Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Dziś dane z amerykańskiego rynku pracy. Słabe wyniki produkcji w Niemczech.

6 wrz 2019

Dzisiaj poznamy rządowy raport z rynku pracy w sierpniu. Rynkowe prognozy wskazują na wzrost zatrudnienia o 160tys. miejsc pracy. Opublikowane dotychczas informacje wskazują duże szanse, że wzrost będzie wyższy. Raport ADP wskazał, że zatrudnienie w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosło w sierpniu o 195tys. miejsc pracy (wobec oczekiwanych 150tys.).

Wiadomości zagraniczne

USA: Pozytywny wydźwięk danych z amerykańskiego rynku pracy.

 • Dzisiaj poznamy rządowy raport z rynku pracy w sierpniu. Rynkowe prognozy wskazują na wzrost zatrudnienia o 160tys. miejsc pracy. Opublikowane dotychczas informacje wskazują duże szanse, że wzrost będzie wyższy. Raport ADP wskazał, że zatrudnienie w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosło w sierpniu o 195tys. miejsc pracy (wobec oczekiwanych 150tys.). Struktura wzrostu pozostała stosunkowo zrównoważona – zatrudnienie rosło w podobnej skali w sektorze MSP i dużych firmach. Analiza wskazuje również, że dalej zatrudniał sektor przemysłowy, wbrew negatywnym sygnałom widocznym w badaniu instytutu ISM. Nieco niższa od oczekiwań była również liczba osób ubiegających się o zasiłki.
 • Dynamika wynagrodzeń najprawdopodobniej obniży się z 3,2% do 3%r/r. Nasze prognozy pozostają zbieżne z medianą oczekiwań. Słabsze wyniki będą w naszej ocenie widoczne w handlu i budownictwie, wciąż widzimy tendencje wzrostową w przemyśle i usługach. Łączny wynik obniża wchodzenie na rynek pracy osób o niższych wynagrodzeniach – wskaźnik Atlanta Fed, który służy do korekty tego efektu znajdował się w wyraźnym trendzie wzrostowym przez ostatnie miesiące. 

USA: Wysoki wzrost indeksu ISM w sektorze usług.

 • Silniejsze od oczekiwań były również wyniki badania instytutu ISM w sektorze usługowym. Indeks wzrósł z 53,7 do 56,4pkt, przebijając wszystkie indywidualne prognozy. Ankietowani przedsiębiorcy raportowali znaczny wzrost bieżącej aktywności (z 53,1 do 61,5pkt) oraz nowych zamówień (z 54,1 do 60,3pkt). Spadki widoczne były natomiast w przypadku indeksu zatrudnienia oraz danych związanych z handlem międzynarodowym (zamówienia eksportowe / import). Publikacja wyników badań wywołała wzrost rentowności na amerykańskiej krzywej rzędu 5pb.

USA: Powrót do rozmów z Chinami.

 • Amerykańska administracja ogłosiła, że wznowi rozmowy handlowe z Chinami na początku października. Wiadomości towarzyszy jednak duży sceptycyzm – D.Trump wysłał wczoraj na Twitterze komentarz, jasno sugerujący brak ustępstw wobec drugiej strony.

Niemcy: Słabe dane o produkcji przemysłowej.

 • Dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech wzrosła w lipcu z -5,2% do -4,2%r/r, nieznacznie poniżej mediany rynkowych prognoz (-3,9%r/r). To wciąż bardzo słaby wynik, zwłaszcza że dotyczy wielu sektorów. Liczba firm raportujących brak popytu jako barierę rozwoju jest najwyższa od kryzysu zadłużenia strefy euro (2013). Dane potwierdzają, że niemiecka gospodarka z dużym prawdopodobieństwem znajdzie się w technicznej recesji w 3kw 2019.

Wiadomości krajowe

Budżet: Deficyt na koniec sierpnia był niższy niż miesiąc wcześniej

 • Wiceminister finansów T.Robaczyński stwierdził, że deficyt budżetu państwa na koniec sierpnia był niższy niż na koniec lipca (PLN4,8mld). Nie jest to zaskoczeniem, gdyż podobnie było i w minionych latach. Prawdziwym testem dla budżetu będzie dopiero deficyt w listopadzie i grudniu, gdy wydatki publiczne są tradycyjnie najwyższe.

Komentarz rynkowy

 • Obligacje na rynkach bazowych kontynuowały wczoraj osłabienie na fali zmian oczekiwań odnośnie EBC oraz odsunięcia w czasie ryzyka związanego z Brexitem. Rentowności Bunda i Treasury’s wzrosły o ok 8pb. W ślad za nimi w podobnej skali osłabiły się POLGBs. Zmiany na rynku walutowym były mniejsze - €/US$ oscylował wokół 1,10 a €/PLN ustabilizował się wokół 4,34.

Opóźniona zmiana oczekiwań odnośnie EBC. €/US$ w trendzie bocznym.

 • Pierwotna reakcja rynku na mniej gołębią retorykę EBC była umiarkowana. Jednak zachowanie podczas wczorajszej sesji sugeruje, że oczekiwania odnośnie wprowadzenia QE we wrześniu istotnie osłabły. Dobre dane z amerykańskiego rynku pracy dziś mogą wesprzeć kontynuację wzrostu rentowności – w obliczu słabszych oczekiwań względem polityki EBC, pojawią się rozważania czy szybkie i głębokie obniżki ze strony Fed to słuszny scenariusz. W dalszym horyzoncie kontynuacja trendu wzrostowego wymagać będzie poprawy koniunktury w światowej gospodarce – regres globalnego handlu i słabe dane z Niemiec sugerują, że to jeszcze odległa perspektywa. Tym samym uważamy, że ostatnie wzrosty wyczerpią się po wrześniowych posiedzeniach banku
 • Wzrost kurs €/US$ ponad poziom 1,10 był krótkotrwały – para odbiła się od bariery 1,11 na skutek silniejszych danych z USA. Dzisiejsze dane z rynku pracy powinny wesprzeć amerykańskiego dolara. Spodziewamy się, że para w kolejnych dniach oscylować będzie w zakresie 1,09-1,11.

Osłabienie POLGBs na długim końcu krzywej, złoty wciąż pod presją TSUE

 • Wobec braku istotnych danych i wydarzeń w kraju dług i waluta najprawdopodobniej poruszać się będą w ślad za rynkami bazowymi. Spodziewamy się dalszego osłabienia POLGBs, zwłaszcza na długim końcu krzywej. Zasięg tego ruchu będzie jednak ograniczony, gdyż spadek awersji do ryzyka na rynkach globalnych jest prawdopodobnie przejściowy i wyczerpie się po wrześniowych posiedzeniach EBC i Fed.
 • Mimo niedawnej stabilizacji złotego, ryzyko związane z wyrokiem TSUE w sprawie kredytów frankowych wciąż przemawia na jego niekorzyść np. wobec walut regionu. Według informacji Rzeczpospolitej rośnie liczba pozwów w związku z kredytami, co będzie zwiększać presję banków na zawiązywanie rezerw i zabezpieczanie pozycji walutowej. Dlatego o ile w krótkim terminie kurs €/PLN może być stabilny, to w horyzoncie miesiąca dalej spodziewamy się powrotu pary w pobliże 4,38-4,40.

Tygodnik

11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej