Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Brexit opóźni się o 3 miesiące. Nowe wybory w UK. EBC może wstrzymać wprowadzenie QE we wrześniu.

5 wrz 2019

Wczoraj Izba Gmin przegłosowała opóźnienie Brexitu o 3 miesiące (pod warunkiem zgody UE), o ile do 19 października nie uda się zawrzeć nowego porozumienia. W odpowiedzi Premier B.Johnson złożył wniosek o rozpisanie przedterminowych wyborów 15 października. Wniosek został odrzucony głosami opozycji, która chce późniejszego terminu nowych wyborów.

Wiadomości zagraniczne

UK: Izba Gmin przegłosowała ustawę blokującą twardy Brexit na 3 miesiące.

 • Wczoraj Izba Gmin przegłosowała opóźnienie Brexitu o 3 miesiące (pod warunkiem zgody UE), o ile do 19 października nie uda się zawrzeć nowego porozumienia. W odpowiedzi Premier B.Johnson złożył wniosek o rozpisanie przedterminowych wyborów 15 października. Wniosek został odrzucony głosami opozycji, która chce późniejszego terminu nowych wyborów.
 • Opóźnienie Brexitu do 31.01.2021 jest obecnie bardzo prawdopodobne, o ile zgodzi się na nie Unia Europejska. Dużą niepewność wprowadzają jednak nowe wybory. Jeśli nie przyniosą one rozstrzygnięcia lub zwyciężą w nich Konserwatyści wraz z Partią Brexitu, to najprawdopodobniej nastąpi twardy Brexit (bez umowy). Jeśli zwycięży opozycja, to na jesieni odbędzie się ponowne referendum. Naszym zdaniem ryzyko twardego Brexitu nie zmalało w ostatnich dniach (szacujemy je na ok. 25%), ale odsunęło się w czasie.

EBC: Brak decyzji o QE we wrześniu?

 • Wczoraj ani P.Lane, ani C.Lagarde nie poparli bezpośrednio wznowienia polityki skupu aktywów przez EBC. Przyszła prezes EBC wskazała jedynie, że dokona przeglądu instrumentów. Sugerowała również podejmowanie przez bank działań na rzecz ochrony klimatu, co może wiązać się z wprowadzaniem nowych instrumentów polityki pieniężnej. Od około 2 lat w EBC działa grupa Network for Greening the Financial System analizująca wątki środowiskowe w polityce banków centralnych.
 • Wcześniej Agencja Reutera powołując się na anonimowe źródła wskazała, że zmiany w polityce pieniężnej które wprowadzi Rada Prezesów EBC obejmować będą obniżkę stóp procentowych oraz wprowadzenie systemu różnicowania stopy depozytowej dla banków komercyjnych deponujących środki w banku centralnym (tzw. tiering). Zmieni się również retoryka banku – zapowiedziano ogłoszenie bardziej rozbudowanego forward guidance, które określi warunki kiedy możliwe będą dalsze zmiany stóp. Komunikat wskazuje, że nie zostały jeszcze podjęte decyzje odnośnie wielkości obniżek oraz losów programu QE.
 • Agencja poinformowała, że w przypadku skupu aktywów występuje podział wewnątrz Rady Prezesów, a przedstawiciele gospodarek północnych chcą obecnie zablokować taką możliwość. Ewentualna zmiana nastawienia możliwa będzie w listopadzie wraz z objęciem sterów przez C.Lagarde, jeżeli sytuacja ekonomiczna strefy euro dalej będzie się pogarszać.
 • Reuters opublikował wczoraj wyniki ankiety prowadzonej wśród europejskich ekonomistów – większość ankietowanych spodziewa się obniżki stóp o 10pb podczas gdy ok. 25% respondentów wskazuje na 20pb. Obecnie 90% uczestników spodziewa się wprowadzenia QE w skali €30mld miesięcznie. Nawet w przypadku rozczarowania tj. braku wprowadzenia programu we wrześniu - wpływ na rentowności będzie stosunkowo niewielki – pogarszające się dane ze strefy euro będą kreować oczekiwania na restart lub rozszerzenie programu na kolejnym posiedzeniu.

Niemcy: Kolejne rozczarowanie w przemyśle.

 • Dynamika zamówień w niemieckim przemyśle w lipcu po raz kolejny była dużo niższa od oczekiwań  - nastąpił spadek z -3,5% do -5,6%r/r (konsensus -4,2%). Dane odzwierciedlają dwie niepokojące tendencje – pogłębiający się spadek zamówień na dobra konsumpcyjne w strefie euro oraz dobra inwestycyjne i pośrednie w gospodarkach azjatyckich. Słabe dane potwierdzają duże prawdopodobieństwo wejścia Niemiec w techniczną recesję w bieżącym kwartale.

USA: Raport ADP małym impulsem dla rynku długu. 

 • Dzisiaj poznamy raport ADP obrazujący zatrudnienie w sektorze prywatnym w USA. Rynkowe oczekiwania wskazują na wzrost liczby miejsc pracy o ok. 150tys etatów. Materializacja takiego scenariusza powinna pozwolić utrzymać rentowności amerykańskich obligacji. Nie spodziewamy się jednak dużych zmian oczekiwań co do kierunku amerykańskiej polityki pieniężnej – kontrakty dalej wyceniać będą 50-75pb obniżki, pomimo zdecydowanie mniej gołębiej retoryki Fed.
 • W trakcie dnia poznamy także indeks ISM dla sektora usługowego – rynkowe oczekiwania wskazują na wzrost z 53,7 do 54pkt. Uważamy, że taka prognoza nie wzbudza kontrowersji, pomimo głębokiego spadku indeksu przemysłowego. Wzajemne powiązania między branżami są stosunkowo słabe, a przemysł stanowi relatywnie małą część amerykańskiego PKB.

Wiadomości krajowe

Rząd niechętny wsparciu sektora bankowego po orzeczeniu TSUE w sprawie kredytów frankowych

 • Minister rozwoju J.Kwieciński stwierdził, że dużo większym problemem dla polskiej gospodarki jest spowolnienie w strefie euro niż konsekwencje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych. Jego zdaniem rząd nie jest skłonny do udzielenia wsparcia dla banków, które mogą z tego tytułu ponieść duże straty.
 • Sądzimy, że takiego wsparcia może udzielić KNF i NBP poprzez złagodzenie wymogów kapitałowych dla banków oraz ewentualnie udzielenie preferencyjnego finansowania. Dyskusje na ten temat już trwają, co potwierdziły niedawno wypowiedzi członków RPP.

Komentarz rynkowy

 • Rentowności POLGBs wzrosły wczoraj o 7 pb do 1,90%, w ślad za osłabieniem rynków bazowych, przez odsunięcie w czasie ryzyka twardego Brexitu. Spadek oczekiwań na głębokie luzowanie polityki pieniężnej przez EBC przełożył się na wzrost €/US$ do 1,10. €/PLN spadł początkowo do 4,34, ale dziś rano powrócił do 4,35.

Słaba reakcja na stonowane komentarze EBC.

 • Reakcja na dotychczasowe, bardziej neutralne komentarze przedstawicieli EBC była stosunkowo niewielka. Dlatego też spodziewamy się, że w przypadku potwierdzenia doniesień Reutera o mniej gołębich planach banku, reakcja rynku również będzie stonowana tj. nastąpi niewielki wzrost rentowności. Za utrzymaniem rentowności na niższych poziomach dalej przemawia ryzyko globalnego spowolnienia, które potwierdzają kolejne europejskie dane.  Istotnym źródłem niepewności wciąż jest Brexit, pomimo sukcesów opozycji w zapobieganiu wyjściu bez umowy.
 • Kurs €/US$ wciąż znajduje się w trendzie bocznym – dotychczasowe próby przełamania poziomu 1,10 kończyły się fiaskiem. Dalej spodziewamy się kontynuacji tego trendu – uważamy, że nawet w przypadku silniejszego zaskoczenia ze strony EBC ewentualny wzrost kursu może być krótkotrwały i nie powinien przekroczyć poziomu 1,11.

Polskie aktywa i złoty uzależnione od globalnego sentymentu.

 • W naszej ocenie rentowności POLGBs będą poruszać się w ślad za rynkami bazowymi. Spodziewamy się ich wzrostu wraz z przejściowym spadkiem awersji do ryzyka po odsunięciu się w czasie perspektywy twardego Brexitu. Ewentualne osłabienie polskiego długu będzie jednak niewielkie ze względu na jego niską podaż w horyzoncie najbliższych trzech kwartałów oraz brak perspektyw dla zmian stóp procentowych (przedwczoraj za stabilizacją stóp opowiedział się J.Kropiwnicki z RPP).
 • Czynniki krajowe, zwłaszcza zbliżające się orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych sprzyjają cały czas słabszemu złotemu. Wzrost €/US$ przełożył się w ostatnich dniach na umocnienie walut regionu CEE.  Przestrzeń dla dalszego wzrostu €/US$ wydaje się ograniczona. Dlatego też spodziewamy się, że €/PLN wróci do przedziału 4,36-4,38 w najbliższych dniach.

Tygodnik

11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej