Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Kolejna obniżka stóp w USA. Brexit dopiero w przyszłym roku.

30 paź 2019

Dzisiaj poznamy decyzję Fed – spodziewamy się obniżki stóp procentowych o 25pb. Kontrakty terminowe implikują taki scenariusz z 90% prawdopodobieństwem. Należy jednak odnotować brak jednomyślności wśród ekonomistów - 33% respondentów Bloomberga wskazuje brak zmian.

Wiadomości zagraniczne

Fed: Kolejna obniżka stóp procentowych.

 • Dzisiaj poznamy decyzję Fed – spodziewamy się obniżki stóp procentowych o 25pb. Kontrakty terminowe implikują taki scenariusz z 90% prawdopodobieństwem. Należy jednak odnotować brak jednomyślności wśród ekonomistów - 33% respondentów Bloomberga wskazuje brak zmian.
 • Decyzja raczej nie wywoła większej reakcji rynkowej. Istotniejsza będzie natomiast retoryka Fed odnośnie kolejnych kroków. Ostatnie komentarze wskazywały na duży rozdźwięk miedzy prognozami poszczególnych prezesów regionalnych oddziałów banku, część stanowczo wykluczała możliwość luzowania. Spodziewamy się, że Fed wyrazi nieco mniejszą skłonność do obniżek, co przedłuży przejściowy wzrost rentowności na rynkach bazowych obligacji.
 • Uważamy, jednak że cykl luzowania będzie kontynuowany – napływające dane wskazują na kolejne cięcie stóp. Indeksy instytutu ISM sugerują wyraźne pogorszenia aktywności w przemyśle i usługach. Również dane napływające z rynku pracy wskazują na coraz niższe przyrosty zatrudnienia oraz wygasającą dynamikę płac. W efekcie spodziewamy się hamowania wzrostu PKB z 1,7% kw/kw po zannualizowaniu w 3kw do średnio 1,3% w 2020. Członkowie FOMC zmuszeni będą również reagować na spadek oczekiwań inflacyjnych widoczny m.in. w badaniach Uniwersytetu Michigan.
 • W efekcie następnej obniżki oczekujemy już w grudniu, a kolejnej w 1kw20. Efektywna stopa Fed docelowo (w 2020) oscylować będzie miedzy poziomami 1,00-1,25%.

Brexit: Wybory parlamentarne 12 grudnia.

 • Brytyjski parlament uchwalił termin nowych wyborów na 12 grudnia, po zmianie stanowiska przez Partię Pracy. Obecne sondaże wskazują na przewagę Partii Konserwatywnej (ok 37% poparcie) nad Partią Pracy (24%), Liberalnymi Demokratami (17%) oraz Partią Brexitu (11%). Ze względu na ordynację większościową stosowaną w wyborach finalny rozkład mandatów będzie jednak zależny od konstrukcji list wyborczych i ewentualnych koalicji między ugrupowaniami w regionach.
 • Bieżące porozumienie w sprawie przedterminowych wyborów oraz wyniki głosowania nad planem B.Johnsona sugerują niewielkie szanse na twardy Brexit. Tym samym spodziewamy się mniejszej zmienności brytyjskich aktywów czy globalnego sentymentu do ryzyka podczas kampanii wyborczej niż miało to miejsce w ubiegłych miesiącach.

USA: Zatrudnienie w październiku zaburzone przez strajk w GM.

 • Dziś poznamy raport ADP obrazujący zatrudnienie w sektorze prywatnym. Rynkowe oczekiwania wskazują na wzrost liczby miejsc pracy w październiku o 110tys wobec 135tys. miesiąc temu. Należy zauważyć jednak, że bieżące dane będą obciążone zaburzeniami związanymi ze strajkiem w General Motors – tym samym raport agencji ADP może się rozmijać z danymi raportowanymi przez BLS. Dlatego też oczekujemy niewielkiej reakcji rynkowej.
 • Stosunkowo niewielki wydźwięk będą miały również informacje o PKB w 3kw – rynkowe prognozy oraz model Atlanta Fed GDPNow wskazują wzrost 1,7%kw/kw po zannualizowaniu. Silne negatywne zaskoczenia ze strony miesięcznych wskaźników aktywności gospodarczej widoczne w październiku budzą obawy o głębsze spowolnienie w kolejnych kwartałach. Dlatego też większego znaczenia nabierać będą kolejne informacje o sprzedaży detalicznej czy sytuacji na rynku pracy po wygaśnięciu zaburzeń.

Niemcy: Spadek dynamiki inflacji w październiku

 • W Niemczech opublikowany zostanie wstępny szacunek inflacji CPI w październiku. Rynkowe prognozy wskazują na spadek dynamiki z 1,2% do 1%r/r. Spadek widoczny będzie też w metodologii europejskiej (z 0,9% do 0,8%r/r). Perspektywy dla kształtowania się inflacji w Niemczech oraz strefie euro pozostają negatywne. Badania ankietowe przedsiębiorstw jednoznacznie wskazują na barierę popytową oraz oczekiwania spadku cen w nadchodzących kwartałach.

Francja: Drobny spadek dynamiki PKB.

 • Według wstępnego szacunku dynamika wzrostu PKB we Francji w 3kw spadła nieznacznie z 1,4 do 1,3%r/r. Dane wskazują na stabilny wkład ze strony konsumpcji oraz inwestycji -  spowolnienie to efekt słabszego eksportu netto. Francuskie dane sugerują, że spadek dynamiki PKB w całej strefie euro będzie niewielkie (prognozujemy zmianę o 0,1pp do 1,1%r/r).

Wiadomości krajowe

Budżet: deficyt na koniec września wyniósł PLN1,7mld. Bez zaskoczeń.

 • Wykonanie budżetu państwa we wrześniu nie przyniosło większych zaskoczeń. Wypłata środków z poszerzonego programu 500+ spowodowała wzrost wydatków (o prawie PLN6mld względem września ubiegłego roku). Został on jednak w dużej mierze skompensowany przez wyższe dochody niepodatkowe (w samym wrześniu wzrosły o 56%r/r) oraz dochody z VAT (o 10%r/r), CIT (o 17%r/r) i PIT (o 12,4%r/r). W efekcie deficyt na koniec września wyniósł PLN1,7mld – nieznacznie mniej niż miesiąc wcześniej. W kolejnych miesiącach spodziewamy się szybkiego pogorszenia wyników budżetu ze względu na obniżkę PIT (weszła w życie od 4kw19) oraz kontynuację wydatków przed końcem roku. Spodziewamy się, że na koniec 2019 r. deficyt budżetu centralnego wyniesie ok. PLN20mld zaś w całym sektorze finansów publicznych (wg metodologii unijnej) 0,9%PKB.

Komentarz rynkowy

 • Wtorek był udanym dniem dla walut CEE, np. kurs €/PLN przełamał się poniżej 4,27. Powodem tego było kolejne rozczarowania danymi z USA i wzrost €/US$. Zmiany na bazowych rynkach długu były stosunkowo małe (2-4pb na długim końcu), a w przypadku POLGBs znikome. Inwestorzy uważają, że dopiero silne pogorszenie koniunktury wymusi dalsze poluzowanie polityki np. EBC.

Rynki czekają na komunikat FOMC.

 • Dziś uwaga rynków skupi się na wieczornej decyzji Fed i danych z USA (m.in. PKB). Uważamy, że Fed kolejny raz obniży stopy procentowe, taki scenariusz wycenia też rynek. Istotnym aspektem będzie ton komunikatu FOMC. Ostatnie komentarze członków komitetu sugerowały, że są oni niechętni do dalszego luzowania. Dzisiejsze posiedzenie będzie więc okazją do zweryfikowania czy seria słabszych danych z USA zmieniła to nastawienie. Zakładamy raczej utrzymanie dotychczasowego tonu. W efekcie spodziewamy się, że kurs €/US$ utrzyma się nieco ponad 1,11, a rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji na obecnym poziomie.
 • Szanse na kontynuację wzrostów rentowności na bazowych rynkach długu, lub przynajmniej ich stabilizację w najbliższych tygodniach wzrosły.  Ryzyko twardego Brexitu znacząco spadło. Wśród inwestorów pojawiły się też nadzieje, że rozmowy handlowe USA i Chin mogą przerodzić się w szersze porozumienie. W szczególności oznacza to, że w grudniu USA mogą nie nałożyć kolejnych cen wymierzonych w Chiny. Wspomniane wiadomości w połączeniu z symptomami dekoniunktury w USA w naszej ocenie wskazują, że €/US$ utrzyma się powyżej poziomu 1,10 w najbliższych tygodniach.

Zawężenie złotowych asset swapów do końca roku.

 • Do końca roku spodziewamy się stopniowego zawężenia złotowych asset swapów , o co najmniej 10-15pb na długim końcu. W 4kw19 podaż papierów według naszych szacunków wyniesie tylko PLN10-15bln. Z drugiej strony cały czas obserwujemy silny popyt lokalnych banków na dług. Dane o podaży pieniądza potwierdzają, że dynamika depozytów detalicznych pozostaje wysoka (m.in. dzięki wysokim wzrostom płac), a kredytów niska. Nadpłynność zmusza banki do zakupów SPW nieobjętych podatkiem bankowym. Dane z krajowej gospodarki (zarówno z tego tygodnia, jak i prawdopodobnie do końca roku) będą mieć małe znaczenie dla wycen z uwagi na neutralne nastawienie RPP.
 • Zachowanie złotego w końcówce tygodnia uzależnione będzie od nastrojów na globalnych rynkach. Obecnie popyt na aktywa rynków wschodzących wspierają oczekiwania na porozumienie handlowe USA i Chin oraz spadek obaw przed twardym Brexitem. Technicznie najbliższe istotne wsparcie to 4,24, a opór znajduje się na 4,32. Z uwagi na święto w kraju piątek może okazać się dniem podwyższonej zmienności. Pod nieobecność krajowych inwestorów opublikowane zostaną m.in. kluczowe dane z rynku pracy w USA.  Biorąc jednak pod uwagę generalnie pozytywny sentyment na rynkach wzrost zmienności może wyjątkowo wiązać się z umocnieniem złotego.

Tygodnik

5
lis
2019

Tygodnik ING 4-10.11.2019

Inflacja wróciła do celu NBP. Silny wzrost na początku przyszłego roku.

Więcej
29
paź
2019

Tygodnik ING 28.10-3.11.2019

W środę Fed obniży stopy po raz trzeci w tym roku.

Więcej
21
paź
2019

Tygodnik ING 21-27.10.2019

Porozumienie w sprawie Brexitu blisko, ale optymizm na rynkach nie utrzyma się do końca roku.

Więcej
14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej