Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Odbicie PMI w strefie euro. Spadek dynamiki płac w Polsce.

22 lis 2019

Według nieoficjalnych informacji South Morning China Post (chiński dziennik) amerykańska administracja może opóźnić wprowadzenie podwyżek ceł na chińskie towary na czas trwania rozmów handlowych. Wzrost barier pierwotnie planowany jest na 15 grudnia.

Wiadomości zagraniczne

USA: Pozytywne informacje odnośnie negocjacji z Chinami.

 • Według nieoficjalnych informacji South Morning China Post (chiński dziennik) amerykańska administracja może opóźnić wprowadzenie podwyżek ceł na chińskie towary na czas trwania rozmów handlowych. Wzrost barier pierwotnie planowany jest na 15 grudnia. Chiński wicepremier Liu He przedstawił wczoraj również propozycję dodatkowej rundy negocjacyjnej oraz podkreślił, że Państwu Środka zależy na zawarciu porozumienia.
 • Wczorajsze informacje przerwały spadki rentowności widoczne na rynkach bazowych oraz pozwoliły na drobne odreagowanie. Dalej jednak perspektywy dla zawarcia porozumienia pozostają niepewne. Napływające, często sprzeczne informacje najprawdopodobniej wciąż będą generować wahania na rynków długu.

Strefa euro: Odbicie indeksów PMI w listopadzie.

 • Dziś poznamy wstępne wyniki badania koniunktury Markit PMI prowadzonego wśród menedżerów ds. logistyki. Rynkowe prognozy wskazują niewielki wzrost głównego indeksu dla strefy euro z 50,6 do 50,8pkt. Poprawa związana będzie głównie z sektorem przemysłowym - prognozowany jest wzrost subindeksu z 45,9 do 46,5pkt, wynikający miedzy innymi z odbicia nastrojów w Niemczech.

Strefa euro: Minutes EBC podkreśla podziały w Radzie Prezesów.

 • Minutes EBC potwierdziły istnienie znacznych podziałów w Radzie Prezesów – w dokumencie akcentowano m.in. apel o zachowanie jedności oraz konsensusu w komunikacji zewnętrznej. Podkreślano zarówno konieczność zachowania determinacji do osiągnięcia celu inflacyjnego banku oraz monitorowania negatywnych skutków łagodnej polityki pieniężnej dla stabilności finansowej.

Wiadomości krajowe

Produkcja: Silniejszy spadek dynamiki w październiku.

 • Po gwałtownym spadku indeksów PMI uwaga skoncentrowana będzie dzisiaj na danych o produkcji przemysłowej. Spodziewamy się spadku dynamiki z 5,6% do 1,1%r/r, silniejszego względem rynkowych prognoz (2,5%r/r). W październiku dynamikę w dół ściągać będą efekty statystyczne, dodatkowo negatywnie oddziaływać będzie popyt zagraniczny.
 • Słabszy wynik widoczny będzie również w listopadzie z uwagi na efekty kalendarzowe (różnica dwóch dni roboczych). Prawdopodobny jest spadek dynamiki na ujemne poziomy. Nie oznacza to jednak gwałtownego załamania – prognozujemy odbicie w grudniu. W efekcie szacujemy, że dynamika w ujęciu kwartalnym obniży się w 4kw z 3,3% do około 1,5-2,5%r/r.

Wynagrodzenia: Spadek dynamiki mimo badań ankietowych, które niezmiennie wskazują podwyżki.

 • Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw spadła w październiku z 6,6% do 5,9%r/r, poniżej rynkowych prognoz (6,2%). Uważamy, że kontynuacja spowolnienia związana jest szczególnie z pogorszeniem warunków w przemyśle i niektórych usługach. Postępujący spadek dynamiki płac uzasadnia ostrożność z jaką podchodziliśmy do wskazań Szybkiego Monitoringu NBP, który od paru kwartałów wskazywał rosnący odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższenie wynagrodzenia.
 • Uważamy, że może być parę powodów tej rozbieżności (tj. odsetek firm planujących podwyżki jest wciąż wysoki, ale wbrew historycznej zależności dynamika płac w gospodarce obniża się). Możliwe, iż przedsiębiorstwa jako podwyżkę płac traktują wprowadzenie PPK. De facto oznacza ono konieczność podniesienia płacy o wielkość składki podstawowej, jaką płaci pracodawca, tj. o 1,5%.  Firmy mogą też wstrzymywać podwyżki w 2019, bo będą musiały podnieść wynagrodzenie na początku 2020 z uwagi na wzrost płacy minimalnej.
 • W efekcie coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz, w którym wysoka podwyżka płacy minimalnej na początku 2020 (o 15%) spowoduje jedynie powrót dynamiki średniego wynagrodzenia do poziomów z początku roku (7,7%), albo jego nieznaczne przekroczenie. Szacujemy, że podbije ona ogólne tempo płac o 1,5pp. Bieżące dane sugerują, że po tej zmianie dynamika średniego wynagrodzenia ukształtuje się poniżej poziomu 8% w 1kw.
 • Negatywnie zaskoczyła również dynamika zatrudnienia, która spadła z 2,6 do 2,5%r/r. Rynkowe prognozy zakładały jej stabilizację. Trend spadkowy tempa zatrudnienia najprawdopodobniej kontynuowany będzie również w kolejnych miesiącach. Wskazują na to dane o ofertach pracy i plany otwierania nowych etatów, już w ubiegłych kwartałach zanotowały spadki w ujęciu r/r. Spowolnienie w europejskich gospodarkach, problemy sektorów energochłonnych np. hutnictwa nie wskazują, aby w najbliższym czasie mogło dojść do odwrócenia tych negatywnych tendencji.

GUS: Słabsze wyniki finansowe firm. Wysokie nakłady inwestycyjne w 3kw.

 • GUS przedstawił informacje o wynikach przedsiębiorstw w pierwszych trzech kwartałach. Według dokumentu kolejny miesiąc z rzędu obniżyły się wskaźniki rentowności sprzedaży (4,7% wobec 4,9% rok temu) oraz obrotu netto (4,0% wobec 4,2% rok temu). Wzrost przychodów (6,7%r/r) był niższy niż wzrost kosztów (7%).
 • Według danych GUS po 3 kwartałach dynamika inwestycji wzrosła w ujęciu narastającym o 16%r/r. Oznacza to, że w samym 3kw dynamika spadła z 17,2% do ok. 12%r/r. Struktura wzrostu ma charakter dość zrównoważony. Najsilniejszy nastąpił w sektorze energetycznym – dynamika w ujęciu narastającym wyniosła 27,8%r/r. Niemniej zbliżone wyniki widoczne były w wielu gałęziach gospodarki tj. obsłudze rynku nieruchomości (25,8%), transporcie (22,8%), dostawie mediów (22,6%) czy górnictwie (21,5%). Nakłady sektora przemysłowego również osiągnęły dwucyfrowy wzrost (14%,1).

Komentarz rynkowy

 • Wczoraj informacje o rozmowach handlowych USA i Chin poprawiły nastroje na rynkach, chociaż nadal trudno mówić o przełomie w negocjacjach. Mniejsze ryzyko wzrostu barier handlowych w grudniu skłoniło inwestorów do pozbywania się obligacji (rentowność Bundów wzrosła o 4pb). Zmiany na rynku walutowym były mniejsze – kurs €/US$ utrzymał się blisko 1,07, a €/PLN poniżej 4,30. Wzrost rentowności POLGBs był mniejszy niż na rynkach bazowych (2pb w segmencie 10lat), chociaż wczoraj odbyła się aukcja zamiany.

Powrót optymizmu na rynkach.

 • Na przełomie tygodnia liczymy na kontynuację wzrostów rentowności na rynkach bazowych. Publikowane dziś PMI ze strefy euro naszym zdaniem wskażą na poprawę koniunktury zarówno w przetwórstwie oraz usługach. W połączeniu ze wspomnianymi doniesieniami z negocjacji handlowych powinno to gasić obawy przed dekoniunkturą w Europie. W ciągu dnia wypowiada się też nowa szefowa EBC C.Lagarde, ale nie spodziewamy się komentarzy odnoszących się do istotnych rynkowo zagadnień.
 • Perspektywy dla rynków długu w dalszym horyzoncie zależą od przebiegu rozmów USA i Chin. Nadal spodziewamy się częściowego porozumienia, co wiązać się powinno ze wzrostem rentowności w USA i Niemczech na przełomie roku.
 • Publikowane dziś PMI powinny też przełożyć się na umocnienie euro i powrót kursu w pobliże lub ponad poziom 1,11. W naszej ocenie para utrzyma się w obecnych okolicach do końca roku.

€/PLN blisko 4,30 do końca roku.

 • Spodziewamy się dziś lekkiego wzrostu rentowności POLGBs w reakcji na dane z zagranicy. Powinno również dojść do zawężenia spreadów wobec krzywej niemieckiej. Zachowanie krajowego długu zarówno w końcówce tego tygodnia, jak i do końca roku będzie zdeterminowane przez silny popyt ze strony lokalnych banków. Dynamika depozytów niezmiennie przewyższa wzrost akcji kredytowej. W efekcie krajowe instytucje zmuszone są do zakupów SPW aby uniknąć podatku bankowego. W efekcie do końca roku spodziewamy się zawężenia złotowych asset swapów do 10-12pb na długim końcu. W podobnej skali zawęzić się powinny również spready wobec krzywej niemieckiej.
 • Zarówno dziś, jak i do końca roku zachowanie złotego będzie uzależnione od €/US$. Na przełomie tygodnia para €/PLN powinna utrzymać się poniżej 4,30. W końcówce roku para €/PLN prawdopodobnie utrzyma się poniżej 4,35, a w zależności od otoczenia międzynarodowego nawet poniżej 4,30. Problem hipotecznych kredytów walutowych przesunął się na przyszły rok z uwagi na ciągle niespójną linię orzeczniczą polskich sądów. Małe znaczenie mają też bieżące dane z kraju, gdyż inwestorzy nie spodziewają się zmian retoryki RPP.

Tygodnik

11
gru
2019

Tygodnik ING 10-15.12.2019

Wybory w UK: duże szanse na wygraną Konserwatystów i przyspieszenie Brexitu. Posiedzenia Fed i EBC bez przełomu.

Więcej
26
lis
2019

Tygodnik ING 26.11-1.12.2019

Wstępne porozumienie handlowe USA i Chin coraz bliżej. Poprawa ocen koniunktury w niemieckich usługach.

Więcej
13
lis
2019

Tygodnik ING 13-17.11.2019

NBP oczekuje CPI w okolicach celu przez kolejne 2 lata. Na rynkach długu trwa wyprzedaż.

Więcej
5
lis
2019

Tygodnik ING 4-10.11.2019

Inflacja wróciła do celu NBP. Silny wzrost na początku przyszłego roku.

Więcej
29
paź
2019

Tygodnik ING 28.10-3.11.2019

W środę Fed obniży stopy po raz trzeci w tym roku.

Więcej
21
paź
2019

Tygodnik ING 21-27.10.2019

Porozumienie w sprawie Brexitu blisko, ale optymizm na rynkach nie utrzyma się do końca roku.

Więcej
14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej