Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Rynki obawiają się dekoniunktury w USA mimo mocnych bieżących danych.

4 lis 2019

Dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły pozytywnie – w październiku przybyło 128tys. nowych miejsc pracy, dodatkowo o 95tys. w górę zrewidowano dane za poprzednie dwa miesiące. Mediana rynkowych prognoz wskazywała wzrost rzędu 85tys. Na październikowym wyniku negatywnie ciążył strajk w General Motors – jego następstwem było obniżenie zatrudnienia o 46tys. etatów.

Wiadomości zagraniczne

USA: Dane z rynku pracy lepsze od prognoz.

 • Dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły pozytywnie – w październiku przybyło 128tys. nowych miejsc pracy, dodatkowo o 95tys. w górę zrewidowano dane za poprzednie dwa miesiące. Mediana rynkowych prognoz wskazywała wzrost rzędu 85tys. Na październikowym wyniku negatywnie ciążył strajk w General Motors – jego następstwem było obniżenie zatrudnienia o 46tys. etatów. Pomijając ten przejściowy efekt zatrudnienie w sektorze przemysłowym wzrosło, co łagodzi obawy o potencjalną recesję. Dobrą kondycję rynku pracy potwierdza również kolejny wzrost odsetka osób aktywnych zawodowo (o 0,1pp do 63,3%).
 • Dynamika wynagrodzeń utrzymała się na poziomie 3%r/r, zgodnie z rynkowymi prognozami. Wrześniowy wynik podniesiono o 0,1pp w górę. Struktura wzrostu pozostaje jednak niezbilansowana. Stabilizacja to wynik wzrostu dynamiki w przemyśle i usługach, który jedynie zrównoważył słabe wyniki w handlu i budownictwie.
 • Pomimo silniejszych wyników w październiku dalej oczekujmy niższych wzrostów zatrudnienia oraz spadku dynamiki wynagrodzeń w kolejnych miesiącach. Badania ankietowe prowadzone wśród przedsiębiorstw wskazują na niższą skłonność do zatrudniania względem ubiegłych kwartałów. W ostatnich kwartałach istotnie wzrósł również odsetek słabiej wykształconych pracowników, którzy wskazują na problem z uzyskaniem podwyżki wynagrodzenia.

USA: Kolejne słabe wyniki badań ankietowych w przemyśle.

 • Indeks ISM dla sektora przemysłowego wzrósł w październiku z 47,9 do 48,3pkt. Wynik ukształtował się niżej od rynkowych prognoz (48,9pkt) oraz tendencji widocznych w badaniach koniunktury prowadzonych przez regionalne oddziały Fed. Bieżący poziom dalej sygnalizuje spadek produkcji w sektorze.
 • Jutro poznamy wyniki badania ISM dla sektora usług. Rynkowe prognozy wskazują na wzrost wskaźnika z 52,6 do 53,4pkt. Nasz szacunek jest niższy (53pkt). W naszej ocenie badania ankietowe sugerują spowolnienie dynamiki wzrostu w 4kw.

USA: Optymistyczne komentarze odnośnie rokowań handlowych z UE.

 • Sekretarz ds. handlu W.Ross wskazał, że administracja może nie podwyższyć ceł dla sektora motoryzacyjnego z uwagi na konstruktywne rozmowy z niemieckimi koncernami. Europejskie podmioty zadeklarowały rozbudowę fabryk działających na terytorium USA. W.Ross wskazał również, że najprawdopodobniej niedługo podpisana zostanie umowa z Chinami, administracja amerykańska wyda również licencje na prowadzenie działalności w USA dla Huawei.

Strefa euro: Drobny spadek dynamiki PKB w 3kw. Negatywne perspektywy.

 • Według wstępnego szacunku dynamika PKB w 3kw spadła z 1,2% do 1,1%r/r, zgodnie z prognozami. Lekkie spowolnienie widoczne było we Francji (1,3%), stosunkowo wysoki wzrost utrzymał się w Hiszpanii (2%). Również gospodarka Włoch odbiła po słabym drugim kwartale (0,3%). Dane obejmują jedynie cząstkowe szacunki z Niemiec. Zważywszy, że jak dotychczas to niemiecka gospodarka zaskakiwała negatywnie, bardziej prawdopodobne są rewizje w dół.
 • Perspektywa dla europejskich gospodarek pozostaje negatywna. Według wskaźnika koniunktury €-coin sporządzanego przez Bank Włoch kwartalne tempo wzrostu powinno oscylować wokół bardzo słabego poziomu (0,13%). Taki wynik potwierdza zasadność naszych prognoz na 1poł2020 – Spodziewamy się spadku rocznej dynamiki do 0,6%r/r.

Strefa euro: Spadek inflacji HICP. Nieco wyższa dynamika inflacji bazowej.

 • Według wstępnego szacunku dynamika inflacji HICP spadła w październiku z 0,8% do 0,7%r/r (zgodnie z prognozami). Wrześniowe dane zrewidowano o 0,1pp w dół. Negatywnie zaskoczyły dane z Francji (0,7%r/r), w przypadku pozostałych gospodarek zaskoczenia widoczne były po wyższej stronie.
 • Dynamika inflacji bazowej wzrosła z 1% do 1,1%r/r, powyżej rynkowych prognoz. Najprawomocniej jednak wzrost ma charakter jednorazowy. Presja kosztowa spada - dynamika PPI w sierpniu wyniosła -0,8%r/r. Dodatkowo europejscy przedsiębiorcy dostrzegają silne bariery popytowe. Wyniki badań ankietowych są porównywalne do kryzysu zadłużenia strefy euro.

Niemcy: W przemyśle dalej stagnacja.

 • W środę poznamy dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle we wrześniu, w czwartek o produkcji przemysłowej. Rynkowe prognozy wskazują na niewielki wzrost dynamiki pierwszego ze wskaźników (z -6,7% do -6,3%r/r) oraz spadek produkcji (z -4% do -4,3%r/r). Dane potwierdzają utrzymywanie się stagnacji. Niemniej wysoka dynamika sprzedaży detalicznej (wzrost o z 3,1% do 3,4% we wrześniu) wskazuje na stosunkowo łagodne przełożenie na pozostałe sektory gospodarki.

Wiadomości krajowe

RPP: Nowa projekcja wesprze dotychczasowe nastawienie.

 • W trakcie środowej konferencji po posiedzeniu RPP poznamy główne prognozy z nowej projekcji NBP. Dotychczasowe komentarze prezesa Glapińskiego sugerują, że rewizję będą niewielkie – w dół zrewidowane zostaną szacunki wzrostu PKB, w górę inflacji. Projekcja najprawdopodobniej pokaże, że CPI utrzyma się w granicach celu NBP w 1kw 2020 oraz powróci do jego środka w drugiej połowie roku.
 • Taki wydźwięk prognoz będzie utwierdzać członków RPP, że stopy procentowe powinny pozostać stabilne w kolejnych kwartałach. Ostatnie komentarze jastrzębiego skrzydła wskazują na stosunkowo niską determinacje do zacieśnienia polityki np. E.Gatnar zadeklarował, że rozważa jedynie małą zmianę o 15pb.

CPI: Spadek dynamiki z uwagi na ceny żywności. Inflacja bazowa stabilnie.

 • Według wstępnego szacunku dynamika inflacji CPI spadła w październiku z 2,6% do 2,5%r/r. Był to m.in. efekt dalszego spadku cen żywności (z 6,3% do 6,1%r/r) i paliw. Szacujemy, że inflacja bazowa utrzymała się bez zmian na poziomie 2,4%r/r.
 • Niewielki spadek dynamiki najprawdopodobniej będzie widoczny również w listopadzie z uwagi na ceny paliw. Tendencja ulegnie jednak odwróceniu w grudniu. Równolegle przez kolejne dwa miesiące 4kw inflacja bazowa powinna pozostawać na wysokich poziomach (bliskich 2,5%r/r).
 • Silniejszy wzrost inflacji nastąpi w 1kw 2020 roku. Szacujemy, że wskaźnik będzie zbliżony do górnej granicy celu NBP (3,5%r/r). Uważamy, że inflacja bazowa dalej będzie rosnąć z uwagi na wzrost obciążeń dla przedsiębiorstw (m.in. wzrost kosztów pracy oraz cen energii). O ewentualnym przebiciu celu zadecydują zmienne komponenty – ceny energii i żywności, a także reakcja cen na znaczną podwyżkę pensji minimalnej. Dynamika w pierwszej z grup znajduje się obecnie w trendzie spadkowym. Również komentarze rządowe sugerują również duże szanse na zamrożenie cen elektryczności dla gospodarstw domowych na kolejny rok. W efekcie scenariusz o którym mówi prezes NBP (utrzymanie CPI poniżej 3,5%) jest prawdopodobny.

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu kurs €/US$ wzrósł z 1,11 do 1,12. Inwestorzy zignorowali lepsze od oczekiwań dane z USA oraz komentarze z Fed sugerujące niechęć do dalszych obniżek stóp. Osłabienie dolara stało się impulsem do zakupu walut CEE. Kurs €/PLN obniżył się z 4,28 do 4,25. Bundy zakończyły tydzień bez większych zmian, ale POLGBs umocniły się o prawie 5pb.

Prawdopodobny dalszy wzrost €/US$ do końca roku.

 • Zachowanie rynków w ubiegłym tygodniu może oznaczać, że inwestorzy zmieniają pozycjonowanie, przygotowując się na spowolnienie koniunktury w USA w 2020. Oznaczać to będzie redukcję zaangażowania w amerykańskie aktywa, na rzecz np. rynków wschodzących. Sugeruje to, że w końcówce roku kurs €/US$ nie tylko utrzyma się ponad 1,10, ale może też kontynuować wzrost. W tym tygodniu kluczowe dla rynków będą jutrzejsze wskazania ISM z sektora usług. Pogorszenie będzie sprzyjać oczekiwaniom, że Fed mimo wczorajszych deklaracji obniży stopy jeszcze w tym roku. Istotne będą też komentarze dotyczące relacji handlowych USA i UE. Ostatnie wypowiedzi sugerują, że może udać się uniknąć podniesienia amerykańskich ceł na import aut. Spadek tego ryzyka jest dodatkowym argumentem za wzrostem €/US$ w końcówce roku.
 • Taki scenariusz jest natomiast umiarkowanie negatywny z punktu widzenia rynków długu. Spada ryzyko dalszej eskalacji napięć handlowych. W szczególności oznacza to, że w grudniu USA mogą nie nałożyć kolejnych cen wymierzonych w Chiny. Potencjalne zmiany dochodowości częściowo równoważą obawy o spowolnienie koniunktury w USA i kolejne obniżki stóp Fed. W naszej ocenie efektem będzie lekki wzrost rentowności na rynkach bazowych w najbliższych tygodniach.

Zawężenie złotowych asset swapów do końca roku.

 • Plan podaży SPW na ten miesiąc zakłada dwa przetargi zamiany. Niewielka ilość papierów zapadających w 2020 sugeruje niski wolumen tych aukcji i umocnienie krótkiego końca krzywej w listopadzie. W efekcie do końca kwartału spodziewamy się stopniowego zawężenia złotowych asset swapów oraz spreadu wobec Bunda o 10-15pb na długim końcu. Niska podaż SPW styka się bowiem z silnym popytem ze strony lokalnych banków. Dane o podaży pieniądza potwierdzają, że dynamika depozytów detalicznych pozostaje wysoka (m.in. dzięki wzrostom płac), a kredytów niska. Nadpłynność zmusza banki do zakupów SPW nieobjętych podatkiem bankowym.
 • Publikowane w tym tygodniu dane z kraju, czy posiedzenie RPP najprawdopodobniej zostaną zignorowane przez rynki. Zachowanie złotego w tym tygodniu będzie uzależnione od otoczenia międzynarodowego. Ew. dalszy wzrost €/US$ prawdopodobnie pozwoli €/PLN przetestować techniczne wsparcie na 4,24.
 • Zweryfikowaliśmy naszą prognozę kursu €/PLN w końcówce roku. Para prawdopodobnie utrzyma się poniżej 4,35, a w zależności od otoczenia międzynarodowego nawet poniżej 4,30. Wbrew naszym oczekiwaniom po decyzji TSUE linia orzecznicza sądów w kwestii hipotecznych kredytów walutowych pozostała niespójna. Oznacza to, że ryzyko przewalutowania tych kredytów zdecydowanie rozciągnęło się w czasie.

Tygodnik

5
lis
2019

Tygodnik ING 4-10.11.2019

Inflacja wróciła do celu NBP. Silny wzrost na początku przyszłego roku.

Więcej
29
paź
2019

Tygodnik ING 28.10-3.11.2019

W środę Fed obniży stopy po raz trzeci w tym roku.

Więcej
21
paź
2019

Tygodnik ING 21-27.10.2019

Porozumienie w sprawie Brexitu blisko, ale optymizm na rynkach nie utrzyma się do końca roku.

Więcej
14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej