Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Poprawa koniunktury w amerykańskim sektorze usług. Dziś decyzja RPP.

6 lis 2019

Indeks ISM w sektorze usług wzrósł w październiku z 52,6 do 54,7pt, istotnie powyżej rynkowych prognoz (53,5pkt). Badanie wskazuje istotną poprawę dla każdego z głównych subkomponentów. Jedyną kategorią gdzie widoczny był spadek są zamówienia eksportowe, jednak ich wpływ na amerykańską gospodarkę jest niewielki.

Wiadomości zagraniczne

USA: Silny wzrost indeksu ISM dla sektora usług.

 • Indeks ISM w sektorze usług wzrósł w październiku z 52,6 do 54,7pt, istotnie powyżej rynkowych prognoz (53,5pkt). Badanie wskazuje istotną poprawę dla każdego z głównych subkomponentów. Jedyną kategorią gdzie widoczny był spadek są zamówienia eksportowe, jednak ich wpływ na amerykańską gospodarkę jest niewielki.
 • Wczorajsze dane obniżają ryzyko silniejszego osłabienia aktywności w 4kw. Podobnie rośnie optymizm odnośnie porozumienia handlowego USA z Chinami – anonimowe komentarze urzędników administracji D.Trumpa wskazują na możliwość redukcji niektórych ceł. Są to argumenty, za utrzymaniem polityki wait-and-see podczas kolejnych posiedzeń Fed. Tym samym prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w grudniu istotnie zmalało – obecnie kontrakty terminowe wyceniają kolejne luzowanie dopiero w 2021 roku.
 • Dalej jednak uważamy, że gospodarka amerykańska będzie spowalniać w przyszłym roku. W efekcie wciąż spodziewamy się dwóch obniżek stóp procentowych (łącznie o 50pb) w 2020.

Niemcy: Odbicie dynamiki zamówień przemysłowych.

 • Dynamika zamówień przemysłowych odbiła we wrześniu z -6,5% do -5,4%r/r, powyżej rynkowych prognoz (-6,3%). Sierpniowe dane zrewidowano o 0,2pp w górę. Odbicie spowodowane jest: przez zamówienia na rynek wewnętrzny oraz zamówienia związane z dobrami pośrednimi i inwestycyjnymi kierowanymi poza strefę euro. Równocześnie dalej obserwujemy pogorszenie w przypadku zamówień kierowanych od pozostałych gospodarek strefy euro. Tym samym perspektywy pozostają niepewne – w kolejnych miesiącach mniejsze spadki dynamik będą powodowane przez efekty statystyczne.

Wiadomości krajowe

RPP: Nowa projekcja wesprze dotychczasowe nastawienie.

 • Dziś zakończy się posiedzenie RPP. W trakcie konferencji prasowej poznamy główne prognozy z nowej projekcji NBP. Dotychczasowe komentarze prezesa Glapińskiego sugerują, że rewizję będą niewielkie – w dół zrewidowane zostaną szacunki wzrostu PKB, w górę inflacji. Projekcja najprawdopodobniej pokaże, że CPI utrzyma się w granicach celu NBP w 1kw20 oraz powróci do jego środka w drugiej połowie roku.
 • Taki wydźwięk prognoz będzie utwierdzać członków RPP, że stopy procentowe powinny pozostać stabilne w kolejnych kwartałach. Ostatnie komentarze jastrzębiego skrzydła wskazują na stosunkowo niską determinacje do zacieśnienia polityki, np. E.Gatnar zadeklarował, że rozważa jedynie małą zmianę o 15pb.

Budżet: Likwidacja OFE może się opóźnić o pół roku.

 • Rząd planuje przełożyć termin likwidację OFE ze stycznia 2020 do lipca 2020 – informuje dziś Rzeczpospolita. Wg gazety celem takiej decyzji miałoby być pozyskanie przez ZUS PLN6mld dodatkowych dochodów z tzw. suwaka bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że dłuższe funkcjonowanie OFE oznacza także dłuższe przekazywanie składek do OFE przez ok. 20% zatrudnionych, którzy wciąż pozostają w systemie. W 2018 składki te wyniosły łącznie PLN3,7mld. Zysk netto finansów publicznych na opóźnieniu likwidacji OFE wynosi więc nie PLN6mln a co najwyżej połowę tej sumy. Nie jest to wystarczająca suma by zbilansować budżet w przyszłym roku w razie rezygnacji ze zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS.

Komentarz rynkowy

 • Lepszy od oczekiwań wynik badania koniunktury ISM w amerykańskim sektorze usług wzmocnił przekonanie, że Fed w najbliższych miesiącach nie zmieni stóp procentowych. Efektem był spadek kursu €/US$ z 1,1180 do 1,1070 oraz wzrost rentowności na rynkach bazowych o 4-6pb w segmencie 10lat. W ślad za Bundem osłabiły się długie POLGBs (4pb), ale krótkie SPW kontynuowały umocnienie (to efekt struktury podaży na rynku pierwotnym). Kurs €/PLN utrzymał się w okolicach 4,27.

€/US$ w trendzie bocznym, osłabienie bazowych rynków długu.

 • Wynik badania ISM istotnie zmienia perspektywy kursu €/US$ w najbliższych dniach – para powinna utrzymać się blisko 1,11 do końca tygodnia. W najbliższych dniach nie ma już na tyle istotnych danych, aby istotnie wpłynąć na decyzje inwestorów. Spadek obaw przed eskalacją konfliktów handlowych USA z Chinami i UE sugeruje natomiast, że kurs €/US$ utrzyma się ponad poziomem 1,10 do końca roku.
 • Do końca tygodnia spodziewamy się kontynuacji wzrostu rentowności na rynkach bazowych. Scenariusz taki wspierają nie tylko dane z USA, ale i opublikowane dziś rano wyniki niemieckiego przemysłu. Pole do wzrostu rentowności prawdopodobnie nie będzie jednak duże – rynki już obecnie wyceniają brak zmian stóp zarówno Fed, jak i EBC w końcówce tego i przyszłym roku.

Stromienie krzywej SPW, decyzja RPP bez wpływu na wyceny.

 • W naszej ocenie RPP potwierdzi dziś, że nie należy spodziewać się zmian stóp w najbliższych kwartałach. To scenariusz wyceniany przez rynek, więc reakcja POLGBs będzie znikoma. Do końca tygodnia spodziewamy się stromienia krajowej krzywej. W tym miesiącu odbędą się tylko aukcje zamiany, co z uwagi na małą ilość papierów zapadających w 2020 skutkować będzie umocnieniem krótkiego końca. Dłuższe instrumenty ustabilizują się lub lekko osłabią pod wpływem otoczenia międzynarodowego.
 • Do końca roku spodziewamy się stopniowego zawężenia złotowych asset swapów oraz spreadu wobec Bunda o 10-15pb na długim końcu. Krajowe banki pozostaną głównym kupującym z uwagi na nadpłynność. Co więcej podaż SPW w 4kw19 będzie niska.
 • W 4kw zachowanie złotego pozostanie zdeterminowane przez otoczenie międzynarodowe. €/PLN prawdopodobnie utrzyma się poniżej 4,35, a przy korzystnym sentymencie dla ryzykownych aktywów nawet poniżej 4,30. Wbrew naszym oczekiwaniom po decyzji TSUE linia orzecznicza sądów w kwestii hipotecznych kredytów walutowych pozostała niespójna. Oznacza to, że ryzyko przewalutowania tych kredytów zdecydowanie rozciągnęło się w czasie.

Tygodnik

5
lis
2019

Tygodnik ING 4-10.11.2019

Inflacja wróciła do celu NBP. Silny wzrost na początku przyszłego roku.

Więcej
29
paź
2019

Tygodnik ING 28.10-3.11.2019

W środę Fed obniży stopy po raz trzeci w tym roku.

Więcej
21
paź
2019

Tygodnik ING 21-27.10.2019

Porozumienie w sprawie Brexitu blisko, ale optymizm na rynkach nie utrzyma się do końca roku.

Więcej
14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej
27
sie
2019

Tygodnik ING 27.08-3.09.2019

Koniec osłabienia POLGBs. Niewielkie spowolnienie koniunktury w Polsce.

Więcej
12
sie
2019

Tygodnik ING 12-19.08.2019

Złoty pod presją. Niemcy rozważają poluzowanie fiskalne.

Więcej
22
lip
2019

Tygodnik ING 22-29.07.2019

Tygodnik ING: EBC zaczeka z obniżką stóp do września. Wzrost PKB Polski w 2kw19 poniżej 5%.

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej