Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Pogorszenie koniunktury w strefie euro. W Polsce silny spadek produkcji budowlanej. W przemyśle dobre wyniki eksporterów.

25 lis 2019

Wskaźnik łączny PMI dla strefy euro spadł z 50,6 do 50,3pkt. Bieżący poziom sugeruje stagnację europejskich gospodarek. Słabsze wyniki związane są z pogorszeniem się nastroju w usługach – komponent obniżył się z 52,2 do 51,5pkt.

Wiadomości zagraniczne

Strefa euro: Główny wskaźnik dla strefy euro kontynuował spadki.

 • Wskaźnik łączny PMI dla strefy euro spadł z 50,6 do 50,3pkt. Bieżący poziom sugeruje stagnację europejskich gospodarek. Słabsze wyniki związane są z pogorszeniem się nastroju w usługach – komponent obniżył się z 52,2 do 51,5pkt. Wynik w znacznym stopniu zaniżały mniejsze gospodarki – we Francji indeks dla sektora usług ustabilizował się (52,9pkt), a w Niemczech nastąpiły mniejsze spadki (z 51,6 do 51,3pkt). Indeks przemysłowy wzrósł z 45,9 do 46,6pkt, poprawia widoczna była też wśród dwóch głównych gospodarek (Niemcy, Francja).
 • Dziś poznamy indeks Ifo z niemieckiej gospodarki. Rynkowe prognozy wskazują na wzrost głównego wskaźnika z 94,6 do 95pkt, głównie z uwagi na poprawę oczekiwań na kolejne 6 miesięcy. Według mediany prognoz Bloomberga komponent oczekiwań wzrośnie z 91,5 do 92,5pkt.

Strefa euro: Stabilizacja dynamiki inflacji HICP.

 • W piątek poznamy wstępny szacunek inflacji HICP w listopadzie. Spodziewamy się stabilizacji zarówno w przypadków głównego wskaźnika (0,7%) oraz części bazowej (1,1%). Rynkowe prognozy są wyższe i wynoszą kolejno 0,9% oraz 1,2%r/r, chociaż należy podkreślić duży rozrzut między szacunkami. Wyższa dynamika inflacji oraz sygnały stabilizacji aktywności sugerują brak zmian w polityce monetarnej. Podobny wydźwięk miała również pierwsza wypowiedź C.Lagarde jako nowej prezes banku – podkreśliła ona konieczność monitorowania ewentualnych negatywnych skutków luzowania dokonanego dotychczas przez Radę Prezesów.

USA: Niskie szanse na rewizję dynamiki PKB w 3kw.

 • Kalendarz danych w przyszłym tygodniu jest stosunkowo pusty. W środę poznamy drugi szacunek PKB w 3kw. Najprawdopodobniej potwierdzi on dynamikę na poziomie 1,9%kw/kw po zannualizowaniu. Dane opublikowane po ogłoszeniu wstępnego szacunku sugerują małe szanse na zaskoczenia. Wzrost bazować będzie na wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych (dynamika 2,8%), inwestycje firm najprawdopodobniej wskażą spadki. Bieżące poziomy indeksów koniunktury ISM sugerują jednak spadek dynamiki w przyszłym roku. Spodziewamy się, że dynamika amerykańskiego PKB w 2020 spadnie z 2,3% do 1,4%r/r

Wiadomości krajowe

Produkcja: Przemysł wciąż odporny na słabość wzrostu w Niemczech.

 • Dynamika produkcji przemysłowej spadła w październiku z 5,6% do 3,5%r/r. Po usunięciu czynników sezonowych nastąpił wzrost dynamiki z 3,5% do 3,7%r/r. Ponownie pozytywnie zaskoczyły sektory eksportowe m.in. produkcja sprzętu elektrycznego (wzrost 13%r/r), elektroniki (10,5%), maszyn (7,5%), czy mebli (7,3%). Dynamikę o 0,4pp podniosły też kontrybucje sektorów innych niż przetwórstwo (energetyka, dostawa mediów).
 • Polski przemysł wciąż jest odporny na słabość wzrostu w Niemczech. Według naszych badań znacznie mniejsza część polskiego eksportu jest re-eksportowana przez niemieckie firmy, niż ma to miejsce w przypadku podmiotów z Czech i Węgier. Dlatego jesteśmy mniej narażeni na wpływ wojen handlowych. W efekcie w Polsce nastąpiły mniejsze spadki dynamiki produkcji niż u sąsiadów. Dodatkowo korzystamy też z relatywnie mocnego popytu wewnętrznego w Niemczech, który dotychczas miał się lepiej niż niemiecki przemysł. Ostatnie sygnały np. dzisiejsze PMI z usług w Europie pokazują jednak, że niemiecki popyt wewnętrzny zaczyna słabnąć.
 • Słabszy wynik produkcji w Polsce widoczny będzie w listopadzie z uwagi na efekty kalendarzowe (różnica dwóch dni roboczych). Dodatkowo w grudniu nastąpi odbicie z uwagi na efekty kalendarzowe. W efekcie spadek dynamiki w ujęciu kwartalnym w 4kw najprawdopodobniej będzie stosunkowo niewielki.

Budownictwo: Niska realizacja projektów infrastrukturalnych.

 • Negatywnie zaskoczyła natomiast dynamika produkcji budowlano montażowej – nastąpił spadek jej tempa z 7,6% do -4% (konsensus 6,2%). Zaskoczenie związane jest ze słabszą realizacją projektów infrastrukturalnych – dynamika w tej kategorii spadła z 15,8% do -8,6%r/r. Tak duże spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych jest zbieżne z tempem wypłat środków unijnych, które mocno spowolniło bo ubiegłorocznym przyspieszeniu. Słabsza aktywność widoczna jest też na rynku mieszkaniowym, czego następstwem jest ujemna dynamika w kategorii wznoszenie budynków (-0,4%r/r). Dane o produkcji budowlanej wskazują iż w 4kw19 dynamika inwestycji dalej spowalnia. Może wynieść około 2-3%r/r wobec 5.2%r/r jakie szacujemy na 3kw19.

Sprzedaż: Niewielkie zmiany dynamiki w październiku.

 • Dziś poznamy dane o sprzedaży detalicznej. Spodziewamy się stabilizacji dynamiki w okolicach 4,4%r/r w cenach stałych. Niski wzrost sprzedaży stosunkowo słabo rokuje dla perspektyw wzrostu konsumpcji w 4kw.

PKB: Niewielka reakcja na finalne dane.

 • W piątek opublikowany zostanie drugi szacunek PKB – najprawdopodobniej potwierdzi on dynamikę wzrostu na poziomie 3,9%r/r. Spodziewamy się stabilizacji dynamiki wzrostu konsumpcji prywatnej (4,4%), spowolnienia inwestycji (z 9% do 5,2%r/r) oraz pozytywnej kontrybucji eksportu netto. Ubiegłotygodniowe dane sugerują ryzyko dalszego spadku dynamiki PKB w 4kw.

CPI: Prawdopodobny spadek dynamiki w listopadzie. Pełne dane w środę.

 • Równolegle opublikowany zostanie wstępny szacunek CPI w listopadzie. Najprawdopodobniej wskaże on nieznaczny spadek indeksu, poniżej celu NBP (2,5%r/r). Dane pozwalające przedstawić dokładniejszą prognozę zostaną opublikowane w środę, szerszy komunikat przedstawimy w czwartek.

Komentarz rynkowy

 • W ubiegłym tygodniu wzrost rentowności niemieckich i amerykańskich obligacji zatrzymał się po doniesieniach sugerujących problemy w negacjach porozumienia handlowego USA i Chin. Za umocnieniem przemawiały też słabe wyniki badania PMI w strefie euro, sugerujące rozlewanie się spowolnienia z przemysłu na resztę gospodarki. POLGBs umocniły się chociaż w czwartek odbyła się aukcja zamiany. Utrzymała się natomiast presja na złotego – kurs €/PLN zbliżył się do poziomu 4,30.

Powrót optymizmu na rynkach.

 • Ten tydzień jest stosunkowo ubogi w dane z głównych gospodarek - nie spodziewamy się większej reakcji inwestorów na informacje o inflacji ze strefy euro. Komentarze rynkowe sugerują, że do zmiany nastawienia EBC konieczne będą słabe wyniki ze sfery realnej. Spodziewamy się też mniejszej wrażliwości uczestników na informacje o rozmowach handlowych USA i Chin z uwagi na sprzeczne doniesienia z ostatnich tygodni. Biorąc pod uwagę rozczarowujące wyniki PMI ze strefy euro jakie poznaliśmy w piątek w tym tygodniu spodziewamy się stabilizacji na bazowych rynkach długu. Najprawdopodobniej także kurs €/US$ utrzyma się w trendzie bocznym poniżej 1,11.

€/PLN blisko 4,30 do końca roku.

 • Krajowe obligacje powinny natomiast kontynuować umocnienie i zawęzić się w spreadzie do Bunda. Argumentem za spadkiem rentowności jest niska podaż SPW – w tym miesiącu odbyły się jedynie aukcje zamiany. Dane o podaży pieniądza pozwalają oczekiwać, że kupującymi pozostaną krajowe banki. Od miesięcy dynamika depozytów przewyższa wzrost kredytów, co powiększa nadpłynność tych instytucji, zmuszając je do zakupu POLGBs. Publikowane w tym tygodniu dane z kraju powinny mieć natomiast małe przełożenie na wyceny. Rada Polityki Pieniężnej skutecznie przekonała inwestorów, że nie zmieni swojej polityki w najbliższych kwartałach, praktycznie bez względu na bieżące dane. Wzrosło natomiast ryzyko powrotu kursu €/PLN ponad 4,30. Wbrew naszym oczekiwaniom dane ze strefy euro jedynie wzmocniły obawy przed dalszą dekoniunkturą w Europie.

Tygodnik

11
gru
2019

Tygodnik ING 10-15.12.2019

Wybory w UK: duże szanse na wygraną Konserwatystów i przyspieszenie Brexitu. Posiedzenia Fed i EBC bez przełomu.

Więcej
26
lis
2019

Tygodnik ING 26.11-1.12.2019

Wstępne porozumienie handlowe USA i Chin coraz bliżej. Poprawa ocen koniunktury w niemieckich usługach.

Więcej
13
lis
2019

Tygodnik ING 13-17.11.2019

NBP oczekuje CPI w okolicach celu przez kolejne 2 lata. Na rynkach długu trwa wyprzedaż.

Więcej
5
lis
2019

Tygodnik ING 4-10.11.2019

Inflacja wróciła do celu NBP. Silny wzrost na początku przyszłego roku.

Więcej
29
paź
2019

Tygodnik ING 28.10-3.11.2019

W środę Fed obniży stopy po raz trzeci w tym roku.

Więcej
21
paź
2019

Tygodnik ING 21-27.10.2019

Porozumienie w sprawie Brexitu blisko, ale optymizm na rynkach nie utrzyma się do końca roku.

Więcej
14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej