Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

USA/WTO wprowadza cła na niektóre towary z UE. Dziś decyzja TSUE. RPP niczego się nie obawia.

3 paź 2019

Administracja D.Trumpa poinformowała, że do 18-października nałoży 25% cła na produkty francuskiego Airbusa oraz część surowców rolnych. Decyzja związana jest z orzeczeniem Światowej Organizacji Handlu (WTO), która wskazała, że UE pogwałca reguły przez subsydiowanie działalności oraz bariery pozacelne. Należy dodać też, że w WTO trwa podobne śledztwo w sprawie amerykańskiego Boeinga.

Wiadomości zagraniczne

USA: Administracja wprowadzi cła wobec UE w związku ze sprawą Airbusa.

 • Administracja D.Trumpa poinformowała, że do 18-października nałoży 25% cła na produkty francuskiego Airbusa oraz część surowców rolnych. Decyzja związana jest z orzeczeniem Światowej Organizacji Handlu (WTO), która wskazała, że UE pogwałca reguły przez subsydiowanie działalności oraz bariery pozacelne. Należy dodać też, że w WTO trwa podobne śledztwo w sprawie amerykańskiego Boeinga.
 • Łączny roczny wolumen obrotów dla tych towarów jest stosunkowo niewielki (US$7,5mld). Problemem może być natomiast dalsza eskalacja konfliktu. W listopadzie prezydent USA podejmie decyzje w sprawie warunków handlowych dla sektora motoryzacyjnego, po tym jak departament handlu wskazał, że import generuje zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego (tzw. sekcja 232). Otwieranie drugiego frontu wydaje się mało prawdopodobne, jednak decyzji do końca towarzyszyć będzie niepewność.

USA: Stabilny wzrost zatrudnienia w sierpniu według ADP. 

 • Agencja pracy ADP opublikowała wrześniowy raport o zatrudnieniu w amerykańskim sektorze prywatnym. Według jej danych w ubiegłym miesiącu utworzono 135tys. nowych miejsc pracy, co było bliskie rynkowym prognozom. Wzrost zatrudnienia z ubiegłego miesiąca zrewidowano w dół ze 195tys do 157tys. Rewizja nie powinna stanowić zaskoczenia – jest ona dostosowaniem szacunku po niższych wynikach w oficjalnym raporcie.
 • Wzrost zatrudnienia objął wszystkie sektory za wyjątkiem wydobycia ropy naftowej – pozytywne wyniki odnotowano zarówno w przemyśle oraz usługach. Wyniki badania nie wskazują na duże zaskoczenie w piątkowym raporcie biura statystycznego, chociaż niepokój budzą bardzo słabe wyniki ocen zatrudnienia w badaniu ISM dla przetwórstwa. Możliwy jest nieco niższych odczyt niż 150tys, które oczekiwaliśmy oraz konsensus.
 • Dziś poznamy indeks ISM dla sektora usług – spodziewamy się spadku z 56,4 do 55pkt, podobnie kształtują się rynkowe prognozy. Słabszy wynik będzie w naszej ocenie podyktowany korektą oczekiwań odnośnie bieżącej aktywności oraz zamówień. W ubiegłym miesiącu oba wskaźniki osiągnęły wyniki przekraczające 60pkt. W naszej ocenie po słabych wynikach w przemyśle, bieżące dane będą miały spore znaczenie w budowaniu oczekiwań na ewentualne obniżki Fed. Negatywnym zaskoczeniom będzie towarzyszyć silniejsza reakcja rynkowa, bo słabe usługi potwierdza że spowolnienie obejmuje kolejne sektory.

Strefa euro: Dane o sprzedaży detalicznej

 • Dziś poznamy dane o sprzedaży detalicznej ze strefy euro. Rynkowe prognozy wskazują na spadek dynamiki w sierpniu z 2,2% do 2%r/r. Publikacji zazwyczaj towarzyszy niewielkie zainteresowanie – w pierwszym terminie wyników nie publikuje część ważnych urzędów statystycznych (np. Włochy i Holandia), wyniki podlegają częstym rewizjom. Niemniej, po słabych danych PMI dla sektora usług mogą pojawiać się spekulacje o pogarszaniu się popytu wewnętrznego w momencie gdy dane zaskoczą negatywnie.

Wiadomości krajowe

TSUE: Werdykt w sprawie kredytów frankowych.

 • Dzisiaj poznamy werdykt TSUE odnośnie indeksowanego kredytu hipotecznego. W naszej ocenie najbardziej prawdopodobne jest niekorzystne dla sektorze bankowego orzeczenie (wynika to z wcześniejszych komentarzy rzecznika TSUE), sugerujące konwersję kredytu z CHF na PLN (koszty ponosi bank). Orzeczenie jest niewiążące dla polskich sadów. Po wcześniejszych orzeczeniach NSA zmieniła się linia orzecznictwa, są w pierwszej instancji w niemal 90% spraw biorą stronę kredytobiorców.
 • Bezpośrednim następstwem wyroku będzie w naszej ocenie wzrost liczby spraw sądowych dotyczących roszczeń z tytułu hipotecznych kredytów walutowych. Rozpoznawanie strat przez sektor bankowy oraz zawiązywanie rezerw z tego tytułu będzie rozłożone w czasie. Niemniej, banki komercyjne mogą zawczasu zadecydować o zabezpieczaniu pozycji walutowych, co będzie miało negatywny wpływ na PLN. Proces ten prawdopodobnie będzie jednak rozłożony w czasie.

RPP: Brak obaw o wszystko.

 • Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Członkowie Rady bezkrytycznie podchodzą do obecnych warunków makroekonomicznych pomimo: recesji w Niemczech, inflacji w Polsce zmierzającej do górnego ograniczenia celu, wzrostu inflacji bazowej z 0,6 do 2,3%r/r i pewnych zagrożeń w sektorze bankowym.
 • Wskazali, że spodziewają się utrzymania wzrostu PKB na relatywnie wysokim poziomie. Niektórzy podkreślali istotny wzrost niepewności w otoczeniu międzynarodowym. W ocenie RPP inflacja po przejściowym wzroście w 1kw20 powróci w pobliże celu (2,5%r/r). Prezes Glapiński powtórzył, że nie spodziewa się zmian stóp procentowych NBP w dającej się przewidzieć przyszłości, prawdopodobnie do końca swojej kadencji.
 • Gołębi członek RPP prof. Żyżyński. Wskazał on, że polityka fiskalna sprzyja pobudzaniu wydatków konsumpcyjnych, nie ma więc konieczności wsparcia wzrostu łagodną polityką monetarną.
 • W naszej ocenie spadek dynamiki cen po 1kw20 będzie mniejszy niż oczekuje tego NBP – indeks ustabilizuje się nieznaczne poniżej 3%r/r z uwagi na systematyczny wzrost cen usług (stymulowany przez wcześniejszy wzrost kosztów pracy, presję popytową a także wzrost płacy minimalnej). Trwające spowolnienie zagraniczne powinno wspierać wycenę obniżek stóp, jednak utrzymywanie się podwyższonej inflacji będzie ograniczać te oczekiwania.
 • Prawdopodobieństwo wzrostu stóp oceniamy jako niskie, podobnie Rada jest także niechętna obniżkom. Mając w perspektywie spowolnienie PKB w 2021 i łagodną politykę najważniejszych banków centralnych RPP najprawdopodobniej zdecyduje się przeczekać okres podwyższonej inflacji w 2020. W naszej ocenie bardziej prawdopodobną decyzją Rady będzie raczej obniżka stóp niż podwyżka, ale taka decyzja zapadnie nie wcześniej niż pod koniec 2021.
 • Prezes Glapiński stwierdził, że nie widzi negatywnego scenariusza związanego z wyrokiem TSUE ws hipotecznych kredytów walutowych. Dodał, że w ub. roku banki już wzmocniły bazy kapitałową. Zakładamy, że gorący okres kampanii wyborczej powoduje, iż komentarze dotyczące konsekwencji wyroku TSUE są ostrożne.
 • Uważamy, że zawiązywanie rezerw przez banki, czy wyprzedzające zabezpieczenie krótkich pozycji w CHF (poprzez sprzedaż PLN za CHF) będzie rozłożone w czasie. Więcej informacji można znaleźć w odrębnym artykule.

Komentarz rynkowy

 • Kurs €/US$ wzrósł w środę z 1,0870 do 1,0950. Ciężko jednoznacznie zidentyfikować przyczyny tego ruchu. Częściowo mogła to być reakcja na otwarcie przez USA nowego frontu wojny handlowej z UE. Osłabienie dolara skłaniało do zakupów złotego, kurs €/PLN obniżył się do 4,36. Informacje wywołały też niewielkie umocnienie Treasuries i Bundów. POLGBs praktycznie nie zareagowały.

Dane z USA kluczowe dla dolara i obligacji.

 • Dziś kluczowy dla rynków będzie wynik badania ISM dla amerykańskiego sektora usług, a jutro payrolls. Jeżeli potwierdza się obawy o spowolnienie w tym obszarze, wzrosną oczekiwania na kolejne obniżki stóp Fed. Na przełomie tygodnia spodziewamy się spadków rentowności na amerykańskim i niemieckim rynku długu o 3-4pb. Na długim końcu oraz utrzymania się €/US$ blisko 1,0900-0950.
 • W 4kw19 kurs €/US$ powinien utrzymać się w przedziale 1,05-1,10. Uważamy, że inwestorzy wyceniać będą dalsze poluzowanie polityki EBC. Spodziewamy się również, że w 4kw19 dojdzie do dalszego umocnienia długu na rynkach bazowych. Brak impulsu fiskalnego w Niemczech i sygnały pogorszenia koniunktury w strefie euro będą w naszej ocenie sprzyjać spekulacjom o dalszym poluzowaniu monetarnym EBC.

Decyzja TSUE prawdopodobnie bez dużej reakcji na rynkach.

 • Dziś TSUE wyda orzeczenie na temat hipotecznych kredytów walutowych. Decyzja nie jest wiążąca dla polskich sądów. Krótkoterminowo może jednak skłaniać do pozbywania się złotego, ale w niewielkiej skali. Większe znaczenie może mieć zachowanie dolara w reakcji na publikowane dziś i jutro dane z USA. Dalsze osłabienie amerykańskiej waluty powinno wspierać złotego.
 • Do końca tygodnia krajowy dług powinien śledzić zachowanie krzywej niemieckiej. W naszej ocenie w kolejnych miesiącach dojdzie do zawężenia spreadu POLGBs wobec złotowej krzywej IRS z uwagi na bardzo niską podaż nowych obligacji. W 4w19 szacujemy ją na PLN20-25mld, w 2020 zaledwie PLN120mld (PLN7mld w ujęciu netto). W tym czasie utrzyma się popyt ze strony krajowych banków. Zmuszone są one lokować w obligacjach nadwyżkę płynności, którą zwiększa pogłębiająca się luka pomiędzy dynamiką depozytów i kredytów.

Tygodnik

14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej