Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
  • Dziennik

  • Tygodnik

  • MonitorING

Dziennik

5
gru
2019

Mieszane dane z USA. Niemiecki przemysł na razie słaby. Rada niechętna do zmian.

Według danych agencji ADP zatrudnienie w sektorze prywatnym USA w grudniu wzrosło o skromne 67tys. wobec 121tys. nowych etatów przed miesiącem. To wynik zdecydowanie słabszy od konsensusu na poziomie 135tys. Jednak w tym miesiącu lepiej nadmiernie nie sugerować się wskazaniami ADP, widzimy rozbieżne komentarze jak strajk w GM wpłynął na wskazania ADP.

Więcej
4
gru
2019

Trump ponownie „wywraca stół”, trik negocjacyjny albo zmiana strategii. Dzisiaj indeks ISM dla usług w USA. Mocne odbicie kolejnego indeksu z Chin.

Prezydent D.Trump stwierdził, że nie spieszy się z zawarciem umowy handlowej z Chinami i dopuszcza możliwość opóźnienia jej aż na czas po wyborach prezydenckich w USA w listopadzie 2020. Administracja USA dodaje, że cła na US$160mld wejdą w życie 15 grudnia, jeżeli nie zostanie podpisane porozumienie USA-Chiny do tego czasu.

Więcej
3
gru
2019

Prezydent USA otwiera nowy front przeciw manipulatorom walutowym. Wzrost cen prądu w 2020 dla gospodarstw domowych.

Prezydent USA D.Trump poinformował, że planuje wprowadzić cła na import stali i aluminium z Brazylii oraz Argentyny (stawki kolejno 25% i 10%). Od marca 2018 oba kraje były wyłączone z barier na podstawie bilateralnych porozumień handlowych. Według tweetu D.Trumpa decyzja podyktowana jest silnym osłabieniem walut obydwu gospodarek.

Więcej
2
gru
2019

Ryzyko rozpadu koalicji w Niemczech. Poprawa koniunktury w Chinach. Słaba konsumpcja i inwestycje w Polsce.

Przedstawiciele niemieckiej partii SPD doprowadzili do zmiany władz ugrupowania. Dotychczasowy minister finansów O.Scholz oraz jego współpartner K.Geywitz ulegli w głosowaniu przeciwnikom koalicji z CDU/CSU N.Walter-Borjansowi oraz S.Esken.

Więcej
29
lis
2019

Słabe dane o sprzedaży w Niemczech. Złoty słabnie po orzeczeniu Sądu Najwyższego.

Dynamika sprzedaży detalicznej w Niemczech spadła w listopadzie z 3,4% do 0,8%r/r, istotnie poniżej prognoz (3%). Pierwsze szacunki dynamiki prezentują obraz ze stosunkowo wąskiej grupy sklepów – dlatego też, szacunki są często rewidowane.

Więcej
28
lis
2019

Bez zmian polityki EBC w najbliższych miesiącach.

Wczoraj poznaliśmy wypowiedzi kilku przedstawicieli Rady Prezesów EBC. Główny Ekonomista banku P.Lane stwierdził, że przegląd polityki pieniężnej najprawdopodobniej nie przyniesie istotnych zmian w nadchodzących miesiącach.

Więcej
27
lis
2019

Solidny wzrost amerykańskiego PKB w 3kw. Chińskie firmy odczuwają skutki konfliktu handlowego z USA.

Dziś poznamy drugi szacunek PKB w 3kw. Najprawdopodobniej potwierdzi on dynamikę na poziomie 1,9%kw/kw po zannualizowaniu. Dane opublikowane po ogłoszeniu wstępnego szacunku sugerują małe szanse na zaskoczenia.

Więcej
26
lis
2019

Wstępne porozumienie handlowe USA i Chin coraz bliżej. Poprawa ocen koniunktury w niemieckich usługach.

Chiński dziennik Global Times powołując się na źródła z administracji Państwa Środka doniósł, że uzyskano szeroki konsensus odnośnie spornych kwestii w negocjacjach handlowych z USA. Również amerykański sekretarz obrony R.O’Brien stwierdził, że istnieją realne szanse na zakończenie rokowań do końca roku.

Więcej
25
lis
2019

Pogorszenie koniunktury w strefie euro. W Polsce silny spadek produkcji budowlanej. W przemyśle dobre wyniki eksporterów.

Wskaźnik łączny PMI dla strefy euro spadł z 50,6 do 50,3pkt. Bieżący poziom sugeruje stagnację europejskich gospodarek. Słabsze wyniki związane są z pogorszeniem się nastroju w usługach – komponent obniżył się z 52,2 do 51,5pkt.

Więcej
22
lis
2019

Odbicie PMI w strefie euro. Spadek dynamiki płac w Polsce.

Według nieoficjalnych informacji South Morning China Post (chiński dziennik) amerykańska administracja może opóźnić wprowadzenie podwyżek ceł na chińskie towary na czas trwania rozmów handlowych. Wzrost barier pierwotnie planowany jest na 15 grudnia.

Więcej

Tygodnik

Tygodnik ING 10-15.09.2019

11 wrz 2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

  • Sądzimy, że podczas czwartkowego posiedzenia Europejski Bank Centralny zdecyduje się na obniżenie stopy depozytowej o 20pb (konsensus 10pb), wprowadzi system różnicowania stóp (tzw. tiering) oraz wznowi skup aktywów (QE) o wartości €10-30bn. Ostatni element może zostać opóźniony do czasu objęcia prezesury przez Ch.Lagarde (listopad). Sądzimy, że w oczekiwaniu na mniej agresywne podejście ECB niż rynek zakładał do niedawna rentowności obligacji w € będą kontynuować wzrost. Po posiedzeniu nastąpi stabilizacja (lub niewielki spadek rentowności), w oczekiwaniu na posiedzenie Fed.
  • W tym tygodniu spodziewamy się wzrostu rentowności POLGBs na długim końcu krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Osłabieniu sprzyjają też nowe propozycje wydatkowe rządzącej PiS tj. kontynuacja 13-stek dla emerytów, selektywne wprowadzenie 14-stek od 2021 r. Roczny koszt obu świadczeń wyniesie ok. PLN20mld. Podniesie to istotnie potrzeby pożyczkowe na 2021 r. (nawet do PLN50mld) i na lata kolejne. Zwiększy to również ryzyko budżetowe. PiS zaproponował też bardzo szybki wzrost płacy minimalnej (do 4000 zł w 2024 r.). To oznacza wyższe tempo płac o 1.2pp, wyższą inflację o około 0,3pp, ale stanowi też kolejne obciążenie przedsiębiorstw i utrzymanie dużej niepewności, co nie służy skłonności do inwestycji.
  • Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy na niezmienionym poziomie, mimo perspektywy szybko rosnącej inflacji (do ok. 4,0% w 1kw2021). Punktem uwagi będzie orzeczenia TSUE i to jakie działania stabilizujące NBP może podjąć dla stabilizacji polskiego systemu finansowego, np. umożliwienie bankom domykania krótkich pozycji walutowych poza rynkiem albo propozycja złagodzenia wymogów kapitałowych. Tematem dyskusji może być również zmiana zasad wpłaty zysku NBP do budżetu (wg obecnych zasad NBP będzie musiał wpisać zysk za 2019 w rezerwy). NBP raczej niechętnie będzie wypowiadać się ws wyroku TSUE, retoryka w sprawie stóp będzie zgodna z oczekiwaniami i nie wywoła reakcji na rynku polskiego długu.
  • Spodziewamy się, że €/US$ będzie oscylować w przedziale 1,09-1,11, ze względu na niepewny przebieg zbliżających się posiedzeń EBC i Rezerwy Federalnej. W dłuższym okresie widzimy nieco słabszego dolara  (6-12M). Konflikt USA z Chinami najprawdopodobniej dalej będzie eskalował (nowe cła, osłabienie juana, blacklisting). Prognozujemy spadek dynamiki amerykańskiego PKB do 1,3% oraz kolejne obniżki ze strony Fed. Taki scenariusz osłabi USD.

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej