Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Rating Fitch dla Polski bez zmian. W czwartek orzeczenie TSUE.

30 wrz 2019

Dziś poznamy dane o inflacji CPI z Niemiec – rynkowe oczekiwania wskazują na spadek głównego indeksu z 1,4% do 1,3%r/r. W przypadku metodologii Eurostat (HICP) prognozy wskazują na brak zmian (1%r/r). Dane najprawdopodobniej wskażą niską dynamikę cen dóbr przemysłowych, co może sugerować nieco niższą presję na wzrost cen towarów przemysłowych także w Polsce.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Niewielkie zmiany w inflacji we wrześniu.

 • Dziś poznamy dane o inflacji CPI z Niemiec – rynkowe oczekiwania wskazują na spadek głównego indeksu z 1,4% do 1,3%r/r. W przypadku metodologii Eurostat (HICP) prognozy wskazują na brak zmian (1%r/r). Dane najprawdopodobniej wskażą niską dynamikę cen dóbr przemysłowych, co może sugerować nieco niższą presję na wzrost cen towarów przemysłowych także w Polsce.
 • We wtorek opublikowany zostanie natomiast zbiorczy wskaźnik HICP dla strefy euro. Rynkowe prognozy wskazują na stabilizację głównego wskaźnika na poziomie 1%r/r oraz drobny wzrost inflacji bazowej z 0,9% także do 1%. Dane z Francji sugerują większe ryzyko niższego wyniku – według wstępnego odczytu inflacja w tym kraju spadła z 1,3% do 1,1%r/r, podczas gdy oczekiwano stabilizacji.
 • Bieżące dane najprawdopodobniej nie wpłyną na kierunek polityki EBC- wydarzenia z ostatniego tygodnia wskazują na duży opór w radzie prezesów do dalszego luzowania polityki pieniężnej. Uważamy, że zmianę nastawienia wywołać mogą dopiero silne sygnały recesyjne np. kolejne duże zaskoczenia ze strony aktywności gospodarczej. Za taki sygnał można uznać fatalne PMI ze strefy euro z ubiegłego tygodnia (chociaż nie potwierdziły ich wyniki innych badań, np. Ifo).

USA: Poprawa nastrojów w przemyśle. Wysokie oceny w usługach.

 • We wtorek poznamy wyniki badania koniunktury instytutu ISM dla sektora przemysłowego. Spodziewamy się odbicia głównego indeksu we wrześniu z 49,1 do 51pkt (konsensus 50,5pkt). Osłabienie z ubiegłego miesiąca nie znajdowało potwierdzenia w wynikach regionalnych badań oddziałów Fed, również dane o produkcji przemysłowej nie wskazywały spowolnienia. W efekcie spadek mógł być wynikiem nadmiernej reakcji na niekorzystne informacje odnośnie konfliktu z Chinami.
 • W czwartek opublikowane zostaną wyniki analogicznego badania w sektorze usług. Spodziewamy się spadku indeksu z 56,4 do 55pkt (blisko rynkowych prognoz). Takie wskazania odpowiadają dość wysokiej dynamice PKB – model Atlanta Fed wskazuje, że wzrost w 3kw ponownie może być zbliżony do 2%kw/kw po zannualizowaniu. Pogorszenie nastrojów w usługach budzi jednak obawy o koniunkturę w dłuższym okresie.

USA: Słabszy wzrost zatrudnienia w danych z rynku pracy.

 • W piątek poznamy dane  z amerykańskiego rynku pracy we wrześniu– spodziewamy się wzrostu zatrudnienia rzędu 150tys. etatów, rynkowe prognozy są nieznacznie niższe (140tys.). Duże rewizje danych z 2kw sugerują, że trend wzrostowy jest coraz słabszy – podobnych wyników oczekujemy w kolejnych miesiącach, podczas gdy jeszcze kwartał temu prognozy kształtowały się w okolicach 180-200tys. miejsc pracy.
 • Dynamika wynagrodzeń najprawdopodobniej utrzyma się na poziomie 3,2% - nasze prognozy są tu zgodne z rynkowym konsensusem. Będzie to głównie efekt zmian w przemyśle oraz części branż usługowych.
 • Pogorszenie nastrojów w usługach i m.in. spowalniający wzrost nowych miejsc pracy sugerują pogorszenie koniunktury w USA w 4kw19 i w 2020. Do amerykańskiej gospodarki najprawdopodobniej coraz silnej docierają konsekwencje globalnego spowolnienie.

Wiadomości krajowe

TSUE: Werdykt w sprawie kredytów frankowych.

 • W czwartek poznamy werdykt TSUE odnośnie rekomendowanej linii orzeczniczej dla polskich sądów odnośnie spraw związanych z kredytami walutowymi. Najbardziej prawdopodobny jest w naszej ocenie negatywny werdykt dla sektora bankowego, co sugerowała m.in. wcześniejsza wypowiedź rzecznika instytucji.
 • Bezpośrednim następstwem wyroku będzie w naszej ocenie wzrost liczby spraw sądowych dotyczących roszczeń. Rozpoznawanie strat przez sektor bankowy oraz zawiązywanie rezerw z tego tytułu będzie rozłożone w czasie. Niemniej, banki komercyjne mogą zawczasu zadecydować o zabezpieczaniu pozycji walutowych, co będzie miało negatywny wpływ na PLN.

Fitch: Brak zmian oceny. Neutralny komentarz ws. sektora bankowego.

 • Agencja ratingowa Fitch utrzymała ocenę A- z perspektywą stabilną. Komentarz wskazał, że główną barierą przed poprawą oceny pozostaje wysokie zadłużenie zagraniczne oraz dalej niski poziom PKB przypadający na mieszkańca. Agencja podkreśliła też spadek indeksów instytucjonalnych sporządzanych przez Bank Światowy.
 • Analitycy prognozują stopniowe wyhamowanie dynamiki PKB z 4,1% w bieżącym roku do 3,3% w 2020 oraz 2,9% w 2021. Prognozy na dwa najbliższe lata pozostają zbieżne z naszymi szacunkami, obawiamy się jednak silniejszego spowolnienia w 2021. Agencja prognozuje również wzrost deficytu sektora finansów publicznych z 0,4%PKB w 2019 do 2,3%PKB w 2020 oraz ponowną konsolidację do 1,9% w 2021. Prognozy wyłączają czynniki jednorazowe np. przychody związane z likwidacją OFE czy aukcjami 5G. Taki poziom oznaczać będzie spadek długu publicznego w relacji do PKB z 50,5% do 48,3%.
 • Agencja odniosła się również do orzeczenia TSUE, jednak ton komentarza pozostał stosunkowo neutralny - Fitch ocenił sektor jako rentowny. Analitycy przytoczyli szacunek kosztów sporządzony ZBP (PLN60mld), wskazali jednak, że finalny wynik może być inny, a obciążenia będą rozłożone na kilka lat.

RPP: Brak nowych informacji na posiedzeniu.

 • W środę odbędzie się konferencja po posiedzeniu RPP. Spodziewamy się stosunkowo spokojnego przebiegu, najprawdopodobniej nie poznamy nowych informacji istotnych dla polityki pieniężnej bądź ostrożnościowej. Członkowie RPP dalej utrzymywać będą, że nawet w przypadku gdy inflacja CPI przekroczy 3,5%r/r w 1kw 2020, to powróci ona w granice celu NBP w kolejnych miesiącach. W efekcie wciąż postulowany będzie utrzymanie stóp procentowych bez zmian.

CPI: Spadek dynamiki cen we wrześniu.

 • Jutro poznamy wstępne dane o inflacji we wrześniu – spodziewamy się spadku dynamiki z 2,9% do 2,8%r/r, rynkowe prognozy wskazują na nieco głębsze osłabienie (2,7%). Różnica względem ubiegłego miesiąca wynikać będzie głównie ze zmiany cen energii i paliw. Szacujemy, że inflacja bazowa pozostanie na poziomie 2,2%.
 • W kolejnych miesiącach spodziewamy się niewielkich zmian wskaźnika – możliwe są drobne spadki z uwagi na zmiany cen żywności po dużych wzrostach w pierwszych 3 kwartałach. Silnego wzrostu spodziewamy się dopiero w 1kw20 z uwagi na wysoką dynamikę inflacji bazowej oraz podwyżkę cen energii dla gospodarstw domowych.

Komentarz rynkowy

 • W zeszłym tygodniu kursu €/US$ obniżył się z 1,11 do 1,09. Euro deprecjonowało po fatalnych wynikach badania PMI. Wsparciem dla dolara okazały się natomiast spekulacje o porozumieniu handlowym USA i Chin. Kurs €/PLN zbliżył się do 4,40. Presja na osłabienie złotego nasiliła się po informacjach o dacie rozstrzygnięcia TSUE ws. kredytów hipotecznych w walutach zagranicznych oraz planach sprzedaży mBanku. Rentowności na rynkach długu spadły, zmiany w przypadku POLGBs były drobne.

€/US$ blisko 1,09, niewielki spadek rentowności

 • W tym tygodniu spodziewamy się mieszanych danych z USA i nieco słabszych od konsensusu ze strefy euro. Powinno to pozwolić na utrzymanie się kursu €/US$ blisko 1,09 oraz niewielki spadek rentowności na rynkach bazowych (około 5pb na długim końcu).
 • W 4kw19 kurs €/US$ powinien utrzymać się w przedziale 1,05-1,10. Uważamy, że inwestorzy wyceniać będą dalsze poluzowanie polityki EBC, szczególnie po ostatnich danych o koniunkturze. Tempo osłabienia euro może jednak ograniczać podwyższony poziom krótkich stóp oraz spekulacje o problemach w amerykańskim sektorze bankowym wywołanych napięciami na rynku repo. Uważamy, że w 4kw19 dojdzie do dalszego umocnienia na bazowych rynkach długu. Brak impulsu fiskalnego w Niemczech i sygnały pogorszenia koniunktury w strefie euro będą w naszej ocenie sprzyjać spekulacjom o dalszym poluzowaniu monetarnym EBC.

Orzeczenie TSUE ryzykiem dla PLN.

 • W czwartek TSUE wyda orzeczenie na temat kredytów hipotecznych w walutach zagranicznych. Po komentarzach rzecznika tej instytucji spodziewamy się linii korzystnej dla kredytobiorców. To głównie wydarzenie medialne – decyzja nie jest wiążąca dla polskich sądów. Może jednak być przesłanką do zabezpieczania pozycji powstałych z ewentualnej zamiany kredytów walutowych na złotowe (poprzez sprzedaż PLN za CHF). Jak na razie NBP i KNF nie wypowiadają się jakie działania stabilizacyjne albo regulacyjne podejmą w przypadku zagrożenia dla stabilności sektora. Zachęca to kapitał spekulacyjny do grania na osłabienie PLN. W efekcie ryzyko przełamania przez €/PLN  poziomu 4,40 jest w tym tygodniu wysokie.
 • W naszej ocenie w kolejnych miesiącach dojdzie do zawężenia spreadu POLGBs wobec złotowej krzywej IRS z uwagi na bardzo niską podaż nowych obligacji. W 4w19 szacujemy ją na PLN20-25mld, w 2020 zaledwie PLN120mld (PLN7mld w ujęciu netto). W tym czasie utrzyma się popyt ze strony krajowych banków. Zmuszone są one lokować w obligacjach nadwyżkę płynności, którą zwiększa pogłębiająca się luka pomiędzy dynamiką depozytów i kredytów.

Tygodnik

14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej