Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Znaczące pogorszenie koniunktury w USA. Wyrok TSUE dał chwilową ulgę złotemu.

4 paź 2019

Indeks ISM dla sektora usług spadł we wrześniu z 56,4 do 52,6pkt, tj. poniżej wszystkich rynkowych prognoz. Osłabienie widoczne było wśród wszystkich komponentów – indeksy opisujące zamówienia oraz bieżącą aktywność spadły o ok 6pp, a wskaźnik zatrudnienia (50,4pkt) jedynie nieznacznie przekracza granicę 50pkt.

Wiadomości zagraniczne

USA: Duży spadek ISM w usługach. Słabszy wzrost zatrudnienia.

 • Indeks ISM dla sektora usług spadł we wrześniu z 56,4 do 52,6pkt, tj. poniżej wszystkich rynkowych prognoz. Osłabienie widoczne było wśród wszystkich komponentów – indeksy opisujące zamówienia oraz bieżącą aktywność spadły o ok 6pp, a wskaźnik zatrudnienia (50,4pkt) jedynie nieznacznie przekracza granicę 50pkt. Badanie ISM pokazuje, że spowolnienie w globalnym i amerykańskim przemyśle zaczyna uderzać w dotychczas mocny sektor usług.
 • Dziś poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy za wrzesień. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia o 150tys. etatów, z ryzykiem nieco niższego odczytu, rynkowe prognozy są zbliżone. Małe szanse na zaskoczenia sugerują m.in wysoki wzrost zatrudnienia w raporcie ADP oraz spadek liczby zwolnień w raporcie Challengera. Niemniej, trend wzrostowy jest coraz słabszy – co wskazują spadki komponentów zatrudnienia w badaniach ISM. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach wyniki będą dalej zbliżone do 100-120tys., podczas gdy jeszcze kwartał temu prognozy kształtowały się w okolicach 180-200tys. miejsc pracy.
 • Dynamika wynagrodzeń najprawdopodobniej utrzyma się na poziomie 3,2% - nasze prognozy są tu zgodne z rynkowym konsensusem. Będzie to głównie efekt zmian w przemyśle oraz części branż usługowych.
 • Pogorszenie nastrojów w usługach i niższy wzrost nowych miejsc pracy sugerują słabszą aktywność gospodarczą w USA w 4kw19 i w 2020. Do amerykańskiej gospodarki najprawdopodobniej coraz silnej docierają konsekwencje globalnego spowolnienia. Prognozujemy, że dynamika PKB w bieżącym roku dalej wynosić będzie 1,8%r/r, jednak w 2020 spadnie do 1,3%.

Wiadomości krajowe

TSUE: Werdykt w sprawie kredytów frankowych.

 • TSUE wydał wczoraj orzeczenie odnośnie postępowania w sprawie indeksowanego kredytu hipotecznego. Jego wynik jest w większości zgodny z majowym komentarzem rzecznika TSUE. Potwierdza że niedookreślone warunki przewalutowania CHF na PLN w momencie uruchamiania kredytu są klauzulą abuzywną. Krajowe sądy powinny usunąć klauzule abuzywne, nie mogą jednak modyfikować umowy. Konsekwencją tych zapisów jest przewalutowanie kredytów. Wyrok będzie prawdopodobnie sprzyjał wzrostowi ilości nowych pozwów przeciw bankom (już w pierwszej połowie roku liczba spraw wzrosła o 40%r/r). Ciągle oznacza to więc konieczność przewalutowania istotnej części kredytów w CHF na złote w przyszłości.
 • Dalsza cześć wyroku zwraca uwagę iż „wydaje się niemożliwe w prawie polskim” funkcjonowanie kredytu denominowanego w złotych (po przewalutowaniu), przy równoczesnym oprocentowaniu stopą dla franka szwajcarskiego. TSUE rekomenduje dwie możliwe ścieżki postępowania: unieważnienie umowy albo funkcjonowanie z umową w oryginalnej wersji.  To różnica względem linii polskiego Sądu Najwyższego. Wcześniejsze orzeczenia sugerowały że kredyt może dalej żyć po przewalutowaniu – z kapitałem kredytu w PLN, ale stopą procentową w CHF.
 • Unieważnienie całego kredytu wymaga wzajemnego rozliczenia między bankiem, a jego klientami. Klienci będą zobligowani do zwrócenia kapitału. Aby było to możliwe konieczne będzie uzyskanie finansowania pomostowego. Potencjalnie to może zmniejszyć wysyp procesów, spowodować że straty dla banków pochodzące z przewalutowania będą rozłożone w czasie. Konieczność kupowania franków przez banki będzie także mniejsza. Tym samym spodziewamy się, że presja  na PLN będzie słabsza i rozłożona w czasie.
 • Trudno powiedzieć jak sądy odniosą się do tej rozbieżności między opinią Sądu Najwyższego a TSUE. Na Węgrzech były kolejne pytanie dotyczące procesów frankowych.

Komentarz rynkowy

 • Inwestorzy przyjęli orzeczenie TSUE bardzo dobrze, umocnił się zarówno złoty, jak i akcje banków z portfelami w CHF. To prawdopodobnie skutek dużego negatywnego spozycjonowania rynków przed werdyktem. Złotemu prawdopodobnie pomogło też osłabienie dolara w relacji do euro – amerykańska waluta straciła po zdecydowanie gorszych od oczekiwań ISM z USA. Amerykańskie dane spowodowały umocnienie na rynkach długu.

Dalsze umocnienie Treasuries i Bunda

 • Indeksy ISM które poznaliśmy w tym tygodniu sugerują znaczące pogorszenie koniunktury w USA. Obrazu tego prawdopodobnie nie zmienią publikowane dziś dane z rynku pracy w USA. Oznacza to presję na umocnienie na rynkach długu na przełomie tygodnia oraz wzrost €/US$. Umocnieniu euro powinny też sprzyjać doniesienia sugerujące gotowość rządu UK do ustępstw w trakcie negocjacji procesu Brexit.
 • Słabnąca koniunktura w USA sugeruje, że poziom kursu €/US$ w 4kw19 będzie wyższy niż zakładaliśmy dotychczas. Ponownego umocnienia dolara nie da się wykluczyć, bo pogarszająca się koniunktura w Europie może prowadzić do dalsze poluzowania polityki EBC. Szanse na spadek kursu do 1,05-07 znacząco jednak spadły.

Zawężenie złotowych asset swapów, umocnienie PLN raczej krótkotrwałe

 • Mimo jednoznacznie pozytywnej reakcji złotego na orzeczenie TSUE trudno spodziewać się spadku €/PLN w dalszym horyzoncie. Wyrok będzie prawdopodobnie sprzyjał wzrostowi ilości nowych pozwów przeciw bankom (już w pierwszej połowie roku liczba spraw wzrosła o 40%r/r). Ciągle oznacza to więc konieczność przewalutowania istotnej części kredytów w CHF na złote w przyszłości. Naszym zdaniem będzie to skutkować stopniowym wzrostem kursu €/PLN w pobliże 4,40 w końcówce roku.
 • Zarówno w przyszłym tygodniu, jak i końcówce roku spodziewamy się zawężenia spreadu POLGBs wobec złotowej krzywej IRS z uwagi na bardzo niską podaż nowych obligacji. W 4w19 szacujemy ją na PLN20-25mld, w 2020 zaledwie PLN120mld (PLN7mld w ujęciu netto). W tym czasie utrzyma się popyt ze strony krajowych banków. Zmuszone są one lokować w obligacjach nadwyżkę płynności, którą zwiększa pogłębiająca się luka pomiędzy dynamiką depozytów i kredytów.

Tygodnik

14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej