Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Duża szansa na rozczarowanie mniej gołębią polityką ECB. Kolejne wydatki w programach wyborczych.

9 wrz 2019

W czwartek poznamy pakiet instrumentów, które wprowadzi EBC – agencja Reutera wskazała wcześniej, że decyzje na pewno obejmą obniżkę stóp procentowych - prognozujemy spadek stopy depozytowej o 20pb, konsensus jest niższy (10pb).

Wiadomości zagraniczne

EBC: Duże szanse na rozczarowanie finalną decyzją.

 • W czwartek poznamy pakiet instrumentów, które wprowadzi EBC – agencja Reutera wskazała wcześniej, że decyzje na pewno obejmą obniżkę stóp procentowych - prognozujemy spadek stopy depozytowej o 20pb, konsensus jest niższy (10pb). Reuter wskazywał też, że wprowadzony zostanie tzw. tiering system tj. zostanie różnicowanie stopy depozytowej ECB w zależności od wyznaczonych kwotowych progów. Dodatkowym elementem będzie wzmocnienie tzw. forward guidance czyli deklaracji władz banku o braku podwyżek stóp w długim horyzoncie.
 • Punktem uwagi będzie decyzja w sprawie skupu aktywów. Pomysł wznowienia programu znalazł krytykę nie tylko wśród jastrzębi, sceptycyzm wyraził m.in. Francuz F.Villeroy de Galhau (gołąb). Również przyszła prezes C.Lagarde wskazała, że będzie chciała dokonać przeglądu instrumentów po objęciu urzędu (1 listopada). Wprowadzenie skupu w wysokiej skali może zostać odebrane jako afront, który podważy wiarygodność do władz banku. Z drugiej strony taka decyzja jest dość mocno oczekiwania przez ekonomistów – wyniki ankiety Reutera wskazują, że 90% respondentów spodziewa się miesięcznego skupu w granicach ok €30mld. Podobnie kształtowały się też nasze prognozy.
 • W obliczu wymienionych argumentów uważamy jednak, że szanse na rozczarowanie czwartkową decyzją są istotne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że skala QE będzie mniejsza bądź nawet program zostanie odłożony w czasie (np. do grudnia). Bieżące dane makroekonomiczne ze strefy euro sugerują jednak, że będzie to jedynie opóźnienie działań, a nie całkowita rezygnacja z silniejszego luzowania. Stąd dotychczasowy skok rentowności, jak i ten możliwy po posiedzeniu ECB traktujemy jako przejściową korektę. Dane z globalnej gospodarki, jak i przebieg kryzysu USA-Chiny uważamy za zbyt pesymistyczne aby zakładać, że rynki długu nie powrócą do umocnienia.

USA: Mieszany wydźwięk raportu z rynku pracy.

 • Piątkowy raport z rynku pracy miał niejednoznaczną wymowę. Zatrudnienie wzrosło w sierpniu o 130tys. etatów, podczas gdy rynkowe prognozy zakładały o 30tys. wyższy wynik. Dodatkowo w dół o 20tys zrewidowano wzrost zatrudnienia w poprzednich dwóch miesiącach. Sierpniowy wynik w istotnej mierze podwyższył wkład administracji publicznej (25tys), jednak nie zmaterializowały się obawy widoczne w badaniach ISM - dalej powiększano zatrudnienie w przemyśle. Zaskoczenie po części może być wynikiem rewizji dotychczasowych danych – w lipcu nastąpiła rewizja danych o zatrudnieniu od marca 2019 o 500tys etatów w dół.
 • Wyższa od oczekiwań była natomiast dynamika wynagrodzeń – lipcowe dane zrewidowano o 0,1pp w górę – do 3,3%r/r. W sierpniu nastąpił niewielki spadek do 3,2%, podczas gdy rynkowe prognozy wskazywały 3%. Struktura danych pozostaje dość niejednorodna – w budownictwie i handlu detalicznym widać trend spadkowy, wzrost napędzają jednak sektory przemysłowy i usług.
 • W najbliższy piątek poznamy dane o sprzedaży detalicznej – spodziewamy się solidnego wzrostu o 0,4%m/m, wyższego względem mediany oczekiwań (0,2%). Duży wzrost widoczny będzie także po wyłączeniu komponentów zmiennych (paliw, samochodów) oraz w tzw. grupie kontrolnej, obrazującej główne wydatki konsumpcyjne.
 • Bieżące dane raczej nie zmienią perspektyw polityki pieniężnej Fed. Dalej spodziewamy się obniżki stóp procentowych podczas wrześniowego posiedzenia i kolejnej przed końcem roku.

UK: Francja grozi brakiem zgody na opóźnienie Brexitu

 • J.Le Drian – minister spraw zagranicznych Francji stwierdził, że Unia Europejska nie zgodzi się na kolejne opóźnienie Brexitu, o ile nie zajdą ważne powody. Francja już wcześniej wykazywała twardą postawę względem Wielkiej Brytanii, ale była w tym względzie raczej odosobniona. Dlatego sądzimy, że Unia Europejska zgodzi się na kolejne opóźnienie Brexitu (do 31 stycznia). Pretekstem do takiego kroku będą wybory w Wielkiej Brytanii, które mogą przynieść zwycięstwo opozycji.

Wiadomości krajowe

Nowe propozycje wydatkowe PiS na konwencji wyborczej

 • Wbrew zapowiedziom części komentatorów weekendowa konwencja wyborcza PiS przyniosła nowe propozycje wydatkowe, które obciążą budżet państwa od 2020 r., ale także stanowią kolejne duże obciążenie dla przedsiębiorstw.
 • PiS zapowiedział wprowadzenie 13-stych emerytur w 2020 r. oraz 14. świadczenia w 2021 (dla emerytur poniżej 120% średniej). Dzisiaj minister Brudziński zapowiedział nowelizację budżetu na 2020, aby do wydatków włączyć 13tkę. Naszym zdaniem wpływy z opłaty transferowej (związanej z przekształceniem OFE w IKE) mogą nie być rozłożone na 2020-21, ale większość z tej kwoty może pojawić się w budżecie na 2020, co da krótkoterminowo finansowanie 13tki. Jednak tych dochodów jednorazowych nie będzie już w 2021, wówczas nastąpi szybsze pogorszenie sytuacji budżetowej.
 • W programie wyborczym PiS zapowiedziano istotne podwyższenie płacy minimalnej, która obciąży przedsiębiorców. Ma ona osiągnąć 2600zł już w 2020 r., czyli skoczyć o 15,6% wobec 2019 oraz osiągnąć poziom 3000 PLN w 2021 (kolejne 15%). Docelowo płaca minimalna ma wzrosnąć do poziomu 4000zł do końca 2023, czyli efektywnie osiągnąć ten poziom na początku 2024. To oznacza dwa lata z rzędu skoku płacy minimalnej po 15% w latach 2020 i 2021. To bardzo duży skok płacy minimalnej, nie notowany w Polsce lat 2008-2009 i do tego mający miejsce w okresie spodziewanego hamowania koniunktury. Dalsze lata oznaczają 7-8% wzrost płacy minimalnej a więc już mniej odstających od dynamik z lat wcześniejszych, wciąż jednak hojny.
 • Naszym zdaniem szybkie mnożenie nowych obietnic wyborczych oznacza dla przedsiębiorstw nowe obciążenia a to nie służy długoterminowego wzrostowi gospodarczemu, bo kreuje ogromną niepewność warunków w jakich działają firmy i skutkuje obniżeniem skłonności do inwestowania a więc szkodzi długoterminowemu wzrostowi gospodarczemu.
 • Partia rządząca zamierza również stworzyć nowe fundusze celowe wspierające inwestycje w edukacji i opiece zdrowotnej z budżetem około 0,2% PKB łącznie.
 • Główne stronnictwo opozycyjne - Koalicja Obywatelska zapowiedziała utrzymanie dotychczasowych transferów socjalnych (m.in. 500+ na każde dziecko) oraz dodatkowo zwolnienie emerytur z PIT dla pracujących emerytów oraz dodatki dla najmniej zarabiających z budżetu państwa. To także bardzo hojne propozycje mocno obciążające budżet.

RPP: Dyskusje zdominuje temat przewalutowania kredytów CHF.

 • W środę odbędzie się konferencja prasowa po posiedzeniu RPP. Dyskusja najprawdopodobniej skoncentrowana będzie wokół instrumentów jakie bank centralny / Komitet Stabilności Finansowej (KSF) może wykorzystać w przypadku konieczności masowego przewalutowania zobowiązań kredytowych denominowanych we franku szwajcarskim (w przypadku negatywnej decyzji TSUE). Stanowisko prezesa NBP będzie mieć kluczowe znaczenie dla finalnego kształtu decyzji KSF.
 • Uważamy, że dyskusja odnośnie stóp procentowych nie przyniesie istotnych informacji. RPP utrzyma deklaracje braku zmian. Prezes NBP A.Glapiński wskaże że ewentualne przekroczenie celu inflacyjnego w przyszłym roku będzie przejściowe, a podwyżka byłaby nieuzasadniona w kontekście luzowania polityki przez główne banki centralne. Argumentem przeciw zmianom będzie również niska inflacja w strefie euro, która może przełożyć się na ceny towarów przemysłowych także w Polsce.
 • Dyskusja może objąć też wątek zasad wpłaty zysku do budżetu NBP – w komentarzu temat ten poruszał J.Kropiwnicki. Nie spodziewamy się konkretnych decyzji na bieżącym posiedzeniu, prezes NBP może wskazać czy i do kiedy prowadzona będzie debata w tej sprawie.

Komentarz rynkowy

 • Ubiegły tydzień na rynkach zdominowały dwa tematy: spadek oczekiwań na głębokie poluzowanie polityki pieniężnej przez ECB oraz przegłosowanie opóźnienia Brexitu o 3 miesiące przez Brytyjską Izbę Gmin. Oba czynniki przełożyły się na znaczne osłabienie obligacji na rynkach bazowych. Rentowności Bunda i Treasury’s wzrosły o ok. 10pb. W ślad za nimi o ok. 15pb wzrosły również rentowności POLGBs. Na fali tych samych wydarzeń umocniło się euro i złoty. €/US$ wzrósł z 1,09 do 1,10 a €/PLN spadł z 4,38 na 4,34.

Wzrost rentowności wygaśnie po decyzjach banków centralnych.

 • Uważamy, że do posiedzenia ECB wzrosty rentowności na rynkach bazowych mogą być kontynuowane. A czwartkowa decyzja EBC – uważamy, że szanse na rozczarowanie polityką banku są znaczne, będzie oznaczać koniec albo osłabienie tej korekty wzrostowej rentowności.
 • Powodem do niepokoju może być również w przyszłym tygodniu Fed. Najprawdopodobniej obniży stopy procentowe 18 września, ale spodziewamy się, że samemu posiedzeniu towarzyszyć będzie zdecydowanie mniej gołębia retoryka od rynkowych oczekiwań. Piątkowe wystąpienie J.Powella nie wskazywało chęci na kontynuowanie luzowania po wrześniu, a kontrakty terminowe dalej wyceniają 50-75pb obniżek. Uważamy jednak, że przyszły tydzień będzie ostatni okresem ze wzrostem rentowności – długookresowe dalej dominować będzie ryzyko globalnego spowolnienia / wojen handlowych.
 • Zdecydowanie bardziej stabilnej sytuacji spodziewamy się na rynku walutowym. Pasmo wahań €/US$ w pierwszej połowie tygodniu powinno być niewielkie. Po decyzji EBC para najprawdopodobniej dalej pozostanie blisko poziomu 1,11. Rozczarowanie w strefie euro, równolegle sprzyjać będzie redukcji oczekiwań związanych z działaniami Fed, a dolara wciąż premiuje niepewność dotycząca kondycji azjatyckich i europejskich gospodarek oraz w mniejszym stopniu Brexit.

Wzrost premii za ryzyko w POLGBs po konwencjach wyborczych

 • Weekendowe konwencje wyborcze pokazały hojne plany wydatkowe zarówno partii rządzącej, jak i opozycyjnych, które obciążą istotnie budżet państwa po 2020 r. Będzie to sprzyjać wzrostowi premii za ryzyko w wycenie polskich obligacji na długim końcu krzywej dochodowości. Spodziewamy się lekkiego wzrostu rentowności POLGBs z tego tytułu. Dodatkowy impuls w tym kierunku nastąpi przed czwartkowym posiedzeniem EBC, które prawdopodobnie rozczaruje mniej gołębią od oczekiwań polityką pieniężną.
 • Złoty będzie się w tym tygodniu poruszał się w ślad za rynkami bazowymi. Spodziewamy się, że €/PLN będzie oscylował wokół 4,34, chwilo sytuacja zewnętrzna wspiera PLN i waluty wschodzące. 
 • Jednak impulsem do wzrostu pary do 4,36-38 będzie orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych (spodziewane we wrześniu) i związana z tym spekulacja na wzrost rezerw banków i konieczność zabezpieczenia pozycji walutowych.

Tygodnik

11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej
24
cze
2019

Tygodnik ING 24.06 - 1.07.2019

Krajowy przemysł odporny na globalne spowolnienie. Rynki czekają na wyniki szczytu G20.

Więcej
18
cze
2019

Tygodnik ING 18-24.06.2019

Fed zasygnalizuje obniżki stóp, ale mniej agresywne niż oczekuje rynek.

Więcej
10
cze
2019

Tygodnik ING 10-17.06.2019

Stopy procentowe EBC bez zmian do połowy 2020. Słaby raport z rynku pracy USA nie zwiastuje głębokiego spowolnienia.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej