Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Koniunktura w niemieckim przemyśle ciągle słaba. Rozpoczyna się kolejna rozmów handlowych USA i Chin.

7 paź 2019

Dynamika zamówień przemysłowych spadła w sierpniu z -5% do -6,7%r/r. wynik ukształtował się blisko rynkowych prognoz. Słaba koniunktura wynika z niskiej aktywności producentów dóbr konsumpcyjnych dedykowanych na rynek niemiecki oraz gospodarek strefy euro.

Wiadomości zagraniczne

Niemcy: Dalej brak poprawy aktywności w przemyśle.

 • Dynamika zamówień przemysłowych spadła w sierpniu z -5% do -6,7%r/r. wynik ukształtował się blisko rynkowych prognoz. Słaba koniunktura wynika z niskiej aktywności producentów dóbr konsumpcyjnych dedykowanych na rynek niemiecki oraz gospodarek strefy euro. Po ponad półroczu osłabienia odbijają natomiast zamówienia na dobra pośrednie i inwestycyjne spoza obszaru walutowego. Lepsza aktywność w tej grupie najprawdopodobniej związana jest ze stymulacją aktywności w Chinach za pośrednictwem bardziej ekspansywnej polityką fiskalnej Państwa Środka.
 • Jutro poznamy sierpniowe dane o produkcji przemysłowej w Niemczech. Rynkowe prognozy wskazują na stabilizację dynamiki wzrostu w okolicach
  -4,5%r/r. Taki obraz wydaje się potwierdzać również słaby wynik polskiego przemysłu (-1,3%r/r). Perspektywy niemieckiej gospodarki dalej oceniamy pesymistycznie – dane o zamówieniach jednoznacznie wskazują, że produkcja w kolejnych miesiącach będzie się kurczyć w zbliżonym tempie do sierpnia.

USA: Mieszany wydźwięk raportu z rynku pracy.

 • Raport z amerykańskiego rynku pracy miał dość niejednoznaczny wydźwięk. Zatrudnienie we wrześniu wzrosło o 136tys. miejsc pracy, w górę o kolejne 45tys. zrewidowano zmiany w ubiegłych dwóch miesiącach. W efekcie łączny wynik przekroczył rynkowe prognozy. Dodatkowo stopa bezrobocia spadła o 0,2pp (do 3,5%). Zmiana odbyła się przy stabilnym odsetku osób aktywnych zawodowo (63,2%), może to jednak wynikać z doboru próby gospodarstw domowych wybranych w panelu przez urząd. W efekcie prawdopodobna jest korekta w kolejnych miesiącach.
 • Mankamentem jest natomiast dynamika wynagrodzeń, która spadła z 3,2% do 2,9%r/r (konsensus 3,2%). Zaskoczenie wywołały dwa sektory: budownictwo oraz handel. Zmiany dynamik w pozostałych branżach były istotnie mniejsze. Ankiety Fed San Francisco wskazują, że problem może być związany z mniejszą liczbą podwyżek dla osób o najniższych kwalifikacjach – według sierpniowej ankiety odsetek respondentów bez podwyżki przez ostatnie 12-miesięcy wzrósł z 14,5% do 16%. W przypadku pozostałych grup (o średnim i wyższym wykształceniu) podwyżki były częstsze niż w poprzednich miesiącach.

USA: Nowa runda negocjacji z Chinami.

 • W czwartek rozpocznie się runda negocjacji handlowych miedzy USA, a Chinami. Istotne wiadomości mogą pojawić się na przełomie tygodnia. Uważamy, że rozmowy mogą przynieść ustalenia dotyczące warunków dla rynku żywności – Chiny najprawdopodobniej będą poszukiwać kompromisu z uwagi na panującą w Azji epidemię ASF. Pozostajemy sceptycznie odnośnie przebiegu rozmów dotyczących rozwiniętych technologicznie branż, biorąc m.in. pod uwagę dyskutowane  usunięcie chińskich spółek z amerykańskiej giełdy.

USA: Brak zmian w inflacji, spadki kolejnych indeksów koniunktury.

 • W środę poznamy dane o inflacji CPI we wrześniu – spodziewamy się wzrostu dynamiki z 1,7% do 1,8%r/r, zgodnie z rynkowym konsensusem. Inflacja bazowa utrzyma się bez zmian na poziomie 2,4%. W kolejnych miesiącach poziom wskaźnika dalej powinien kształtować się w pobliży celu Fed (2%). Ryzkiem pozostaje jednak spadek oczekiwań związany z pogarszaniem się aktywności gospodarczej.
 • We wtorek konfederacja pracodawców NFIB opublikuje swój indeks koniunktury wśród małych firm. W piątek Uniwersytet w Michigan opublikuje wskaźnik koniunktury konsumenckiej. Obydwa raporty zazwyczaj nie wzbudzają rynkowej reakcji, obecnie mogą mieć jednak większe przełożenie – przez ostatni tydzień obserwowaliśmy istotne spadki indeksów ISM, wcześniej osłabienie zanotował inny indeks konsumencki Conference Board. Uważamy, że znajdą one również odzwierciedlenie w tych wskaźnikach.

Wiadomości krajowe

Moody’s, S&P: Brak zmian ocen ratingowych.

 • Kalendarz danych jest w tym tygodniu stosunkowo pusty – w piątek poznamy oceny ratingowe agencji S&P i Moody’s. W obu przypadków spodziewamy się braku zmian. Druga z agencji jednoznacznie wskazała na brak przesłanek do podwyższenia ratingu podczas swojej konferencji dwa tygodnie temu.
 • Agencje najprawdopodobniej określą brak deficytu w planie przyszłorocznego budżetu jako jednorazowe zdarzenie, oparte na niepowtarzalnych w przyszłości dochodach (np. transfer środków z opłaty przekształceniowej OFE, aukcje LTE). Krytyce poddane zostanie również pogorszenie wskaźników instytucjonalnych raportowanych przez Bank Światowy. Wśród pozytywnych informacji agencje podkreślać będą wysokie tempo wzrostu gospodarczego oraz poprawę równowagi zewnętrznej tj. brak deficytu obrotów bieżących oraz spadające zadłużenie zagraniczne.

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu inwestorów rozczarowały dane z USA. Efektem był wzrost obaw przed dalszym pogorszeniem koniunktury i oczekiwań na kolejne obniżki stóp Fed. W efekcie rentowności na rynkach bazowych silnie spadły np. amerykańskiej 10-latki o 15pb. Kurs €/US$ zbliżył się natomiast do 1,10. Uwagę krajowych inwestorów skupiło natomiast orzeczenie TSUE ws hipotecznych kredytów walutowych. Werdykt nie był tak pozytywny dla kredytobiorców jak obawiał się tego rynek – sąd zasugerował bowiem unieważnienie kredytów, a nie utrzymanie ich po konwersji na PLN z oprocentowaniem oparty Libor CHF. W efekcie skokowo umocnił się złoty – kurs €/PLN spadł z 4,40 poniżej 4,33. POLGBs również umocniły się, chociaż zadecydowało o tym raczej otoczenie międzynarodowe.

Dalsze umocnienie Treasuries i Bunda.

 • W tym tygodniu jest stosunkowo mało istotnych rynkowo wydarzeń. Po zeszłotygodniowych zaskoczeniach danymi z USA na rynkach prawdopodobnie panować będzie pesymizm połączony z oczekiwaniami na dalsze poluzowanie polityk Fed i EBC. W efekcie spodziewamy się dalszego umocnienia obligacji niemieckich i amerykańskich, ale w mniejszej niż ubiegłym tygodniu skali (5-7pb na długim końcu). Oczekujemy, że kurs €/US$ będzie natomiast wahać się w okolicach 1,10.
 • Słabnąca koniunktura w USA sugeruje, że poziom kursu €/US$ w 4kw19 będzie wyższy niż zakładaliśmy dotychczas. Ponownego umocnienia dolara nie da się wykluczyć, bo pogarszająca się koniunktura w Europie sugeruje dalsze poluzowanie polityki EBC. Szanse na spadek kursu do 1,05-07 znacząco jednak spadły.

Zawężenie złotowych asset swapów, umocnienie PLN raczej krótkotrwałe.

 • Uważamy również, że umocnienie złotego w reakcji na werdykt TSUE będzie nietrwałe. W tym tygodniu kurs powinien wahać się wokół 4,35. Konsekwencją orzeczenia prawdopodobnie będzie wzrost ilości spraw w sądach. Wymusi to stopniowe zawiązywanie rezerw przez banki i częściowe zabezpieczanie pozycji wynikających z ewentualnego odwalutowania kredytów. Oznacza to trwałą presję na złotego.
 • Nie zakładamy też większej zmienności kursu w oczekiwaniu na wybory parlamentarne. Najbardziej prawdopodobny wynik (biorąc pod uwagę sondaże), czyli samodzielne rządy PiS bez większości prezydenckiej, powinien zostać neutralnie odebrany przez rynek. Oznacza bowiem utrzymanie obecnej trajektorii w polityce gospodarczej, dając nadzieję na rozwodnienie najbardziej ryzykownych polityk (szczególnie silnego wzrostu płacy minimalnej).
 • Zarówno w tym tygodniu, jak i końcówce roku spodziewamy się zawężenia spreadu POLGBs wobec złotowej krzywej IRS z uwagi na bardzo niską podaż nowych obligacji. W 4w19 szacujemy ją na PLN20-25mld, w 2020 zaledwie PLN120mld (PLN7mld w ujęciu netto). W tym czasie utrzyma się popyt ze strony krajowych banków. Zmuszone są one lokować w obligacjach nadwyżkę płynności, którą zwiększa pogłębiająca się luka pomiędzy dynamiką depozytów i kredytów.

Tygodnik

14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej
16
lip
2019

Tygodnik ING 16-22.07.2019

CPI powyżej celu NBP.

Więcej
9
lip
2019

Tygodnik ING 9-15.07.2019

Solidne dane z USA kontrastują z rynkowymi wycenami ścieżki stóp Fed.

Więcej
2
lip
2019

Tygodnik ING 2-8.07.2019

Rosną oczekiwania na luzowanie polityk banków centralnych w lipcu. RPP nie zmieni retoryki.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej