Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
  • Dziennik

  • Tygodnik

  • MonitorING

Dziennik

17
paź
2019

Kolejne symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Nadal bez porozumienia w sprawie Brexit.

Wrześniowe dane o sprzedaży detalicznej zaskoczyły negatywnie. Główny indeks spadł o 0,3%m/m, podczas gdy oczekiwano wzrostu w podobnej skali. Wolumen opisujący cześć bazową tj. z wyłączeniem sprzedaży aut i paliw, pozostał na zbliżonym poziomie do poprzedniego miesiąca.

Więcej
16
paź
2019

MFW obniża prognozy światowego wzrostu. W Polsce dalszy wzrost cen usług.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oczekuje, że dynamika globalnego wzrostu PKB w 2019 spadnie z 3,6% do 3,0% r/r – poziom ten często traktowany jest jako recesyjny. Również odbicie dynamiki wzrostu w 2020 będzie stosunkowo słabe – fundusz prognozuje wzrost rzędu 3,4%r/r.

Więcej
15
paź
2019

Dalsze pogorszenie w europejskim przemyśle. Wynik wyborów w Polsce bez wpływu na rynki.

Dynamika produkcji przemysłowej w strefie euro spadła w sierpniu z -2,1% do -2,8%r/r. Wcześniej pogorszenie sygnalizowały słabe dane z głównych gospodarek. Słaby wynik generował m.in. francuski przemysł rafineryjny.

Więcej
14
paź
2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez wpływu na rynki.

Administracja Chin zobowiązała się powiększyć zakupy surowców rolnych z USA o US$40-50mld rocznie. Amerykanie zdecydowali natomiast o wstrzymaniu się z podwyżkami ceł z 25 na 30% na dobra konsumenckie o wartości US$250mld, które miały obowiązywać od jutra.

Więcej
11
paź
2019

Porozumienie dotyczące Brexit możliwe do końca miesiąca. Silny opór wewnątrz EBC przed dalszym luzowaniem polityki.

Premier Wielkiej Brytanii B.Johnson oraz Republiki Irlandii L.Varadkar stwierdzili, że możliwe jest porozumienie ws. warunków wyjścia z UE do końca października. Dziś odbędzie się dodatkowe spotkanie brytyjskiego ministra spraw zagranicznych oraz głównego negocjatora ze strony UE.

Więcej
10
paź
2019

Rozpoczyna się kolejna runda rozmów handlowych USA i Chin. Koniunktura w europejskim przemyśle ciągle słaba.

Dzisiaj rozpocznie się runda negocjacji handlowych miedzy USA, a Chinami. Istotne wiadomości mogą pojawić się na przełomie tygodnia. Informacje napływające w bieżącym tygodniu wskazują na niskie szanse na bardziej rozbudowane porozumienie. Władze Chin dalej wskazują, że możliwe jest porozumienie dotyczące warunków eksportu surowców rolnych do Państwa Środka.

Więcej
9
paź
2019

Brak postępów w rozmowach USA i Chin oraz Wielkiej Brytanii i UE.

Prezes Fed zapowiedział, że bank rozpocznie wkrótce operacje mające na celu dostarczanie płynności na rynek. Według jego deklaracji Rezerwa Federalna będzie skupować bony rządowe (T-bills) z krótkiego końca amerykańskiej krzywej w odpowiedzi na problemy z funkcjonowaniem rynku repo. W odróżnieniu od operacji QE program nie obejmie obligacji z długiego końca krzywej.

Więcej
8
paź
2019

Dalszy spadek produkcji przemysłowej w Niemczech. USA utrzyma sankcje przeciw chińskim firmom.

Dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech wzrosła nieznacznie w sierpniu z -4,2% do -4%r/r. Podobnie kształtowały się rynkowe prognozy (-4,3%). Najsilniejsze spadki objęły produkcję energii (-16,5%r/r) oraz nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (-12,1%). Równolegle dynamika produkcji towarów inwestycyjnych oraz dóbr pośrednich zaczęła odbijać po kilkunastu miesiącach spadków.

Więcej
7
paź
2019

Koniunktura w niemieckim przemyśle ciągle słaba. Rozpoczyna się kolejna rozmów handlowych USA i Chin.

Dynamika zamówień przemysłowych spadła w sierpniu z -5% do -6,7%r/r. wynik ukształtował się blisko rynkowych prognoz. Słaba koniunktura wynika z niskiej aktywności producentów dóbr konsumpcyjnych dedykowanych na rynek niemiecki oraz gospodarek strefy euro.

Więcej
4
paź
2019

Znaczące pogorszenie koniunktury w USA. Wyrok TSUE dał chwilową ulgę złotemu.

Indeks ISM dla sektora usług spadł we wrześniu z 56,4 do 52,6pkt, tj. poniżej wszystkich rynkowych prognoz. Osłabienie widoczne było wśród wszystkich komponentów – indeksy opisujące zamówienia oraz bieżącą aktywność spadły o ok 6pp, a wskaźnik zatrudnienia (50,4pkt) jedynie nieznacznie przekracza granicę 50pkt.

Więcej

Tygodnik

Tygodnik ING 10-15.09.2019

11 wrz 2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

  • Sądzimy, że podczas czwartkowego posiedzenia Europejski Bank Centralny zdecyduje się na obniżenie stopy depozytowej o 20pb (konsensus 10pb), wprowadzi system różnicowania stóp (tzw. tiering) oraz wznowi skup aktywów (QE) o wartości €10-30bn. Ostatni element może zostać opóźniony do czasu objęcia prezesury przez Ch.Lagarde (listopad). Sądzimy, że w oczekiwaniu na mniej agresywne podejście ECB niż rynek zakładał do niedawna rentowności obligacji w € będą kontynuować wzrost. Po posiedzeniu nastąpi stabilizacja (lub niewielki spadek rentowności), w oczekiwaniu na posiedzenie Fed.
  • W tym tygodniu spodziewamy się wzrostu rentowności POLGBs na długim końcu krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Osłabieniu sprzyjają też nowe propozycje wydatkowe rządzącej PiS tj. kontynuacja 13-stek dla emerytów, selektywne wprowadzenie 14-stek od 2021 r. Roczny koszt obu świadczeń wyniesie ok. PLN20mld. Podniesie to istotnie potrzeby pożyczkowe na 2021 r. (nawet do PLN50mld) i na lata kolejne. Zwiększy to również ryzyko budżetowe. PiS zaproponował też bardzo szybki wzrost płacy minimalnej (do 4000 zł w 2024 r.). To oznacza wyższe tempo płac o 1.2pp, wyższą inflację o około 0,3pp, ale stanowi też kolejne obciążenie przedsiębiorstw i utrzymanie dużej niepewności, co nie służy skłonności do inwestycji.
  • Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy na niezmienionym poziomie, mimo perspektywy szybko rosnącej inflacji (do ok. 4,0% w 1kw2021). Punktem uwagi będzie orzeczenia TSUE i to jakie działania stabilizujące NBP może podjąć dla stabilizacji polskiego systemu finansowego, np. umożliwienie bankom domykania krótkich pozycji walutowych poza rynkiem albo propozycja złagodzenia wymogów kapitałowych. Tematem dyskusji może być również zmiana zasad wpłaty zysku NBP do budżetu (wg obecnych zasad NBP będzie musiał wpisać zysk za 2019 w rezerwy). NBP raczej niechętnie będzie wypowiadać się ws wyroku TSUE, retoryka w sprawie stóp będzie zgodna z oczekiwaniami i nie wywoła reakcji na rynku polskiego długu.
  • Spodziewamy się, że €/US$ będzie oscylować w przedziale 1,09-1,11, ze względu na niepewny przebieg zbliżających się posiedzeń EBC i Rezerwy Federalnej. W dłuższym okresie widzimy nieco słabszego dolara  (6-12M). Konflikt USA z Chinami najprawdopodobniej dalej będzie eskalował (nowe cła, osłabienie juana, blacklisting). Prognozujemy spadek dynamiki amerykańskiego PKB do 1,3% oraz kolejne obniżki ze strony Fed. Taki scenariusz osłabi USD.

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej