: Stabilny wzrost zatrudnienia, niska dynamika płac.

 • W piątek poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia o 170tys. miejsc pracy w sierpniu. Do wyników podchodzimy jednak z rezerwą – w ostatnim miesiącu biuro statystyczne dokonało rewizji w dół danych od marca, która obniżyła szacowaną łączną ilość zatrudnionych pracowników o 500tys. osób.
 • Dane o wynagrodzeniach najprawdopodobniej wskażą na spadek dynamiki z 3,2% do 3%r/r. Nasza prognoza jest tu zbieżna z rynkowym konsensusem. Obniżenie spowodowane jest negatywnymi efektami statystycznymi występującym w handlu czy budownictwie. Łączny wynik obniża wchodzenie na rynek pracy osób o niższych wynagrodzeniach – wskaźnik Atlanta Fed, który służy do korekty tego efektu znajdował się w wyraźnym trendzie wzrostowym przez ostatnie miesiące.
 • PKB amerykańskiej gospodarki rośnie szybko (ok. 2%), ale to głównie zasługa konsumpcji, tymczasem inwestycje przedsiębiorstw i rynek mieszkaniowy pokazują spowolnienie. Dlatego piątkowe dane będą bardzo ważne, bo pokażą czy główny motor gospodarki USA a więć konsumpcja ma szansę pozostać mocna, warunkiem jest oczywiście mocny rynek pracy.

Niemcy: Stagnacja w przemyśle.

 • W piątek poznamy dane o produkcji przemysłowej z Niemiec w lipcu, dzień wcześniej opublikowane zostaną informacje o zamówieniach. Rynkowe oczekiwania wskazują na wzrost dynamiki produkcji z -5,2% do -3,9%r/r, nasza prognoza jest nieznacznie wyższa (-3,5%). W przypadku zamówień oczekujemy niewielkich zmian tj. spadku z -3,6% do -3,8%r/r, mediana rynkowych prognoza jest nieco bardziej pesymistyczna (-4,2%)
 • Recesja w niemieckim sektorze przemysłowym nie ustępuje, a coraz większe zapytania budzi zachowanie pozostałych sektorów. Mediana bieżących, prognoz wzrostu PKB w ankiecie Bloomberga wskazuje na stagnację kwartalnej dynamiki w okolicach 0,2-0,3%kw/kw. Gdyby dane okazały się słabsze i PKB zanotował kwartalny spadek, będzie techniczna recesji, dlatego tak żywa jest debata w Niemczech nt impulsu budżetowego.

Strefa euro: Słaba inflacja w sierpniu. Mała skala zaskoczenia.

 • Dynamika inflacji HICP w sierpniu spadła z 1,1% do 1%r/r zgodnie z prognozami, niższa od oczekiwań była natomiast inflacja bazowa – nastąpił spadek z 1% do 0,9% (konsensus 1%). Perspektywy pozostają negatywne – w ostatnich miesiącach obserwujemy spadek presji kosztowej, cen producenta PPI, presji płacowej oraz oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstw.
 • Również zmian na rynku pracy nie można ocenić pozytywnie. Stopa bezrobocia utrzymała się w lipcu na poziomie 7,5%. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba osób bezrobotnych stopniała jedynie o 16tys. 

Wiadomości krajowe

PKB: Wzrost w 2kw oparty na konsumpcji. Mocno opóźnione odbicie inwestycji.

 • Według drugiego szacunku dynamika PKB w 2kw spadła z 4,7% do 4,5%r/r, pierwsza publikacja pokazywała 4.4%. Głównym motorem wzrostu jest konsumpcja prywatna – jej dynamika wzrosła 3,9% do 4,4%r/r. To efekt wypłat 13-tych emerytur z pakietu wydatków wyborczych. Szacujemy, że podniosły one tempa wzrostu dochodów gospodarstw domowych z 6% do około 9%r/r. Wyższy wydatki były słabo widoczne w danych o sprzedaży detalicznej, silniej wzrosły natomiast usługi i wydatki w małych sklepach nieobjętych statystyką. Wyższy popytu widoczny jest m.in. w komponentach inflacji, gdzie rządowe wsparcie spowodowało wzrost cen usług turystycznych.
 • Dynamika inwestycji spowolniła z 12,9% do 9%r/r. Nie znamy rozbicia na prywatne i publiczne w 2kw19, ale wiele już można powiedzieć na bazie 1kw19 i danych z samorządów w 2kw19 (zjazd dynamiki inwestycji z 80-50%r/r w 2028 do około 16%r/r po 2kw19). Wynika z nich, że publiczne przestały „szaleć” a prywatne wreszcie odbiły. Jest to jednak mocno opóźnione odbicie inwestycji prywatnych (następuje ono dopiero po dwóch latach niemal 5% wzrostu PKB), 
 • Kontrybucja eksportu netto była neutralna, pomimo zapaści niemieckiego przemysłu i stopniowego wchodzenia całej gospodarki Niemiec w recesję.
 • W 3kw 2019 spodziewamy się nieco niższego tempa wzrostu PKB (4,1-4,3%r/r). Rozszerzenie programu 500+ i wysoka liczba wyjazdów turystycznych powinny stymulować konsumpcję – prognozujemy, że dynamika wydatków prywatnych może być zbliżona do 5%r/r. Osłabienie w sektorze budowlanym widoczne w miesięcznych danych skutkować będzie jednak spadkiem tempa wzrostu inwestycji (do ok. 5-6%r/r).
 • W całym 2019 roku spodziewamy się wzrostu PKB na poziomie 4,4%r/r. Uważamy, że konflikt handlowy USA-Chiny jeszcze się zaogni - spadają szanse na porozumienie przed wyborami prezydenckimi w USA (listopad 2020). Oznacza to większe ryzyko globalnego spowolnienia, które uderzy w polską gospodarkę, w momencie gdy recesja niemieckiego przemysłu zacznie silniej przekładać się na popyt wewnętrzny gospodarki niemieckiej i europejskiej.

CPI: Przejściowy spadek inflacji bazowej.

 • Według wstępnego szacunku dynamika inflacji CPI spadła w sierpniu z 2,9% do 2,8%r/r, zgodnie z konsensusem (2,8%). Spadek związany jest z głównie niższymi cenami paliw oraz niższą inflacją bazową. Na podstawie dostępnych danych szacujemy, że inflacja bazowa spadła z 2,2%r/r do 2%r/r (konsensus wynosił 2,1%r/r). W naszej ocenie osłabienie inflacji bazowej jest przejściowe i zostało wywołane niższymi cenami lekarstw po tym jak zahamowane zostały niedobory widoczne miesiąc temu.
 • Dalej jednak rosły ceny żywności – dynamika w tej grupie wzrosła z 6,7% do 7,2%r/r. Najprawdopodobniej to wciąż efekt podwyżek cen mięsa na skutek kryzysu pomoru świń ASF w Chinach, który uderzył w światową produkcję. Wciąż wysokie są ceny  warzyw, z uwagi suszę trwającą już drugi rok z rzędu. Tym samym oceny i oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych dalej będą wyższe niż inflacja raportowana przez GUS.
 • Wciąż uważamy, że inflacja bazowa będzie kontynuować wzrost w 2poł19 i na początku 2020 z uwagi na presję płacową, mocny popyt (impuls wydatków socjalnych na szczycie cyklu) a ostatnio także osłabienie złotego. Wysoka dynamika inflacji bazowej i prawdopodobna podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych przez URE (decyzja w grudniu) spowodują wzrost CPI powyżej 3,5%r/r w 1kw20.
 • Nie spodziewamy się jednak bezpośredniej reakcji RPP na przebicie celu NBP – w dalszej części 2020 roku inflacja spadnie w okolice ok. 3%r/r, a taki poziom najprawdopodobniej będzie akceptowalny dla większości członków Rady. Dodatkowo naszym zdaniem scenariusz dla gospodarki globalnej pogarsza się. Oczekujemy niezmienionych stóp w 2020.

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu, obligacje na rynkach bazowych, nieznacznie się umocniły się, a kurs €/US$ kontynuował trend spadkowy, w  piątek  spadł poniżej 1,10. POLGBs umacniały się (o ok. 10pb) w ślad za rynkami bazowymi wspierane przez informację o braku deficytu w projekcie przyszłorocznego budżetu. Złoty przez większość tygodnia osłabiał się – w szczycie €/PLN sięgnął 4,40 a US$/PLN 4.00. W piątek częściowo skorygował ten ruch. W efekcie €/PLN spadł do 4,37.

Rynki bazowe stabilne w tym tygodniu. Niepewność premiuje USD.

 • Ostatni tydzień przyniósł niewielki spadek rentowności a w zasadzie stabilizację rentowności na głównych rynkach bazowych. Spodziewamy się, że taki stan utrzyma się również w najbliższych dniach. Nowym impulsem do zmian będzie dopiero posiedzenie EBC (12 września). Na rynku wciąż dominują oczekiwania na bardzo silne luzowanie polityki pieniężnej w strefie euro – wprowadzenie nowego programu QE oraz obniżenie stopy depozytowej o 20pb połączone z zainicjowanie systemy różnicowania stóp (tiering system). W ub. tygodniu takie zapowiedzi skrytykowała jednak część członków Rady Prezesów. Dziś dołączył do nich nowy prezes Banku Austrii R.Holzmann. Nie wywołało to dotąd większej reakcji rynków. W tym tygodniu swoje opinie będą prezentować gołębie m.in. P.Lane. Jeżeli argumenty gołębi będą mocne a ich siła głosu dominująca jest szansa na stabilizację rentowności obligacji strefy euro. W przeciwnym razie możemy zobaczyć techniczną korektę i przejściowy wzrost rentowności. W przypadku samej decyzji dotychczasowe wypowiedzi z Rady Prezesów sugerują, że dość prawdopodobne jest rozczarowanie skalą dostarczonego impulsu. Ewentualny wzrost rentowności będzie mały – ograniczać będą go m.in. obawy o Brexit oraz wejście w  życie nowych barier handlowych USA wymierzonych w Chiny.
 • Na rynku walutowym niepewność odnośnie konfliktu USA-Chin oraz Brexit dalej premiować będzie amerykańskiego dolara. W nadchodzących dniach kurs może przetestować poziom 1,08 i wahać się w przedziale 1,08-1,10. Euro może odrobić straty dopiero w przypadku istotnego jastrzębiego zaskoczenia decyzją EBC 12 września albo dużego złagodzenia jezyka Fed (ale to trudne bo krzywa w USA wycenia już 80pb cięć).

Spodziewamy się powrotu €/US$ do 4,40. Niska podaż długu będzie wspierać krajowe obligacje. 

 • Wprawdzie €/PLN nie przełamał oporu na 4,40 i cofnął się do 4,37, ale bieżące wydarzenia wciąż sprzyjają osłabianiu się złotego. Dotyczy to zwłaszcza orzeczenia TSUE w sprawie kredytów frankowych (opinię Sądu Najwyższego  już znamy i jest ona niekorzystna dla banków i PLN), które spodziewane jest w horyzoncie najbliższych 2 tygodni. Spowoduje ono najprawdopodobniej zawiązywanie rezerw przez banki na stopniowe przewalutowywanie kredytów hipotecznych w walutach obcych. Złotemu nie pomaga też spadający €/US$. Dlatego spodziewamy się, że €/PLN ponownie przetestuje poziomu 4,40 jeszcze w tym tygodniu.
 • Dobra kondycja budżetu państwa sprzyja utrzymaniu wysokich wycen polskich obligacji skarbowych. Rezerwy gotówkowe Ministerstwa Finansów wynoszą PLN67mld zł, to aż o PLN17mld więcej niż na koniec sierpnia ubiegłego roku. Dzięki temu Ministerstwo Finansów może skupić się na prefinansowaniu potrzeb pożyczkowych na przyszły rok. Zakładając, że będzie to robić w stopniu zbliżonym do lat wcześniejszych (średnio 27%) to do końca roku wyemituje obligacje skarbowe o wartości PLN32mld – głównie w formie przetargów zamiany. To stosunkowo niewielka podaż – dla porównania w ostatnich 4 miesiącach 2018 sprzedano obligacje o wartości PLN42mld. Z drugiej strony popyt na dług ze strony banków powinien być wysoki ze względu na rosnące depozyty gospodarstw domowych (wspierane transferami społecznymi). Dlatego też rentowności obligacji skarbowych będą dalej utrzymywać się na niskim poziomie.

Tygodnik

11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej