Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Słabe oceny w amerykańskim przemyśle. Niższy CPI, dalszy wzrost inflacji bazowej w Polsce.

2 paź 2019

Indeks instytutu ISM dla sektora przemysłu spadł we wrześniu z 49,1 do 47,8pkt, tj. na najniższy poziom od czasu kryzysu subprime. Nasze prognozy oraz rynkowy konsensus wskazywały na odbicie powyżej 50pkt. Badanie przedstawia pesymistyczny obraz amerykańskiego sektora przemysłowego - słabe oceny dotyczyły nie tylko aktywności bieżącej, lecz także perspektyw zatrudnienia.

Wiadomości zagraniczne

USA: Gwałtowny spadek indeksu ISM w przemyśle. Dziś raport ADP. 

 • Indeks instytutu ISM dla sektora przemysłu spadł we wrześniu z 49,1 do 47,8pkt, tj. na najniższy poziom od czasu kryzysu subprime. Nasze prognozy oraz rynkowy konsensus wskazywały na odbicie powyżej 50pkt. Badanie przedstawia pesymistyczny obraz amerykańskiego sektora przemysłowego - słabe oceny dotyczyły nie tylko aktywności bieżącej, lecz także perspektyw zatrudnienia. Przemysł w Azji i USA zanotował chwilową poprawę, ale wczorajsze dane pokazują że była ona nietrwała. Wojny handlowe i nowa fala ceł wprowadzonych od września wciąż szkodzą tej części globalnej i amerykańskiej gospodarki.
 • Publikacja spowodowała wzrost oczekiwań na obniżki stóp procentowych Fed -  rentowności dwulatek spadły o prawie 10pb. Z perspektywy polityki pieniężnej bardziej istotne będą jednak czwartkowe dane z sektora usług oraz o zatrudnieniu. Gdy dane potwierdzą iż mocny dotychczas sektor usług w USA zaczyna słabnąć, będzie to sygnał że gospodarka USA zaczyna odczuwać wpływ wojen handlowych.
 • Dziś poznamy raport agencji pośrednictwa rynku pracy ADP, który szacuje wysokość zatrudnienia w sektorze prywatnym. Według konsensusu prognoz liczba miejsc pracy we wrześniu wzrośnie o 140tys, nasza prognoza jest nieco niższa (125tys). Po słabszym ISM dla przemysłu bacznie obserwowane będą wyniki zatrudnienia w przemyśle – w ubiegłym miesiącu liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym USA rosła w tempie 195tyś, otwartym pytaniem pozostaje, jak długo ten trend będzie kontynuowany.

Strefa euro: Niska dynamika inflacji. Słabe perspektywy.

 • Inflacja HICP w strefie euro spadła we wrześniu z 1 do 0,9%r/r, tj. mniej niż sugerowały dane z głównych gospodarek strefy. Inflacja bazowa wzrosła o 0,1pp do 1%. W kolejnych miesiącach spodziewamy się niewielkich zmian wskaźnika – wskazują na to niskie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw oraz spadek dynamiki cen producenta PPI. Z kolei wzrost kosztów pracy widoczny w danych Eurostatu miał dotychczas małe przełożenie na ceny usług.

Wiadomości krajowe

RPP: Brak nowych informacji na posiedzeniu.

 • Dzisiaj odbędzie się konferencja po posiedzeniu RPP. Spodziewamy się stosunkowo spokojnego przebiegu, najprawdopodobniej nie poznamy nowych informacji istotnych dla polityki pieniężnej bądź dotyczących stabilności finansowej. Członkowie RPP dalej utrzymywać będą, że nawet w przypadku gdy inflacja CPI przekroczy 3,5%r/r w 1kw 2020, to powróci ona w granice celu NBP w kolejnych miesiącach. W efekcie Rada wciąż będzie postulować utrzymanie stóp procentowych bez zmian.

CPI: Silniejszy spadek CPI we wrześniu, dalszy wzrost inflacji bazowej.

 • Według wstępnego odczytu inflacja CPI spadła we wrześniu z 2,9% do 2,6%r/r, poniżej rynkowych prognoz (2,7%). Zaskoczenie związane jest z cenami żywności – ich dynamika spadła z 7,2 do 6,3%r/r, co obniżyło wskaźnik inflacji o 0,2pp. Jednak inflacja bazowa wciąż rośnie, we wrześniu wyniosła 2,2-2,3%r/r wobec 2,2% w ubiegłym miesiącu.
 • W kolejnych miesiącach spodziewamy się niewielkich zmian wskaźnika CPI – jego lekki spadek może być spowodowany obniżkami cen żywności po dużych wzrostach w pierwszych 3 kwartałach. Jednak tendencja wzrostowa inflacji bazowej jest mocno ugruntowana - dalej prognozujemy wzrost do 2,5%r/r w grudniu wobec 0,6%r/r w analogicznym okresie 2018. Jest to efekt (1) wzrostu kosztów pracy w poprzednich kwartałach, (2) mocnej presji popytowej związanej z dobrą kondycją rynku pracy i programami socjalnymi zaoferowanymi przed wyborami (3) osłabieniem złotego.
 • Wysokiego wzrostu CPI spodziewamy się w grudniu oraz 1kw 2020 z uwagi na wysoką inflację bazową, wygaśniecie ujemnych efektów bazy w paliwach oraz możliwą podwyżkę cen energii dla gospodarstw domowych. Skala tego ostatniego elementu determinowana będzie jednak przez decyzję rządowe – podczas wczorajszej debaty RMF FM wiceminister finansów L.Skiba poinformował, że ustawa w tej sprawie jest już przygotowywana. Szybszy spadek dynamiki cen żywności od naszych prognoz oraz ewentualne zamrożenie cen energii mogą spowodować, że CPI w szczycie, tj. w styczniu 2020 pozostanie w okolicach górnej granicy celu NBP (3,5%).
 • Pod dużym znakiem zapytania dalej stoi poziom CPI w drugiej połowie 2020. Bieżące projekcje NBP wskazują na spadek indeksu poniżej celu banku już w 3kw (do 2,3%r/r). W naszej ocenie szacunek ten jest zbyt optymistyczny - wzrost obciążeń dla przedsiębiorstw związanych z wyższymi cenami energii oraz wynagrodzeń (m.in. przez wzrost płacy minimalnej) skutkować będzie dalszym wzrostem inflacji bazowej w przyszłym roku. W efekcie spodziewamy się że CPI utrzyma się na poziomie około 3%r/r średnio w 1-szej połowie 2020, a poniżej tego poziomu spadnie dopiero w 2-iej połowie roku zakładając całkowite zamrożenie cen energii. Niemniej uważamy, że nawet w takich warunkach członkowie RPP nie zdecydują się na zmianę stóp procentowych.

PMI: Spadek indeksu we wrześniu, wbrew wynikom badania GUS.

 • Indeks PMI dla sektora przemysłowego spadł we wrześniu z 48,8 do 47,8pkt, zgodnie z rynkowymi prognozami. IHS Markit (firma prowadząca badanie) wskazuje, że główną przyczyną było pogorszenie zamówień eksportowych z zachodnich gospodarek Unii Europejskiej. Wśród komponentów wchodzących w skład głównego indeksu istotnie spadły również oceny produkcji oraz aktywności zakupowej. Historycznie najbardziej negatywne były prognozy produkcji na kolejny rok.
 • Słabe wyniki indeksu PMI nie znalazły dotąd potwierdzenia w badaniu sporządzanym przez GUS. Według ankiet urzędu statystycznego - sumaryczny indeks koniunktury był w ostatnich 3-miesiącach stabilny, podobnie zamówienia eksportowe. Badanie PMI sygnalizuje jednak na negatywne perspektywy dla polskiego przemysłu w 2020 r.

Komentarz rynkowy

 • Wtorek rozpoczął się wzrostem rentowności na rynkach bazowych. Optymizm inwestorów ograniczyły jednak bardzo słabe wyniki ISM w przemyśle USA. Efektem był spadek rentowności obligacji poniżej poziomów wtorkowego otwarcia oraz powrót €/US$ do 1,09. Kurs €/PLN wrócił natomiast ponad 4,38 po spadku w poniedziałek.

Osłabienie koniunktury wspiera umocnienie obligacji na rynkach bazowych.

 • W naszej ocenie do końca tygodnia kurs €/US$ utrzyma się blisko 1,09. Na rynkach długu oczekujemy umocnienia o kolejne 5-7pb. Dane z gospodarki USA jak na razie okazują się gorsze niż zakładaliśmy. W najbliższych dniach kluczowe będą kolejne informacje z amerykańskiej gospodarki tj. badanie ISM dla sektora usług oraz raport z rynku pracy. Słabsze wyniki podniosą ryzyko, że aktywność gospodarcza w USA spowolni w kolejnych kwartałach.
 • W 4kw19 kurs €/US$ powinien utrzymać się w przedziale 1,05-1,10. Uważamy, że inwestorzy wyceniać będą dalsze poluzowanie polityki EBC. Spodziewamy się również, że w 4kw19 dojdzie do kontynuacji umocnienia na bazowych rynkach długu. Brak impulsu fiskalnego w Niemczech i sygnały pogorszenia koniunktury w strefie euro oraz USA będą w naszej ocenie sprzyjać spekulacjom o dalszym poluzowaniu monetarnym Fed i EBC.

Orzeczenie TSUE ryzykiem dla PLN.

 • Ryzykiem dla złotego jest w tym tygodniu czwartkowe orzeczenie TSUE dotyczące hipotecznych kredytów walutowych. To głównie wydarzenie medialne – decyzja nie jest bezpośrednio wiążąca dla polskich sądów. Może jednak być przesłanką dla banków do zabezpieczania pozycji powstałych z ewentualnej zamiany kredytów walutowych na złotowe (poprzez sprzedaż PLN za CHF). NBP i KNF nie wypowiadają się jakie działania podejmą w przypadku zagrożenia dla stabilności sektora. Zachęca to kapitał spekulacyjny do grania na osłabienie PLN. €/PLN może testować poziom 4,40.
 • PLN w dużym stopniu wycenia już ryzyko negatywnego orzeczenia TSUE, obawiamy się iż silniejszym impulsem do dalszego osłabienia PLN będzie wysyp procesów i konieczność hedgowania wielkości rezerw i  przyszłych krótkich pozycji w CHF jakie wygeneruje przewalutowywanie kolejnych kredytów. Odkąd opublikowaliśmy nasz komentarz dotyczący wyroku TSUE 1 sierpnia PLN stracił 2,3% wobec euro (pod wpływem czynników zewnętrznych, ale także historii z kredytami w CHF). Obecnie bardziej obawiamy się, iż sprawa kredytów frankowych będzie długotrwale negatywnym czynnikiem osłabiającym PLN niż szoku tuż po publikacji opinii TSUE.
 • W tym tygodniu POLGBs powinny śledzić zachowanie Bunda. Ryzykiem może być ew. osłabienie złotego po orzeczeniu TSUE. Dane z kraju ani komentarze po posiedzeniu RPP nie zmienią prawdopodobnie oczekiwań na kolejne posunięcia Rady. MF niespodziewanie anulowało jedną z aukcji, ale efekt ten prawdopodobnie zrównoważą odpływy inwestorów zagranicznych.
 • W naszej ocenie w kolejnych miesiącach dojdzie do zawężenia spreadu POLGBs wobec złotowej krzywej IRS z uwagi na bardzo niską podaż nowych obligacji. W 4kw19 szacujemy ją na PLN20-25mld, w 2020 zaledwie PLN120mld (PLN7mld w ujęciu netto). W tym czasie utrzyma się popyt ze strony krajowych banków. Zmuszone są one lokować w obligacjach nadwyżkę płynności, którą zwiększa pogłębiająca się luka pomiędzy dynamiką depozytów i kredytów.

Tygodnik

14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej