Serwis ekonomiczny

Wybierz rok Wybierz miesiąc
 • Dziennik

 • Tygodnik

 • MonitorING

Dziennik

Ryzyko rozpadu koalicji w Niemczech. Poprawa koniunktury w Chinach. Słaba konsumpcja i inwestycje w Polsce.

2 gru 2019

Przedstawiciele niemieckiej partii SPD doprowadzili do zmiany władz ugrupowania. Dotychczasowy minister finansów O.Scholz oraz jego współpartner K.Geywitz ulegli w głosowaniu przeciwnikom koalicji z CDU/CSU N.Walter-Borjansowi oraz S.Esken.

Wiadomości zagraniczne

Niemcy: Możliwy rozpad wielkiej koalicji.

 • Przedstawiciele niemieckiej partii SPD doprowadzili do zmiany władz ugrupowania. Dotychczasowy minister finansów O.Scholz oraz jego współpartner K.Geywitz ulegli w głosowaniu przeciwnikom koalicji z CDU/CSU N.Walter-Borjansowi oraz S.Esken. Ich kandydatury najprawdopodobniej zostaną zatwierdzone podczas przyszłotygodniowego szczytu partii.
 • Postulatem nowych przywódców SPD jest renegocjowanie umowy koalicyjnej. Priorytety gospodarcze obejmują odejście od polityki czarnego zero (braku deficytu budżetowego), wprowadzenie pakietu klimatycznego obejmującego szereg inwestycji energetycznych oraz silne podwyżki płacy minimalnej. Dotychczasowe komentarze CDU sugerują brak skłonności do ustępstw.
 • W przypadku braku kompromisu prawdopodobnym scenariuszem jest zerwanie koalicji oraz prowadzenie tymczasowego rządu opiekuńczego przez A.Merkel.

Niemcy: Drobne odbicie w sektorze przemysłowym.

 • W czwartek poznamy dane o zamówieniach niemieckiego sektora przemysłowego w październiku. Spodziewamy się drobnego odbicia z -5,4% do -4,9%r/r. Rynkowe prognozy są zbliżone (-4,5%). Podobny wydźwięk powinny mieć również informacje o produkcji przemysłowej publikowane w piątek. W tym przypadku szacujemy, że dynamika wzrośnie z -4,3% do -3,8%r/r (konsensus -3,5%).

Chiny: Wysoki wzrost wskaźnik PMI.

 • Indeksy PMI sporządzane przez chińską administrację zanotowały silne wzrosty zarówno w przemyśle oraz usługach. Główny wskaźnik poprawił się z 52 do 53,7pkt. Szczególną uwagę przykuł indeks przemysłowy, który powrócił na poziomy sugerujące ożywienie (50,2pkt wobec 49,3 w październiku). Badanie wskazuje poprawę w branżach operujących na rynku wewnętrznym, zamówienia eksportowe pozostają na poziomach wskazujących na spowolnienie (48,8pkt).

USA: Indeksy ISM wskażą odbicie w przemyśle i stabilizacje w usługach

 • Dziś poznamy wyniki badania koniunktury instytutu ISM w sektorze przemysłowym. Spodziewamy się wzrostu głównego indeksu z 48,3 do 49pkt. Poprawa nastrojów związana będzie m.in. z większym optymizmem odnośnie perspektyw dla handlu zagranicznego oraz końca strajku w General Motors.
 • W środę opublikowane zostaną wyniki dla sektora usług. Rynkowe prognozy wskazują na niewielkie zmiany indeksu – najprawdopodobniej utrzyma się on w okolicy 54,5pkt. Bieżące sygnały z badań sugerują wciąż solidną aktywność gospodarstw domowych.

USA: Silny wzrost zatrudnienia to efekt zakończenia strajku w General Motors.

 • W piątek poznamy dane z amerykańskiego rynku pracy w listopadzie. Spodziewamy się wysokiego wzrostu zatrudniania o 210tys. miejsc pracy (konsensus 195tys). Wyższa liczba nowych miejsc pracy podyktowana będzie efektem statystycznym – koniec strajku w General Motors oznacza pojawienie się prawie 50tys. dodatkowych pracowników wśród zatrudnionych. Najprawdopodobniej nieznacznie wzrośnie również dynamika wynagrodzeń (o 0,1pp do 3,1%r/r).

Wiadomości krajowe

PKB: Dynamika konsumpcji znacznie słabsza niż wzrost dochodów. Niższy wzrost inwestycji i silna kontrybucja eksportu netto.

 • Według drugiego szacunku dynamika PKB w 3kw19 spadła z 4,6%r/r do 3,9%r/r. Głównym motorem wzrostu pozostały wydatki konsumpcyjne – dynamika spadła jednak z 4,4% do 3,9%r/r.
 • Trzeci kwartał nie przyniósł wzrostu dynamiki wydatków konsumpcyjnych, pomimo rozpoczęcia wypłat 500+ na pierwsze dziecko. Dane o depozytach i sprzedaży detalicznej pokazują, że środki w większym od oczekiwań stopniu zostały spożytkowane na oszczędności. Dodanie 500+ na 1-sze dziecko miało też mniejsze znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych. Większe rodziny dostały zastrzyk gotówki w latach 2016-2017 i wtedy zaspokajały swoje najbardziej istotne potrzeby wydatkowe. Obecnie program objął zamożniejsze gospodarstwa domowe, wiec bardziej zyskały oszczędności niż poprzednio. Dynamika konsumpcji może jednak wzrosnąć w 4kw19 w związku z zakupami świątecznymi.
 • Dynamika inwestycji spadła w 3kw19 z 9,1% do 4,7%r/r, poniżej konsensusu na poziomie 6%r/r, oczekiwaliśmy 5%r/r. Powodem tego głębszego hamowania jest niska aktywność sektora publicznego. Taki obraz wskazuje skala wypłat środków unijnych - w 2018 roku wolumen wypłat wzrósł o 70%r/r, obecnie dynamika jest zbliżona do zera. Także słabsza sytuacja budżetowa samorządów po obniżce PIT, powoduje że ich plany inwestycyjne kurczą się.
 • Według naszych własnych szacunków wzrost prywatnych nakładów inwestycyjnych spowolnił z 14,3% w 1kw do 5%r/r. Niepewność co do stanu koniunktury w Niemczech oraz czynniki lokalne (rygorystyczna polityka podatkowa, duże niepewność regulacji) ograniczają skłonność do inwestowania.
 • Eksport netto podniósł dynamikę PKB aż o 0,8pp. Zwykle w okresie spowolnienia w Niemczech Polska osiąga dodatni wkład z uwagi na przewagę kosztową. Dodatkowo na wojnach handlowych ucierpiał głównie niemiecki przemysł a  mniej popyt wewnętrzny, co także pomaga polskim eksporterom. Z kolei polski import ograniczył słabszy popyt wewnętrzny w Polsce. Nie oznacza to jednak, iż mocne spowolnienie w Niemczech nie wpływa na polską gospodarkę. To widać po stronie podażowej PKB – dynamika wartości dodanej w przemyśle spadła w 3kw19 z do 3,4%r/r.
 • Prognozujemy, że roczna dynamika PKB w 2019 zamknie się na poziomie 4,2%r/r, a w 2020 3,3%r/r. Nasze oczekiwania na 2020 są niższe od szacunków NBP i konsensusu. Wysokie oszczędności w połączeniu z niską dynamiką inwestycji  są pozytywne dla rynku obligacji. Wysoka dynamika depozytów pozwoli bankom pozostać głównymi kupującymi krajowe obligacje, podczas gdy zagraniczni inwestorzy pozostają niedoważeni.

CPI: Niewielki wzrost indeksu w listopadzie z uwagi na ceny żywności.

 • Według wstępnego szacunku dynamika inflacji wzrosła w listopadzie z 2,5% do 2,6%r/r, zgodnie z rynkowymi prognozami. Wzrost spowodowany był przez rosnącą dynamikę cen żywności – dynamika w tej grupie podniosła się z 6,1% do 6,5%r/r. Inflacja bazowa także dalej rośnie – na podstawie wstępnych danych szacujemy przyśpieszenie z 2,4% do 2,5%r/r.
 • Spodziewamy się dalszego wzrostu CPI w grudniu – indeks najprawdopodobniej ukształtuje się nieznacznie poniżej 3%r/r z uwagi na wyższą dynamikę dla cen paliw i jej stabilizację cen żywności. W obu przypadkach główną rolę odgrywać będą efekty statystyczne, inflacja bazowa powinna być także wyższa - ok. 2,6%.
 • Najsilniejszy wzrost CPI prognozujemy w 1kw, kiedy dynamika zbliży się do poziomu 3,5%r/r. Ponownie główną rolę odgrywać będzie rosnąca inflacja bazowa z uwagi na presję popytową, wzrost kosztów pracy i energii dla przedsiębiorstw a także  podwyżka pensji minimalnej która wpłynie na ceny usług. Indeks w mniejszym stopniu podnosić będzie też podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy. Wciąż nieznane są ceny energii dla gospodarstw domowych – przedstawiciele rządu sugerują możliwość ich całkowitego zamrożenia.
 • Podwyższona dynamika CPI utrzyma się przez kwartał - prognozujemy powrót indeksu w okolice celu NBP (2,5%r/r) w drugiej połowie roku z uwagi na niższą dynamikę cen żywności. Wciąż jednak rosnąć będzie inflacja bazowa. Tworzy to ryzyko przestrzelenia górnej granicy celu NBP (3,5%) w momencie wystąpienia zaburzeń o charakterze podażowym (np. trzeci z rzędy rok suszy i słabe zbiory, problemy z dostawami na globalnym rynku ropy etc.).

Komentarz rynkowy

 • Przez większą część ubiegłego tygodnia zmiany na rynkach były stosunkowo niewielkie. Inwestorzy w dużym stopniu stracili zainteresowanie obecną fazą rozmów handlowych USA i Chin, a dane z głównych gospodarek były niejednoznaczne. Pod presją znalazł się jednak złoty – kurs €/PLN przełamał się ponad 4,30 i zbliżył do 4,33. Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego przypomniało rynkom, że problem ciągle istnieje.

Lekkie osłabienie na bazowych rynkach długu, €/US$ ponad 1,10.

 • Ten tydzień rynki długu rozpoczynają od osłabienia – rentowność Bunda na otwarciu rośnie o 5pb. To zasługa lepszych od oczekiwań PMI z Chin. Wzrostom rentowności sprzyja również perspektywa zmian politycznych w Niemczech – w koalicyjnym SPD zwycięstwo odniosło dwoje kandydatów opowiadających się za bardziej lewicową polityką. Oznacza to rosnące szanse na impuls fiskalny, czy wysoki wzrost płacy minimalnej. Publikowane w tym tygodniu dane (m.in. ISM z USA oraz zamówienia w niemieckim przemyśle) powinny podtrzymać umiarkowany optymizm wśród inwestorów iż 2020 może przynieść odbicie globalnej koniunktury. W efekcie spodziewamy się dalszego, ale prawdopodobnie niewielkiego wzrostu rentowności na rynkach bazowych oraz utrzymania €/US$ ponad 1,10.

Zawężenie spreadów POLGBs wobec Bunda, ryzyko osłabienia złotego.

 • POLGBs powinny natomiast zawęzić się w spreadzie wobec krzywej niemieckiej. Dane o podaży pieniądza potwierdzają narastającą nadpłynność krajowych banków, które zmuszone są lokować ją w SPW. Co więcej w tym miesiącu MF nie zorganizuje aukcji sprzedaży, a jedynie zamiany. Skala tego przetargu będzie też prawdopodobnie niewielka – pozostało już niewiele papierów w książkach tradingowych jakie można sprzedać Ministerstwu. Płynność na rynku jest już stosunkowo niska, a bliżej świąt prawdopodobnie jeszcze się pogorszy. Może to doprowadzić do stosunkowo dużych ruchów pod koniec roku, szczególnie gdyby popyt na obligacje na rynkach bazowych poprawił się.
 • Poprawa sentymentu na światowych rynkach zahamowała wzrost kursu €/PLN. Tym niemniej ryzyko dalszego osłabienia złotego pozostaje istotne. W ubiegłotygodniowym artykule pisaliśmy, że liczba spraw sądowych dotyczących hipotecznych kredytów walutowych najprawdopodobniej szybko rośnie. To poważne ryzyko dla złotego – obawiamy się, że banki mogą na pewnym etapie zdecydować się na ugody z klientami i przewalutowanie kredytów na złote (co skutkować będzie koniecznością sprzedaży PLN za CHF przez banki). Ciągle jest to jednak perspektywa raczej odległa. Dlatego w końcówce roku kursu €/PLN powinien utrzymać się poniżej 4,35.

Tygodnik

11
gru
2019

Tygodnik ING 10-15.12.2019

Wybory w UK: duże szanse na wygraną Konserwatystów i przyspieszenie Brexitu. Posiedzenia Fed i EBC bez przełomu.

Więcej
26
lis
2019

Tygodnik ING 26.11-1.12.2019

Wstępne porozumienie handlowe USA i Chin coraz bliżej. Poprawa ocen koniunktury w niemieckich usługach.

Więcej
13
lis
2019

Tygodnik ING 13-17.11.2019

NBP oczekuje CPI w okolicach celu przez kolejne 2 lata. Na rynkach długu trwa wyprzedaż.

Więcej
5
lis
2019

Tygodnik ING 4-10.11.2019

Inflacja wróciła do celu NBP. Silny wzrost na początku przyszłego roku.

Więcej
29
paź
2019

Tygodnik ING 28.10-3.11.2019

W środę Fed obniży stopy po raz trzeci w tym roku.

Więcej
21
paź
2019

Tygodnik ING 21-27.10.2019

Porozumienie w sprawie Brexitu blisko, ale optymizm na rynkach nie utrzyma się do końca roku.

Więcej
14
paź
2019

Tygodnik ING 14-20.10.2019

Wynik wyborów zgodny z oczekiwaniami, bez większego wpływu na rynki.

Więcej
8
paź
2019

Tygodnik ING 7-13.10.2019

Symptomy pogorszenia koniunktury w USA. Wyrok TSUE oznacza konwersje kredytów CHF.

Więcej
18
wrz
2019

Tygodnik ING 18-24.09.2019

EBC obniża stopę depozytową i zapowiada uruchomienie QE.

Więcej
11
wrz
2019

Tygodnik ING 10-15.09.2019

EBC poluzuje politykę pieniężną, ale płycej niż oczekiwano. W Polsce kampania wyborcza przynosi nowe propozycje wydatkowe

Więcej

MonitorING

19
cze
2019

MonitorING.PL 19.06.2019

Polska opiera się globalnemu spowolnieniu kosztem nadmiernej ekspansji budżetowej.

Więcej
28
sty
2019

MonitorING.PL 25.01.2019

Głębsze od oczekiwań spowolnienie globalne. Koniunkturę w Polsce obroni stymulacja budżetowa i cykl środków unijnych.

Więcej
16
lip
2018

MonitorING.PL 13.07.2018

Niepewny globalny wzrost gospodarczy. Dobra koniunktura w Polsce mimo spowolnienia w strefie euro.

Więcej
16
lut
2018

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC

Wysoki wzrost PKB wymusi dalsze zacieśnienie polityk Fedi EBC. Odbicie inwestycji podtrzyma dynamikę PKB w Polsce.

Więcej